Hvordan tenker Fylkesmannen?

Report
Hvordan tenker
Fylkesmannen?
Tom Egerhei
ass. fylkesmann
Fylkesmannen i Vest-Agder
Tidstyvseminar 10.6.2014
Hvordan finner vi tidstyvene - metoder
 Snakke med våre medarbeidere på ulike
nivåer i organisasjonen
 Følger noen utvalgte over tid – tidsstudier
 Intervjuer av utvalgte
 Spørreundersøkelser
 Bruker ledergruppen/ledermøtet
 Ta med i neste brukerundersøkelse blant
ordførere/rådmenn?
Tidstyvseminar 10.6.2014
Vi går gjennom hele resultatkjeden
Resultatkjeden viser hva vi gjør og resultatene av dette –
fra aktivitet til tjeneste eller produkt
Tidstyvseminar 10.6.2014
Tidstyvmatrisen
Personnivå
Systemnivå
HVOR
HVEM
Internt
Eksternt
Tidstyvseminar 10.6.2014
Hvor leter vi etter tidstyvene?
Oppgaver
Teknologi/
virkemidler
Struktur
Mennesker
Tidstyvseminar 10.6.2014
Mennesker
 e-posten – ikke la
den styre deg
 Fraværsmarkering
 Personlig effektivitet
 Kompetanse
Tidstyvseminar 10.6.2014
Oppgaver
 Bestillingen fra våre oppdragsgivere må være
tydelige – og komme tidlig
 Rapportering må begrenses – barnevern,
helsedir/helsetilsynet
Tidstyvseminar 10.6.2014
«Godt nok-prinsippet»
Kvalitet
Godt nok
Tid/ressursbruk
Tidstyvseminar 10.6.2014
Teknologi/virkemidler
 Teknologi
 Videokonferanser
 Bruke nettsidene proaktivt
 Virkemidler – noen kan endres
 Jordlov og plan- og bygningslov – trenger vi
begge?
 Klage på standpunktkarakter – hvorfor kan
ikke kommunen omgjøre?
Tidstyvseminar 10.6.2014
Struktur
 Er vi riktig organisert (samlet det som krever
samarbeid)
 Riktig nivå – øvelse gjør mester
 Har vi dobbelforvaltning (jf. arealforvaltning)
Tidstyvseminar 10.6.2014
Struktur
 Ledelse betyr noe





Manglende eller uklare mål
Entydig plassering av oppgavene
Risikoanalyser som grunnlag for forbedringer
Effektive møter
Ros og ris
Tidstyvseminar 10.6.2014
Omgivelsene
 Vi styres også av omgivelsene
 I hvor stor grad skal vi være på tilbudssiden?
Tidstyvseminar 10.6.2014
Tidstyvmatrisen
Personnivå
Systemnivå
Internt
Pers. effektivitet
Kompetanse
Lederutvikling
Klart språk
Rekruttering
Rutiner
Organisering
Tydelige mål
Teknologi
Bygninger
Eksternt
Kompetansetilbud fra
oppdragsgivere
Teknologiutvikling
Lønnsutvikling
Virkemidler (øk-jur-inf)
Rapporteringskrav
Tydelige oppdrag
HVOR
HVEM
Tidstyvseminar 10.6.2014
Hva ønsker jeg?




En god og kommuniserbar metode
Vurdere ett eller flere pilotembeter
Et tydelig oppdrag med vekt på det vesentlige
Tydelig angivelse av hvordan dette skal
følges opp i årsrapporten
 Jakten på tidstyvene må ikke bli en ny tidstyv
Tidstyvseminar 10.6.2014
Systematisk endringsarbeid
Planlegge
Korrigere
Utføre
Kontrollere
Tidstyvseminar 10.6.2014

similar documents