Ledarskap och organisationsutveckling

Report
Venture Cup
Jag som entreprenör och
ledare
Marie Gustafsson
Vad är ledarskap?
Vem är ledare?
Omvärlden förändras
Individen
Ledarskap
Styrning*
Trygg i
ovissh
Medarb
Riktning
Trygg i
visshet
Tillsammans
Mål
Otrygg i
ovisshet
Chefen
Detalj
* Avser både intern styrning och extern styrning (ägare, styrelse, börsen och politiken)
Utvecklingsnivå Ökad frekvens
Framgångsrikt leda och styra en verksamhet
Individen
Ledarskap
Styrning*
Utvecklingsnivå
Öka frekvensen
”Interdependent
synsätt”
Transformellt
synsätt
Transaktionellt
synsätt
Effekt/resultat
* Avser både intern styrning och extern styrning (ägare, styrelse, börsen och politiken)
Leda uppåt
Metaledarskap - Medledarskap
Leda nedåt
Leda situationen
Leda
sig själv
Ref. Five dimensions of Meta-Leadership
Leda tvärs
FIVE DIMENSIONS
OF LEADERSHIP
Meta-Leadership
In Practice
1
The
Person
2
The
Situation
3
Lead
Down
Commitment
Självledarskap
Förstå hela
situationen
Alla
tar ansvar
Adresserar
grundorsak istf
symptom
”Grönt” ledarskap
4
Lead
Up
5
Lead
Across
Conn
ect
ivi
ty
Priorities
Leda chefen
Inget
stuprörstänk
Medarbetarna kan, Stötta, utveckla
Vi känsla,
vill, vågar följa för förståelse och ett företag
ännu bättre beslut
Transformella ledare blir Meta ledare
Vi ser att I takt med att ledarna utvecklingsnivå höjs och
de börjar agerar mer och mer utifrån ett transformellt
synsätt och ledarskap utvecklas de själva och deras
medarbetare till Meta ledare.
En Meta ledare genererar bättre effekt då de agerar i alla
riktningar i organisationen och har en förmåga att se en
större helhet i olika situationer.
Se mer om de 5 dimensionerna i Meta ledarskap;
http://www.youtube.com/watch?v=eCFIdNAizGM&feature=player_embedded#
Herrarna på filmen är från Harvard School of Public Health och National Preparedness Leadership
Initiative. Dr. Leonard Marcus och Dr. Barry Dorn
Även forskningen visar detta;
Transformational Leadership and Performance Across Criteria and Levels: A MetaAnalytic Review of 25 Years of Research
Gang Wang, In-Sue Oh, Stephen H. Courtright and Amy E. Colbert
“Our results support that transformational leaders lead not only their individual
followers but also their teams and organizations to achieve higher levels of
performance”
Bild från Wikipedia – Meta leadership – Harvard
Transformerande/utvecklande ledarskap
Ledarstilsmodellen – Andras tolkning
+
_
Källa; FHS Utvecklande Ledarskap
Du eller jag
När du gör/säger så……
..gör DU mig irriterad?
..gör JAG mig irriterad?
Vad är fördelarna respektive
nackdelarna med dessa två?
Koppen
Åt vilket håll sitter örat på koppen?
Höger, vänster, vilket öra??
En kopp = varje situation.
Vi uppfattar en situation olika utifrån vad vi bär med oss från förr, har för
erfarenheter av liknande situationer och är i för sinnestillstånd just i stunden.
Mirakelfrågan
Syfte - Att förstå behov och få andra att vilja ta mer ansvar och
göra mer än vad du och den personen själv förväntar sig.
”Vad behöver du av mig för att …?”
Omvänd mirakelfråga
Vad behöver jag av …….
för att kunna ……….?
Framtiden – redan här 
Sevärt material om hur Spotify gör sin organisation
http://vimeo.com/85490944
Morning Star – inga chefer….Självledarskap…Medledarskap…Interdependent leadership?
http://vimeo.com/28633983
Valve’s personalhandbok – Skulle du våga/vilja jobba här? Likheter med er handbok?
http://www.valvesoftware.com/company/Valve_Handbook_LowRes.pdf
Framtidens politiska system? Medborgarveto, medborgarmotioner och medborgarlön
http://newsvoice.se/2013/11/28/har-schweiz-framtidens-politiska-system-medborgarvetomedborgarmotioner-och-medborgarlon/
Vart tränar vi egentligen ledarskap? Döttrar och ledarskap
http://johnbossong.com/2013/01/11/6-leadership-lessons-that-get-results/
Intressant Forskningsöversikt – att styra med visioner, läsvärt för både privat/offentlig..
http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=7454296a-e9d4-46e2-a6013276c1e0ea68&MediaArchive_ForceDownload=true
Vad är ledarskap – framtidens ledarskap – dagens Meta ledarskap
http://www.youtube.com/watch?v=eCFIdNAizGM&feature=player_embedded#
Boktips och intressanta länkar
Boktips;
Självledarskap;
Lev livet fullt ut i praktiken – Eckhart Tolle*
29 sidor mot oro (handlar om självledarskap) – Kerstin Jeding
Vem snodde osten? (handlar om hur hantera förändring) – Spencer Johnson
Transformational Leadership;
Ledarskapets 5 utmaningar – Stefan Söderfjell
Full Range Leadership Development - Bruce J. Avolio
Transformational Leadership – Bernhard M Bass, Ronald E.Riggio (För er som är
intresserade av forskning)
Annat intressant;
Lycka på fullt allvar – Katarina Blom och Sara Hammarkrantz
Generationsanpassat ledarskap – Linus Jonkman
Introvert : den tysta revolutionen – Linus Jonkman
Bortom Tankefällan – Magnus Dalsvall och Kjell Lindström
Spel
Orangino – hur väl känner du dig själv och hur väl känner andra dig?
* E. Tolle har skrivit många böcker och har massor av föreläsningar mm på Youtube och Google
. Kan ta ett tag innan man vänjer sig med hans tempo
Ha det gott och Lycka till med ledarskapet,
användandet av verktygen i din vardag och att vara
entreprenör 
Marie Gustafsson
0707-334806
[email protected]

similar documents