Prezentacja

Report
ENERGIA Z NATURY
KOLEKTORY SŁONECZNE
MAPA NASŁONECZNIENIA POLSKI
EFEKTYWNOŚĆ INSTALACJI SOLARNYCH
DZIAŁANIE KOLEKTORA
LOKALIZACJA KOLEKTORÓW
zachód
wschód
południe
KOLEKTORY SŁONECZNE
CIECZOWE
PRÓŻNIOWE
POTWIERDZENIE JAKOŚCI KOLEKTORA
Certyfikat Solar Keymark potwierdza zgodność z normami EN 12975-2 i EN 12976-2
Znak Keymark jest znakiem utworzonym przez Europejski Komitet Normalizacyjny
(CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC).
Jest to europejski znak jakości, który potwierdza zachowanie wysokiej jakości
kolektora słonecznego oraz procesów jego produkcji.
Kolektory dostarczone do badania muszą pochodzić z bieżącej produkcji, wizytowane
są zakłady produkcyjne i sprawdzana obowiązująca w nich kontrola, jakości,
sprawdzane są kolektory pochodzące z sieci sprzedaży lub znajdujące się na
budowie.
Każde badanie kończy się sprawozdaniem i opublikowaniem wyników.
Badania wykonują tylko akredytowane laboratoria.
BUDOWA
• OBUDOWA Z ALUMINIUM
• IZOLACJA – WEŁNA MINERALNA
LUB POLIURETAN
• WĘŻOWNICA Z RUREK
MIEDZIANYCH
• POKRYWA ZE SZKŁA TZW.
SOLARNEGO
• PŁYTA ABSORBERA Z MIEDZI
POWLEKANEJ POWŁOKĄ
ABSORBCYJNĄ
KOLEKTORY CIECZOWE PŁASKIE
CECHY:
• WYSOKA SPRAWNOŚĆ W OKRESIE LETNIM
• WYKORZYSTANIE SEZONOWE
• BEZPOŚREDNI PRZEPŁYW CZYNNIKA PRZEZ
KOLEKTOR
• MONTAŻ PIONOWY LUB POZIOMY
• ZNACZNE STRATY CIEPŁA ZE WZGLĘDU
NA BRAK HERMETYCZNEJ OBUDOWY
BUDOWA
• RURY KOLEKTORA MOŻNA OBRACAĆ
WOKÓŁ WŁASNEJ OSI KORYGUJĄC
W TEN SPOSÓB USTAWIENIE
WZGLĘDEM SŁOŃCA
• W GÓRNEJ CZĘŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ
PRZEWODY ZBIORCZE CZYNNIKA
GRZEWCZEGO I WYMIENNIK
Z IZOLACJĄ
• ABORBER W RURACH OTOCZONY
PRÓŻNIĄ
• ABSORBER – POJEDYNCZA MIEDZIANA
RURKA TZW. HEAT PIPE
• „SUCHE„ POŁĄCZENIE Z WYMIENNIKIEM
KOLEKTORY PRÓŻNIOWE RUROWE
CECHY:
• WYSOKA SKUTECZNOŚĆ W WARUNKACH
MAŁEGO NASŁONECZNIENIA
• WYKORZYSTANIE CAŁOROCZNE
• UNIWERSALNY MONTAŻ NA DACHACH
• MOŻLIWOŚĆ INSTALOWNIA KOLEKTORÓW
Z ORIENTACJĄ ZACHODNIĄ
LUB WSCHODNIĄ
• MNIEJSZA POWIERZCHNIA KOLEKTORÓW
DZIĘKI WIĘKSZEJ SPRAWNOŚCI
• BRAK MOŻLIWOŚCI ROZSZCZELNIENIA
INSTALACJI SOLARNEJ
KOLEKTORY PŁASKIE
KOLEKTORY PRÓŻNIOWE
SPRAWNOŚĆ OPTYCZNA 74,3 %
SPRAWNOŚĆ OPTYCZNA 76,7 %
WSPÓŁCZYNNIK STRAT a1 4,16 W/m2K
WSPÓŁCZYNNIK STRAT a1 1,54 W/m2K
WSPÓŁCZYNNIK STRAT a2 0,012 W/m2K2
WSPÓŁCZYNNIK STRAT a2 0,005 W/m2K2
TEMPERATURA POSTOJOWA 221 oC
TEMPERATURA POSTOJOWA 280 oC
POJEMNOŚĆ CIEPLNA 4,7
kJ/m2K
POJEMNOŚĆ CIEPLNA 7,8
kJ/m2K
KOLEKTORY PŁASKIE
KOLEKTORY PRÓŻNIOWE
SPRAWNOŚĆ OPTYCZNA 74,3 %
SPRAWNOŚĆ OPTYCZNA 76,7 %
WSPÓŁCZYNNIK STRAT a1 4,16 W/m2K
WSPÓŁCZYNNIK STRAT a1 1,54 W/m2K
WSPÓŁCZYNNIK STRAT a2 0,012 W/m2K2
WSPÓŁCZYNNIK STRAT a2 0,005 W/m2K2
TEMPERATURA POSTOJOWA 221 oC
TEMPERATURA POSTOJOWA 280 oC
POJEMNOŚĆ CIEPLNA 4,7
kJ/m2K
POJEMNOŚĆ CIEPLNA 7,8
kJ/m2K
PORÓWNANIE SPRAWNOŚCI KOLEKTORÓW
PORÓWNANIE KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH
DZIAŁANIE JEDNOŚCIENNEGO KOLEKTORA
TYPU HEAT PIPE
WYKRESY SPRAWNOŚCI
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
OSZCZĘDNOŚCI
Roczny uzysk ciepła z 1m2 kolektora próżniowego
rurowego typu heat pipe wynosi 625 kWh/m2
Dla rodziny 4 osobowej:
Uzysk ciepła = 3m2 x 625kWh = 1875 kWh
Sprawność kotła na podgrzewanie cwu 80%
Po uwzględnieniu strat kotła musi on wytworzyć 2343kWh ciepła rocznie:
paliwo
gaz ziemny
węgiel
olej opałowy
prąd + węgiel
wartość opałowa
ilość
cena
wartość brutto
9,82 kWh/m3
238m3
2,46zł
585zł
4,0 kWh/kg
585kg
720zł/t
417zł */625zł
10,3 kWh/dm3
227dm3
3,65zł
828zł
-
841zł
7 miesięcy węgiel + 5 miesięcy prąd
LPG
13,14 kWh/kg
178kg
6,02 zł
1071zł
prąd
100%
1875kWh
0,61zł
1143zł
DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ

similar documents