Ders 1, Powerpoint sunu dokümanını bilgisayarınıza indirmek için

Report
Internet Girişimciliği Uzaktan Eğitim
Internet Çağında Girişimcilik
PYE 176
Uzaktan Eğitim Müfredatı
İnternet Pazarı ve Müşteri Davranışı
•
İnternet Ekonomisi ve İş Dünyasındaki Oluşturduğu Değişimler
•
İş ve Pazarlama Süreçlerindeki Değişiklikler
Dünyayı Algılamak ve Vizyon Geliştirmek
“Die ganze Welt fusioniert - When Worlds Collide”…
Büyük Dönüşüm: Dünyalar kenetlendikçe neler değişiyor ?
Nasıl biter bir çağ ve nasıl başlar?
Büyük Uzlaşı: Yeni bir dünya kuruluyor.
Kriz dedikleri kurdukları kurtlar sofrasıdır. Siper sendromu.
Kriz, küresel sermayenin şu andaki biçimi ve değişim gücüdür.
•
•
Dünyanın “i-” hali
Internet bazlı piyasa yapıları
Kapsayıcı pazar iş modelleri
Metaların ağ bazlı değiş tokuş modları
Sözleşmeli üretici ağları
OSA
iTicaret
Barter
Fırsat satışları
Talep toplulaştırma
LETS Local Exchange Trading System (yerel para birimleriyle dış ticaret)
Online Alışverişte Tüketici Dünyası
Topluluk Türleri ve Yapıları,
İnternet Müşterileri ve Davranış Şekilleri
Engelliler kimlerdir?
• Internet, işgücüne katılımın önünde fiziksel engel
olarak “zaman” ve “mekan” ile tanımlanan
“mobilite”yi önemsizleştirmiştir.
• Fiziksel engellilerin motivasyonunu
değerlendirip, onların önünü Internet ve
Girişimcilik ile açarsak,
• “bu ülke”de ekonomiye, işe, istihdama, işgücüne
katılımı geometrik dizi halinde tetikleyebiliriz.
• iTicaret Eksenli Yaygın Girişimcilik, Kapsayıcı İş
Modeli olarak bunu mümkün kılmaktadır.
İş yapmak;
genelde dünyada ve bölgemizde,
özelde sektörümüzde ve işimizde
olan biteni,
“bitişleri ve başlangıçları”
tasavvur ve tasvir etmek,
anlamak,
anlamlandırmak ve
yeniden tanımlamak,
bu çerçevede kendini de
yerelde, ülke ve bölge coğrafyasında ve
dünyada
yeniden konumlandırmayı gerektirir.
Stratejik derinlik
İş, su gibidir;
bazen birikir bir yatak oluşturur ve nehir olur akar;
bazen krater/ocak boşluğunda göl olur;
bazen ani bir sağanakın oluşturduğu sel yollarından ibarettir;
bazen yanlış yerde birikir, bataklık olur;
bazen önüne çekilen setlerle baraj gölü olur eriştiği yeri örter,
doğasını bozar.
Stratejik derinlik
''Uçurtma,
rüzgar gücüyle değil,
rüzgara karşı koyduğu için
uçar''
Strateji Testi
• Stratejiniz piyasanın hakkından gelebilecek katma değeri
içeriyor mu?
• Stratejiniz, yetenek/kapasite, patent, doğal kaynak gibi
üstünlükler sunuyor mu?
• Stratejiniz rekabet edebileceğiniz segmenti tanımlayabiliyor
mu?
• Stratejiniz, trendlerin yakalayabiliyor, oyunu değiştirebiliyor
mu?
• Stratejiniz özel bir öngörü üzerinde mi yükseliyor? (Teziniz var
mı?)
• Stratejiniz seçeneklerdeki belirsizliği de hesaba katıyor mu?
• Stratejiniz taahhütlerinizle risk ve getiri arasındaki en iyi
zamanlamaya olanak verecek esneklik arasında bir denge
kuruyor mu?
• Stratejinizi uygulayacak inancınız, kararlılığınız, sağduyu,
yeteneğiniz, iradeniz ve sebatınız var mı?
• Stratejinizi eylem planlarına dönüştürebiliyor musunuz?
•
Şirketlerin yüzde 65'inin stratejisi bu soruların üç ve daha azından geçer not alabiliyor.
'Ya devlet başa, ya kuzgun leşe!'
Birbirimize karşı önyargı zincirlerini kırmazsak
bizi birbirimize kırdıracaklar!
İç sömürge yapısından kurtulup,
bize hâlâ 'Sevr tutsaklık anlaşması muamelesini' reva
gören,
çok zalim, gaddar, tekelci bir dünya ile de
hesaplaşmak zorundayız.
Internet Girişimciliği
Gerçekçi Ol, İmkansızı İste!
Internet Girişimciliğinin temeli güvendir.
Düstur: İşin Hilesi Dürüstlüktür!
Girişimcilik
Müşteri karşısında
sermayenin avantajının sıfırlandığı
bir küresel pazara doğru yol alıyoruz.
Bu pazarda farklı olan,
özgün ürün ortaya koyan kazanıyor.
Esnaf ile Girişimci arasındaki fark buradadır:
Esnaf, sadece bulunduğu yerdedir, öyle kalmayı hedefler…
Girişimci, ya her yerde olur, ya da hiçbir yerde;
hızla bütün dünyaya yayılmayı hedefler!
Girişimcilik
Ana fikrin ana fikri,
“Sen yürüyeceksin.. Millet yürüyecek
arkandan..."
Arif Nihat Asya
Sonsöz:
"İt ürür, kervan yürür!"
Pitigrilli
“İnkar-Alay-Kıskançlık-BenDe!” dörtgeni
“İnkar“
Yeni bir fikir paylaşıldığında bir çoğumuz önce “Yok böyle bir şey.
Kesinlikle olmaz.” denir.
“Alay”
Sonra bu fikir tartışılmaya başlayınca “Komik, aklınca olacak diye
düşünüyor. Bir sürü neden var olmaması için. Saftirik!” denir.
“Kıskançlık”
Sonra fikir kabul görüp, fikrin sahibi değer görmeye başlayınca da
“Amma şanslı adam, aslında ben de düşünmüştüm. O da daha
önce yapmış olabilir. Zaten …… olmasaydı, hayatta yapamazdı.”
gibi görüşler ortaya atılır.
“Ben De!”
Ardından herkes, bu fikri işe dönüştürmeye çalışır; bkz. 50,000 kontör
satış noktası.
''Uçurtma,
rüzgar gücüyle değil,
rüzgara karşı koyduğu için uçar''
Engelliler kimlerdir?
• Fiziksel engelliler
• 15 milyon hanenin yarısında bir fiziksel engelli var!
• Internet engelliler
• 15 milyon hanenin tümünde birden fazla Internet engelliler var!
• Girişim engelliler
• 15 milyon hanenin 4/5’inde girişim engelliler var!
• (TR’nin toplam girişimci hanesi 3 m)
Girişimcilik
9G Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Döngüsü
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
GÖRÜŞ (vizyon, geleceğe dönük niyet)
GÖREV (misyon, varoluş nedeni)
GÖRGÜ
(ilkeler, geçmiş, durum, sorunlar)
GAYE
(hedefler, eğilimler, tahminler, senaryolar)
GÜNDEM (durum analizi, GZFT SWOT analizi)
GAYRET (faaliyetler ve projeler)
GÜDÜM
(takip, izleme, kayda geçirme)
GÖNYE (dönemsel performans ölçümü)
GÖRE
(dönemsel değerlendirme)
Girişimcilik
9C " İşin aslı yönetişim! "
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Cha(lle)nge: “Things are changing. Tag along with the
Chainge!” “Değişimi Yakala!”
Clustering: “Think global, act local!” or visa versa “Think
local, act global!” yani “Taş yerinde ağırdır!”
Commitment: “ Doğru İşi, Doğru Zamanda, Doğru Şekilde
Yap!”
CommonSense: Sağduyu
Communication: “Networkler çalışır!” iletişim, p/r, reklam,
itibar y.
Confidence: Özgüven “Event Based Incentive Marketing”
Consistency: Tutarlılık, süreklilik, güvenilirlik. 360° kurumsal
yönetişim yetkinliği:
Collaboration: İşbirliği Kültürü “Tabela şirketi olmadan birleş!”
Consolidation: İşin adı –Sektör içi konsolidasyon,
Intersektörel konsolidasyon, Ekosistem içi konsolidasyon
Girişimcilik
İş dünyasına 10 öneri










Enerjinizi boşa harcamayın. Kuru değiştiremezsiniz. İşinize odaklanın.
Seçimleri kimin kazanacağı üzerine spekülasyon yapanları dikkate
almayın. Bu, cambaza bakmak gibi bir hadise. Biz cambaza baktıkça
cepten gidiyor.
İşimiz çok üretmek olmalı.
Markaya ve Ar-Ge'ye yatırım yapın.
Hedef koyun. Hedefsiz şirket veya toplum rotası olmayan gemiye
benzer.
Ne beklersenirse o olur. Umutsuz olmayın.
Gelecek senaryolarınız olsun.
Başarılı olmak için güçlü sermayeye ihtiyacımız var. Sermayeniz
yetersizse ortak bulun.
Çalışanlarınız icat çıkarsın, eski köye yeni âdet getirsin.
Komşunuzun yaptığı işin aynısını yapmayın.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
Girişimcilik
İtibar Yönetimi -“RQ Reputation Quotient” (İtibar Katsayısı)
“İtibarın değeri, ancak yitirildiği zaman anlaşılır.”
İtibar, çeşitli paydaş gruplarının örgüt hakkındaki kapsamlı düşünceleridir;
örgütün marka değeri hakkında müşterilerin, yatırımcıların, çalışanların
ve toplumun duygusal tepkileri (iyi-kötü, zayıf-güçlü) olarak ifade
edilmektedir.
İyi bir itibarın yararları;

iyi kar marjlı fiyatların yönetilerek

ürünlerin daha iyi koşullarla tedariki ve düşük fiyattan
alınması,

tecrübeli çalışanların kazanılması, kolay ikna edilmesi,

bilinçli müşterilerin kazanılması,

daha fazla gelir elde edilmesi,

kriz durumlarında daha az riskle karşılaşılması,

paydaşlar tarafından daha fazla tolere edilmek
Girişimcilik
XQ Temel İşgüdü = EQ + IQ + PQ + SQ
 EQ
ne kadar anladığımızın ölçütü,
EQ (Emotional Quotient) Duygusal/Sosyal Zeka
 IQ
ise ne kadar anlatabildiğimizin...
IQ (Intellectual Quotient) Entelektüel/Soyut Zeka,
 PQ (Professional Quotient)
Profesyonel/Mesleki/Mekanik Zeka, İş Zekası
 SQ (Spiritual Quotient)
Girişimcilik
XQ Temel İşgüdü = EQ + IQ + PQ + SQ
EQ Empati: Sosyal zeka
Başkalarını anlama ve insan ilişkilerinde akıllıca/bilgece davranma becerisidir. Kişinin karşısındaki
insanı kendi yerine koyması ve onun duygularını, ihtiyaçlarını ve kaygılarını algılayabilmesidir;
müşteriye, anlaşıldığının, yardım edildiğinin ve önemsendiğinin hissettirilmesidir.
EQ Sosyal beceri
Kişinin karşısındakinden istediği karşılıkları ve yanıtları alabilme yetisidir. Zamansızlık, ilgisizlik,
reddedilme korkusu, hata yapma korkusu, bilinmeyenden korkma ya da belki o kişinin/kişilerin
farkına varmama v.d... eksikliklikleri gidererek geliştirilir.
EQ;
hem kişisel ilişkilerde hem de iş ilişkilerinde kişinin kendi duygularını ve diğer insanların hissettiklerini

algılayabilme,

tanımlayabilme,

duygularını kullanarak kendini motive edebilme ve yönlendirebilme
kapasitesine sahip olmasıdır;

tercihlerinden,

başarılı olduğu alanlardan haberdar olması ve

bunları doğru şekilde kullanabilmesi,

ön sezgilerine güvenebilmesi ve

içgüdülerini düzenleyebilmesi,

birikimini kullanarak yüksek motivasyon seviyesine ulaşmasıdır.
Girişimcilik
XQ Temel İşgüdü = EQ + IQ + PQ + SQ
PQ

PQ Özyönetim:
Zamanı iyi kullanabilme, karar verme sürecinde mantık-duygu dengesini iyi kurabilme, disiplinli olmak, etkili planlama ve
organizayon, kuvvetli öngörü.

PQ Beyinsel esneklik:
Adaptasyon yeteneği ve değişen koşullara uyum sağlayabilmek, yeni beceriler elde edebilmek, yeni insanlarla çalışmaya yatkınlık,
gerektiğinde esnek davranabilmek, öğrenme kapasitesi ile bilgiyi doğru şekilde algılayıp kullanabilmek.

PQ Zihinsel durum:
Dikkat ve enerjiyi belli bir alana yoğunlaştırabilmek, zihni dağınık olmamak, olumsuzluklara karşı hazırlıklı, strese karşı dayanıklı
olmak.

PQ Motivasyon:
Profesyonel hedefleri olmak, işini isteyerek ve zevk alarak yapmak, mesleki gelişime açık olmak, esas amaç için gerektiğinde daha
az önemli isteklerden vazgeçebilmek.

PQ Zihinselleşme:
Farklılıkları kabul etmek, başkalarının istek, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşısındaki kişinin nasıl davranacağını
öngörebilmek, iş ortamındaki farklı kişilik yapısı ve çalışma tarzlarını anlayabilmek

PQ Farkındalık:
Performansını doğru değerlendirmek, özeleştiri yapabilmek, geribildirimden yararlanabilmek, iş çevresindeki ve profesyonel
hayattaki dinamiklerin farkında olmak

PQ İnisiyatif:
Kendi başına karar verip harekete geçebilmek, aksiyon ve sonuç odaklı olmak, başladığı işi sonuna kadar götürebilmek, sorumluluk
ve risk alabilmek, davranışlarının sonuçlarını kabullenmek

PQ Yaratıcı beyin:
Farklı düşünebilmek, değişik bakış açıları geliştirmekten korkmamak, profesyonel ilişkilerde ve insanları yönetirken yaratıcılığını
kullanabilmek, estetik ve mizah becerisini profesyonel hayata yansıtabilmek

PQ Pozitif etkileşim: Bir gülümseme yeter!
Başkalarıyla işbirliği yapabilmek, gerektiğinde iş ve sorumluluklarını paylaşmak ya da devredebilmek, üst düzeyde iletişim
kurabilmek, rekabette saygılı ve profesyonel davranmak, en iyi performans gösterdiği çevre koşullarını oluşturabilmek

PQ Profesyonel benlik: Mükemmellik alışkanlıktır!
İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmak, duruma veya kişiye uygun tutum ve davranış geliştirmek, profesyonel imajına özen
göstermek, kendisinden ve başkalarından gerçekçi beklentiler içinde olmak.
Girişimcilik
XQ Temel İşgüdü = EQ + IQ + PQ + SQ

XQ Egonu kapıda bırak!
Ego, güçlü yeteneklerinizi zaafa dönüştürüp sizi başarısızlığa sürükleyebilir:
uyanıklık, dar odaklılığa,
kendine güven, kusursuzluk duygusuna ve şişman bir egoya dönüşebilir.
Muhatabınız, çok dahice olsalar bile, ürününüze değil; önerilere açık olup olmadığınıza, gösterdiğiniz savunmacı ya da
kibirli duruşa takılabilir.

XQ Merak et!
Merak etmek ve yeni şeyler denemek, öğrenmek zorundasınız... kendi deneyiminiz dışında olan şeyleri reddetmeyin.
İlk tavır koyan olmayın! Merakı ortaya çıkarmak için her düşünceye açık bir oyun sahası yaratmak gerekir.

XQ Soru sor!
Soru sormadan görüşmeye başlamayın. Önce muhatabınız hakkında bilmediklerinizi öğrenin.
İnsan sürekli inançlarıyla örtüşen şeyleri arar. Zihinsel yapısına uygun şeyleri satın alır. Kuralların manzaranın her
gün değiştiği kaotik, istikrarsız iş dünyasında, ön kabuller çok tehlikelidir.

XQ Düşüncelerini sına! Farklı şeyler dene; çözüme başka bir yoldan git!
Yaptığınız işlerin döngüsünü değiştirmek gerekebilir."Ya böyle olursa? Bunun sebebi nedir? Diğer seçenekler neler?...
" Geleceği yakalamaya çalışmak falcılıktır! Değişimi yakalayın!

XQ Acele etme! "Yapıver Gitsin" zihniyetinden uzak dur! Çözümü ötele!

XQ Unutma, haklı olmak yetmez, doğru olmak gerek; yanlışı mükemmelleştirmeye çalışma!
yoksa “Veriye yeteri kadar işkence yaparsan, zaten hemen her şeyi itiraf eder!”

Bazen başarmak yanlışlar’dan sakınmayla ilgilidir, bazen de doğrular’ı yapmakla...

XQ Ürün satmaya çalışma; kurumsal olarak kalifiye olmaya yönelik davran!
Müşteri ürün aramıyor ki, güvenilir bir refik arıyor.

XQ İşin aslı müşteri, faslı ise biziz, tersi değil; müşteri odağını bir an bile kaybetme!

Ama son tahlilde “İş”in asl’ıyla fasl’ı diyalektik olarak aynı şeydir.

“İş”i bilenle “İş”bilen makası rekabetçi avantaj yaratır.

XQ Değer yaratma herkesin işidir!
İş dünyasının yüz yüze geldiği konular eskisi gibi düzenli fonksiyonel alanlara bölünemiyor.
Girişimcilik
XQ Merak et!

Veri (data): Veriler, bilgi işleme sürecinin temel malzemesidir. Çeşitli simgeler, harf, rakam ve
işaretlerle temsil edilen, ham, işlenmemiş gerçeklerdir. Verinin yapılandırılmamış, düzenlenmemiş,
ilişkilendirilmemiş ve hemen anlam verilemeyen bir bilgi olduğu belirtilmektedir.

Enformasyon (information): Enformasyon (malumat); işlenmiş, düzenlenmiş, ilişkilendirilmiş ve
anlam katılmış veri olarak tanımlanmaktadır.

Bilgi (knowledge): Bilgi ise kişinin beynindedir, özümsenmiştir. Çalışma, öğrenme ve deneyim
yoluyla elde edilenlerin toplamıdır. Enformasyondan farklı olarak kişilerin beyinlerinde yerleşmiş
olan bilgi, onların enformasyonu yorumlamalarının sonucu olarak ortaya çıktığı söylenmektedir.
Enformasyonun bilgiye dönüşmesi kendiliğinden olmaz; kişilerin aktif bir rol üstlenip algılama ve
anlama yeteneklerini, uzmanlıklarını, deneyimlerini uygulamaya geçirmelerini gerektirir. Bilgi, açık
bilgi (codified knowledge) ve örtük bilgi (tacit knowledge) şeklinde iki kategoride incelenmektedir.

Anlayış (understanding): Anlayış (kavrayış), bilgiden sonra en üst aşamaya geçişin sıçrama
taşıdır. Veriden anlayışa gelinceye kadar önemli ölçüde niceliksel değişimler yaşanırken bu durakta
niteliksel bir dönüşüm yaşanmaya başlar.

Bilgelik (wisdom): Bilgeliğe (hikmet, akıl) geçiş ise tamamen niteliksel bir yükselme
durumudur. Akıl, erdem, değerler ve duygular bilgelikte aktif olarak rol alır. Bilgelik, bilginin sentez
yoluyla tam anlamıyla bütünleştirilmesi ve sindirilmesi durumudur. Bilginin çok üzerinde bir
yerdedir. Hatta ben, yaratıcılığı da bu mertebeye dahil ediyorum. “Bilgelik”in “bilge olma durumu”
anlamına geldiğini kabul etsek bile, ben, “bilge” ile “bilgelik”i, yukarıdaki yazıda ileri sürülen
görüşler kapsamında “farklı” görme eğilimi taşıyorum. Evet, “bilge” olmak herkes için kolay
ulaşılabilir bir mertebe olmayabilir, ama kapsamı daraltılmış “bilgelik”ler herkes için
mümkündür/olmalıdır. Eğer bunu yapamazsak, bir alt mertebede takılıp sürekli bilgi yığma işiyle
oyalar dururuz kendimizi... Şöyle de diyebiliriz: Bilgelik, az bilgiyle bile büyük sonuçlar elde etmek
anlamı taşıyabilir.
Bilgelik, iki uca da aynı anda dokunmaktır.
Girişimcilik
Ne kadar girişimcisiniz?
Nedir insanı girişimci yapan özellikler ve hangi koşulların olması
gerekir?

Kaynaklarınızı tanıyın: Sosyal sermaye: çevre, eş-dost, sosyal ilişkiler veya
network... Tanıdığınız her insan kazançtır, danışabileceğiniz insanlardan faydalanın.
İlişkiler ağı/network: Profesyonel ya da sosyal amaçlı olarak bilgi, ilişki ve deneyim
alışverişinde ve değişiminde bulunan insanlar topluluğu. Resmi ya da gayrıresmi ortamlarda
tanıtığımız, bir şekilde iletişim içinde olduğumuz herkes bu ağın bir parçası. Bazen bir uçakta
yan koltukta oturan iş adamı, bazen çocuğunuzun okul arkadaşının annesi, bazen de bir
seminerde tanıştığınız rakip firmanın yöneticisi...
Network oluşturmakla insanları kullanmak arasındaki fark nedir?
Network oluşturmak, neleri paylaşabileceğimize ve birbirimize nasıl yardım edeceğimize samimi
ve dürüst bir yaklaşım gerektirir
Karşılıklı alışveriş, sevgi ve saygıya engel değil
Eğer insanlara olumlu bir şekilde, sevgiyle vermeye hazır olarak yaklaşırsak işte o zaman ilişkiler
ağımızı oluşturan insanlar onlara ihtiyacımız olduğunda yanımızda olacaklardır. Siz
tanıdıklarınızın, sevdiklerinizin, saygı duyduklarınızın, zor günlerinde ya da desteğinize
ihtiyaçları olduğunda yanlarında olmaz mıydınız? Yoksa siz yalnız bir hayatın hayalini mi
kuruyorsunuz? Özellikle de iş hayatında tek başınıza olmayı mı tercih ediyorsunuz? Teknik
bilginizle, başkalarına ihtiyacınız olmadan en üst noktalara kadar çıkacağınızı mı
düşünüyorsunuz?
İş hayatında ilişkiler ağı…
Siz zengin misiniz?..
Sosyal sermaye, ilişkiler ağınızdaki bağlantılarınız. Ne kadar çok ilişkide, bağlantıda olduğunuz
insan varsa o kadar zenginsiniz demektir bu...
Girişimcilik
Ne kadar girişimcisiniz?
Girişimciler;





fırsatları gören,
piyasanın ve çevrenin farkında olan,
karakteri güçlü,
risk alabilen,
organizasyon ve analiz yeteneği yüksek olan
kişilerdir. Yaratıcıysanız, fırsatları görebiliyor ve risk alabiliyorsanız
girişimci bir ruha sahipsiniz.
Girişimcilik
Sizin kişiliğiniz hangisine uyuyor?
A tipi
davranış biçimine sahip kişiler:

Kesin bir konuşma biçimi vardır; konuşmalarını belirli bir notkaya yönelik sürdürür
ve bazı kelimeleri vurgular, sık ve kuvvetli jestlerle konuşur; cümleler arasında
kuvvetli nefes aralıkları bulunur.

Kendileri ve başkaları için yüksek bir beklenti düzeyleri koyar

Kendisi ve başkalarıyla sürekli bir yarış içindedir, başarıların az ve kısa bir mutluluk
verdiği, harekete yönelik insanlardır, her an daha fazlasına ulaşmanın gayreti
içindedir

Düşmanlık, öfke duygu ve davranışları kolayca ortaya çıkartılabilir

Kendisiyle meşgul ve ben merkezcidir, hayatın diğer cephelerini ve ailelerini ihmal
edecek ölçüde kendilerini işlerine verirler

Yetki devretmezler, ekip çalışmasına inanmazlar, her şeyi ben yaparım
düşüncesindedirler ve özel merakları yoktur, sosyal ilişkileri iş arkadaşlarıyla sınırlıdır
Girişimcilik
Sizin kişiliğiniz hangisine uyuyor?
B tipi davranış biçimine sahip kişiler:
 Ekip çalışmasına önem verir, yetki devrine inanır ve sosyal ilişkileri çok
kuvvetlidir
 Rekabet duyguları gelişmiş değildir
 Sakin ve yavaş yapıdadırlar
 Hayatları ve işleri konusunda çok rahattırlar
 Planlamaya önem verirler
 Onlar için nicelik değil nitelik önemlidir
 İyi dinleyicidirler
 Çok düşünür ve geç karar verirler
Girişimcilik
Sizin kişiliğiniz hangisine uyuyor?
Yaratıcı Kişilik ve İş Yaşamında Yaratıcılık
Yaratıcılık,
bir değeri (yararlılığı, kullanışlılığı, önemi, eşsizliği, ne oranda istenilir olduğu) ifade eden,
yenilik, etkililik (birey, grup ya da toplum bazında ödüllendiriciliği) ve özgünlük kriterlerini
karşılayan
bir ürünün ortaya konulması sürecidir.
Yaratıcılık;

zekanın,

bilgi birikiminin,

problemlere duyarlı olmanın,

başarı ihtiyacının,

risk almanın,

demografik özelliklerin (yaş, cinsiyet gibi),

durumsal faktörlerin (fiziksel çevre, görev ya da zaman sınırlılıkları) ve

iş yaşamında örgütsel faktörlerin (örgütsel kültür - iklim ya da ödül sistemi)

bireyin kişilik özelliklerinin, yaratıcılık potansiyelini kullanabilmesinin
(kararlarda bağımsızlık, baskın olma isteği, düşük kaygı düzeyi, duygusal ya da estetik duyarlılık, neşelilik, kendine
güven ve saygı duyma, yeni deneyimlere açıklık, kararlılık, geniş ilgi alanlarına sahip olma, belirsizliğe tolerans
gösterebilme, atılganlık, otoriteye daha az oranda itaat etme, yüksek motivasyon ve disiplinlilik)
Girişimcilik
Sizin kişiliğiniz hangisine uyuyor?
Yaratıcı Kişilik ve İş Yaşamında Yaratıcılık
Yaratıcı bireyler;
 Geniş ilgi alanlarına ve yüksek enerjiye sahiptirler,
 Kararlarında uzlaşma ve kendilik kontrolü de gösterecek bir biçimde
özerklik ve bağımsızlık gösterirler,
 Sezgiseldirler,
 Problemleri yeniden tanımlayabilirler,
 Başkalarının kendi fikirlerine uymasını beklemek yerine onları bu fikirleri
kabullenmeye ikna etmeye çabalarlar ve risk alırlar,
 Düzenli olarak her gün kendileri, kendi değerleri ve çevresindekiler
üzerinde düşünür ve sorgular,
 Derinlemesine gözlem yapar,
 Sonucu önceden görebilir,
 Büyük fikirleri önemsiz ayrıntılardan, yeni fikirleri ise eski fikirlerden
yaratmayı bilir,
Yaratıcı beyinler için sorunlar, sadece birer meydan okumadır.
Girişimcilik
Sizin kişiliğiniz hangisine uyuyor?
Yaratıcı Kişilik ve İş Yaşamında Yaratıcılık
Yaratıcılığı hangi durumlar geliştirir?
 destekleyici iş arkadaşlarının varlığı,
 işi gerçekleştirmek üzere yeterli süre ve kaynağın bulunması,
 kurumsal kültürün bir ürünü olarak özgünlüğün desteklenmesi,
 yaratıcılığın ödüllendirilip hataların kaçınılmaz olmadığına dair normların
varlığı,
 çalışana olumlu geri bildirim verilmesi
 katılımcı - demokratik liderlik tarzı,
 çalışana yaptığı iş üzerinde özerklik sağlayan ve karar verebilme yetkinliği
sağlayan işler,
 katı-geleneksel olmayan bir örgütsel yapı,
 risk almayı destekleyen ve tartışmalara tolerans gösteren bir örgütsel
iklim ve
 geleneksel olmayan düşünce biçimlerine açık olan ve kurallara sıkı sıkıya
bağlı olmayan bir örgütsel kültür
Girişimcilik
Sizin kişiliğiniz hangisine uyuyor?
Yaratıcı Kişilik ve İş Yaşamında Yaratıcılık
Yaratıcılığa hangi durumlarda ket vurulur?
 olumsuz geri bildirimler,
 zaman baskısı ya da yetersiz zamanın, ilk çözümün en iyi seçenek olduğu
düşüncesini uyandırması,
 yakın denetim,
 rekabet ve
 katı standartlar ve öncelikler ya da önceliklerin belirlenmemesi,
 gerçekçi olmayan beklentiler,
 stres, geçmişteki başarısızlıklar, başarısızlık ve eleştirilme korkusu,
 alışkanlıklar,
 ilgi ve motivasyon eksikliği,
 aşırı disiplin,
 bilgi eksikliği,
 iş - özel yaşam çatışmaları,
Girişimcilik
Yaratıcılığı geliştiren teknikler
 Beyin Fırtınası
 Ters Beyin Fırtınası
 Düşünce Haritası
 Kontrol Listesi
 Gordon Yöntemi
 Matris (Tablolama)
 Yatay Düşünme Tekniği: Edward De Bono's Lateral Thinking
 Varsayım Sorgulama
 Nominal Grup
 Delphi
 FOCUS: Odaklanmış Grup Görüşmeleri
Girişimcilik
Sizin kişiliğiniz hangisine uyuyor?
Yaratıcı Kişilik ve İş Yaşamında Yaratıcılık
Yaratıcılığı geliştiren teknikler
Beyin Fırtınası
Beyin fırtınası, bir grup katılımcıdan oluşur. Grubun bir lideri vardır ve lider
hangi probleme çözüm aranacağını belirler.
Grup üyeleri, düşüncelerini "akıllarına geldiği gibi" söylerler. Hiçbir düşünce
eleştirilmez, doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılmaz.
Tüm üyeler, düşüncelerini dile getirmeleri yönünde teşvik edilir.
Üyelerden bir yazıcı, tüm düşünceleri belirtildikleri şekliyle bir tahta ya da flip
charta kaydeder.
Bilahere her çözüm önerisi;
 anlamlı olup olmaması,
 uygulama kolaylığı,
 basit ya da karmaşık oluşu
gibi kriterler üzerinden tek tek tartışılır, oylanır ve bu sürecin sonunda da bir
çözümü kavuşulur.
Girişimcilik
Sizin kişiliğiniz hangisine uyuyor?
Yaratıcı Kişilik ve İş Yaşamında Yaratıcılık
Yaratıcılığı geliştiren teknikler
Nominal Grup
Her katılımcı, grup olarak bir araya gelmeden önce problemle ilgili
çözüm önerilerini yazılı olarak lidere iletir.
Bir araya gelindiğinde de lider bütün önerileri bir tahtaya ya da flip
chart'a yazar.
Öneriler tartışmaya açılır ve oylamaya geçilir. Her öneri oylanır,
böylelikle bazı öneriler elenir.
Geride kalan öneriler yeniden tartışılır ve kararlaştırılacak öneriyi
belirleyebilmek için ikinci oylama yapılır.
Girişimcilik
Sizin kişiliğiniz hangisine uyuyor?
Yaratıcı Kişilik ve İş Yaşamında Yaratıcılık
Yaratıcılığı geliştiren teknikler
Delphi
Delphi tekniği, üyelerin.
Her grup üyesi, kendi çözüm önerisini, yüzyüze iletişim gerekmeksizin
birbirlerinden bağımsız ve habersiz olarak lidere iletir.
Lider, bütün önerileri inceler, yorumlar ve tüm üyelere gönderir. Böylelikle
her üye, diğer üyelerin çözüm önerilerini görme şansını elde eder ve eğer
önerilere ilişkin olumlu ya da olumsuz bir düşüncesi varsa bunu lidere
iletir
Bu aşamalar, tüm grup üyelerinin üzerinde uzlaştığı bir önerinin ortaya
çıkmasına kadar devam eder. Gerekirse öneriler oylanarak da bir sonuca
ulaşılmaya çalışılır.
Özellikle intranet sistemi gibi teknolojik yeniliklerin bu tekniğin kullanılmasını
daha da kolaylaştırmaktadır.
Girişimcilik
Sizin kişiliğiniz hangisine uyuyor?
Tuğla Teorisi
Bir camı açık bir odaya 100 kadar tuğlayı belli bir şekilde dizili bırakın.
Daha sonra odaya 2 veya 3 aday gönderin ve kapıyı kapatın
Onları kendi hallerinde bırakın ve 6 saat sonra odaya giderek durumu analiz edin.

Eğer tuğlaları sayıyorlarsa Muhasebe bölümüne yerleştirin.

Eğer tuğlaları tekrardan sayıyorlarsa Denetçiler bölümüne yerleştirin.

Eğer odanın her yanına tuğla saçmışlarsa Mühendislik bölümüne yerleştirin

Eğer tuğlaları garip bir düzende sıralamışlarsa Planlama bölümüne yerleştirin

Eğer tuğlaları birbirlerine atıyorlarsa Operasyonlar bölümüne yerleştirin

Eğer uyuyorlarsa Güvenlik bölümüne yerleştirin

Eğer tuğlaları parçalara ayırmışlarsa Bilgi teknolojileri bölümüne yerleştirin

Eğer boş boş oturuyorlarsa İnsan kaynakları bölümüne yerleştirin

Eğer birçok farklı kombinasyon denediklerini söylüyorlar ama bir tuğlayı bile yerinden
kıpırdatmamışlarsa Satış bölümüne yerleştirin

Eğer odada değillerse Pazarlama bölümüne yerleştirin

Eğer camdan boş boş dışarı bakıyorlarsa Stratejik planlama bölümüne yerleştirin

Eğer biribirlerine bir şeyler anlatıyorlarsa ve tek tuğla bile yerinden oynamamışsa. Onları tebrik
edin ve Üst yönetime yerleştirin.
Girişimcilik
Beden dili
Vücut dili bilmecesi
 Hint kültüründe kafayı iki yana sallama hareketi, büyük bir ilgi ve merakı
belirtmek için kullanılıyor.
 Batılı kültürlerde bir insanla konuşurken belirli bir fiziksel mesafeyi
korumak oldukça büyük önem taşıyor. El- kol hareketlerini çok fazla
kullanmak da karşı tarafı tedirgin edebiliyor.
 Doğu kültürlerinde ise tam tersi; Asyalı bir insanla konuşurken çok uzakta
durmak, iletişimi yoğun yüz ve vücut hareketleriyle desteklememek
soğuk rüzgarların esmesine neden olabiliyor.
 El sıkışmak bile farklı kültürlerde farklı anlamlar yaratabiliyor. Bazen
hafifçe el sıkmak nazik bir davranış olarak nitelenirken bazen de el
sıkmanın mümkün olduğunca uzatılması gerekiyor.
 Farklı kültürden birini öpmeye çalışmak ta riskli. Bu yüzden dünyanın
neresinde olursanız olun, birisi sizi öperek selamlamadan veya
uğurlamadan önce sizin böyle bir hamle yapmamanız gerekiyor.
Girişimcilik
Beden dili
Beden jestleri
Duruş

Duruş, kafanızın ve vücudunuzun hiçbir baskıya maruz kalmadan doğal hizalanış biçimi.

Kollarınızı kavuşturmuş ve bir tarafa doğru yaslanmışsanız bu, o anda karşılaştığınız olay için hazır
olmadığınızı ya da o işle ilgilenmediğinizi gösteriyor.

Omuzlarınız geride, başınız yukarıda, kollarınız iki yanda serbest ve avuçlarınız kapalı ise, sizi
bekleyen şey ne kadar stresli olursa olun sizin ona hazır olduğunuzu belirtiyor.

Oturan bir kişinin dışa açık olan kişinin ayak uçları bir "V" gibi dışarıyı işaret ederken, içe dönük
kişinin ayak uçları içeriyi gösteriyor.

Bacak bacak üstüne atmış, kollarını kavuşturmuş ve hafif yana dönük biriyle konuşurken, onun
sizinle ilgilenilmediğini hissediyorsunuz. Durum tersi olduğunda ise anlattıklarınızla ilgilendiği
mesajını alıyorsunuz.

Gerçekten dinleyen insanlar; öne eğilir, gözler konuşmacıya kilitlenir, beden dilleriyle onaylayıp
söylenenlere tepki verir.

Konuşulan kişiye tam olarak dönmek, güvenilir ve kendinden emin bir tavrı gösteriyor.

Sadece yüzünüzle değil, tüm vücudunuzla dönmeniz "tam yüzleşme" anlamına geliyor ve
kollarınızı göğsünüzde bağlamamak, bacak bacak üstüne atmamak da bu açıklığı pekiştiriyor. Eğer
karşınızdaki kişi iletişime açık bir şekilde oturuyorsa hemen siz de aynı şekli alın. Bir anda
görüşmenin yön değiştirdiğine şahit olabilirsiniz.

Kollarınızı kavuşturmak; niteliklerinizi sakladığınızın, kendinizi savunmaya çalıştığınızın ifadesi.

Sürekli etrafta dolaşan biri belki çok enerjik ve etkili görünebilir, fakat aynı hareketler bazen o
kişinin sinirli ve durumdan rahatsız olduğu anlamına gelebiliyor.
Girişimcilik
Beden dili
Beden jestleri
El -yüz hareketleri

Basit bir burna dokunma hareketi size, karşınızdakinin doğru sözlü olmadığını
gösterebiliyor.

Başımızı hareket ettirmemizin nedeni, diğerlerinden onay alma isteğimizdir. Bu
yüzden de güçlü görünmenin bir yolu da baş hareketlerini en aza indirmekten
geçiyor.

İki elimizi birleştirip piramit görünümü verdiğimizde bu, güç anlamına geliyor.

Tırnak yeme, saçla oynama, sakız çiğneme ve diş gıcırdatma gibi jestler, gergin
durumlarda vücudun verdiği tepki olarak karşımıza çıkıyor:...
Göz Teması

Konuşurken ya da dinlerken göz temasını sağlamadan, karşınızdakine dürüst ve
kendine güvenen biri olduğunuzu göstermeniz mümkün değil.

Karşınızdaki kişi çok az göz teması kuruyorsa bu sizden hoşlanmadığını, sinirli ya da
çekingen olduğunu ya da yüksek bir satüde olduğundan göz temasını gereksiz
bulduğunu gösterebiliyor.

Ayrıca biri size durmaksızın baktığında bu durum stres yaratıyor. O anda biraz
ellerinizi hareket ettirmeli ya da etraftaki bir şeyleri göstererek oluşan gerilim
dağıtılabilir.
Girişimcilik
Giysileriniz ne söylüyor?

Değerlerimiz,

anki sosyal kimliğimiz ve

statümüz.
Giysilerimiz çevremizdekilerin bize baktığında ilk gördüğü iletişim aracıdır. İnsanlar ne giydiğimize
bakarak bizler hakkında pek çok konuda yargıya varırlar. Tamamen geçmiş bilgi ve deneyimler
doğrultusunda oluşmuş kalıplaşmış örnekler (stereotype), düşünce kalıpları yönlendirir kişileri.

Kravat saygınlığın sembolü…

Kravat sorumluluk sahibi olmanın ve saygınlığın bir sembolü.

Parlak, göz alıcı bir kravatla iş toplantısına gelmiştir. Onu takan kişi farkına varmasa bile, kravatı
toplantıdakilere “Dikkate ihtiyacım var!” diye seslenir. “Bana da bakın, beni de dikkate alın…”

Ütüsüz kıyafet:”Ben detaylara takılmam. Pek bir şeye önem vermem. Kıyafetlerime, işime ve hatta
geleceğime…”

Marka giysiler; sahibinin kendisine pek güveni olmadığını, karşısındakiler üzerinde bir üstünlük
kurmak istediğini gösterir.

Güneş gözlüğü karşınızdaki kişiye kimliğinizi saklamaya çalıştığınız imajı verebilir.
Renk seçimleri kişiliğimizin göstergesidir. Bazen otoriteyi, bazen güveni, bazen de enerjiyi anlatırlar.
Biz farkında olmasak da ruh halimizi, içinde yetiştiğimiz kültürü ve içinde bulunduğumuz sektörü
hatta bazen mesleğimizi iletirler çevredekilere…

Siyah, klasik ve güvenilir

Bordo giyen kişi dikkati çekmeyi, farklı olmayı ne kadar çok sevdiğini gösterir.
Girişimcilik
Kişisel marka (imaj)
İmajınızla kalıcı bir izlenim yaratın!
İlk izlenim için ikinci bir şans yok
Genel olarak karşımızdaki insanın;

öncelikle ırk, cinsiyet, yaş, boy, kilo, yüz ifadesi, gözler ve saç, giysiler, hareket ve duruşunu fark
ederiz

ardından, bizim için taşıdıkları önem sırasına göre çekicilik düzeyi, kişilik ve yaratılış, eğitim
düzeyi, başarı derecesi, mali durumu, kıdem düzeyi, sosyal ve ahlaki değerleri, sosyal konumu
hakkında yargılara varırız

sonunda, güvenip güvenmediğimize, hoşlanıp hoşlanmadığımıza, iş yapıp yapmayacağımıza karar
veririz.
İnsanların "gördüklerine inanmaları", insan beyninin ağırlıklı olarak görselliğe dayalı çalıştığından
dolayı: insanların kararlarında görme duyusunun ağırlığı %85
iletişimde görselliği sözler ve ses takip ediyor.
Sunduğumuz görüntü (giyim kuşam, genel dış görünüş ve davranışlar), başkalarının; karakterimiz,
birikimimiz ve yeteneklerimiz hakkındaki düşüncelerini etkilıyor.
Kalıplaşmış örnekler (stereotip); sektörler, yaş grubu, meslekler ve giyim tarzı…

Doktorlar beyaz önlük giyer

“Hale etkisi”(Halo Effect) Her olumlu özellik bir diğerini getirir -bir kişi ya da olayı tek bir olumlu
özelliğinden dolayı tümden olumlu değerlendiririz.

“Şeytan etkisi” (Devil Effect); tek bir olumsuz özelliğinden dolayı kişi ve ya olayı tümden olumsuz
değerlendirebileceğimizi söylüyor.
Girişimcilik
Algı, perspektif ve geri bildirim...
Kendimizi ne kadar doğru algılıyoruz?
Etrafımızdakilerle onlarla ilgili düşüncelerimizi nasıl paylaşmalıyız?
Herkes şikayet halinde. iş, özel ve sosyal hayatında kimsenin kendisini
anlamadığını, sürekli eleştirdiğini söylüyor. Eleştirilmek, geribildirim
almak egolarını yaralıyor, gururları kırılıyor ve hemen savunmaya,
arkasından da saldırıya geçiyorlar.
Bu durumun pek çok açıklaması olabilir:
 ülkemizde geribildirim kültürünün yerleşmemiş olması,
 geribildirim almayı da vermeyi pek iyi bilmiyor oluşumuz ya da
 geribildirimlerimizin açık, net olaylara dayanmıyor olması
 kişilerin, dışarıdan nasıl göründüklerinin,
 yaptıklarının ya da söylediklerinin nasıl algılandığını düşünmemesi.
 sadece kendi bakış açısının doğru olduğuna inanması ve
 perspektifini değiştirmemekte inat etmesi.
 karşısındakini anlamak için çaba sarf etmemesi.
Girişimcilik
Algı, perspektif ve geri bildirim...
FAST Feedback (Frequent, Accurate, Specific, Timely –sık, doğru, açık,
zamanında) geribildirim
Ben bir şey söylüyorum, o bambaşka birşey anlıyor!...
Geribildirim vermenin karşıdaki kişiye ayna tutmak ve bizim bakış açımızdan kendisini görmesini sağlamaktır, alıcı ve
gönderici arasındaki geriye bilgi akışıdır.
Etkili geribildirim;

genele yönelik değil, kendine özgü, kesin, açık ve nettir,

bireyleri veya bireylerin niyetlerini değil; belirli bir davranışı temel alır,

uygun zamanda yapılır,

etkili iletişim esastır,

bireyleri eleştirmek yerine, onlara yardımcı olmayı amaçlar.

bireylerin daha iyi bir hale getirebilecekleri ve daha verimli olabilecekleri davranışları içerir,

eleştiri değil, destek amacı taşımalıdır,

hangi işin nasıl yapıldığıyla ilgili olmalıdır,

her zaman için betimseldir ve kişiye değil, performansa ve davranışa yöneliktir,

elde edilen sonuçların, tüm bilgilerin ve gözlemlerin paylaşılmasını öngörür,

somut verilere dayanmalı ve olumlu ya da olumsuz olarak oluşan olayın hemen ardından sıcağı sıcağına sorumlu
kişiyle paylaşılmalıdır.
Girişimcilik
Algı, perspektif ve geri bildirim...
Geribildirim alma sanatı
 Dinle, anlamaya yönelik sor!
"Sana bunu söyleten nedir?
Bana bir örnek verebilir misin bahsettiğin konu hakkında?
Neden böyle düşünüyorsun?
Bu senin için neden problem oluşturuyor?"
 Empati göster, paylaş!
"Bu durum senin için çok sıkıntı verici olmalı"
 Özür dile
 Bir şeyler yap
"Daha farklı yapabilmem için herhangi bir tavsiyeniz var mı?"
Girişimcilik
Algı, perspektif ve geri bildirim...
Sesim geliyor mu?
Konuşurken 1 dakikada 135 ila 150 kelime kullanırken, 400-1000 kelime dinleyip bilgiyi
işlemden geçirebiliriz.
Duyduklarımızın sadece %25'ini akılda tutarız ve %75'ini kaybederiz
Siz konuşurken dinleyicilerinizin durumu
 Dinlemek isteyip istemediklerine karar veriyorlar.
Fiziksel görüntünüz, sunum materyalleriniz ve zamanlamanızla, hedef kitlenizin
dikkatini yükseltmesine çalışın. Kafalarını karıştıracak nedenler yaratmaktan
kaçının.
 Dikkatlerinin dağılmaması için savaşıyorlar.
Dinleyicinin kafası zaman zaman karışabilir, dinleyicilerin konuya ilgisini korumak
için, konuşmacı her 5-7 saniyede bir onların dikkatini toparlayacak bir şey
yapmalıdır.
 Takip ediyorlar ya da kayboldular.
Dinleyicilerinizin sizi anlamasını ve takip etmesini kolaylaştırmak için, konuşmanızı
başlıklar, önemli noktalar ve fikirler şeklinde organize edin.
Her bölümü bitirdikten sonra başlıkları tekrarlayın ve
birkaç iyi soruyla karşınızdakilerin sizi anlayıp anlamadıklarını sınayın.
Girişimcilik
Algı, perspektif ve geri bildirim...
Sesim geliyor mu?
Siz konuşurken dinleyicilerinizin durumu

Duygusal tepkiler veriyorlar; iyi, kötü, nötr.
Etkili imajlar ve hikayeler, dinleyicilerinizin modunu istediğiniz yöne çekecektir.

Hüküm veriyorlar. Sonuca varıyorlar.
Her bilgi kırıntısı ve küçük işarete, en ince ayrıntıya göre yargılama yapıyoruz.

Kafalarındaki sorular dikkatlerini dağıtıyor.
Konuşmanız, dinleyicilerin kafasında oluşan sorularla bölünüyor. Bu sorulmayan soruları önceden
tahmin ederek yanıtlamaya çalışın.

Mesajlarınıza açık ya da kapalılar.
Beden dillerini izleyin. Size onlarla iyi bir bağlantı kurup kuramadığınız konusunda bilgi
verecektir.

Ne kadar dinlemeleri gerektiği ve ne kadar dinlemek zorunda olduklarını
ölçüyorlar.
Dinlemeniz gerektiğinde, ne söylendiği daha fazla önem kazanır.
Dinleyicilerinizin dinleme ihtiyacını arttırmak için, mesajınızı kişiye özel ve hayati önem taşıyan
bir hale getirin.
Dinleyicilerinizin istek ve ihtiyaçlarını ortaya çıkaracak sorular sorun ve o noktalara çalışın.
Girişimcilik
İş Görüşmeleri

Konuşma tarzı -Görüşme sırasında sadece ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz
de önemli

Anlaşılır olmaya önem gösterin

Argo sözcükler kullanmayın

Sabırlı olun, acele etmek yanlış yapmanıza neden olur

Dinlemeyi bilmek. Söz kesmek kaba ve yanlış bir davranış olarak karşılanır.

Çok fazla konuşmak çeşitli izlenimler bırakır. Direkt sorulan sorulara çok uzun
cevaplar vermek, bir sonuca varıp noktayı koyamadığınızı gösterir.

Sinirli ve gergin bir şekilde konuşanlar ise yalan söylediği ya da bir şey gizlediği
izlenimini bırakır. Bu tarz konuşmalardan kaçının.

Heyecanınızla başa çıkın, hızlı kalp atışları, yüz buruşturma, titreyen bir ses
performansınızı; ve güçlü, kendine güvenen, kontrollü imajınızı olumsuz
etkileyecektir. Bundan kurtulmak için görüşmeden hemen önce birkaç derin nefes
almak size iyi gelecektir. Gözlerinizi kapatın ve sakinleşmeye çalışın.

Kendinizi olduğunuzdan farklı tanıtmayın ve işi alabilmek için yanıltıcı bilgi
vermeyin

Görüşmeye zamanında gitmeye önem verin. Geç kalmak, mazeret ne olursa
olsun kaçınılması gereken bir durum. Gideceğiniz yerin adresini, yol tarifini ve
görüşeceğiniz kişinin ismini, telefonunu mutlaka alın, nasıl gideceğinizi öğrenin.
Gerekenden biraz daha önce evden çıkın, en azından 5 dakika önceden ulaşın ki,
düşüncelerinizi toparlamak ve konsantre olmak için vakit kalsın.
Girişimcilik
İş Görüşmeleri

Dış görünüşünüzle bırakacağınız izlenim görüşmenin başında çok önemlidir
ve tüm görüşme boyunca devam eder. Kıyafetleriniz sade, temiz, ütülü olmalı.
Formal bir kıyafet, mümkünse takım elbise seçin.Aşırı makyajdan, ağır
parfümlerden ve abartılı aksesuardan kaçınmalı. Spor kıyafetler, fazla mini etekler,
terlikler görüşmelerde tercih etmemeniz gereken bir tarzdır. Saçınızı toplayın,
tırnaklarınızın temiz ve uygun uzunlukta olmasına özen gösterin.

Muhatabınız hakkında araştırma yapmak, tanıdığınızı görüşme sırasında karşı
tarafa hissettirmeniz, işe olan ilginizi gösterir.

Hiç soru sormamak ya da çok soru sormak yanlıştır

Kendinizi iyi ifade edememek, Rahat olmak ve kendine güvenli davranmak
olumlu puan toplar. Kendine aşırı güven antipati uyandırır, davranışlarınızda
kontrollü ve saygılı olun.

Sözsüz iletişim, görüşme yaptığınız kişiyi hafif bir gülümseme ve kendine güvenli
bir el sıkmayla karşılayın. Zayıf ve sadece parmaklarınızı uzatarak el sıkma,
karşınızdaki insanda sizin hakkınızda kötü bir ilk izlenim bırakacaktır. Göz kontağı
kurmak, içten bir gülümseme sıcak ve kendine güvenen bir mesaj verir,
söylediklerinizin inanılır olmasını sağlar. Görüşme sırasında sabit bir şekilde
oturmamaya ve ifadesiz bir yüze sahip olmamaya özen gösterin. Gerçekten
ilgilendiğinizi göstermezseniz, görüşmeden sıkıldığınız izlenimini bırakırsınız.
Kendiniz gibi olun, konuşurken tonlama ve vurgulara yer verin. Hareketler, jestler,
duruşunuz, yüz ifadeniz önemlidir.
Girişimcilik
İş Görüşmeleri

Görüşme ve müzakerelerde öncelikle dürüst olmalısınız. Hedeflerinizi, düşüncelerinizi açık
yüreklilikle ifade etmeniz; ileride sizden, verebileceğinizden fazlasının istenmesini engeller.

Abartma ve yalandan uzak durun Ürününüzü satmanız için iddianızı kanıtlayan örnekler
vermeniz gerekir. Aşırıya kaçma ve yalan söyleme, görüşme yapan kişiyi kandıracaklarını sanan
kişilerin başvurduğu bir yoldur. Ancak karşınızdakinin uzman olduğunu, günde onlarca kişiyle
görüştüğünü ve en önemlisi hakkınızdaki bilgileri ve referanslarınızı kontrol edeceğini unutmayın.

Karşınızdaki kişinin nasıl iletişim kurduğunu önemsemek, karşınızdaki kişinin iletişim kurma
tarzını yansıtmak. görüşmede bir süre sonra karşınızdakine benzer bir pozisyonda oturmaya
başlayabilirsiniz. İkinizin de rahat, açık bir oturuşa sahip olması işlerin iyiye gittiğine işaret
ederken, ikinizin de kapalı duruş ve jestler sergiliyor olması, durumun tam tersi olduğunu
gösteriyor. Görüşmeci çok yoğun gözüküyorsa, onu bir şaka ya da bir bahaneyle yumuşatmaya
kalkışmayın, kısa ve öz konuşun, ciddi olun. Eğer görüşmeci daha cana yakınsa, o zaman daha
rahat ve candan davranabilirsiniz, direkt bir soru sorarsa, siz de direkt açık ve anlaşılır bir şekilde
cevap verin.

İnsanlara ismiyle hitap edin, insanlar adlarını duymaktan hoşlanırlar. Görüşmeci veya
görüşmecilerle tanıştırıldığınızda isimlerini ezberleyin ve konuşmanız sırasında kullanmaya gayret
edin.

Yemek sırasında sofra kurallarına uyun iş yemeklerinde kolay yenecek bir yemek
ısmarlamaya dikkat edin. Masada tek konuşan siz olmayın, sohbet etmeye çalışın, yersiz
şakalardan kaçının.

Rakiplerinizle ilgili olumsuz şeyler söylememek, olumsuz eleştirilerinizin ne kadar mantıklı
olduğu önemli değil. Böyle davranmak saygısızlık olarak görülür. Rakiplerinizle ilgili konuşmanız
gerektiğinde, olumlu ve nötr şeyler söylemeye özen gösterin.
Girişimcilik
Zaman Yönetimi
Çatışan Yaklaşımlar -Hangisi hayatımızı yönlendiriyor?
 Önemli olduğunu bildiğimiz şeyleri yapmak..
 Acil olan ihtiyaçlara cevap vermek..
Daha az önemli ancak acil görevlerin
daha az acil ancak daha önemli görevlerin
önüne geçmesini engellemektir.
 Ne kadar hızlı gittiğimize mi “İşleri doğru yapıyor muyum?”
 Nereye gittiğimize mi “Doğru işleri mi yapıyorum?”
odaklanmalıyız?
Girişimcilik
Zaman Yönetimi Matrisi (Covey)
Acil değil
Acil
II
Önemsiz
Önemli
I
•Krizler
•Bastıran işler
•Bitiş tarihli
proje,toplantı ve
hazırlıklar
III
•Plansız ziyaret, telefon
•Bazı mektup ve raporlar
•Bazı toplantılar
•Populer faaliyetler
IV
•Hazırlık yapma
•Kendinle ilgilenme
•Değer belirleme
•Planlama
•İlişki geliştirme
•Beceri geliştirme
•Rehberlik yapma
•Gereksiz posta
•Bazı telefonlar
•Zaman kaybettiren
şeyler
•“Kaçış” faaliyetleri
Girişimcilik
Değerlendirme

Girişimcinin eğitim durumu, geçmiş dönem başarıları, belirtilmiş mi? 1

Girişimin
 görüşü, tezi (vizyon) ve
 varoluş sebebi, görevi (misyon)
tanımlanmış mı? 1

Girişimin kuruluş yeri,
hukuki modeli ve
ortaklık yapısı belirtilmiş mi? 1

Yeni kurulacak girişim için ne tür izin ve ruhsatların gerektiği,
konuyla ilgili hangi kurumlara başvurulacağı,
kuruluş süresi ve
kuruluş maliyeti belirtilmiş mi? 2
Toplam Puan 5
Girişimin hedefleri
Değerlendirme

Hedefler açıkça ve gerçekçi olarak ifade edilmiş mi?
Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirtilmiş mi? 0,5

Bu




Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler iş planının geri kalan bölümleri
tarafından destekleniyor mu? 1

Girişimin;
 kısa, orta ve uzun dönem hedeflerinden,
 bu hedeflere ulaşmak için geliştirdiği stratejilerden,
 rekabet (sektör/alt sektörlere ait genel bilgiler) analizinden
bahsedilmiş mi? 1
hedefler, girişimin temel ve destek fonksiyonları ile ilgili
ölçülebilir,
ulaşılabilir ve
mantıklı mı? 1,5
Toplam Puan 4
Dünyalar kenetlendikçe
When worlds collide…
Die ganze Welt fusioniert…
Dünyalar kenetlendikçe
'Kaos ağırdır ancak yeni yaşam tarzları yaratır.'
Lenin
Krizin kaotik dalgaları cari “İyi/Doğru”larımızı çok hırpaladı:
rekabet, markalaşma, karlılık, verimlilik, sürdürülebilirlik, büyüme,
ölçek, hız, kapasite, planlama, strateji, kaynak, müşteri, rakip,
pazar payı, etc.
tüm bu kavramlar altında öğrendiğimiz, inandığımız,
uygulayageldiğimiz doğrularımızı ve ezberlerimizi sorgulayabilmek,
yeniden tanımlamak zorundayız, biteviye, durmaksızın…
Artık kriz esas, istikrar istisnadır. İstikrarsız, kaygan, değişken bir
zemindeyiz.
Tüm krizlerin babasının tam ortasındayız.
Ya siper sendromuna uğrayıp, siperlerimizde ölümümüzü bekleyeceğiz
Ya da ortaya çıkıp:
Dünyalar kenetlendikçe
…
Hayır, hayır, savaşmayacağız.
Yetti bu sosyal-darwinist savaş koşullanmaları!
Bu vahşi kapitalist paradigmayla dünyanın geldiği yer ortada.
Aynı filmi yeniden çekmeye ne gerek var; filmin sonunu zaten
şu anda yaşıyoruz.
Hayır, hayır, savaşmayacağız; tam tersine barışacağız:
tedarikçilerimizle, müşterilerimizle , rakiplerimizle,
evet, evet bölgemizden komşularımızdan başlayarak tüm
dünyayla!
Bu kriz bizim dünyaya yeni bir iş yapma şekli
önerebileceğimiz bir fırsattır.
Dünyanın dibi düştü!
Kibirlerinde boğuldular.
Onların doğrularından silkinmenin tam sırasıdır.
Dünyalar kenetlendikçe
…
Muradımızı kaybettik biz!
Gelin kaybettiklerimizi arayalım:
Dünyaya söyleyecek sözümüz,
dünyayı kavrayacak gönlümüz olsun!
Dünya bizi bekliyor,
elimizi uzatsak bizim olacak!
Birbirimizi bilelim,
yanyana durmayı,
peşpeşe gitmeyi-gelmeyi,
birbirimizin kademesine girmeyi bilelim!
Dünya bizi hemen bilecek!
Dünyanın başka çıkışı yok ki,
bilmeyecek te ne yapacak ?
Dünyalar kenetlendikçe
Biz bütün dünyada, bütün dünya ile iş yapma kadim ticaret
geleneğinin coğrafyasında yaşıyoruz. Bize yakışanı, Ahilik
kültüründeki gibi rakibi iş ortağı yapmaktır!
Birbirimizin kanını içeceğimize, birlikte daha büyük işler yapmak,
yakın coğrafyamızdan başlayarak tüm dünyada iş yapmak,
tüm dünyayla iş yapmak,
daha katma değerli projeler üretmektir.
Yeni, katılımcı, paylaşımcı, ekmeği büyüten, çocuklarımızı devlet
kapısında asalaklıktan ve ahlaksızlaşmaktan sakınacak, onları
üretken kılacak şekilde istihdam eden iş modelleri üretmemiz
gerek!
Yeni Binyıl'ın koşulları bizi buna zorluyor;
dünyada bu koşulları yerine getirecek sosyo-ekonomik kültüre ve
birikime
sadece bizim coğrafyamız sahiptir.
Bundan büyük avantaj olur mu ?
Yeni Binyıl, ona talip olanların olacaktır.
Dünyalar kenetlendikçe
Siper Sendromu
Küçülerek, siperlere sinerek, bekleyerek yönetilen, aşılan
hiçbir kriz yoktur;
bunun yerine işin hemen tasfiyesi daha karlı bir yoldur!
Şimdiye dek güvenebileceğiniz bütün dağlara kar yağdı!
Sabreden derviş, beklemekten gebermiş!
Ya kendimize ve işimizin birer parçası olan, bizimle kader
birliği etmiş paydaşlarımıza güveneceğiz,
ya da girdiğimiz siperlerde ölümümüzü bekleyeceğiz!
Problemi krizle açıklamaktan hemen derhal vazgeçip, krizi
değişime vesile olarak algılamalıyız.
Kriz eğer artık hiçbir şeyi eskisi gibi yapmaya devam
edemeyeceğimiz bir durumu ortaya çıkardı.
Dünyalar kenetlendikçe
Siper Sendromu
Bu yeni durumu anlamak, anlamlandırmak, yeniden tanımlamak ve
değerlendirmek gerekir:

Mevcut yapıyı veri olarak alıp mevcut paradigma içinde bir çözüm üretilemez.

Yeni durumu önceki yordamlarla yönetmeye çalışmak abesle iştigaldir.

Üretimdeki maliyet yapısı sebebiyle maliyete dayalı rekabet olanaksızdır; Mutlaka
tedarikçi yapıdan piyasa yapıcılığına, pazar inşaına geçilecektir.

Kartlar yeniden dağılıyor… Yeni bir oyun kurmak…

Kuruluşlar gerek kendi örgütlenmesini, gerekse de zincirdeki paydaşları ve
rakiplerinin teşkil ettiği ekosistemi daha işbirliğine dayalı formatlarda yeniden
tanımlamalıdır.

Örgüt içi ve dışı işbirliği formatları önündeki engelleri cari dokunulmazlıklarından
sıyırarak, günün gerekleri bağlamında ele almak şarttır.

Risk;
önlenmez, önlem alınır,
bertaraf edilmez, yönetilir!
Herşeyi sorgulayamazsak, sonuçta hiçbir şeyi sorgulayamayız:
Dünyanın hal-i perişanı bize örnek olsun!
Dünyalar kenetlendikçe
Siper Sendromu
Küçülme büyüyor… Küçüle küçüle yok olacağınıza, birleşe birleşe büyüyün!
'Yenilmeyin, yenilenin!'
Marka başkasının, pazar başkasının, elimizde ne kalacak?
Elimizde üçün biri (üretim) kalmasın!
Türk şirketlerinin geleceği üretimi, markalaşma ve pazarlama alanına
taşımalarına bağlı (kanal inşa etmek).
Fiilen üretimden çekildiği halde
markasını,
dağıtım zinciri üzerindeki hakimiyetini,
üretim üzerindeki organizasyon kabiliyetini sürdürerek
dünyanın dört bir yerinde fason olarak imal ettirdiği malları satıp esas kârı
kendi cebine indiren küresel şirketler tarafından kuşatılmış durumdayız.
Standartları tanımlıyor, hatta alacağı fiyatı da 'dikte' ediyor.
Sana kalan ise efendinin emrettiği fiyat için maliyetleri tutturmak.
Günün sonunda yaptığımız şeyin adı 'amelelik',
sonu da aslında 'fukaralık‘.
Dünyalar kenetlendikçe
Ağrı Kesici İş Modelleri

Üreticiler Doğrudan Satışa Göz Kırpıyor

Perakendeciler Üreticileri Direk Satışa Zorluyor
Büyük Perakendecilerin Avantajları

Büyük Hacimli Alım için İyi Fiyat ve Ödeme

Üreticilerin Direk Destekleri (rebate, pazarlama)

Uluslararası Merkezi Satınalmanın Gücü

Bankalarla Pazarlık Gücü

Medya Satınalma Gücü

Alternatifleri ‘Ağrısız’ Sergileyebilme
Büyük Perakendecilerin Dezavantajları

Pazarlıksız, Veresiyesiz Satış

Küçük Yörelerde Yok’lar, Olmayacaklar
Kanaldaki Gelişmeler

Üretici Konsolidasyonu, Güç ‘Üretici’de’ Artık

Büyüyen Distribütörler

Daha Düşük Masraf Yapısı İhtiyacı

Kanal B2B, Büyük Müşterilere Kaynak

Servis – Ürün Satış Fiyatları Ayrımı

Çeşitli Üretici / Franchise programları
Dünyalar kenetlendikçe
Ağrı Kesici İş Modelleri
Tüketici’nin Ağrısı Ne?








Kolayca Ürüne/Hizmete Ulaşmak
Çeşitleri Kolayca İnceleyip Karşılaştırabilmek
Güvenilir Mağaza/Marka’dan Alma Arzusu
Taksitle Ödeyebilmek
İhtiyacına Uygun, Doğru Ürünün Önerilmesi
Tabi ki Pazarlık Yapıp Uygun Fiyata Alabilmek
Aldığı Ürünü Kolayca Kurup, Kolayca Kullanmaya Başlayabilmek
Sorun Yaşadığında Kolayca ve Hızla Sorununun Çözülmesi
Odaklanalım ama Neye



Fiyata mı?
Müşteri İlişkilerine mi?
Sisteme mi?
Servis ihtiyacı olmayan çözümler’den, ağrı kesici olmayan ürünler’den
ziyade
ağrı kesici özellikleri olan ürün’lerle tüketiciye ağrı kesici etkisi yapacak
çözümlere odaklanmalı.
Dünyalar kenetlendikçe
"Mini/Midi/Maxi/Mega/Giga trends of business”










Küçülerek büyümek “small is beautiful”
Yol haritası, proje bazlı örgütlenip yönetilen oluşumlar
”modularization”
Şeffaflık, geri bildirim “governance & transparency”
Yaygınlaşmaya dönük internet stratejileri “commoditization”
Bağlanabilirlik, arayüzler “connectivity”
Yakınsama “ICT convergency”
Bütün dünyada, bütün dünya ile iş yapmak! “globalization”
Öngörmek yerine hızlı davranmak ”rectivity vs. proactivity"
Esnek birliktelikler ”p/x private exchanges” “coopetition”
Online shopping
Trendwatching 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Küresel ekonomide dönüşüm
Bilimsel gelişmeler ve yeni teknolojiler
Hızlı kentleşme ve bireyselleşme
Daha fazla online ortam
Sosyal dengesizliklerin ortadan kaldırılması
Küresel ısınmaya bağlı doğal felaketler
Bölgesel ekonomik çöküntüler, eşitsiz gelişim sonucu kıtlık
Finansal kriz
Eşitsizlik ve sosyal politikaların yetersizliği sonucu sosyal patlamalar
Küresel çıkar çatışmaları sonucu bölgesel savaş tehditleri
Mesleksizlik ve niteliksizliğe bağlı yoksulluğun ve şiddet eğiliminin
tırmanması
• Yaşam süresinin uzamasıyla üretici olmaktan çıkan yaşlı nüfusun ve
yetersiz işgücüne katılımın neden olacağı sosyal güvenlik sorunları
İnternet yaşadığımız dünyayı
nasıl değiştiriyor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ekonomiyi,
verimliliği,
yaratıcılığı ve inovasyonu,
bireysel ve toplumsal hayatımızı,
kültürümüzü
günlük yaşam alışkanlıklarımızı
çevre, eğitim, sağlık, v.d.
ticari ve kamu hizmetlerinin dağıtımını
kayıt altına alınmış olan bilgilerin ve fikirlerin
yayılımını
İnternet ekonomisinin geleceği
• Toplumun tüm kesimlerine yani tüm vatandaşlara ve coğrafi
koşullardan bağımsız bir biçimde her yerde internete bağlanabilme
olanaklarının sunulması
• İnternet temelli inovasyon, rekabetçilik ve kullanıcı tercihlerinin
desteklenmesi
• Kritik öneme sahip olan altyapının güvenliğinin sağlanması ve
sistemin oluşabilecek yeni tehditlere karşı güvenliğini sağlayabilecek
bir düzene sahip olması
• Kişisel bilgilerin korunmasının sağlanması; fikri mülkiyet haklarına
saygının sağlanabilmesi; özellikle azınlık gruplarının ve diğer belirli
hassasiyet taşıyan vatandaşların kişisel haklarının korunabilmesi
• İnternetin güvenli ve sorumlu bir biçimde kullanılabilmesi
• Altyapı yatırımlarının desteklendiği bir ortamın yaratılması; daha
yüksek düzeylerde bağlanabilirliğin sağlanması ve daha yenilikçi
servislerin ve uygulamaların olasılık dahiline kavuşturulabilmesi.
• Okulların, kütüphanelerin ve diğer kamu hizmetlerinin birbiriyle
elektronik ortamda birleştirilmesi
•
OECD
İnternet ekonomisinin geleceği
• Kamu yönetimi tarafından İnternet’in iş
dünyası ve araştırma dünyasında
kullanımının desteklenmesi,
• İnternet üzerinde açık ve işbirliğine dayalı
mekanizmaların geliştirilmesi,
• Kamu sektörüne ait olan bilgilerin ve
sayısal-dijital içeriğin geliştirilmesinin
desteklenmesi,
• Ekonomik ve toplumsal faaliyetler içinde
İnternet kullanımının daha çok katılımcı
ağyapıların-şebekelerin oluşabilmesi için
cesaretlendirilmesi.
•
OECD
İnternet ekonomisinin geleceği
• İnternetin ve ilgili olan bilişim teknolojilerinin rolünün ve katkısının
üretkenlik ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisi. İnternet ve
inovasyonun önündeki engellerin kaldırılmasındaki katkısının,
işbirliklerini destekler altyapıyı sunabiliyor olmasının ve yaratıcılık
sürecinde daha fazla bireyi dahil etme gibi avantajları sunabiliyor
olmasının etkisi.
• İnternet teknolojilerinin, beraberinde İnternet uygulamalarının ve
hizmetlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlar üzerindeki etkilerinin
irdelenmesi..
• İnternet ve bilişim teknolojilerinin son kullanıcılar yani vatandaşlar ve iş
dünyasının oyuncuları tarafından kullanımına ilişkin güvenilir ölçüm
kıstaslarının ve istatistik verilerin geliştirilmesi. İnternet ve ilgili
teknolojilerin ekonomik performans ve sosyal refah üzerindeki etkileri.
• İklim değişikliği ve enerji verimliliği alanlarında İnternet’in ve ilgili diğer
teknolojilerinin sunabileceği çözümler ..
• İnternette kullanıcı güvenliğinin sağlanabilmesi için sınır ötesi işbirliğinin
güçlendirilmesi..
• Değişen teknolojilerin, piyasa koşulları ve kullanıcı davranışları üzerinde
yarattığı etkinin analizi; bu etkinin gizlilik, güvenlik gibi boyutlarıyla
dikkate alınması...
•
OECD
İnternet ekonomisinin özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Birçok yeni internet portalının yaratılması, e-pazarda işlem maliyetlerini
düşürmektedir.
ICT teknolojileri üreticilerle tüketicilerin ekosistem boyunca etkileşimini
sağlamaktadır.
Artan ve yaygınlaşan İnternet kullanımı yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası
piyasalardaki mukayeseli üstünlükleri aşındırmakta ve tam rekabet koşullarına
yakın bir duruma getirmektedir.
İnternet yoluyla kolaylaşan finansal piyasalardaki türev ürünler ve işlemler
krizleri tetiklemektedir.
Üreticiler/tüketiciler, dünyanın her yerindeki ürünler hakkında bilgi sahibi olmak,
satın alınacak ürün ve markalar arasında karşılaştırmalı bilgilere dayalı seçim
yapabilme olanaklarına kavuşmaktadır.
Ürünlerin fiyat elastikiyeti artmaktadır.
Sabit kar marjına bağlı fiyatlandırmaya konu olan ürünlerin fiyatlarındaki düşüş,
ilgili firmaların karında düşüşünü de beraberinde getireceğinden şirket
birleşmeleri; taşeronluk hizmetleri gibi ortaklıkların kurulmasına neden
olmaktadır.
Internet, üretim faktörlerinin verimliliğini arttırmaktadır.
İnternet medyası, sanayi toplumunun bildik, geleneksel, tek elden, merkezi bir
denetim yoluyla belirli bir kitleye yönelik, uzmanlaşmış üretim biçimine dayanan
kitlesel medyasını (mass media) aşan yeni bir iletişim biçimidir. Sanayi toplumu
boyunca izleyicilik gibi edilgen bir konuma terkedilmiş bireylere toplumsal
anlamda üretici olma imkanı vermektedir. Bu yolla tek kaynaklı kontrollü üretim
İnternet ekonomisinin özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilgi ekonomisi. İş dünyasında kesin olan tek şey "hiçbir şeyin kesin
olmadığıdır". Belirsizliklerle dolu iş dünyasında, rekabet avantajı sağlamanın tek
avantajı bilgidir.
Ağlaşma (networking) dış kaynak kullanım tercihlerini arttırmaktadır.
Dijitalleşme (ses, yazı, belge, müzik, görüntü, hareketin dijital iletişim ağları
üzerinde çalışan web tabanlı sistemlerde iletimi)
Sanallaşma (etkileşim ve uyum)
Molekülleşme. Yeni ekonomi moleküler bir ekonomidir. Eski büyük kurum
yapısının parçalanıp yerini, bireysel gruplar ile dinamik moleküllere ve
dolayısıyla, ekonomik faaliyetin temelini oluşturan kendi başına iş birimlerine,
kendi kendine öğrenebilen girişimci çalışanlara bırakmaktadır. Büyük kurumlar
bölünüp daha etkin çalışarak molekül kümelerine dönüştükçe, esneklik, özerklik
ve hızlı hareket etme yeteneği kazanmaktadırlar.
Entegrasyon.
Aracısızlaştırma. Üretici ve Tüketici Bütünleşmesi. Tüm kanal yapılarında
aracılar/toptancılar yok olmaktadır.
Sektörel Değişim
İnovasyon (ekonomik ve toplumsal fayda sağlayacak biçimde yenilikçilik)
Hız
Küreselleşme toplumları giderek birbirine yaklaştırmaktadır.
Eski-Yeni çatışması
Digital Life
• Internet kullanım alışkanlıklarındaki değişimler
• Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeleri geride bırakarak
interneti daha etkin kullanmaya başladı.
• Güle Güle e-mail, Hoşgeldin Sosyal Ağ!
• Sosyal ağ sitelerine mobil olarak daha kolay ve sık erişim,
cep telefonu kullanımında artışa neden oldu.
• Tüm dünyada, internet erişimi olan insanlar medya kanalı
olarak dijital kaynakları kullanmaktadırlar.
Dünyalar kenetlendikçe
Tez:
Neler Oluyor?
Ticarette belirleyici küresel eğilimler
 ICT sayesinde giderek daha kolaylaşan üretim (yaratım değil!), çoğaltım,
dağıtım, katılım gibi kavramlar geleneksel zinciri parçalayıp bambaşka bir
şekle sokuyor.
 “Yenilikçi uygulamalar" yaygınlaşacak, bu süreç "internet bazlı iTicaret iş
modellerine" olan ilgiyi artıracak.
 "Kıyaslama" , karşılaştırma, rakiplerden daha iyi olma arzusu
(benchmarking) aşamalı olarak körelecek.
 Verimlilik "kaliteye" göre değil; "miktara" göre şekillenecek.
 Küresel kriz, finans başta olmak üzere tüketicilerde kamu denetimine
(bağımsız kurullar, yüksek yargı, sayıştay, danıştay), iş dünyası
örgütlerine (TOBB, TİM, TESK, meslek odaları v.d.) ve firmalara güven
kaybına yolaçtı. Tüketiciler ürün ve hizmetlerde artık güven ve şeffaflık
arıyor. Markaların itibarını güvenilirlik belirleyecek.
Dünyalar kenetlendikçe
Tez:
Neler Oluyor?
Ticarette belirleyici küresel eğilimler
 “Resesyon daha yeni başlıyor;
 Cari tüketenlerin tüketimini kışkırtmak (cari büyüme fetişi!)
aculluğundan vazgeçip onun yerine tüketimi tüketemeyen sınıflara
yaygınlaştırarak üretim düzeyine çekmek, sanayii kapasite fazlası
sorunundan kurtarmak,
 kredi köpüğünü tümüyle söndürmek,
 enflasyona değil istihdama odaklanmaktan başka bir çare yok”
 Ekonomik, sosyal ve politik güç merkezlerinde değişim: Artık G7’den değil
G20’den bahsedilecek;. Çin, Hindistan, Türkiye, Rusya’nın yıldızı
parlayacak.
 Kuzey Amerika ve Avrupa’da perakendecilerin %42’si ürünlerini web
sitesinden sunuyor.
 Bilgisayar, TV ve cep telefonu yakınsayıp bütünleşiyor; sayısal işlemlerin
merkezi cep telefonları oluyor. 2012 de smart GSM sayısı 190 m à 700
milyon adede çıkması bekleniyor.
Dünyalar kenetlendikçe
Tez:
Sektörlerde Yeniden Yapılanma Sancıları
 “İşbirliğine dayalı iş modelleri”: “Paylaşmayan paylaşılır!” seçeneği
 Görev, görüş, kalite, fiyatlama, garanti ve bertaraf süreçlerinde
izlenebilirlik sağlayan şeffaf yönetişim ve iletişim modeli,
 Müşteri segmentlerine özel modifike edilmiş sunum seçenekleri
geliştirmek; hizmeti segmente etmek, modüllere ayırmak, ölçeklendirmek
ve kaldıraçlamak,
 Yerel, bölgesel, küresel iş bağlantılarını katmanlayarak ekosistemler
örgütlemek ve ekosistemler arası bağlanabilirlik yoluyla pazar inşa
etmek.
 Sayısı ve hareket kabiliyeti gittikçe artan çevre coğrafyamızdaki nüfus;
hem verimli ve güvenli,
hem de erişilebilir (ofis, acente, kiosk, internet, kapıda) ve
ödenmekte zorlanılmayacak (taksitlendirme)
bir para transferi hizmeti ile ilgili iTicaret ihtiyacını tetiklemektedir.
 Parlak fikirler internette kurulacak yeni işlerle kolayca ve hemen, hızla
hayata geçecek..
 İnternet üzerinden eğitime dayalı mesleki ve pratik işgörme kurslarına
ilgide büyük artış olacak.
 Kullanımı kolaylaştırmak, standartlaştırmak, ucuzlatmak.
 Ürünleri hizmetleştirmek ve kullandırma iş modellerine geçiş.
Dünyalar kenetlendikçe
Tez:
Sektörlerde Yeniden Yapılanma Sancıları

Geriye doğru dikey bütünleşme yerine hızla yatay yaygınlaşma iş modelleri

Aracılar ortadan kalkıyor, toptancılık dünyada öldü! Internet, ileriye doğru dikey
bütünleşmeyi gereksizleştiriyor;; üretici kendi ürün konsepti ile Internet üzerinden
doğrudan tüketicinin ayağına gidiyor.

Mükemmeliyetçilerin, en iyilerin (“Pro-Activity”) değil, verimli çalışanların ve dünyaya
ayak uydurabilenlerin (“Re-Activity”) ayakta kalabileceği bir döneme geldik.

Büyük şehirlerde üretim sürdürülemez

Maliyete dayalı rekabet azalıyor.

Yurtdışı mağazalaşma ve markalaşma hızlanıyor.

Perakende alanı hızlı gelişiyor.

İhraç ürün ortalama birim fiyatı artıyor.

İşletmelerde dönüşüm yaşanıyor, konsolidasyon hızlanıyor.

Kar marjları daralıyor.

Sermaye birikimi zayıfladı.

Siparişler küçük miktarlara dönüşüyor; Esnek küçük parti üretime ihtiyaç var;
günlük/haftalık çalışmak zorundayız
Dünyalar kenetlendikçe
Tez:
Sektörlerde Yeniden Yapılanma Sancıları
 Büyük şirketler ile bazı sektörler arasında “illegal örtülü işbirlikleri"
(tacit cooperation) oluşacak.
 "Ürün yaşam dönemleri" (product life cycles) görece kısalacak.
 Bazı ürün grupları piyasadan silinirken, yeni ürünlerin pazar arzında ciddi
yavaşlamalar olacak.
 Pazar "yeni markaları sindirmekte" güçlük çekecek.
 Reklam yap(a)mayan markalar ciddi dar boğazlarla girecekler.
 Fiyata duyarlı ürünlerde ve hızlı tüketim sektörlerinde dominant
markaların keskin rekabeti nedeniyle ani birleşmeler yaşanacak.
 Büyük "alışveriş merkezleri" görece küçülürken çok reyonlu "mega
marketlerin" sayısı artacak.
 Teknolojik ilerlemelerdeki yavaşlamaya paralel olarak tüm pazarlarda
“ürün inovasyonu“ hızını yitirecek.
 Küreselleşmenin iş dünyası bakımından en önemli sonucu;
kurumların ürün bazlı yenilikçilikten (innovation),
iş modeli bazlı yenilikçiliğe zorlanmalarıdır.
Dünyalar kenetlendikçe
Tez:
"Hafifletilmiş kriz"in marjinal etkileri;
"toplumsal davranışlarda“ hissedilebilecek önemli
değişmeler:
 Devletçi politikalar, "bürokratik müdahaleler“ artacak.
 "Daha muhafazakar bir yaşam tarzı“ yaygınlaşacak; "Harcamayı motive
eden güdüler" azalacak.
 "Orta üst sınıf " (upper-middle) tüketim alışkanlıkları "alt sınıfın üst
kesimi" (upper- lower) kabulleriyle yer değiştirecek. Tüketim
güdülemeleri "bu hâkim sınıfın normlarına göre" yeniden inşa edilecek.
 Kadının ekonomik özgürlüğünde önemli düşüşler yaşanacak;
"sosyoekonomik kararlarda" inisiyatif büyük ölçüde yeniden erkek
bireylere geçecek.
Dünyalar kenetlendikçe
Tez:
"Hafifletilmiş kriz"in marjinal etkileri;
"toplumsal davranışlarda“ hissedilebilecek önemli
değişmeler:
 Evler en popüler eğlence mekanı haline geliyor. DVD, oyun satışlarında
büyük patlama var.
 “Kendi yiyeceğini getir” tarzı davetlerle insanlar “Hediye değil, yiyecek
birşeyler getirin” diyerek ev partileri düzenleyecek.
 Evde geçirilen vakit arttıkça, çekirdek, kuruyemiş ve çay satışında büyük
bir artış gözleniyor. Evde yeme oranı arttı, dış mekanlarda içki satışında
belirgin bir düşüş yaşanıyor.. çilingir sofrası (meze) evde kurulacak!
 Ev işlerini yapmak için bir yardımcı çağırmak yerine “Kendi işini kendin
yap” artacak.
 AVM’ler vaadini tutmadı; alışverişi bir sosyalleşme ve eğlence haline
getiren semt pazarları yeniden ’in’ olacak.
 Gıdada kuponla indirim, özel indirimler çok daha yakından takip edilecek.
 Deterjanda, içeceklerde ’konsantre ürünlere’, yaş sebze ve meyvede
kurutulmuşa geçiliyor.
 Giyimde ucuz ürünlerle şıklık yaratma konusunda uzmanlaşılacak, ikinci
el-Vintage’a ilgi artacak.
Dünyalar kenetlendikçe
Tez:
"Hafifletilmiş kriz"in marjinal etkileri;
"toplumsal davranışlarda“ hissedilebilecek önemli
değişmeler:
 Online Alışverişte Tüketici Dünyası
 Topluluk Türleri ve Yapıları
“Helal Gıda” hassasiyeti, markalaşma fırsatı sunuyor.
Network’le Birlikte Alışveriş…
 İnternet Müşterileri ve Davranış Şekilleri
internet üzerinden alış verişi en fazla gençler yapıyor.
İnternet üzerinden alışveriş yapanlar bilinçli tüketici.
internet üzerinden tüketiciler istedikleri her şeyi dünyanın her tarafından
alabiliyor.
Cihaz Tabanlı Ödeme Sistemleri yaygınlaşacak.
Müşteri Sadakati hikaye… tüketiciler firmalarla yaşadığı sıkıntıları sosyal
ağlarda veya bloglarında paylaşıyor.
 Tüketici mağazaya önceden araştırma yaparak geliyor ve/ya mağazada
gördüğü bir ürünü daha mağazadayken bir başka markanın ürünü ile
internetten karşılaştırabiliyor.
Dünyalar kenetlendikçe
Tez:
"Hafifletilmiş kriz"in marjinal etkileri;
"toplumsal davranışlarda“ hissedilebilecek önemli değişmeler:
 Tüketiciler kendilerini özel ürünlerle ödüllendirmeye devam etmek
isteyecekler ancak ya daha küçük ölçekli lüks ürünleri ya da uzun vadede
kalıcı bir değer katacak ürünleri alacaklar. Gurme çikolata, badem ezme,
kestane şekeri ve kahve gibi üst kaliteye talep artacak.
 Basit mutluluklar. Basit şeylerden zevk alma sanatları hızla tüm dünyada
yayılacak – CezveKahve, kültürü, nargile, bonzai, ebru, gibi...
 “Small is beautiful!” Artık küçük trendy olacak, küçük olan iyi olarak
algılanacak. Mağazalardan arabalara, her şey giderek küçülüyor.
 Tüketicinin kollektif ruhunu Dünya vatandaşlığı bilinci ve sorumluluğu
(Nuh’un Gemisi) belirleyecek.
 Internet asal varoluş alanı oluyor; herkes kendini internette ifade edip
birbiriyle internette iletişime geçecek; benzeşenler internette sosyal ağlarda
buluşacak.
 Müşteri talepleri, paket ürün modeline kayıyor; bir ülkeden A'dan Z'ye bütün
ürün bileşenlerini tek tedarikçiden alarak çalışma yöntemini tercih ediyor...
Bu uygulamada müşteri, fiyattan çok zaman tasarrufuna bakıyor.
 Ekonominin içine kapanması sonucu toplum daha da karamsarlaşacak
 "Kaçış" etkisiyle bireyler marazi bir dünyanın içine itilecek – büyü, muska,
fetiş, mistik, kitsch.
İşin Hikayesi
Dünyalar kenetlendikçe…
“Die ganze Welt fusioniert - When Worlds Collide”…
Nasıl biter bir çağ ve nasıl başlar? Küreselleşme daha yeni başlıyor.
Büyük Uzlaşı: Yeni bir dünya kuruluyor.
Büyük Dönüşüm: Dünyalar kenetlendikçe neler değişiyor ?
Kriz dedikleri kurdukları kurtlar sofrasıdır. Siper sendromu.
Kriz, küresel sermayenin şu andaki biçimi ve değişim gücüdür.
Markalaşma fetişizmine dayalı farklılaşma.
SosyalDarwinist rekabetçilik vs. İşbirliğine dayalı iş modelleri
Paylaşmayan paylaşılır!
Düstur: İşin Hilesi Dürüstlüktür!
Büyük Dönüşüm
Sömürgeciliğin “Büyük Oyun”u,
Emperyalizmin “Rimland”ı (Theory of Heartland "Inner or Marginal Crescent")
 the European coast land
 the Arabian-Middle Eastern desert land
 the Asiatic monsoon land
Soğuk Savaş’ın Kuzey-Güney jeopolitik kutuplaşması
yerini
Afravrasya ve Asyamerika
Doğu-Batı jeoekonomik eksenlerine bırakıyor.
Dünya devletlerinin değişecek hiyerarşisi;
 kıtasal devlet yapıları,
 eksen devletler ve
 uygulamacı yerel devletler
Büyük Dönüşüm
Devlet dışında her şey, tüm ulusal geleneksel yapılar, siyasi partiler, toplumsal
ilişki çerçevesinden çıkarak hızla toplumsal ilişkilerin dışına doğru
savruluyor ve şeyleşerek ulusal “şeyler”e dönüşüyor.
“Gelişmekte olan ülkeleri” de kapsayan küresel-tarihsel bir uzlaşı ve kabuk
değişimi, kamuyu öne çıkaracak şekilde ve küresel düzlemde gündemde.
Ulus-devleti dışarıda bırakacak, devletin ekonomideki yerini alacak, etkin
kamu hizmetleri düzenleme alanı öne çıkacak.
Bir yağma mekanizması olarak değil, “adamakıllı” bir kapitalizmin küresel
çarkını döndüren gerçekten bir toplumsal ilişki mekanizması olarak
piyasanın doğru çalışmasını önleyen tüm yapıları hızla tasfiye eden yeni bir
küresel kamusal düzenleme iktidarı.
Siyasi kurumsal yapısını tamamlama iradesini belirginleştirecek bir AB
ekonomi-politiği.
Büyük Dönüşüm
Değişen paradigmanın başlıca ayakları
 Yeni teknolojilerin hızlı yayılımı,
 Bu teknolojilerin ağ kurma iradesi ve etkileşiminin tetiklediği yeni iş
modelleri,
 Yatırım ve üretim planlamasını bu ağlar bazında yapan esnekliğin temel
olduğu geçici birliktelikler ve oluşumların ortaya çıkması,
 Bunlara bağlı üretim-dağıtım ekosistem ve zincirlerinin oluşması.
 Tedarik zincirlerinin yerini matris oluşumlar (ağlar, projeler) alıyor;
tedarik zinciri diktatörlükleri, müttefikleri yatırım bankacılarıyla birlikte
batıyorlar.
 Küreselleşme, ulusal sınırlar ardında kotarılan teşvik sistemleriyle
yamultulan işbölümüne dayalı uluslar arası iş pratiklerine dayalı
mukayeseli üstünlükleri (outsourcing, offshoring) anlamsızlaştırıyor
 Dünyanın bir ucundan öbür ucuna taşıma çılgınlığı bitiyor, enerjinin
sakınımı yasası yeniden hükmünü sürdürecek!
Büyük Dönüşüm
Değişen paradigmanın başlıca ayakları
Yalnız işkolunda geçerli ve arkaik sendikacılığın tarihe karışacağı, devlet
denetimi ve baskısından uzak, açık bir emek piyasası.
Dünyanın her yerinde ücret ve sosyal hakların aynı düzeyde eşitleneceği
emeğin fiyatının küreselleşmesi.
Nitelikli ve küresel emek piyasalarının talebi olan emeği üretemeyen, işsizliği
artırarak ücretleri aşağıya çeken, devletin bilinçli tercihi eğitim için bir
model geliştirmek.
Savunma-güvenlik, eğitim-sağlık ve sosyal güvenlik kamu harcamalarındaki
politik ve ideolojik “akıldışı” bileşime “ekonomik rasyonalite” sağlamak
için medyayı da içine alan devletçiliğin üç ayağını kesmek:
1. denetleme,
2. rant dağıtma,
3. enflasyoncu finans.
Bitişler
“Neoklasik  Neoliberalist  Neocon” teori ve pratiğinin sonu
Bu dünyanın temeli opsiyonlar ve vadeli işlemler çöktü:
rasyonel tercihler şimdinin en çoklaştırılmış faydasını ve onun
ideolojisini oluştururken,
oluşmuş ençoklaştırılmış faydaların da geleceğin beklentilerini
belirlemesi
ve böylece
“gelecek hem şimdi, şimdi de hem gelecek” olması şizofrenisi
bitti.
Yani ; asosyal, tarihsiz, sıkışmış, donmuş, yalıtılmış plastik
“birey”in
sübjektif, rasyonel tercihlerinin ve opsiyonel beklentilerinin sonu.
Bitişler
Şişen mali piyasalar , bütçe açıkları ve dış açıklarla örülü ABD
iktisadi-politik hattı.
Karşılıksız dolarla şişirilen, “zehirli” türev kağıtlarla batan banka
sistemini yaratan borsa Keynesçiliği.
Kaynakların rasyonel kullanımını askıya alan, mülksüzleştiren
sermaye temerküzünün dayattığı militarist savaş ve rant
ekonomisi. Kontrol sanayii olarak silah, demir-çelik ve petrokimya.
Dünya ekonomisinin eşi görülmemiş bir biçimde örgütlenmesini
sağlayan altın standardı sistemi.
“Serbest Piyasa” .
Liberal devlet.
Bitişler
Ulus-devletlere ve denetleyen kurumlarına (IMF, BM, v.d.)
dayalı emperyal/sömürgeci Amerikan hegemonyası parantezi
kapanıyor.
Devletler arasındaki güç dengesi sistemi,
Hegemonik ulus-devletlerin arkasında sıralanan “bağımsız” ulusdevletler ,
Ulus-devletin şu an elimizin altındaki tüm yapıları ve uzlaşıları:
 yönetici devlet partileri,
 işveren sendikacılığı,
 kapitalist birliklere ve korporatist meslek örgütlerine dayalı
siyasi temsil müessesi
Bitişler
KÜRESEL YILDIZLAR BİR BİR SÖNDÜ
iflas eden Lehman Brothers (639 milyar dolar varlık),
devletleştirilen mortgage devleri
Freddie Mac ile Fannie Mae ve Washington Mutual (307 milyar dolar varlık
JPMorgan tarafından 1,9 milyar dolara satın alındı),
devlet yardımına muhtaç kalan
AIG, B&B Bradford & Bingley, Dexia, Hypo Real Estate, Fortis (BNP
Paribas), RBS, UBS,
(sözde!) değerinin çok altında satılan
Halifax, Merrill Lynch (Bank of America),
General Motors (değeri 3 milyar dolara düştü)
Başlangıçlar
Küreselleşme şimdi başlıyor:
Yeni ve küresel bir ticari sistem,
buna uyacak yeni bir dünya parası ve sistemi ve
birbirlerini besleyecek ve birbirlerine ekonomik, siyasi olarak
dayanacak üç temel kıtasal sermaye birikim alanı:
(Avrupa, Amerika ve Asya.)
Verimlilik ve yenilik kaynağı olarak vasıf düzeyi yüksek işgücü
bazlı entelektüel sermayeyi öne çıkaran,
üretimin gücü insana yatırımı önceleyen ve verimliliğin
toplumsal kaynaklarını güçlendiren,
ileri teknoloji üretimi, eğitim ve sağlık teknolojileri ağırlıklı,
Internet temelli yeni iş modelleri.
Başlangıçlar
Sardalya Teorisi :
Herkesin erişebileceği “Kamusal Temel Mallar
Ekonomisi”.
Demokratik Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.
“Small is beautiful!”:
Yoğunlaşmayı merkezileştirmeksizin sağlayan,
KOBİ’lere dayalı iktisadi örgütlenme
Derin Dönüşüm Dinamikleri
Küreselleşme;
 iyiyle kötünün,
 imkanla tehditin,
 doğruyla yanlışın içiçe geçtiği
 kaotik, her an krize gebe,
 istikrarın istisna olduğu,
 her durumun geçici bir konjonktürden ibaret olduğu,
 değişimin tek asli gerçek olduğu
 mazeretlerin tükendiği
halin adıdır.
Küresel entegrasyon
Küreselleşmenin anlamı;
 iş yordamlarınızın sürekli, durmaksızın değişmesi olasılığının
artması (proactive vs. reactive)
 tüm sektörlerde, dünya çapında;
 herkesin, her an, her yerde olabilmesi
 tam rekabet piyasası = sıfır kar eğilimi
 eş girdi maliyetleri (emek, finans, enerji)
Küresel entegrasyon
“Küresel Değişime Uyum”;
 kaos ortamında,
 belirsiz,
 tanımsız,
 oynak,
 kırılgan,
 kaygan,
 değişken
bir zeminde ve ortamda,
geçen yüzyılın proaktif yetenekleriyle değil,
yeni binyılın reaktif yeteneklerini geliştirmektir gündem.
İşin kapsamı  iCollaboration
Gündem:
İşe internetin gücünü katmak, işi internete taşımak!
İş yapış biçimleri değişiyor.
“Tag along with the chainge!”
Ayakçılığın sonu kıyakçılıktır!  1:n
Pazar İnşa Etmek  n:n
Sektörleri baştan sona yeniden ele almalıyız. Eski yaptıklarımızın, yeni
düzene uyması mümkün değil.
Gelişmelere hızla ayak uydurabilmek için esnek bir şekilde sürekli ve hızla
yeniden yapılanmak zorundayız.
Birbirinin müşterisini kapma savaşı yerine ortaklaşa
yeni alanlar (p/x) aramak: tasarım/marka/marketing/tedarik/destek hizmetleri.
Kıran kırana rekabet ölümcüldür!
“Yok etmek” bir rekabet stratejisi değildir;
Rekabet edenler değil, ortaklık kuranlar kazanacak.
İşin kapsamı  iCollaboration
İşbirliği Kültürü: Yeni iş/birliği modelleri:
 Tedarik Zinciri Diktatörlükleri vs. Private Exchanges (P/X)
 Ekonomik habitat - katılımcı paylaşmacı esnek birliktelikler
 İntersektörel resegmentasyon ve işbirlikleri Ekosistem içi intersektörel
konsolidasyon
 Sektörel kümelenmeler - Sektör içi konsolidasyon yoluyla ölçek
ekonomisi
 Kümelenme Virtual Clustering Büyük değil, güçlü olmalıyız. Manevra
yeteneği rekabetçi yapar - “büyük balık - küçük balık” “çevik balık hantal balık”. Ortak aklı, ortak paydayı bulmalıyız.
 360º Virtual Enterprise -Kurum içi iş süreçlerinde örgütsel
resegmentasyon - Performans takımları ve projeler bazında iş yönetimi –
çevik işletme
İşin kapsamı  iCollaboration
Tabela şirketi olmadan birleş!
Ayakta kalmak için
hızlı olacağız, hızla büyüyeceğiz.
“Küçük olsun, benim olsun!” devri artık bitti. Birleşip;
çok alacaksın, çok üreteceksin, çok satacaksın!
Yani artık rekabetçiliğimizi,
geçen yüzyıldaki gibi kendi işletmemizden hareketle
içe dönük ve proaktif süreç iyileştirmeci değil,
yeni binyılın gerektirdiği gibi dışa dönük ve reaktif
yetenekler geliştirerek,
dahil olduğumuz p/x ölçeğinde tanımlamak zorundayız.
P/X'imiz kadar, onun teşkil ettiği her bir halka kadar güçlü
ve kalıcı olacağız.
Bu ağların işlemesi için artık mükemmel süreçler değil,
esnek, değiştirilebilir, hızla öğrenilebilir ve işletilebilir
süreçler örgütleyeceğiz.
İşin kapsamı  iCollaboration
Tabela şirketi olmadan birleş!
Tanımlayacağımız “virtual enterprise” sanal işletme imkanlarıyla
görevleri;
aşağıya, yukarıya, ağa, paydaşa doğru ve
anlık, geçici, icabında bir kerelik parçalayıp birleştirebileceğiz;
proje bazında delege edebileceğiz,
her bir delegasyonu izleyip, raporlayabileceğiz.
Her PX oluşumunda farklı roller üstlenmemiz mümkündür;
tanımlanmış, fixlenmiş, mükemmelleştirilmiş
örgüt şemaları, roller, ürünler, uzmanlıklar, üretim kapasiteleri
yerine
her defasında yeniden tanımlanacak projeleri yönetme yetenekleri
edinmeliyiz.
Artık her siparişimiz yeni bir ürün ve dolayısıyla yeni bir proje olarak
tanımlanmalı;
aynı anda binlerce birkaç aylık süresi olan, farklı kaynakları kullanan
projeyi
yönetmeyi becermek zorundayız.
İşin kapsamı  iCollaboration
Tabela şirketi olmadan birleş!
Rekabetçi yeteneğin geliştirileceği yenilikçi baz:
P/X private exchange
Artık maliyet/fiyat düşürme ve kalite yükseltme yollu
rekabetçi farklılaşma araçları miadını doldurmuştur.
İçinde yeraldığımız ya da bizzat örgütlediğimiz p/x proje
işbirlikleriyle taahhütlerimize uygun olarak,
 hızlı tasarlayacağız,
 hızlı üreteceğiz,
 hızlı dağıtacağız
 hızlı değiştireceğiz;
 zamanında tahsil edeceğiz.
İşin adı  iConsolidation
Defragmentasyon
 Sektör içi konsolidasyon yoluyla ölçek ekonomisi
 Private exchanges (p/x) esnek birliktelikler
 Ortaklaşa Rekabet (coopetition)
 Kümelenme (clustering)
İş yapmakta “yeni normal” kavramı:
 yenilikçi düşünme,
 akılcı adaptasyon,
 ilkelerden taviz vermeden, dürüstlük ve iş ahlakı,
 sağlam, bütünlükçü ve sürekli uygulamalar
İşin adı  iConsolidation
İş Modelleri
 Lisans,
 Üretim ve satış yetkisi verme,
 Acenta ve bayilikler,
 Ortak yatırımlar,
 Birleşmeler
İşin adı  iConsolidation
İş Dünyasında Yaygın/Yerleşik ve
Yenilikçi İş Pratiklerine Dayalı
Kurumsal İşbirliği Modelleri

Şirket Evlilikleri

M&A Birleşme (merger)

Devralma, Satınalma (acquisition)

Birlikte yeni şirket kurma, Ortak Yatırım (Joint Venture)

Iştirak

Konsorsiyum

Kurumsal İşbirliği, paydaş, işlevsel birim gibi hareket eder. Kurumsal işbirliği sözleşmesinin iş tanımı ekinde
çalışmalar, görev ve sorumluluklar tanımlanır.

Proje İşbirliği, paydaş, projenin bir parçası olur ve proje planında kendisi için tanımlanmış iş paketlerinde görev alır.
Sözleşme süresi proje süresi ile sınırlıdır.

Stratejik İttifak, Stratejik Çözüm Ortaklığı, kendi çekirdek çalışma alanlarına dahil olmayan işlevsel alanlarda,
paydaş ile güç birliğine giderek ayrıcalıklı bir sözleşmeye dayalı olarak çalışır.

Kurumsal/Bireysel Adi Ortaklık, bazı projelerde paydaş kuruluş ve/veya serbest çalışanlarla (freelancers) proje ile
sınırlı bir adi ortaklık sözleşmesi yapılır. Sözleşme süresi proje süresi ile sınırlıdır.

Lisans Anlaşmaları

Satış Yetkisi Verme veya Satış Acentalığı (Distribution)

Dış Kaynakları Kullanma (Outsourcing)

Taşeronlaştırma

Fason imalat (II.nesil tedarikçilik)
İşin adı  iConsolidation
Şirket Evlilikleri
 M&A Birleşme (merger)
iki ya da daha fazla teşebbüsün, yeni bir varlıkla sonuçlanan bir
oluşumla, eşit bir şekilde kombinasyonu. yeni oluşumun risk
ve ödülleri eşit şekilde üstlenilir ve biri diğerine üstünlük elde
etmez, digerinin kontrolünü elinde tutmaz.
taraflardan hiçbiri alıcı ya da alınan değildir;
biraraya gelen taraflardan her biri yeni oluşumun yönetim
yapısına katılırlar;
biraraya gelen taraflar ölçek bağlamında göreceli olarak
eşittirler;
birleşen şirketlerin hisselerinin yerini yeni şirketin hisseleri alır;
 Devralma, Satınalma (acquisition)
Yeni bir pazara girmek veya mevcut pazarda etkililiğini arttırmak
amacıyla bir başka işletmeyi tüm varlıklarıyla kendi bünyesine
dahil eder..
İşin adı  iConsolidation
Birlikte yeni şirket kurma, Ortak Yatırım (Joint Venture)
 Bir işi yalnız başına yapabilmeyeteneği bulunmayan bir girişimin, iki veya
daha fazla kuruluşla birlikte birbirini tamamlayan kaynaklarını biraraya
getirip bir konsorsiyum kurarak oluşturdukları yeni girişim sayesinde
faaliyetlerini geliştirme seçeneği:




kimisi
kimisi
kimisi
kimisi
yetenekli uzman ve işgücüne,
bol finansal kaynağa,
ileri teknolojiye,
de kaliteli ve yeterli hammadde ile doğal kaynaklara sahiptir.
 Müşterek yatırım ortaklıklarına gitme;






yeni bir işe başlamanın yüksek riskini azaltmakta,
küçük firmalara dev girişimler arasında yaşama imkanı sağlamakta,
yeni teknolojileri kolayca elde etme fırsatı sağlamakta,
maliyet düşürmekte,
atıl kapasiteyi azaltmakta,
satışları artırmakta,
 gelişmekte olan ülkelerde endüstrinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
İşin adı  iConsolidation
Stratejik İttifak:
Birbirini tamamlayacak kaynaklara sahip mühendislik,
elektronik, bankacılık ve sigortacılık, eğlence ve turizm
şirketinin bir araya gelmeleri ile oluşan ticari ve sınai işbirliği,
dayanışma ve kaynak birleştirme anlaşmaları;
• aynı dağıtım kanallarını kullanma
• ortak yatırım
• ortak bilgi bankası veya ar-ge çalışması
• üretme ve satma yetkisi vermeleri,
• dış kaynakları kullanma vb.
Lisans Anlaşmaları:
Patent hakkı sebebiyle korunan belirli bir mamulün üretilmesine
veya pazarlanmasına, belirli bir teknolojiyi, süreç, bilgi veya
yöntemi kullanmaya, belirli bir ödeme karşılığı ve belirli bir
süre için izin veren işbirliği
İşin adı  iConsolidation
Satış Yetkisi Verme veya Satış Acentalığı:
Dış Kaynakları Kullanma (Outsourcing):
 bir işin sorumluluğunu başka bir organizasyona veya firmaya verme:
 girdi temin eden edarikçileri veya bayileri ortak etme.
Taşeronlaştırma:
Esas faaliyet konusunun dışındaki fonksiyonlarını taşeronlara devrederek
küçülme.
Fason imalat:
Sözleşme koşullarına uygun olarak belirtilen türde, kalitede ve
miktarda üretim yaparak yine sözleşmede belirtilen tarihte
ürettiği ürünü teslim etmek yükümlülüğünün kuruluş
safhasından itibaren planlandığı bir örgütlenme türü
İşin yolu hep aynıdır!
 Outsource! Dış kaynak kullan!
(dönüşüm, konsolidasyon ve toplulaşma)
 Copy! Tasarımı hızlı hallet!
(gerekirse taklit ederek, kibarcası fikirden esinlenerek)
 Simplify!
Süreçleri basitleştir!
 Adapt!
Iş modellerini değişimlere hızla uyarla!
 Re-act!
Iş fırsatlarını hızlı değerlendir!
 Teklifini ve termini- gerçekçi oluştur ve sonuçlandır!
(yoksa penaltıyı ödersin)
Rekabet tanımayan vizyon
Oyunun kurallarını değiştirmeye yönelik eylem:
özgün iş modelleri geliştirip uygulayabilmek.
Pazar haklı!  “Pazar Aklı” (market intelligence).
Değişime uyum sağlama yeteneği (mass customization)
İhtiyacı hızlı algılayıp cevap veren farklılaşmış üretim ve dağıtım yeteneği.
Türk kurumlarının küresel sistemde etkinliğini sürdürebilmesi,
“uyum” yeteneği geliştirmede göstereceği performansa bağlı.
Bu süreçte beklemediği fırsatlarla karşılaşanlar olacağı gibi, fena halde canı
yananlar da olacak.
Girdiğimiz yeni dönemde de hep bazıları kazanacak bazıları kaybedecek.
Burada belirleyici olan, iş modelini değiştirebilme, örgütü dönüştürebilme
yeteneği olacak.
İşin zoru  Cha(lle)nge Management
Değişim rüzgarları:
 İş alanları “Business areas”
 İş süreçleri “Business procedures”
 İş kanalları “Business channels”
 İş ortakları “Business partners”
 İş yöntemleri “Business rules”
 İş stratejileri “Business strategies”
 Ürün gamları “Product lines”
 Maliyetler ve fiyatlar
“Değişim”
“best practice” ile yönetilmez!
Artık sadece;
eniyilediğiniz, mükemmelleştirdiğiniz, sabitlediğiniz ve belgelediğiniz
süreçleri, bölümleri, hedefleri, bütçeyi, kanalları, iş ortaklıklarını, tedarikçileri,
rekabeti, ilh. yönetmeyeceksiniz !
Artık, değişen;
hedefleri,
stratejileri,
süreçleri,
bölümleri,
kanalları,
ürün gamlarını,
iş akışlarını,
iş ortaklarını ve tedarikçileri,
İşbirliklerine dayalı iş modellerini yöneteceksiniz!
Kurumsal Ekosistem
Ekonomik Habitat











Toplum
Kamu kurumları
İşortakları, Rakip Şirketler
Tedarikçiler, Fasoncular
Bayiler
Müşteriler
Çalışanlar
Projeler
Markalar
Ürünler
…
Piyasaya Giriş/Çıkış Süreci
 piyasaya giriş ,
 yeni yatırım yapma,
 satınalma,
 ortak yatırım yapma
 piyasada kalma varlığını sürdürme





büyüme ve gelişme,
yatay ve dikey bütünleşme,
farklılaşma,
çeşitlendirme ve
tasarruf
 piyasadan çıkış




tecrit etme (ayırma),
müşteriye mahkum olma,
geri çekilme,
satma ve
 tasfiye etme
Dünya düzdür! Dünyaya talip olabiliriz!
Türkiye’den ve Dünyadan göçen bilişim devleri

Great Plains, Solomon, Navision, Axapta (MSBusiness Solutions oldu)

MSA ve M&D (DBS oldu, ABD’yi de terketti Canada’da battı)

Infor Group içinde eriyenler

BPCS, MAX, SSA, ASK MANMAN

Prism (Marcam, MAPICS - Thru-Put )

Symix - Wisdom (ex-MAPICS FCS)

Invensys: Baan – Wonderware - Avantis

KBM (interBiz, formerly Acacia Technologies and the MK Group)

Warehouse BOSS, EXE, PRMS, CAS, Masterpiece, MAXCIM, Infinium, Elevon, Ironside¸, Geac¸ Hansen, Datastream,
Formation, Extensity, Workbrain.

Andersen Consulting (E&Y oldu)

PWC consulting, Informix (IBM oldu)

Lawson (Intentia oldu)

CRS (Epicor oldu)

Adonix, Best (Sageoldu)

Siebel, PeopleSoft, JDE-Globalsoft (Oracle oldu)

Bisgen, Precision (QAD oldu)

Ada-Platinum

Nixdorf (SBS oldu, sonra SBS Siemens IT Solutions oldu)

ControlData

DEC/Digital (önce COMPAQ sonra HP oldu)

IBM PC (Lenova oldu)

Midas, Erwise, Viola, Cello, Netscape Navigator, Mosaic (1995’te %95 Pazar payı)
“Dün dün ile gitti cancağızım,
artık yeni şeyler söylemek lazım!”
Mevlana Celaleddin Rumi
iTicaret olanakları:
İnternet şu ana kadar ki satış şeklini hızla değiştirmektedir.Tüketiciler artık
oturduklarıyerden binlerce ürünü tek bir tuşla araştırmakta ve online
olarak satın almaktadır. Müşteri bulmak ve tutabilmek için internet satış
pazarlamanın bir parçası olmuştur. iTicaretin inceliklerini kapsayan iş
planı geliştirilmelidir.
Bir çok markayı ve ürünü biraraya getirerek internet kullanıcılarına sunan
geniş çaplı iTicaret sitelerinde yer alarak satış yapılabilir;
başka internet sitelerine de ilan verilerek ürün tanıtabilir;
ürünlerini tanıtmak ve satmak için kendi iTicaret sitesi kurulabilir; fiziken
dükkanınıza gelerek ürününüzü göremeyecek olan bir çok internet
kullanıcısı, bu site sayesinde ürününüzden haberdar olabilir ve size
ulaşarak sipariş verebilir.
İpin ucu, Dünyanın bir ucunda!
İpin ucu kaçmadan!

similar documents