6_SM6 Cała oferta 2014 PL_ALO_OK

Report
Rozdzielnica SM6
Andrzej Łodziński
2014-10-14
Zainstalowana ilość
1,000,000
1,000,000 funkcji SM6 zainstalowanych w kablowych sieciach rozdzielczych SN
chroni ludzi i mienie na całym świecie
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
2
SM6-24 – rozdzielnica modułowa.
24kV 1250A i 25kA
Jest to modułowa rozdzielnica
która gwarantuje wysoką niezawodność dla
aplikacji wtórnego rozdziału energii w
sieciach kablowych SN.
Rozdzielnice SM6-24 są używane w
stacjach transformatorowych
w
publicznych sieciach rozdzielczych SN oraz
konsumenckich i przemysłowych
podstacjach.
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
3
Rynek
● Rozdzielnice SM6 w
sieciach SN
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
4
Wysoka niezawodność za sprawą wysokiej jakości
● Z każdą jednostką produkcyjną Schneider Electric jest
zintegrowana struktura funkcjonalna, której główne zadanie to
kontrola jakości i nadzór nad wypełnianiem norm.
● Nasz system zapewnienia jakości w projektowaniu i produkcji
SM6 spełnia wymagania normy ISO 9001 : 2000
● Procesy fabrykacji SM6 wdrożone w jednostkach
produkcyjnych
Schneider Electric zostały sprawdzone i ocenione jako zgodne
z wymaganiami ochrony środowiska wg normy ISO 14001
● Certyfikaty wydane przez Energopomiar oraz Instytut
Elektrotechniki potwierdza przydatność rozdzielnicy SM6 do
stosowania w energetyce
polskiej.
● Średni czas do wystąpienia usterki (MTTF)
● MTTF : 3555 lat
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
5
Podstawowe parametry
● Parametry elektryczne (1)
31,5
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
6
Zgodność z normą - IEC 62271-200
● Rozdzielnica w obudowie metalowej
● Klasa wygrodzenia: PI
● Ciągłość pracy: LSC2A
● Klasa ochrony IP:
● IP3X dla obudowy,
● IP2X pomiędzy przedziałami
● Odporność mechaniczna: IK08
● Odporność na łuk wewnętrzny:
12,5kA/1s lub 16kA/1s (16kA/1s
standard od września 2012)
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
7
Charakterystyczne cechy rozdzielnic SM6
● Budowa modułowa
● Możliwość rozbudowy
● Prosta instalacja
● Bezpieczna i łatwa obsługa
● Konstrukcja małogabarytowa
● Niewielki zakres konserwacji
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
8
Zapewnienie bezpieczeństwa dzięki
zoptymalizowanej architekturze PI i LSC2A
SM6-24 posiada 3
przedziały
1.Szyny
2.Rozłącznik wraz z uziemnikiem (LBS)
3. Przyłącza kablowe lub wyłącznikowe
● Dzięki izolowanym przedziałom
(PI)
●Brak ryzyka dostępu do części
pod napięciem podczas
wykonywania jakichkolwiek
operacji w jednym z przedziałów
(np: kablowym lub
wyłącznikowym)
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
SM6-24 ma 2
panele
1. Niskiego napięcia
2. Operatorski
●Dzięki LSC2A
●Nie ma potrzeby
odłączania zasilania
rozdzielnicy podczas
wykonywania jakichkolwiek
operacji w jednym z
przedziałów lub paneli (np:
kablowym lub
wyłącznikowym)
9
Łatwa instalacja
● uproszczone prace budowlane
● symetryczne przyłączanie kabli
● stała wysokość i głębokość
● Odstęp od ściany 100mm
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
10
Łatwa instalacja
Przedział szyn zbiorczych
• połączone poziomo
• ekran wyrównawczy pola
elektrycznego
• izolowane szyny
• brak możliwości popełnienia błędu
Przedział przyłączy i łącznika
● wszystkie typy kabli
●do 240 mm2 - 630 A
●do 630 mm2 - 1250 A
● podłączenie kabla jedną ręką
● ekran wyrównawczy pola
elektrycznego
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
11
SM6-24 bezpieczna rozdzielnica
● PI (klasa wygrodzenia)
● LSC2A (utrata ciągłości pracy)
● IK08 (wytrzymałość mechaniczna części narażonych na uderzenia)
● IP3X (stopień ochrony)
● Widoczność styków głównych (rozłącznika)
● Odporność na łuk wewnętrzny (12,5kA/1s lub 16kA/1s)
● Manometer (rozłącznika)
● Czujnik ciśnienia (rozłącznika)
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
12
Przedziały
AIS & Modułowa: przedziałowa
(PI i
LSC2A)
przedziały
szyny
aparat
izolacja
Rodzaj
obudowy
powietrzemetalowa
SF6
metalowa
i izolacyjna
Przyłącza powietrze metalowa
kablowe
AIS: Rozdzielnica w izolacji powietrznej
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
13
Panele nn
● Pokrywa: A
450mm
450mm
● umożliwia zainstalowanie bardzo
prostych akcesoriów nn (lampki,
przyciski przekaźnik VIP)
● Panel nn i kanał kablowy: B
● pozwala na zainstalowanie
skomplikowanych układow nn oraz
zabezpieczeń SEPAM 20, 40
● Przedział (450mm) nn : A + C
● jest przewidziany dla systemow
kompleksowych znacznych
rozmiarów, jak Sepam 100, Sepam
80, prostowniki, transformatory
regulacyjne itp
Widok z
przodu
Widok z boku
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
14
Zapewniamy maksymalne bezpieczeństwo dzięki
IK08 i IP3X
● IK08*
● zabezpiecza ruchome części
rozdzielnicy podczas
normalnej pracy przeciwko
uderzeniom o energii do 5J
(np. blokady kluczykowe)
*Minimalna wymagana wartość to
IK07 dla rozdzielnic wnętrzowych
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
● IP3X
● Ochrona personelu
przed dostępem do
wnętrza obudowy
pod napięciem przy
użyciu narzędzi
mniejszych niż Ø:
2,5mm (cyfra “3”).
● Brak ochrony przed
dostaniem się wody
(litera “X”).
15
Bezpieczeństwo personelu przez
łukoochronność
● W celu zwiększenia bezpieczeństwa
ludzi, zapewniamy wysoki stopień
ochrony.
3 przedziały niwelują skutki
Łuku elektrycznego przez
● System który kieruje gazy do góry lub w dół rozdzielnicy
● Zastosowanie niepalnych materiałów obudowy
● Wzmocnione osłony
● Dostępne są 3 wersje:
● 12,5kA/1s, IAC: A-FL, standard
odprowadzenie gazów w dół
● 16kA/1s, IAC: A-FLR lub A-FL (przyścienna), odprowadzenie
gazów w dół
● 16kA/1s, IAC: A-FLR lub A-FL (przyścienna), odprowadzenie
gazów w górę
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
16
Bezpieczeństwo przez widoczność styków głównych
rozłącznika z uziemnikiem
● 3 pozycyjny rozłącznik z unikatowym mechanizmem obrotowym
● Zapewnia widoczność styków głównym w pozycji:
“otwarty”
“uziemiony”
Okienko inspekcyjne umożliwia widoczność aktualnej
pozycji styków głównych, jako uzupełnienie wskaźnika
położenia co zapewnie widoczną przerwę izolacyjną
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
Open
Earth
Close
17
Manometr
● Co to jest?
● Analogowy wskaźnik ciśnienia który
pokazuje ciśnienie SF6 w zbiorniku
rozłącznika, standardowo 0,4 bara
(400hPA)
● Temperatura pracy: -5°C do +40°C
● Dostępne dwie wersje:
● Brak widoczności styków głównych
● Widoczność styków głównych
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
18
Czujnik ciśnienia
● Co to jest?
● Czujnik gęstości do monitorowania
ciśnienia gazu SF6 w zbiorniku
rozłącznika, wyposażony w styk
pomocniczy do zdalnego przesyłania
sygnału lub blokady elektrycznej,
● Lokalny wskaźnik ciśnienia (wyświetlacz
LCD)
● Nie wymaga napięcia pomocniczego
● Temperatura pracy: -5°C do +40°C
● Dostępne dwie wersje
● Brak widoczności styków głównych
● Widoczność styków głównych
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
19
Najlepsze technologie w celu
zapewnienia maksymalnej ochrony
●Możesz wybrać najlepszą technologię dla Twoich potrzeb
zabezpieczeniowych
● SF6 wyłącznik (lateralny rozłączany / wysuwny)
630A i 1250A, 25kA/1s, 24kV
●Wyłącznik próżniowy (lateralny rozłączany)
630A, 25kA/1s, 24kV
●Wyłącznik próżniowy ( frontalny, mocowany na stałe)
630A i 1250A, 25kA/1s, 17.5kV
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
20
Przyłączenie do sieci przez rozłącznik
●pola odpływowe linia po
prawej lub lewej stronie
● pola dopływowe i odpływowe
IM 375 lub 500mm
IMC 500mm
● Wyposażenie podstawowe:
●
●
●
●
●
●
rozłacznik z uziemnikiem
szyny zbiorcze
napęd CIT
wskaźnik obecności napięcia
elementy przyłacza dla kabli suchych
1 do 3 przekładnikow prądowych dla IMC
● Warianty:
● napęd CI1, CI2
● szyny zbiorcze 400, 630A, 1250A
IMB 375mm
● Wyposażenie opcjonalne:
●
●
●
●
●
●
●
●
silnik dla napędu, styki pomocnicze, wyzwalacze,
dodatkowa skrzynka na elementy nn lub wprowadzenia kabli od gory,
blokada przy wykorzystaniu zamka,
grzałka 50 W
podstawa podwyższajaca pole,
przyrzad do kontroli kolejności faz,
wskaźnik zakłoceń
ograniczniki przepięć (w celce 500 mm)
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
21
Budowa pola rozłącznikowego z bezpiecznikiem
1. rozłącznik
2. szyny zbiorcze
3. przyłącza
4. napęd rozłącznika
5. przedział niskonapięciowy
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
22
Pole rozłącznikowe z bezpiecznikami
● pole rozłącznikowe ● pole rozłącznikowe
z bezpiecznikami
z bezpiecznikami
i przekładnikami prądowymi
QM 375 lub 500mm
QMC 625mm
● Wyposażenie podstawowe:
●
●
●
●
●
●
●
rozłącznik z uziemnikiem, szyny zbiorcze, napęd CI1, ●
wskaźnik obecności napięcia,
●
wyposażenie dla 3 bezpieczników z wybijakiem
●
sygnalizacja mechaniczna przepalonego bezpiecznika,●
elementy przyłącza dla kabli suchych,
●
uziemnik dolny dla QM i QMC
●
do 3 przekładnikow prądowych dla QMC
●
● Warianty:
●
● napęd CI2
● szyny zbiorcze 400, 630A, 1250A
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
● pole rozłącznikowe
z bezpiecznikami,
linia odpływowa po prawej
lub po lewej stronie
QMB 375mm
● Wyposażenie opcjonalne:
silnik dla napędu, styki pomocnicze, wyzwalacze,
dodatkowa skrzynka na elementy nn lub wprowadzenia kabli od gory,
blokada przy wykorzystaniu zamka,
grzałka 50 W
podstawa podwyższajaca pole,
ograniczniki przepięć (w celce 500 mm)
styk sygnalizujący przepalenie się bezpiecznika,
bezpieczniki z wybijakiem,
23
Budowa pola wyłączeniowego z SF1
1. łącznik
2. szyny zbiorcze
3. przyłącza i wyłącznik
4. napędy łączników
5. przedział niskonapięciowy
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
24
Pola z wyłącznikiem w SF6
● pole wyłącznikowe z
jednym odłącznikiem
● pole wyłącznikowe z jednym
odłącznikiem, linia odpływowa
po prawej lub po lewej stronie
DM1 – A 750mm
● Wyposażenie podstawowe:
●
●
●
●
●
●
●
●
wyłącznik SF1 lub Sfset (tylko 400 lub 630 A),
odłącznik i uziemnik, szyny zbiorcze,
napęd wyłącznika RI, napęd odłącznika CS,
wskaźnik obecności napięcia,
3 przekładniki prądowe w przypadku wyłącznika SF1,
styki pomocnicze wyłącznika
elementy przyłącza dla kabli suchych dla DM1-A
uziemnik dolny tylko dla DM1-A
● Warianty:
● szyny zbiorcze 400, 630A, 1250A
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
DM1 – D 750mm
● Wyposażenie opcjonalne:
Pole:
● styki pomocnicze odłącznika,
● dodatkowa skrzynka na elementy nn lub wprowadzenia kabli od góry,
● przekaźnik programowalny Sepam w przypadku wyłącznika SF1,
● 3 przekładniki napięciowe w przypadku wyłącznika SF1,
● blokada przy pomocy zamka,
● grzałka 50 W, podstawa podwyższająca pole
● ograniczniki przepięć
Wyłącznik:
● silnik do zbrojenia napędu, wyzwalacze,
● licznik przestawień dla napędu ręcznego,
25
Pola z wyłącznikiem w SF6
● pole z wyłącznikiem
wysuwnym z jednym
odłącznikiem
DM1-W 750mm
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
● pole z wyłącznikiem wysuwnym
z jednym odłącznikiem, linia
odpływowa z prawej
lub lewej strony
DM1-Z 750mm
26
Pola z wyłącznikiem w SF6
● pole wyłącznikowe z jednym
odłącznikiem, z
autonomicznym
zabezpieczeniem
DM1-S 750mm
● Wyposażenie podstawowe:
●
●
●
●
wyłącznik SF1, odłącznik i uziemnik, szyny zbiorcze,
napęd wyłącznika RI, napęd odłącznika CS
styki pomocnicze wyłącznika
3 przetworniki prądowe dla zabezpieczenia z
przekaźnikiem VIP lub Sepam 10 dla pola DM1-S
● 3 przekładniki prądowe dla DM2
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
● pole wyłącznikowe z dwoma
odłącznikami z odpływem
na prawo lub na lewo
DM2 750mm
● Wyposażenie opcjonalne:
● Jak dla pól DM1-A
● przekaźnik programowalny Sepam dla DM2
27
Budowa pola wyłącznika próżniowego
1. łączniki
2. szyny zbiorcze
3. przyłącza i wyłącznik
4. napędy łączników
5. przedział niskonapięciowy
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
28
Pola z wyłącznikiem próżniowym
● pole wyłącznikowe z
jednym odłącznikiem
DMV – A 625mm
● Wyposażenie podstawowe:
●
●
●
●
●
●
●
●
Wyłącznik Evolis, rozłącznik i uziemnik, szyny zbiorcze,
napęd do wyłącznika Evolis,
napęd CIT do rozłącznika,
wskaźniki obecności napięcia,
styki pomocnicze wyłącznika,
cyfrowy, programowalny przekaźnik Sepam
przekładniki prądowe,
przyłącza do kabli suchych, uziemnik dolny
● Warianty:
● szyny zbiorcze 400, 630A, 1250A
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
● pole wyłącznikowe z jednym
odłącznikiem, linia odpływowa
po prawej lub po lewej stronie
DMV – D 625mm
● Wyposażenie opcjonalne:
Pole:
● styki pomocnicze odłącznika,
● dodatkowa skrzynka na elementy nn lub wprowadzenia kabli od góry,
● 3 przekładniki napięciowe,
● blokada przy pomocy zamka,
● podstawa podwyższająca pole
Wyłącznik:
● silnik do zbrojenia napędu, wyzwalacze,
● licznik przestawień dla napędu ręcznego,
29
Pola z wyłącznikiem próżniowym
● pole wyłącznikowe z jednym
odłącznikiem, linia odpływowa
po prawej lub po lewej stronie
● pole wyłącznikowe z
jednym odłącznikiem
DMV – S 625mm
DMVL – A 750mm
● Wyposażenie podstawowe:
● Jak dla pól DMV-A
● przetworniki prądowe Cr i przekaźnik VIP ,
lub zabezpieczenie SEPAM10 (wymaga zasilania
pomocniczego)
● Wyposażenie podstawowe:
●
●
●
●
●
●
Wyłącznik Evolis lateralny, odłącznik i uziemnik, szyny zbiorcze
Blokada mechaniczna między wyłącznikiem a odłącznikiem,
napęd wyłącznika RI, napęd odłącznika CS,
Styki pomocnicze wyłącznika,
3 przekładniki prądowe,
przyłącza do kabli suchych, uziemnik dolny
● Wyposażenie opcjonalne:
● Zabezpieczenie SEPAM, ochronniki przepięciowe,
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
30
Pomiar energii po stronie SN
● Pole 3 przekładników
napięciowych w układzie
gwiazdy
● Pole 2 przekładników
napięciowych w układzie “V”
CM 375mm
● Wyposażenie podstawowe:
●
●
●
●
●
●
odłącznik i uziemnik, szyny zbiorcze, napęd CS,
odłącznik dla obwodow niskiego napięcia,
bezpieczniki nn,
3 bezpieczniki SN,
3 przekładniki napięciowe faza/zero dla CM
2 przekładniki napięcia faza/faza dla CM2
CM2 500mm
● Wyposażenie opcjonalne:
●
●
●
●
●
●
styki pomocnicze
dodatkowa skrzynka na elementy nn lub wprowadzenia kabli od góry,
grzałka 50 W,
podstawa podwyższająca pole,
sygnalizacja mechaniczna przepalenia się bezpiecznika,
rezystory ferrorezonansowe.
● Warianty:
● szyny zbiorcze 400, 630A, 1250A
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
31
Pomiar energii po stronie SN
● Pomiar prądu i/lub
napięcia wyprowadzenie
w prawo lub w lewo
● Pomiar prądu i/lub napięcia
GBC-A 750mm
● Wyposażenie podstawowe:
● 1 do 3 przekładników prądowych,
●  szyny połączeniowe
●  szyny zbiorcze
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
GBC-B 750mm
● Wyposażenie opcjonalne:
●
●
●
●
 skrzynka na wyposażenie nn,
 3 przekładniki napięciowe (faza/zero) lub 2 przekładniki faza/faza
 podstawa podwyższająca pole
 przyłącze do suchych kabli jednożyłowych
32
Przekładniki prądowe stosowane w polach SM6
● Tabela kompatybilności przekładników prądowych
● ARM3/N2F
● ARJP2/N2F
● uzwojenie pierwotne
pojedyncze
● uzwojenie wtórne podwójne dla
pomiarów i zabezpieczeń
● zastosowanie: pole IMC, DMVA
● Szeroka gama możliwych
parametrów
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
● uzwojenie pierwotne podwójne
(przełączalne)
● uzwojenie wtórne podwójne dla
pomiarów i zabezpieczeń
● zastosowanie: pola DM1-A,
DM1-W, DM2, GBC-A, GBC-B
● Szeroka gama możliwych
parametrów
33
Przekładniki napięciowe stosowane w polach
SM6
● Tabela kompatybilności przekładników napięciowych
● VRQ2n/S1
● VRC2/S1
● Podłączenie faza -zero
● Pojedyncze uzwojenie wtórne
● zastosowanie: pole CM, DM1-A,
DM1-W, DM2, GBC-A, GBC-B
● Szeroka gama możliwych
parametrów
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
● Podłączenie faza –faza (układ V)
● zastosowanie: pole CM2, GBC-A,
GBC-B
34
Pola uzupełniające
● Łącznik
dystansowy dla
szyn
GIM 125mm
● Odłącznik
SM 375mm
● Łącznik
pośredniczący
VM6/SM6
GEM 125mm
● Pole pośredniczące ● Celka dopływowa ● Celka odpływowa
wyprowadzenie szyn w
prawo lub w lewo
GBM 375mm
GAM2 375mm
● Przedział z
uziemnikiem szyn
zbiorczych ● Stycznik
● Transformator
● Stycznik
potrzeb własnych
SF6/próżnia SF6/próżnia z
bezpiecznikiem
TM 375mm
GAM 500mm
● Zasilanie kablowe
główne i rezerwowe
EMB 375mm CRM/CVM 750mm CRM/CVM 750mm NSM kable 750mm
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
35
Rodzaje zabezpieczeń
Funkcja zabezpieczeniowa
Przekaźniki
Kod
VIP 300 Sepam 10
Sepam 20
Przeciążeniowe i
przetężeniowe
50 - 51



Ziemnozwarciowe
50N 51N



Bardzo czułe
ziemnozwarciowe
50N 51N


49




Cieplne
Komunikacja
Asymetryczne
46

Jednofazowe podprądowe
37

51LR

Wydłużony rozruch
Autonomiczne zasilanie
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012

36
Zabezpiecz swoją sieć przekaźnikiem
autonomicznym
● Przekaźniki VIP, ekonomiczne rozwiązanie
● Zabezpieczenie transformatorów
VIP35 : Nadprądowe 3 fazowe i Zwarcia doziemne
● Zabezpieczenia linii
●VIP300 : Nadprądowe 3 fazowe i Zwarcia
doziemne
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
37
aplikacje VIP
● Autonomiczne zabezpieczenie
● Zaprojektowane dla sieci rozdzielczych gdzie mogą być używane do
zabezpieczania transformatorów SN/nn, instalacji przemysłowych
oraz linii zasilających.
● Rodzaj przetwornika
Typ
przetwornika
CRa/CRb/CRc
Zakres prądowy
10A – 1250A
Uproszczonych schemat
jednokreskowy
● Ogranicza koszty zakupu i eksploatacji
● Proste rozwiązanie
● Brak koniczności zasilania pomocniczego
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
38
Monitoring i ochrona sieci SN:
Przekaźniki z zasilaniem pomocniczym
● Seria SEPAM
● Zabezpieczenie
● Monitoring
● Sterowanie
Sepam 10
Podstawowa
Ochrona
Sepam 20
Dla prostych
aplikacji
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
Sepam 80
Dla zaawansowanych
aplikacji
Sepam 40
Dla wymagających
aplikacji
39
Sepam 10
● Seria Sepam 10 oferuje ekonomiczne i proste,
a zarazem niezawodne przekaźniki
zabezpieczeniowe
Zaprojektowane dla sieci rozdzielczych gdzie mogą być
używane do zabezpieczania transformatorów SN/nn,
instalacji przemysłowych oraz linii zasilających.
● Rodzaje przetworników
Typ przetwornika Zakres prądowy
CRa/CRb
20A – 1250A
● Ogranicza koszty zakupu i eksploatacji
● Proste rozwiązanie z komunikacją
● Nie wymaga podłączania komputera
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
40
Sepam 20/40/80 z przetwornikami LPCT
● LPCT jest niskomocowym przekładnikiem prądowym
Rodzaj przetworników
Typ przetwornika
Zakres prądowy
TLP130
5A – 1250A
● Ogranicza koszty zakupu i eksploatacji
● Tańsze niż tradycyjne przekładniki prądowe nawet przy tych samych klasach
dokładności
● Proste rozwiązanie z zaletami Sepam 20/40/80
● Innowacyjne i unikatowe
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
41
Wskaźniki przepływu prądu
zwarciowego: zamontowane w SM6
● Zwiększa niezawodności aplikacji SN dzięki
autonomicznemu zasilaniu i niezawodnym
wskazaniom
● Wskaźniki przepływu prądu zwarciowego mogą być stosowane w
sieciach SN we wszystkich możliwych stanach pracy punktu
naturalnego transformatora: izolowanym, uziemionym bezpośrednio
lub przez rezystor
●Autonomiczny z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
●czytelny i zrozumiały wyświetlacz
●bezobsługowy
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
42
Wskaźniki przepływu prądu zwarciowego:
montaż poza rozdzielnicą
● Wskaźniki przepływu prądu zwarciowego Flair z
komunikacją do kablowych sieci SN
● Lokalne wskaźniki przepływu prądu zwarciowego
Flair bez komunikacji
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
43
Amperomierz
● Autonomiczne zasilanie
● Cyfrowy wyświetlacz
● Trójfazowe wskazania prądu
● Pamięć max wskazania
Taki sam rozmiar jak Flair 2xD
● Dokładność : ~5%
● wskazanie co 1A
Tani przekładnik
z dzielonym rdzeniem
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
44
Wyłącznik Fluvac w polu SM6
Fluvac 3 w 1
● Szerokość 375 mm (zamiast 750mm)
● Prąd szyn zbiorczych 630-1250A
● Przetworniki LPCT z Sepam 20-40-80
lub CRa/CRb z VIP300LL lub Sepam 10
● Wskaźnik napięcia VPIS
● Panel nn typu B lub C
● podłączenie kabli 3 x 240mm²
● Brak uziemnika dolnego
● Szerokość 625 mm (zamiast 750mm)
● Przetworniki LPCT i ochronniki
przepięciowe lub konwencjonalne
przekładniki prądowe i napięciowe
● Uziemnik dolny
● Wskaźnik napięcia VPIS
● Przedział nn typu C
● podłączenie kabli 3 x 240mm²
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
45
Główne zalety SM6
● Standardowo dostępna wersja wolnostojąca klasa AFLR, możliwość ustawienia w
centrum budynku stacji.
● Modułowa budowa, zapewniająca wymianę dowolnego pola w przypadku awarii lub
rozbudowę rozdzielnicy
● Szeroka gama dostępnych funkcji rozdzielnicy: pola wyłącznikowe dostępne zarówno z
wyłącznikiem w SF6 jak i w próżni. Aparaty mogę być instalowane na stałe lub wysuwne.
Zabezpieczenie Sepam zasilane z przekładników konwencjonalnych lub przetworników
prądowych (seria 10) mogą być wykorzystywane do ochrony wielu różnych aplikacji oraz
pełnić rolę sterownika SZR (seria 80). Dodatkowo dostępne również pola z
zabezpieczeniem autonomicznym VIP.
● minimalna wysokość sufitu budynku 2150mm
● Dzięki okienkom inspekcyjnym, możliwe jest obserwowanie pozycji otwarcia i uziemienia
rozłączniko-uziemnika, dzięki temu rozdzielnica zapewnia widoczną przerwę izolacyjną
● Ponad 1 000 000 sprzedanych pól na całym świecie gwarantuje olbrzymie doświadczenie
i niezawodność. Obecnie dostępna jest 3 generacja rozdzielnic, zoptymalizowana pod
kątem niezawodności i bezpieczeństwa.
● Mała ilość gazu SF6 w zbiorniku rozłączniko-uziemnika, zaledwie 210g pod ciśnieniem
0,4bar (0,04MPA).
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
46
Korzystaj w pełni ze swojej energii
Dziękuję.
Andrzej Łodziński
606 78 88 19
[email protected]
serwer z materiałami z seminarium
www.alo.waw.pl
www.alo.home.pl
Schneider Electric - Energy BU Poland – Przemysław Sękowski– 11.02.2012
47

similar documents