Udvikling af offentlig-privat samspil (OPS) på det

Report
Udvikling af offentlig-privat samspil (OPS)
på det specialiserede socialområde
En analyse af modeller, erfaringer og muligheder
Ole Helby Petersen, Leif Olsen, Lena Brogaard og Stella
Mia Sieling
Inddragelse af private leverandører (PLI)
35.0
30.0
25.0
20.0
PLI specialiseret socialområde
PLI alle kommunale opgaver
15.0
10.0
5.0
0.0
2007
2008
2009
2010
2011
Kilde: www.noegletal.dk.
Note: PLI står for Privat Leverandør Indikator, som måler kommunernes køb af fremmede tjenesteydelser som andel af de samlede
nettodriftsudgifter til opgaver, som efter gældende lovgivning må løses af eksterne leverandører. Opgjort i procent.
Regional fordeling
40.0
35.0
30.0
Hovedstaden
Sjælland
25.0
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
20.0
15.0
2007
2008
2009
2010
2011
Kilde: www.noegletal.dk.
Note: PLI står for Privat Leverandør Indikator, som måler kommunernes køb af fremmede tjenesteydelser som andel af de
samlede nettodriftsudgifter til opgaver, som efter gældende lovgivning må løses af eksterne leverandører. Opgjort i procent.
Undersøgelsens interviewpersoner og
interviewtemaer
Trin 2 og 3 Interview
Sneboldprincippet
Individuelle og/eller seminar
Kommuner
Gribskov, Ishøj, København og
Rødovre
Private for-profit:
FEC og Kammeradvokaten
Andre
vidensaktører
CBS, KREVI og
Socialstyrelsen
Bruger-organisationer
LEV
Viden og erfaringer
med OPS
erfaringer
muligheder
faldgrupper
barrierer
konkrete ideer
andre nøglepersoner
Private non-profit:
Kilden, Mødrehjælpen,
Stutgården, TV-Glad,
Diakonissestiftelsen,
Godhavn, Stranden, CfH,
HKI og Grennessminde
Interesseorganisationer
Dansk Erhverv, LOS, MDI og KL
Aktører på det specialiserede område
Offentlige
organisationer
Kommune
Region
Stat
Non-profit organisationer
Socialøkonomisk
virksomhed
Selvejende institution
Erhvervsdrivende fond
For-profit
organisationer
Enkeltmandsvirksomhed
Anpartsselskab
Aktieselskab
Privat
Offentlig
Frivillige
organisationer
Modeller og erfaringer med OPS på det
specialiserede socialområde
Driftsoverenskomster
Partnerskaber
Markedsbaserede
modeller
Samarbejdsform
Købsaftale om drift af
opgave mellem kommune
og selvejende institution
Kontraktbaseret og
tillidsbaseret
Køb og salg af
enkeltydelser, udbud,
BUM*, frit valg
Erfaringer
De selvejende er udbredte
og godt match til området
Delvis
kommunalisering af de
selvejende institutioner
Er baseret på
gode relationer og tillid
Nogle gange lettere at
komme igennem til mindre
kommuner omkring
partnerskaber
Indebærer frihed til
selvbestemmelse for de
private aktører
Vanskeligt marked med
megen offentlig regulering
og konkurrence mellem
private og offentlige
Barrierer/
faldgrupper
Kommunernes styring af
de selvejende
institutioner
Ressource- og
investeringskrævende –
svært for kommuner og de
mindre private aktører
Uigennemsigtige priser
(hos det offentlige)
For mange små private
udbydere
Udviklingsmuligheder
Kommunerne skal fralægge
sig bestemmende
indflydelse eller beholde
opgaverne i kommunalt
regi
Efterspørgsel på mere
tillidsbaseret og fleksibelt
samarbejde
Afsæt midler til social
investering og partnerskaber
Øget markedsgørelse giver
mulighed for udvikling af
både organisation, nye
tilbud og samarbejde
Udvikling af OPS – hvordan realiseres potentialerne?
Servicelevering: Forhandling af driftsoverenskomster modereres af en tredjepart
og baseres på dialog, fleksibilitet og tillid samt klar ansvarsfordeling
Driftsoverenskomster
Ejerskab: Forsøgsprojekter med større autonomi og ejerskab fx i form af mindre
offentlig indblanding i produktion, bygningsdrift og anvendelse af opsparede
midler
Servicelevering: Kontraktbaserede aftaler om servicelevering suppleres af
dialogbaserede forløb for at skabe mere fleksible rammer for opgaveløsningen
Markedsbaserede
modeller
Finansiering: Udviklingsmuligheder blandt private og socialøkonomiske
virksomheder understøttes via oprettelse af låneadgang, fx optagelse af lån (fx i
egne bygninger) på samme vilkår som offentlige og selvejende aktører.
Tilsyn/regulering: Tilsynsreformens samling af de kommunale tilsyn udbygges
med oprettelse af en funktion, som har kompetencer og ressourcer til at
understøtte dialogbaserede forløb mellem offentlige og private aktører
Servicelevering: Gode erfaringer med partnerskaber bruges som rollemodel for
mere tillidsbaseret samarbejde mellem kommuner og private aktører (fx OPP
eller OPI aftaler)
Partnerskaber
Finansiering: Mulighed for afsætte iværksætter- og CSR-midler i kommunerne
eller oprette en socialinvesteringsfond til etableringen af partnerskaber, fx via
såkaldte Social Impact Bonds (SIB).

similar documents