Nyt fra gaffeltruckområdet ved Leif Michael Larsen, TUR

Report
Konference for faglærere inden for gaffeltruck
Hotel Faaborg Fjord
den 15. og 16. august 2013
Velkommen!
Nyt fra gaffeltruckområdet

Ændringer i censorvejledningerne gaffeltruck og kran






Censorordningen videreføres - dog med nye betegnelser (eksaminator/censor)
Uddannelsesbevis udgør certifikatet – særlig problemstilling ift. EUD
Vurdering af helbredserklæringer, påtegninger kørekort mv. - uddybes om lidt…
Prøve aflagt på særlige vilkår efter dispensation : Individuel vurdering af behov for
særlig hjælp/pædagogisk støtte og dispensation fra Arbejdstilsynet.
Direkte prøve: Mulighed for vurdering af mulighederne for indstilling til prøve –
foretages af skolen. Forbeholdt personer fra udlandet eller personer der på lovlig
vis har dokumenteret erfaring (fx hvis kørt før 1977 eller på dispensation fra At.)
Nye uddannelsesmål gaffeltruck- og
gaffelstableruddannelserne (konsekvensrettelser jf. ovenfor
stregkode/scannere ud og sproglige præciseringer.)

Gaffeltruck B 7-dage, gaffelstabler A og gaffeltruck B 5 dage
Nyt fra gaffeltruckområdet

Vurdering af kørekort/helbredserklæringer mv.
Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser - BEK 1088 af 28/11/2011 –
kan certifikat kun udstedes til den, der har bestået certifikatprøven og er helbredsmæssigt egnet. Dette
dokumenteres enten ved kørekort eller helbredserklæring.
a)
b)
Deltageren har kørekort (minimum motorredskab) = ingen problemer;
certifikatet kan udstedes uden videre. Eventuelle påtegninger skal IKKE
påføres certifikatet.
Deltageren har ikke kørekort, men en helbredserklæring
1)
2)
Lægen har afkrydset, at deltagerens helbred er i orden ift. kørekort = ingen problemer;
certifikatet kan udstedes uden videre.
Lægen har afkrydset, at deltagerens helbred er hindrende for udstedelse af kørekort =
Sagen sendes til den lokale embedslægeinstitution for udtalelse. Hvis embedslægen
angiver restriktioner (tidsbegrænsning, følge behandling mv.) skal der søges
dispensation hos Arbejdstilsynet. Hvis der gives dispensation skal dokumentation for
dette følge med uddannelsesbeviset (certifikatet). Der skal således blot udstedes alm.
uddannelsesbevis.
Nyt fra gaffeltruckområdet

”Ombytning” af udenlandske certifikater
Hvis man er udlænding, og skal køre gaffeltruck i forbindelse med arbejde i
Danmark, skal man enten erhverve sig et dansk gaffeltruckførercertifikat
eller have anerkendt sine kvalifikationer (af Arbejdstilsynet).
Flere oplysninger om hvordan man søger kan findes på Arbejdstilsynets
hjemmeside her:
http://arbejdstilsynet.dk/da/andre-sprog/work%20in%20denmark.aspx
Nyt fra gaffeltruckområdet

Hvor lang tid gælder en helbredserklæring?
Helbredserklæringen må ved indleveringen ikke være over tre måneder
gammel, og ved udstedelsen af certifikatet ikke over et år og tre måneder
gammel.
 Forlængergafler?
Som angivet i gaffeltruckbogen må gaffelforlængere normalt være op til 60
% længere end gaffeltruckens eksisterende gafler – jf. ISO 13284:2003.
Aktivitet (antal kursister) 2012 gaffeltruck B, 7
dage
TEC Teknisk Erhvervsskole Center
AMU-Fyn
AMU Nordjylland
AMU SYD
AMU-Vest
EUC Sjælland
AARHUS TECH
Mercantec
EUC Syd
Learnmark Horsens
Erhvervsskolen Nordsjælland
EUC Nord
Teknisk Skole Silkeborg
Tradium
EUC Nordvestsjælland
Uddannelsescenter Holstebro
Selandia - CEU
CELF - Center for erhv.rettede udd. LollandFalster
EUC Nordvest
EUC Lillebælt
Roskilde Tekniske Skole
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
Campus Bornholm
Total
2012
1.230
1.018
884
865
862
734
610
542
529
498
476
426
425
425
309
306
301
240
233
175
172
135
88
11.485
Aktivitet (antal kursister) gaffelstabler A, 5
dage
TEC Teknisk Erhvervsskole Center
AMU-Fyn
Learnmark Horsens
Erhvervsskolen Nordsjælland
AMU Nordjylland
Uddannelsescenter Holstebro
EUC Syd
Total
2012
136
41
35
32
19
16
14
293
Antal kursister - direkte prøve gaffeltruck/gaffelstabler
2012
TEC Teknisk Erhvervsskole Center
204
AARHUS TECH
137
AMU Nordjylland
121
AMU-Fyn
107
AMU-Vest
106
Learnmark Horsens
103
EUC Syd
86
Uddannelsescenter Holstebro
79
Mercantec
77
AMU SYD
65
Teknisk Skole Silkeborg
47
EUC Nordvestsjælland
41
Selandia - CEU
39
EUC Nordvest
31
EUC Lillebælt
25
EUC Sjælland
21
Erhvervsskolen Nordsjælland
18
EUC Nord
18
Total
1.332
Samlet aktivitet (antal kursister) certifikatuddannelserne 2005 - 2012
Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller
B
Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.071
1.388
1.515
1.815
2.463
1.819
1.111
1.332
474
691
275
681
436
613
393
648
307
426
132
323
68
293
49
293
76
Gaffeltruck B for erfarne førere
Gaffeltruck B for erfarne førere af
køretøjer
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Total
15.691 15.727 16.826 17.642 18.600 16.053 9.321 11.485
17.529 18.157 19.458 20.463 22.018 18.430 10.823 13.159
Succes for TURs erhvervsuddannelser
Marts
2009
2010
2011
Havn- og terminal
2012
2013
37
60
Lager og term.
530
539
650
764
860
Lufthavn
37
61
125
148
239
Personbefordring
128
188
259
322
849
Redder
512
438
381
390
277
Vejgodstransport
613
584
554
607
759
I alt
1820
1810
1969
2268
3044

similar documents