U.2012.3001H - Young Arbitrators Copenhagen

Report
Voldgiftsklausuler – vedtagelseskrav og gyldighed
Om Højesterets dom af 22. juni 2012 (U.2012.3001H)
Young Arbitrators Copenhagen – 1. Maj 2014
v. Mathias Steinø
HAFNIA LAW FIRM
U.2012.3001H: Dregg ehf mod Chr. Jensen Shipping A/S
1. Sagens faktum
2. Juridiske synspunkter for og imod
3. Kritikken af dommen
U.2012.3001H: Dregg ehf mod Chr. Jensen Shipping A/S
 Parter fra Island og Danmark
 Befragtningsmægler mod rederi
KRAVTYPE
BELØB
AFTALEGRUNDLAG
Befragtningskommission
EUR 90.750
Kommissionsaftale
Agenthonorar
DKK 145.000
Agentaftale
Kommissionsaftalen
 ”In Case of any claim or dispute shipper and owners will
accept danish law to apply. In case of venue courtcase
should take place in any danish court”
•
Tvist om vedtagelse men også baggrundsretten førte til
værneting i Danmark
Agentaftalen
 “This Agency Agreement is governed by Danish Law and any
claim or dispute arising hereunder or in connection herewith
shall be determined by arbitration in Copenhagen in accordance
with the terms of the Copenhagen Maritime Arbitrators
Association in force and effect at the time of arbitration.”
London
Copenhagen
Maritime Arbitration Association
Synspunkterne
 Aftalen foreskriver “arbitration” – det må forstås som
voldgiftsinstituttet
 Aftalen kan udfyldes ved fortolkning
 “Copenhagen Maritime Arbitrators Association” eksisterer ikke
 Ad hoc eller institutionel voldgift?
 Ingen materiel begrundelse for forskel i aftalerne (voldgift / domstole)
 Voldgiftsklausulen er tilfældigt arvegods (London)
Sø- & Handelsrettens afgørelse

”Retten finder ikke at kunne udfylde kontrakten, idet der ikke findes nogen
dansk organisation, der yder assistance til voldgift specielt inden for det
maritime område. Herefter, og da vilkårene for voldgiftsbehandlingen
således ikke kan fastlægges med den fornødne klarhed, finder retten, at en
voldgiftssag er uigennemførlig, jf. voldgiftslovens § 8, stk. 1.”

Højesteret stadfæstede Sø- og handelsrettens dom uden bemærkninger
Kritikken
 Resultatet går imod international praksis
 Resultatet er imod ånden i voldgiftsloven og modelloven
 Voldgiftsinstituttet var kapabelt
 Stort indgreb i parternes aftale
En rigtig dom?

similar documents