Liturgický rok

Report
Liturgický rok
Aké „roky“ poznáme ?
• Kalendárny rok
• Školský rok
• Liturgický rok
Liturgický rok
Liturgický rok
• Točí sa okolo Slnka (s veľkým S)
• Okolo Pána Ježiša
• Počas liturgického roka si pripomíname
jednotlivé udalosti z Ježišovho života
• Začína sa: 1. adventnou nedeľou
• Končí sa: Slávnosťou Krista Kráľa
Liturgický rok
Adventné obdobie
Adventné obdobie
Adventné obdobie
• Je obdobím očakávania príchodu Pána Ježiša
• Pripomíname si tu tiež udalosti pred jeho
narodením.
• Začiatok: 1. adv. nedeľa
• Koniec: 24.decembra
• Trvanie: 4 nedele
• Lit. farba: fialová
Adventné obdobie
Ako možno očakávať Advent ?
• modlenie sa pri adventnom venci
• adventné predsavzatie
• dobré skutky atď.
Vianočné obdobie
Vianočné obdobie
Vianočné obdobie
• Je oslavou narodenia Pána Ježiša
• Začiatok: Narodenie Pána (25. decembra)
• Koniec: Krst Krista Pána (nedeľa po
Zjavení Pána)
• Trvanie: 2-3 týždne
• Lit. farba: biela (radosť)
Vianočné obdobie
Hlavé sviatky:
• Narodenie Pána (25. decembra)
• Panny Márie Bohorodičky (1. januára)
• Nedeľa Najsvätejšej rodiny
• Zjavenie Pána /Troch kráľov/ (6. januára)
• Krst Pána
Obdobie cez rok - I. časť
Obdobie cez rok - I. časť
Obdobie cez rok - I. časť
• Viac si tu pripomíname pôsobenie a kázanie Pána
Ježiša.
• V tomto období tiež oslavujeme najviac svätých, ktorí
sú našimi vzormi.
• Prvá časť Obdobia cez rok zahŕňa niekoľko týždňov
medzi Vianočným a Pôstnym obdobím
(napr. 2. nedeľa v období cez rok... atď.).
• Celé obdobie cez rok (spolu trvá 33 alebo 34 týždňov).
Pôstne obdobie
Pôstne obdobie
Pôstne obdobie
• Je prípravou na Veľkú noc. Pripomíname si tu
Kristovo utrpenie.
• Cez modlitbu, dobré skutky a pôst sa
približujeme k Pánu Ježišovi, ktorý za nás trpel
a zomrel na kríži.
• Začiatok: Popolcová streda
• Koniec: Biela sobota
• Trvanie: 40 dní (6,5 týždňov - nedele)
• Lit. farba: fialová
Pôstne obdobie
Počas tohoto obdobia sa:
• Konajú pobožnosti krížovej cesty.
• Postíme sa.
• V liturgii sa nepoužívajú ozdoby, na oltároch
napríklad nie sú kvety.
• Organ nesmie preludovať, nespieva sa Glória
ani Aleluja.
• Piesne sú väčšinou o utrpení Pána Ježiša.
Pôstne obdobie
Vyvrcholením tohto obdobia je
Veľkonočné trojdnie:
•
Zelený štvrtok
Posledná večera
•
Veľký piatok
Umučenie Pána Ježiša
•
Biela sobota
Hrob a Zmŕtvychvstanie
Veľkonočné obdobie
Veľkonočné obdobie
Veľkonočné obdobie
• Je oslavou zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša.
• V priebehu siedmich týždňov si pripomíname
udalosti po jeho vzkriesení.
• Začiatok: Veľká noc
• Koniec: Zoslanie Ducha Svätého
• Trvanie: 7 týždňov
• Lit. farba: biela (radosť)
Veľkonočné obdobie
Hlavé sviatky v tomto období:
• Veľká noc
• Nanebovstúpenie Pána (40. deň po zmŕtvychvstaní)
• Zoslanie Ducha Svätého (50. deň po zmŕtvychvstaní)
Obdobie cez rok - II. časť
Obdobie cez rok - II. časť
Obdobie cez rok - II. časť
• Viac si tu pripomíname pôsobenie a kázanie Pána
Ježiša.
• Obdobie cez rok II vypĺňa zostávajúci čas v
liturgickom roku (po Veľkonočnom období až do
Adventného obdobia)
• Končí slávnosťou Krista Kráľa a nasleduje znova
Adventné obdobie.
Pán Ježiš - Slnko nášho života
• Ako nám je ťažko, keď dlhšiu dobu
nesvieti slnko.
• Podobne aj keď v našom živote nemáme
Pána Ježiša, nastáva v ňom tma, je nám
smutno a ťažko.
• Toto je najčastejšie spôsobené hriechom,
ktorý nedovolí svietiť tomuto Slnku cez
okná nášho srdca.
Čisté srdce
Srdce „zatvorené“ hriechom
Liturgické farby
Zelená
Biela
Zlatá
Fialová
Červená
Ružová
Biela s modrou
Koniec
Liturgické farby
Zelenú (farbu nádeje) používame:
• v nedele počas obdobia cez rok
• vo všedné dni počas obdobia cez rok
Liturgické farby
Bielu (farbu radosti) používame:
1. počas Vianočného obdobia
2. počas Veľkonočného obdobia
3. pri sviatkoch svätých, ktorí neboli mučeníci
Liturgické farby
Zlatú používame tam, kde sa dá použiť biela:
1. počas Vianočného obdobia
2. počas Veľkonočného obdobia
3. pri sviatkoch svätých, ktorí neboli mučeníci
Liturgické farby
Fialovú používame :
1. počas Adventného obdobia
2. počas Pôstneho obdobia
3. pri pohrebných sv. omšiach
Liturgické farby
Červenú (farbu krvi a DS) používame :
1. pri sviatkoch mučeníkov
2. pri sviatkoch Ducha Svätého
3. pri niektorých sviatkoch Pána Ježiša
(napr. Veľký piatok)
Liturgické farby
Ružovú používame 2x do roka :
(biela a fialová – radosť a smútok)
1. na tretiu adventnú nedeľu
2. na štvrtú pôstnu nedeľu
Liturgické farby
Bielu s modrou používame:
pri sviatkoch Panny Márie
© Andrej Václav
2007
(podľa: Jozef Luscoň: Služba Bohu a ľuďom)

similar documents