Ekonomická regulace

Report
Ekonomická regulace
Jiří Schwarz
Peltzmanův model
p
M(P, p) - funkce politické
podpory
p (P) – funkce zisku
Mn – indiferenční křivka
regulátora
P - cenová hladina
Pm – monopolní cena
P* - optimální cena pro
regulátora
Pc – konkurenční cena
p - zisk odvětví
P
Beckerův model
p2
10(p2)
1 (p2)
„
p2
20(p1)
p2 0
p2
2 (p1)
*
^
p2
0
^
p1
p1 0
p1 *
p1
y1 (p2) – nejlepší „reakční
funkce“ skupiny 1
y1 (p^2) – optimální úroveň tlaku
skupiny 1
I(p1, p2) – funkce vlivu
T – růst aktiv skupiny (pomocí
regulace)
p1 – tlak vyvíjený skupinou 1
p2 – tlak vyvíjený skupinou 2
X*T - „ztracená aktiva“
CZECH TOP 100
Pořadí v jednotlivých letech
Název
firmy
2009
2008
2001
2000
1999
1998
1997
ČEZ, a. s.
1
2
1 (3)
1 (3)
7 (2)
2
3
Eurotel Praha, spol. s r.o. (Telefónica O2)
7
8
2 (10)
***
3 (10)
23
24
Transgas, a.s. (RWE Transgas)
3
3
4 (6)
8 (6)
1 (5)
4
***
RadioMobil a.s. (T-Mobile)
18
23
6 (19)
***
10 (25)
49
***
ČESKÝ TELECOM, a.s. (Telefónica O2)
7
8
7 (5)
3 (5)
2 (3)
5
5
Severočeské doly a.s.
49
60
8 (42)
14 (44)
11 (32)
21
35
Pražská energetika, a.s.
27
33
13 (40)
22 (36)
22 (31)
22
41
SAZKA, a.s.
59
75
15 (56)
11 (47)
12 (43)
59
75
Dalkia Morava, a.s. (dříve Morav. teplárny)
45
59
17 (60)
***
24 (65)
85
84
Severomoravská energetika, a.s. (ČEZ)
1
2
18 (23)
13 (23)
34 (19)
25
16
Jihomoravská energetika, a.s. (E.ON)
***
***
21 (24)
17 (24)
16 (22)
28
20
Elektrárny Opatovice, a.s. (J&T)
***
***
24 (110)
20 (105)
20
(117)
***
***
Léčiva a.s. (ZENTIVA)
***
35
25 (61)
15 (58)
18 (57)
63
64
Jihomoravská plynárenská, a.s. (RWE Transgas)
3
3
49 (25)
25 (33)
19 (29)
38
36
62 (156)
21
(138)
***
***
Řízení letového provozu ČR, s. p.
(Pozn. 1997-1998 - celkové pořadí v CT 100 (včetně kriteria čistého zisku)
1999-2001 - pořadí dle čistého zisku; v závorce celkové poř.)
***
***
***

similar documents