Jef Stappaerts en Karin Van Dommelen VSKO

Report
Jef Stappaerts en
Karin Van Dommelen
VSKO
Ik leer thuis, op school en in de
wereld…
een eenvoudige leerlijn
Leren Leren
Brongebruik, een probleem?
Een strategie om de eindtermen WO beter te beheersen:
Ik leer thuis, op school en in de wereld…
een eenvoudige leerlijn Leren Leren
Jef Stappaerts en Karin Van Dommelen,VSKO
Wat is er in uw klas of school nodig om de eindterm
‘Brongebruik’ bij meer leerlingen te realiseren?
•
_ 68 %_
•
_ 63 %_
•
_ 63 %_
_ 48 %_
_ 45 %_
•
•
De
leerlingen meer coachen bij
‘Brongebruik’
Referentiekaders tijd en ruimte
dagelijks functioneel hanteren
Actualiteit functioneler in de klas
brengen
De leerlijn ‘Leren Leren’ invoeren
Leerlingen begeleiden bij het
verwerven van de eindtermen ICT
Brongebruik
Brongebruik zinvol aanwenden in de klas
Functioneel gebruik maken
van zoek- en leerstrategieën
De eindtermen LEREN LEREN als invalshoek
Leerlijn: Ik leer thuis, op school en in de wereld
Wat is leren leren?
Kinderen leren voortdurend:
thuis, op school en in de wereld…
Daarover leren nadenken
om van daaruit greep te krijgen
op het eigen leren.
Dat is Leren Leren.
Ik leer thuis, op school en in de wereld
Eindtermen Leren Leren in een leerlijn:
Ik leer thuis, op school en in de wereld
11 sleutelcompetenties als handvaten voor de
kinderen om tot Leren Leren te komen
© Jef Stappaerts –
Karin Van Dommelen
11 sleutelcompetenties in een leerlijn
Expliciteren
in de 1ste
graad
Expliciteren
vanaf de 2de
graad
Expliciteren
vanaf de 3de
graad
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Ik kan
Ik wil
Ik plan
Ik doe
Ik weet
Ik orden
Ik onthoud
Ik gebruik
Ik leer zelfstandig
Ik leer van en met anderen
Ik reflecteer (over hoe ik leer)
Sleutelcompetenties Leren Leren
◦ Ik kan
 Zelfvertrouwen
 Zelfkennis
◦ Ik wil
Expliciteren in de 1ste graad:
Ondersteunende
vaardigheden en attitudes
Leren Leren
 Motivatie
 Betrokkenheid
◦ Ik plan
 Doelgericht vooruitblikken
 Plannen in tijd en ruimte
◦ Ik doe
 Aan de slag
 En hoe!
Sleutelcompetenties Leren Leren
◦ Ik weet
 Wat weet ik al?
 Hoe kom ik meer
te weten?
Expliciteren vanaf 2de graad:
Structurele vaardigheden
Leren Leren
◦ Ik orden
 Vind ik wat ik nodig heb?
 Krijg ik er zicht op?
◦ Ik onthoud
 Wat mag ik niet vergeten?
 Hoe kan ik dit best onthouden?
◦ Ik gebruik
 Wat doe ik er verder mee?
 Hoe gebruik ik wat ik heb geleerd?
Sleutelcompetenties Leren Leren
Expliciteren vanaf de 3de graad
Deze sleutelcompetenties helpen vanuit een
helikopterzicht het Leren Leren verdiepend en
reflecterend te reguleren (metacognitie)
◦ Ik leer zelfstandig
 Hoe ga ik zelfstandig om met:
Ik kan – Ik wil – Ik plan – Ik doe –
Ik weet – Ik orden – Ik onthoud – Ik gebruik ?
◦ Ik leer van en met anderen
 Hoe leer ik meer door samen te werken?
 Hoe kan ik anderen iets leren?
◦ Ik reflecteer (over hoe ik leer)
 Hoe leer ik best?
 Welke strategieën passen bij mij?
 Wat kan ik er zelf uit leren?
Illustraties bij de leerlijn
Een mini-onderneming in het 2de leerjaar
Reflecteren: leerling blikt terug
 Manicure en pedicure
 Massage
 Functioneel communiceren via ICT
 Ik kan: mijn talent inzetten
 Reclame


similar documents