Eylem 1.2 - GENÇLİK GİRİŞİMLERİ

Report
Eylem 1.2- Gençlik Girişimleri
EYLEM 1- AVRUPA İÇİN GENÇLİK
5
(Eylem 1.2 - GENÇLİK GİRİŞİMLERİ)
1
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Eylem 1.2- Gençlik Girişimleri
EYLEM 1.2 - GENÇLİK GİRİŞİMLERİ
AMAÇ:

Gençlerde girişimcilik ve yaratıcılık,

Yerele katkı,
5  Gençlerin toplumla bütünleşmelerinin temini,

Avrupa çapında üretilen iyi örneklerin diğer ülkelere yayılması.
2
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Eylem 1.2- Gençlik Girişimleri
EYLEM 1.2 TİPLERİ
2 Alt eylemi vardır :
5
 Ulusal Gençlik Girişimleri
 Ulus Ötesi Gençlik Girişimleri
3
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Eylem 1.2- Gençlik Girişimleri
EYLEM 1.2 -ULUSAL GENÇLİK
GİRİŞİMLERİ
Özellik : Ulus ötesi hareketliliği içermez.
Amaç : Yerele katkı ve gençlerin girişimciliğinin arttırılması
5
Süre : En az 3 ay, en fazla 18 ay.
Proje grubu sayısı : En az 4 kişilik bir grup.Üst sınırı yok; ama
sayıyı yüksek tutmamakta fayda var.
Başvurmak için tüzel kişilik olma şartı aranmaz, yani resmi olmayan
gençlik grubu başvuruları da mümkündür.
4
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Eylem 1.2- Gençlik Girişimleri
EYLEM 1.2 -ULUSAL GENÇLİK GİRİŞİMLERİ
BÜTÇESİ
5
Projeyle doğrudan ilgili masraflar :
En fazla verilecek program katkısı, 4200 € (sabit miktar).
Koç ücreti (varsa, gerekli koşullar için bkz. Program kılavuzu): 750 €
5
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Dünyam Parmaklarımın Ucunda Engelli Sanat Atölyesi
PROJENİN ADI : Dünyam Parmaklarımın Ucunda Engelli Sanat Atölyesi
BAŞVURUYU YAPAN GRUP/KURULUŞ BAŞVURUYU YAPAN GRUP/KURULUŞ:
Emek Gençlik Akademisi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
PROJENİN KONUSU: Bu projeyle, engelli bireylerin yeteneklerinin ortaya
çıkartılması; bedensel,zihinsel ve görme engelli gençler ile çocukların sanat
eğitimi ve sosyal aktiviteler aracılığı ile zihinsel ve duyuşsal gelişimlerine
katkıda bulunulması ve toplumla entegre olabilmelerine yardımcı olunması
amaçlanmıştır.
PROJENİN BÜTÇESİ : 7.655,56 €
İLİ: Ankara
Süre: 6 ay
6
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Dünyam Parmaklarımın Ucunda Engelli Sanat Atölyesi
7
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Dünyam Parmaklarımın Ucunda Engelli Sanat Atölyesi
8
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Dünyam Parmaklarımın Ucunda Engelli Sanat Atölyesi
9
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Eylem 1.2- Gençlik Girişimleri
EYLEM 1.2. ULUSÖTESİ GENÇLİK GİRİŞİMLERİ PROJE
ÖRNEĞİ
PROJENİN ADI :
Learn”
“Gezelim, Görelim, Öğrenelim” “Let’s Wonder, Let’s Sight, Let’s
BAŞVURUYU YAPAN GRUP/KURULUŞ: Grup ANADOLU
PROJENİN KONUSU: Gençlerde kendi toplumları ile ilgili tarih ve kültür bilincini
oluşturmak ve farkındalık yaratmak üzere Anadolu Tarihini araştırmak, diğer
taraftan kendi tarihlerini keşfederken, diğer toplumlara ve kültürlere de ilgi
duyulmasını temin etmek, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini izleme ve AB Gençlik
Programlarını yakından takip etmektir
5
PROJENİN BÜTÇESİ: 15782,21 €
İLİ
: Ankara
SÜRE
: 8 Ay
SPONSOR: İzmir Kültür ve Dayanışma
Derneği
10
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Eylem 1.2- Gençlik Girişimleri
PROJE HAZIRLIK DÖNEMİ:Şubat 2010
PROJE YÜRÜTME DÖNEMİ : 1 Mart 2010-31 Ekim 2010
11
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
ULUSAL FAALİYETLER
Proje Faaliyetleri – ULUSAL
***Atölye Çalışmaları:
Tarih Nedir?,
Tarihin Önemi,
Anadolu Medeniyetleri (İlkçağ-Roma-Bizans-Selçuklu-Osmanlı
Türkiye Cumhuriyeti) Anahatları,
Alan Araştırma Yöntemleri,
 ***Alan Araştırmaları
-İlk Çağ Dönemi ( Alacahöyük, Hattuşa, Çorum, Truva ),
-Roma-Bizans Dönemi ( İzmir, Selçuk, İstanbul),
-Selçuklu Dönemi ( Konya ),
-Osmanlı Dönemi ( Bursa, İstanbul ),
-Türkiye Cumhuriyeti Dönemi ( Ankara )
 *** Alan Çalışmalarının Sunumu
12
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
İLKÇAĞ Alan Araştırması
Çorum Müzesi
Kral Mezarı
13
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
ROMA-BİZANS Alan Araştırması
SELÇUK EFES’DE
Celsus Kütüphanesi
14
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
ROMA-BİZANS Alan Araştırması:
İSTANBUL’da
AYASOFYA
MÜZESİ
15
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Proje Faaliyetleri – ULUSÖTESİ
*** Yurt Dışı Ortaklar
İsveç
Çek Cumhuriyeti
Litvanya
*** Yurt Dışı Ortaklarla Faaliyetler
- İsveç Ziyareti ( İsveç Tarihi ve kültürü )
- Çek Cumhuriyeti Ziyareti (Çek Cumhuriyeti Tarihi ve kültürü )
- Litvanya Ziyareti (Litvanya Tarihi ve kültürü )
-İzmir ( Anadolu Tarihi ve Kültürü)
16
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

PROJE DEĞERLENDİRME DÖNEMİ :.
17
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Eylem 1.2- Gençlik Girişimleri
5
18
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
19
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
20
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
21
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
22
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
BRECLAV
LENNİCE KALESİ VE PARKI
Kilise yapmak isteyen
bir devlet görevlisine
izin verilmez. O da
cami yapmaya karar
verir, ama mali
desteği olmadığı
için sadece minaresini
yapar.
23
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
KAUNAS
Milli Bayramlarından Bir Görüntü
24
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Eylem 1.2- Gençlik Girişimleri
EYLEM 1.2 –ULUS ÖTESİ GENÇLİK
GİRİŞİMLERİ
Özellik : Ulus ötesi hareketliliği var.
Amaç : Başarılı bir grup girişiminden doğan örnek uygulamaların
belirlenmesi ve sonuçlarının diğer ülkelerle diğer gruplarla paylaşılması.
5
Süre
: En az 3 ay, en fazla 18 ay.
Proje grubu sayısı : Organizasyonu gerçekleştirecek ülkeden bir kaç grup
olabilir. En az 1 AB üyesi ülkeden de katılımcı olmalıdır.
Koç ücreti : 750 €
25
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Eylem 1.2- Gençlik Girişimleri
EYLEM 1.2 –ULUS ÖTESİ GENÇLİK GİRİŞİMLERİ
BÜTÇESİ
Projeyle doğrudan ilgili masraflar :
En fazla verilecek program katkısı 6100 € (sabit miktar).
Ön Hazırlık Ziyareti : Seyahat masraflarının %100’ü (en fazla 2 gün,
en fazla 2 kişi, istenirse biri koç olabilir).
5 Proje uluslararası seyahatleri : Seyahat Masraflarının %70’i.
Koç ücreti : En fazla 750 € talep edilebilir ve eğer proje grubunda 1517 yaş arası gençler yer alıyorsa projede koç yer almalıdır. Bunun
dışındaki durumlarda yine de koça ihtiyaç duyuluyorsa, ihtiyaç
duyulma nedeni açıklanarak projede Koç yer alabilir ve ücreti talep
edilebilir.
26
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Eylem 1.2- Gençlik Girişimleri
Eylem 1.2 projeleri kapsamında öngörülebilecek örnek bütçe
kalemleri:
Ulaşım giderleri,
Toplantı giderleri,
Eğitmen/uzman ücretleri,
Yer kiraları,
5 Kitap / kırtasiye giderleri,
CD / broşür / kitapçık / dergi / web sayfası yayımlama giderleri
Vs… bütçe kalemlerini siz belirliyorsunuz
Demirbaşlar satın alınamazlar, ancak kiralanabilirler.
27
www.genclik.gov.tr
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

similar documents