Sak 25/11 - Ramme- og igangsettingstillatelse

Report
Føring av både ramme- og igangsettingtillatelse ved søknad?
STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
MATRIKKELDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
PBL
§ 21-4. Behandling av søknaden i kommunen
…..Etter søkers ønske kan tillatelsen deles opp i
rammetillatelse og igangsettingstillatelse.
Igangsettingstillatelse kan ikke gis før vilkår i
rammetillatelsen er oppfylt, ansvarsrett er tildelt og
kontrollomfang er avgjort samt eventuelle tillatelser fra andre
myndigheter foreligger, jf. § 21-5 første ledd.
Igangsettingstillatelse kan deles opp.
MATRIKKELDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
Føringsinstruksen versjon 2.5
6.2 Føring i bygningsdelen
Føringen gjøres ihht. matrikkelforskriften § 60.
Søknadsbehandlingen i byggesaker kan deles i ett trinns og totrinns søknad, ref. PBL Kapittel 20 Søknadsplikt:
• Ett trinns søknad gis som; igangsettingstillatelse (samlet
søknad om ramme- og igangsettings tillatelse).
• To trinns søknad gis som; -1 rammetillatelse og -2
igangsettingstillatelse.
6.2.2 Nybygg, ny bygning - igangsettingstillatelse
Benyttes ved ett trinnssøknad for bygninger hvor det søkes
om igangsettingstillatelse. Ved ett trinnssøknad skal alltid
dato for rammetillatelse føres med samme dato som
igangsettingstillatelse.
MATRIKKELDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
SSB og rammetillatelse
SSB:
”…de som lager statistikk på dette området har gitt beskjed
om at det er flere og flere bygg som ligger uten
rammetillatelse, …
...I de tilfeller der rammetillatelse mangler, setter de som
jobber direkte med statistikken rammetillatelse =
igangsettingstillatelse i statistikkgrunnlaget. …..
… Eurostat vil kun ha rammetillatelse i de statistikkene vi
innrapporterer til dem på dette området. Da denne verdien
ofte mangler, blir dette oftere og oftere satt utifra
igangsettingstillatelse. …”
MATRIKKELDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET
TITTELFELT, BRUK STORE BOKSTAVER
SK-klient: Ikkje krav om både
ramme- og igangsettingtillatelse
MATRIKKELDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

similar documents