Események, kérés kiszolgálás

Report
ASP.NET
kérés kiszolgalas
Krizsán Zoltán
ver : 0.1
ASP.NET webalkalmazás
• Virtuális mappa -> valóságos mappa
• Hierarchikus konfiguráció
• global.asax (opcionális)
Kérés kiszolgálás
• IIS munkaszál végzi.
• Kifinomult komplex folyamat is lehet, ami több
komponenst is használhat.
• A munkaszál továbbítja a kérést a HTTP Pipelinenak.
• HTTP csővezeték (Pipeline):
– kiterjeszthető menedzselt komponensek láncolata
– bemenete a kérés információi(sütik + paraméterei +…)
– legelső eleme (belépési pontja) a HttpRuntime
példánya.
– Kimenete a válasz XHTML
Szerelvény generálás
• Szükség esetén fut le:
– Forrás frissebb, mint a szerelvény, vagy
– web.config, global.asax változott vagy
– a bin mappában levő szerelvények változtak
• 2 lépés
– Osztály generálás: forráskód elemzés -> osztály
létrehozás (ős: Page vagy leszármazott)
– default.aspx -> ASP.default_aspx
– Szerelvény létrehozása, cache-be töltés.
4
Erőforrás meta adatbázis
• IIS tárolja (verziótól függően fájl vagy registry)
Regisztrált erőforrás típusok
• .asax
ASP.NET alkalmazás fájlok. Csak a global.asax
érvényes. Nem kérhető kívülről a global.asax, ezért van regisztrálva.
• .ascx
ASP.NET felhasználói vezérlőt definiáló file.
• .ashx
HTTP kezelő kérést szolgál ki, választ küld.
• .asmx
régi típusú .NET Web services.
• .aspx
ASP.NET oldal.
• .axd
belső HTTP kezelő, rendszer funkciókat szolgáltat
as alkalmazás szintű nyomkövetés (trace.axd) vagy szkript injekció
(webresource.axd).
• .svc
WCF szerviz
• .cs, .csproj, .vb, .vbproj, .config, és .resx.
Kiszolgálás pontos menete
ASP.default_aspx
1.
2.
3.
4.
Létrejön egy IIS munkaszál.
Megvizsgálja a gyorsító tárat, és abból ad, ha van megfelelő.
Összeállítja a megfelelő HTTP csővezetéket.
Létrehoz egy HttpRuntime példányt.
1.
5.
Ha nem létezik, akkor
1.
2.
6.
7.
8.
Több segéd objektum létrejön az inicializálás alatt.
létrehozza a regisztrált modulok példányait,
meghívja az init() metódusaikat.
Létrehozza a ASP.default_aspx osztályt.
Létrehoz egy ASP.default_aspx példányt, vagy megszerzi annak referenciáját.
Minden kérés alkalmával HttpRuntime.ProcessRequest metódus meghívása.
1.
2.
Üres kontextus létrehozása (HttpContext példánya), ami minden HTTP információt tatalmaz.
Létrehoz egy text writer objektumot a válasznak.
http://www.4guysfromrolla.com/articles/011404-1.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb470252.aspx
Első kérés esetén
• ApplicationManager osztály létrehozása
(alkalmazá domain)
• HostingEnvironment példányosítása
(információk a webappról)
– név,
– mappa,…
• Szükséges szerelvények lefordítása (App_Code
mappa)
Minden kérés alkalmával
• Alkalmazás objektumok létrehozása,
inicializálása
–HttpContext
• HttpRequest
• HttpResponse
Egy HttpAppplication példány
hozzárendelése a kéréshez
• Létrehozza ha nem létezett, megszerzi, ha már
van.
HttpAppplication feldolgozása a kérést
HttpApplication
• Az ősosztálya a futó ASP.NET
webalkalmazásnak.
– Ha létezik global.asax file, akkor létrehozza az
alapján a ASP.global_asax fájlt, és ennek lesz a
példánya.
– Ha nincs global.asax file, akkor HttpApplication
osztály egy példánya.
• A megfelelő példány felelős a webalkalmazás
életciklusáért.
Oldal életciklusának fő fázisai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Inicilizálás
Betöltés
Esemény kezelés (Postback esetén)
Vezérlők ellenőrzése (Postback esetén)
Adatkötés
Megjelenítés
Kisöprés
Egyszerűsített oldal életciklus
Fázis
Oldal inicializálás
View state betöltés
Oldal esemény
Init
LoadViewState
A vezérlők LoadPostData metódusa
(IPostBackDataHandler)
Postbackadat feldolgozás
Oldal betöltés
Felüldefiniálható metódus
Load
Vezérlők
Postbackváltozás értesítés
RaisePostDataChangedEvent
(IPostBackDataHandler)
Vezérlők postback Vezérlők RaisePostBackEvent
Postbackesemény kezelő
eseménykezelői (IPostBackEventHandler)
Page elő megjelenítés
PreRender
View state mentés
SaveViewState
Oldal megjelenítés (render)
Render
Page kisöprés
Unload
Kiterjesztett életciklus modell
• Az oldalon vezérlők vannak.
• Az oldalhoz mester oldal is tartozhat.
• Általános szabály:
– A gyerek vezérlők Init, Unload eseményei
hamarabb futnak le mint a tárolóé.
Mester oldal
oldal
Init
Init
Load
Load
Saját kód futtatása
• Eseménykezelő definiálása
– megfelelő metódus delegátumon keresztül
– esemény paraméterből információ jön
• Metódus felüldefiniálása
– előre definiált virtuális metódusok
– override használata
Inicializálás
Felüldefiniálható Page
metódus
Page esemény
Vezérlő metódus, vagy
esemény
ProcessRequest
InitializeCulture
OnPreInit
PreInit
Init
OnInit
Init
OnInitComplete
InitComplete
(Nem teljes)
Betöltés
Felüldefiniálható Page
metódus
Page esemény
Vezérlő metódus, vagy
esemény
LoadViewState
LoadViewState
ProcessPostData
LoadPostData
OnPreLoad
PreLoad
OnLoad
Load
Load
(Nem teljes)
Csak PostBack esetén
Megjelenítés –XHTML generálás
(PreRender + Render)
Felüldefiniálható Page
metódus
Page esemény
OnLoadComplete
LoadComplete
OnPreRender
PreRender
Vezérlő metódus, vagy
esemény
PreRender
Adatkötés eseményei
SaveViewState
SaveViewState
RenderControl
Render
RenderChildren
(Nem teljes)
Render
Kisöprés
Felüldefiniálható Page
metódus
Page esemény
Vezérlő metódus, vagy
esemény
OnUnload
OnUnload
Dispose
(Nem teljes)

similar documents