Søren Langerhuus, Contea Forsikringsmægler

Report
Vindmølle logistik – Forsikring
Baranchemøde, den 24. Marts 2014
INTRODUKTION | CONTEA | HONORAR - CPO
Agenda
•
Logistik operatørens ansvarsforsikringer
•
Vareejers forsikringer
•
Kontraktsansvar = videregående ansvar
•
Samspil og gråzoner
•
Løsninger – best practice
INTRODUKTION | CONTEA | FACTS & FIGURES
Om Contea - facts
•
Blandt de største i Danmark indenfor vores specialer, og vi er 100 %
frie af eksterne interesser m.m.
•
Etableret i 2005, og har siden været den hurtigst voksende
mæglervirksomhed i Danmark.
•
Afdelinger i Esbjerg og Roskilde.
•
Årlig præmieomsætning på mere end DKK 1 mia..
•
37 medarbejdere.
•
Primære forretningsområder:
Global og national industri– bolig/ejendomme – offentlig –
forsyning/energi – pension og sundhed.
Søren Langerhuus
Forsikringsmægler /partner
[email protected]
Mobil:+45 20421470
Direkte: +45 75 11 99 65
INTRODUKTION | CONTEA | PENSIONSOPTIMERING
Logistik operatørernes forsikringer
Stevedoring
• Stevedoreansvarsforsikring
• Grundlag er DHAB 2007, afsnit 4
• Ansvarsbegrænsninger §26
• Det højeste beløb af 666,67 SDR pr colli
eller 2 SDR pr.kg. Beskadiget eller
bortkommet gods, dog max. 25.000 SDR pr.
begivenhed(209.000 DKK)
Logistikoperatøren
• Ansvars for forsinkelse er begrænset til
stevedorens pris for opgaven.
Transportør( reder/vognmand)
• Vognmand. 8,33 SDR pr. kg
• Reder; 2 SDR pr. kg.
Speditør
• Speditøransvarsforsikring
• Grundlag er NSAB 2000
• Ansvarsbegrænsning iht §15-26
• 8,33 SDR pr. kg. som transportør. Dog
begrænset jf. §23
• Som formidler, max. 50.000 SDR pr.
ordre.
• Stor kundeloyalitet
INTRODUKTION | CONTEA | HONORAR - CPO
Vareejers forsikringer
•
Bygherre:
•
Construction All Risks forsikring
kutyme: medforsikring af underleverandører
•
Transportforsikring(Marine Cargo)
kutyme: regres mod speditør/transportør
•
Forsinkelse / driftstabsforsikring ( Delay in Start up )
•
Kutyme: ingen regres / medforsikring af underleverandører
INTRODUKTION | CONTEA | FACTS & FIGURES
Samspil og gråzoner - transportforsikring
•
Speditør, stevedorer og transportørers ansvarsforsikring er I
overensstemmelse med vareforsikrers regres ret, jf. Relevante love
og konventioner
•
Gråzoner er primært hvem har ansvar for opbevaring på f.eks.
havnekaj.
Handover procedurer og aftaler skal være klare.
Stevedoreansvarsforsikring dækker fra arbejdet påbegyndes og
dækker ikke ansvar for opbevaring.
•
•
•
Kan det ikke konstateres hvor i transportforløbet er sket, hæfter
speditøren og regres mod udførende transportør bliver
besværliggjort
Logistik kontrakter
•
Tilsidesættelse af ansvarsgrundlag
•
•
•
•
Speditøren/stevedoren pålægges øget ansvar
Behov for etablering af ekstra forsikring eller accept af
egen økonomisk risiko.
Øgede omkostninger til håndtering af
kontraktsansvaret = højere pris for kunden
Hvordan forsikrer kunden?
Løsningsmuligheder – Best practice
Knock for knock aftaler om ansvar
•
•
•
Kendt og anvendt i offshore - olie og gas sektoren
Anvendt for at nedbringe de samlede risiko-omkostninger/forsikringsomkostninger
Giver en let gennemskuelig fordeling af risici/ansvar
Medforsikring af logistik operatører på transportforsikring
•
•
•
Lavere forsikringsomkostninger for logistikoperatørerne = lavere pris på opgaven
Selvrisiko som ”motivationsfaktor” – ansvarlig operatør betaler rimelig selvrisiko
Bliver selvrisiko for høj, køber operatøren selvrisikoforsikring og den samlede omkostning
stiger igen.
Speditørens og /eller stevedores almindelige bestemmeler anvendes(på ansvar)
•
•
Logistik operatørens omkostninger er kendte og risikoomkostning kan vurderes ud fra kendt
forsikring
Transportforsikring etableres med standard regresmuligheder, hvorfor præmieniveau kan
fastsættes mere præcist og dermed billigere
Spørgsmål

similar documents