Liturgický rok

Report
Liturgický rok
opakovanie
Liturgický rok
Liturgický rok
• Čo si pripomíname počas liturgického
roka?
• Pripomíname si jednotlivé udalosti z
Ježišovho života.
Liturgický rok
Liturgický rok
• Kedy sa začína a kedy končí Liturgický
rok?
• Začína sa: 1. adventnou nedeľou
• Končí sa: Slávnosťou Krista Kráľa
Adventné obdobie
• Čo si pripomíname počas adventného
obdobia?
• Kedy sa začína a kedy končí toto
obdobie?
• Akú liturgickú farbu tu používame?
Adventné obdobie
Adventné obdobie
• Je obdobím očakávania príchodu Pána Ježiša.
• Pripomíname si tu tiež udalosti pred jeho
narodením.
• Začiatok: 1. adv. nedeľa
• Koniec: 24.decembra
• Trvanie: 4 nedele
• Lit. farba: fialová
Vianočné obdobie
• Čo si pripomíname počas vianočného
obdobia?
• Kedy sa začína a kedy končí toto obdobie?
• Akú liturgickú farbu tu používame?
Vianočné obdobie
Vianočné obdobie
• Je oslavou narodenia Pána Ježiša
• Začiatok: Narodenie Pána (25. decembra)
• Koniec: Krst Krista Pána (nedeľa po
Zjavení Pána)
• Trvanie: 2-3 týždne
• Lit. farba: biela (radosť)
Obdobie cez rok - I. časť
• Čo si pripomíname počas obdobia
cez rok?
• Kedy začína a kedy končí toto
obdobie?
• Akú liturgickú farbu tu
používame?
Obdobie cez rok - I. časť
Pôstne obdobie
• Čo si pripomíname počas pôstneho
obdobia?
• Kedy začína a kedy končí toto obdobie?
• Akú liturgickú farbu tu používame?
Pôstne obdobie
Pôstne obdobie
• Je prípravou na Veľkú noc. Pripomíname si tu
Kristovo utrpenie.
• Začiatok: Popolcová streda
• Koniec: Biela sobota
• Trvanie: 40 dní (6,5 týždňov - nedele)
• Lit. farba: fialová
Pôstne obdobie
Vyvrcholením tohto obdobia je
Veľkonočné trojdnie:
•
Zelený štvrtok
Posledná večera
•
Veľký piatok
Umučenie Pána Ježiša
•
Biela sobota
Hrob a Zmŕtvychvstanie
Veľkonočné obdobie
• Čo si pripomíname počas veľkonočného
obdobia?
• Kedy začína a kedy končí toto obdobie?
• Akú liturgickú farbu tu používame?
Veľkonočné obdobie
Veľkonočné obdobie
• Je oslavou zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša.
• V priebehu siedmich týždňov si pripomíname
udalosti po jeho vzkriesení.
• Začiatok: Veľká noc
• Koniec: Zoslanie Ducha Svätého
• Trvanie: 7 týždňov
• Lit. farba: biela (radosť)
Obdobie cez rok - II. časť
• Kedy začína a kedy končí obdobie cez rok –
II. časť?
• Alebo, medzi akými dvoma obdobiami sa
nachádza?
Obdobie cez rok - II. časť
Obdobie cez rok - II. časť
• Obdobie cez rok II vypĺňa zostávajúci čas v
liturgickom roku (po Veľkonočnom období až do
Adventného obdobia)
• Končí slávnosťou Krista Kráľa a nasleduje znova
Adventné obdobie.

similar documents