P - kgmmb

Report
T1
DGA 38 (KUP)
DG52 / 54
DGA 34
DG48
DGA 32
DG44
DGA 29
DG41
“PENINGKATAN DARI SATU GRED YANG RENDAH KEPADA
SATU GRED YANG LEBIH TINGGI”
T2
TIGA LALUAN KERJAYA PPP
LALUAN
HAKIKI
(PERLU ADA
KEKOSONGAN
JAWATAN)
-MULAI 1957
LALUAN
CEMERLANG
(PERLU ADA
KEKOSONGAN
KUOTA)
- MULAI 1994
LALUAN TIME-
BASED
(BERDASARKAN
TEMPOH MASA
BERKHIDMAT)
- MULAI 1998
T3
TAFSIRAN
PEMANGKUAN
KENAIKAN PANGKAT
“PELAKSANAAN TUGAS OLEH SESEORANG
PEGAWAI SECARA SEPENUH MASA, SUATU
JAWATAN LAIN YANG LEBIH TINGGI GREDNYA
DARIPADA GRED HAKIKI PEGAWAI ITU DALAM
PERKHIDMATAN DAN SKIM PERKHIDMATAN
YANG SAMA DENGAN KELULUSAN LEMBAGA
KENAIKAN PANGKAT”.
“PENINGKATAN SECARA HAKIKI DARI SATU
GRED KE SUATU GRED YANG LEBIH TINGGI
DALAM SKIM PERKHIDMATAN YANG SAMA
DENGAN KELULUSAN LEMBAGA KENAIKAN
PANGKAT”.
T4
LKPPP
(TKSU (P))
(PPPLD)
(WAKIL
KPPA)
KSN
(PPPS)
KPPA
(TKPPM (O))
URUS
SETIA
(CNP)
KPPM
KSP
(SUB(SM))
URUS SETIA
(JPA)
T5
LALUAN
PERTAMA
HAKIKI
( 5 LALUAN)
LALUAN
KEDUA
CEMERLANG
(8 LALUAN)
17 JENIS LALUAN
LALUAN
KETIGA
TIME-BASED
(3 LALUAN)
LALUAN
KEEMPAT
LALUAN KHAS
(1 LALUAN)
T6
1.Ting. 6
2.IAB / IPG
HAKIKI
(5 LALUAN)
1.PPPLD
(BU/BC/BT)
3.Kolej Matrikulasi
4.BU/BI/BTEK
T7
BU/BC/BT
JENIS LALUAN
PPPS
PPPLD
T8
SYARAT-SYARAT UMUM
DG44
DG48
DG52
DG54
JUSA
P
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
TK1/TK2
TK3
TK4
TK5
-
P
P
P
P
P
DG44
DG48
DG52
DG54
JUSA
≥ 5 TAHUN
-
-
-
-
ii. TELAH DINAIKKAN PANGKAT
-
DG44
DG48
DG52
DG54
iii. PENGKHUSUSAN BU DIPERINGKAT I.S.M
P
P
P
P
-
iv. PEMILIHAN BERDASARKAN KESESUAIAN SESEORANG
CALON MENGIKUT JAWATAN
-
-
-
-
i.
ii.
iii .
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN
MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN
BERDASARKAN LNPT TIGA (3) TAHUN TERAKHIR
BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
TELAH MENGISTIHARKAN HARTA
LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR
INSTITUSI PINJAMAN PENDIDIKAN (IPP)
LULUS PTK YANG DITETAPKAN
DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN
SYARAT-SYARAT KHUSUS
i.
TEMPOH PERKHIDMATAN
P
T9
SYARAT-SYARAT UMUM
DG 44
DG48
DG52
DG54
DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN
P
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
iv. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
P
P
P
P
v.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
i.
ii. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG
DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT TIGA
(3 ) TAHUN TERAKHIR
iii BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
vi. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM
TEGAR IP
vii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN
T10
SYARAT-SYARAT KHUSUS
i.
DG 44
DG 48
DG 52
DG 54
P
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
PENGALAMAN MENGAJAR SEBAGAI GURU
ii.
IJAZAH SM/ SARJANA/ PHD DALAM BIDANG
PENGURUSAN PENDIDIKAN PENILAIAN DAN
PENYELIDIKAN PENDIDIKAN ATAU BIDANG YANG
BERKAITAN
iii. MEMPUNYAI PENGALAMAN PENGURUSAN/
PENTADBIRAN SAMA ADA DI SEKOLAH/ PPD/IPG/
KM/JPN ATAU BAHAGIAN DI KPM
T11
SYARAT-SYARAT UMUM
DG44
DG48
DG52
DG54
DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN
P
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
iv. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
P
P
P
P
v.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
i.
ii. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG
DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT TIGA
(3 ) TAHUN TERAKHIR
iii BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
vi. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM
TEGAR IP
vii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN
T12
SYARAT-SYARAT KHUSUS
i.
PENGALAMAN MENGAJAR SEBAGAI GURU
ii. IJAZAH SM/ SARJANA/ PHD DALAM BIDANG
BERKAITAN
iii. TELAH DINAIKAN PANGKAT
iv. KELAYAKAN TAMBAHAN BAGI JAWATAN
PENSYARAH (JURULATIH KOKURIKULUM)
DG44/DG48/DG52/ DG54 DI IPG
a. MEMPUNYAI KELAYAKAN PENGALAMAN DALAM
BIDANG KO-KURIKULUM;
b. MENJADI PENSYARAH PENASIHAT KOKURIKULUM SEKURANG-KURANGNYA 5TAHUN;
c. MEMPUNYAI PENGETAHUAN DAN KEPAKARAN
DALAM BIDANG KO-KURIKULUM; DAN
d. AKTIF DAN BANYAK MEMBERI SUMBANGAN
DALAM BIDANG KO-KURIKULUM;
DG44
DG48
DG52
DG54
PPPS DG41
≥ 5 TAHUN @
3 TAHUN PPPLD +
3 TAHUN PPPS DG41
PPPS DG 44
PPPS DG 48
PPPS DG 52
P
P
P
P
-
DG44
DG48
DG52
P
P
P
P
T13
iii.
SYARAT-SYARAT UMUM
DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN
MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN
LNPT TIGA (3 ) TAHUN TERAKHIR
BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR INSTITUSI PINJAMAN
PENDIDIKAN (IPP)
LULUS PTK YANG DITETAPKAN
DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN
SYARAT-SYARAT KHUSUS
TEMPOH BERKHIDMAT DG41
IJAZAH SARJANA MUDA (I.S.M) DENGAN PENGKHUSUSAN DALAM
BIDANG/ MATAPELAJARAN YANG DIPOHON DAN SETARA DENGAN
PROGRAM MATRIKULASI, A LEVEL DAN STPM
TELAH DINAIKKAN PANGKAT
iv.
PENGALAMAN MENGAJAR MATAPELAJARAN PENGKHUSUSAN
i.
ii.
iii
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
i.
ii.
DG44
P
DG48
-
DG52
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
TK1/TK2
P
DG44
TK3
P
DG48
TK4
P
DG52
≥ 5 TAHUN
-
-
P
P
P
-
DG44
DG48
≥ 3 TAHUN
≥ 3 TAHUN
≥ 3 TAHUN
T14
SYARAT-SYARAT UMUM
DG 44
DG48
DG52
P
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
TK1/TK2
TK3
TK4
P
P
P
DG44
DG48
DG52
≥ 5 TAHUN
-
-
ii. TELAH DINAIKKAN PANGKAT
-
DG44
DG48
iii. OPSYEN T6 ATAU PENGALAMAN MENGAJAR T6 ≥3 TAHUN
P
P
P
i.
ii.
DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN
MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN
BERDASARKAN LNPT TIGA (3 ) TAHUN TERAKHIR
iii BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
iv. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
v. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
vi. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR INSTITUSI
PINJAMAN PENDIDIKAN (IPP)
vii. LULUS PTK YANG DITETAPKAN
viii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN
SYARAT-SYARAT KHUSUS
i.
TEMPOH PERKHIDMATAN
T15
SYARAT-SYARAT
DG 44
DG48
DG52
DG54
JUSA C
-T3
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
i.
MEMANGKU JAWATAN KENAIKAN PANGKAT
SEKURANG KURANGNYA ENAM (6) BULAN
ii.
iii.
MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG
DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT TIGA (3 )
TAHUN TERAKHIR
BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
iv.
TELAH MENGISTIHARKAN HARTA
P
P
P
P
P
v.
LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
TK1/TK2
TK3
TK4
TK5
-
P
P
P
P
P
vi.
BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM
TEGAR INSTITUSI PINJAMAN PENDIDIKAN
(IPP)
vii. LULUS PTK YANG DITETAPKAN
viii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN
T16
SYARAT-SYARAT UMUM
I. DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN (BAGI URUSAN
PEMANGKUAN KE GRED DG32 SAHAJA);
II. MENCAPAI LNPT TIGA (3) TAHUN ≥ 80%;
III. BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB;
IV. LULUS PENGISYTIHARAN HARTA;
V. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM;
VI. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP;
VII. LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED YANG
BERKAITAN; DAN
VIII. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN / PERKHIDMATAN.
SYARAT-SYARAT KHUSUS
I. TELAH DINAIKKAN PANGKAT SEBELUM ATAU PADA TARIKH
SURAT SIARAN;
II. CAMPURAN LNPT 80% DAN PENILAIAN 20%; DAN
III. PENGKHUSUSAN DALAM BIDANG TERTENTU (BU/BC/BT).
DGA32
DGA34
DGA29
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
TK1/TK2
TK3
P
DGA32
P
DGA34
DGA29
DGA32
P
P
P
P
T17
SYARAT-SYARAT UMUM
DGA32
I. MEMANGKU SEKURANG-KURANGNYA UNTUK TEMPOH ENAM
P
(6) BULAN ATAU LEBIH;
II. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN SEMASA
P
MEMANGKU BERDASARKAN LNPT TIGA (3) TAHUN TERAKHIR;
III BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB;
P
IV. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA;
P
V. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM;
P
VI. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP;
P
VII. LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED YANG
TK1/TK2
BERKAITAN; DAN
VIII. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN / PERKHIDMATAN.
P
SYARAT-SYARAT KHUSUS
DGA32
I. TELAH DINAIKKAN PANGKAT SEBELUM ATAU PADA TARIKH SURAT
DGA29
SIARAN;
II. CAMPURAN LNPT 80% DAN PENILAIAN 20%; DAN
P
III. PENGKHUSUSAN DALAM BIDANG TERTENTU (BU/BC/BT).
P
DGA34
P
P
P
P
P
P
TK3
P
DGA34
DGA32
P
P
T18
1. GC SEKOLAH
MENENGAH
1. GC
2. GC SEKOLAH
RENDAH
2. GBC
PROGRAM
CEMERLANG
(8 LALUAN)
3. PENGETUA
CEMERLANG
4. PEGAWAI
CEMERLANG
(BHGN/JPN/PPD)
4. PEGAWAI
CEMERLANG
(BHGN/JPN/PPD)
3. PENGELOLA
CEMERLANG
(BHGN/JPN/PPD)
T19
38
38
34
48
44
32
41
29
Pengetua
PEG. C
PPPS
PPPLD
T18
SYARAT-SYARAT UMUM
i.
ii
MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT
BAGI TIGA (3) TAHUN TERAKHIR
BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
iii. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
iv. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
v. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP
vi. LULUS PTK YANG DITETAPKAN
vii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN
SYARAT-SYARAT KHUSUS
i. TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA SELAMA TIGA (3) TAHUN SEBAGAI
PENGETUA DI GRED DG 48 HAKIKI
ii. TELAH DINAIKAN PANGKAT
iii. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN ≥ 80% HASIL GABUNGAN LNPT 3 TAHUN (40%);
PENILAIAN (30%) DAN PEMANTAUAN (30%)
iv. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN ≥ 80% HASIL GABUNGAN LNPT 3 TAHUN (40%);
PENILAIAN (20%) PEMANTAUAN (20%) DAN TEMUDUGA (20%)
DG52
DG54
JUSA C
P
P
P
P
P
P
P
TK4
P
P
P
P
P
TK5
P
P
P
P
P
P
DG52
DG54
JUSA C
P
-
-
DG48
DG52
DG54
P
P
-
-
-
P
T19
SYARAT-SYARAT UMUM
DG44
DG48
DG52
DG54
KHAS C
DG 41
P
P
P
P
ii. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN
LNPT BAGI TIGA (3) TAHUN TERAKHIR
P
P
P
P
P
Iii BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
P
P
P
P
P
iv. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
P
P
P
P
P
v.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
TK1/TK2
TK3
TK4
TK5
-
P
P
P
P
P
DG44
DG48
DG52
DG54
KHAS
DG 41
P
P
P
P
-
DG 44
DG 48
DG 52
DG 54
P
P
P
P
P
-
-
-
-
P
i.
DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN
LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
vi. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP
vii. LULUS PTK YANG DITETAPKAN
viii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN
i.
ii.
SYARAT-SYARAT KHUSUS
SEKURANG-KURANGNYA 5 TAHUN MENGAJAR TERMASUK 3
TAHUN TERAKHIR MENGAJAR MATA PELAJARAN PAKAR
TELAH DINAIKKAN PANGKAT
iii. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN ≥ 80% HASIL GABUNGAN
LNPT 3 TAHUN (40%); PENILAIAN (30%) DAN PEMANTAUAN (30%)
iv. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN ≥ 80% HASIL GABUNGAN
LNPT 3 TAHUN (40%); PENILAIAN (20%) ;PEMANTAUAN (20%)
DAN TEMUDUGA (20%)
T20
SYARAT-SYARAT UMUM
MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT
BAGI TIGA (3) TAHUN TERAKHIR
BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP
LULUS PTK YANG DITETAPKAN
DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN
DG52
DG54
JUSA C
P
P
P
P
P
P
P
TK4
P
P
P
P
P
TK5
P
P
P
P
P
P
SYARAT-SYARAT KHUSUS
TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA TIGA (3) TAHUN DI
BAHAGIAN-BAHAGIAN DI KPM/ JPN/PPD
DG52
DG54
JUSA C
P
-
-
ii. TELAH DINAIKAN PANGKAT
iii. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN ≥ 80% HASIL GABUNGAN LNPT 3
TAHUN (40%); PENILAIAN (35%) DAN PEMATAUAN (25%)
iv. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN ≥ 80% HASIL GABUNGAN LNPT 3
TAHUN (40%); PENILAIAN (50%); DAN TEMUDUGA (10%)
DG48
DG52
DG54
P
P
-
-
-
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
i.
P
T21
SYARAT-SYARAT UMUM
DG 44
DG 48
DG52
DG54
KHAS C
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
iv. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
P
P
P
P
P
v.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
TK1/TK2
TK3
TK4
TK5
-
P
P
P
P
P
i.
MEMANGKU JAWATAN KENAIKAN PANGKAT SEKURANGKURANGNYA ENAM (6) BULAN
ii. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT
BAGI TIGA (3) TAHUN TERAKHIR
iii. BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
vi. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP
vii. LULUS PTK YANG DITETAPKAN
viii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN
T22
DGA32
DGA34
DGA38
DGA 29
-
-
P
P
P
P
P
P
IV. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA;
P
P
P
V.
LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM;
P
P
P
VI.
BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP;
P
P
P
TK1/TK2
TK3
TK4
P
P
P
DGA32
DGA34
DGA38
DGA29
DGA32
DGA34
II. MENGAJAR MATA PELAJARAN KEPAKARAN SELAMA TIGA (3) TAHUN
BERTURUT-TURUT
P
P
P
III. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN ≥ 80% HASIL GABUNGAN LNPT 3 TAHUN
(40%); PENILAIAN (30%) DAN PEMANTAUAN (30%)
P
P
P
i.
ii.
III
SYARAT-SYARAT UMUM
DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN (BAGI URUSAN PEMANGKUAN KE GRED
DGA32 KUP SAHAJA);
MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT BAGI
TIGA (3) TAHUN TERAKHIR;
BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB;
VII. LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED-GRED YANG BERKAITAN ; DAN
VIII. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN / PERKHIDMATAN
I.
SYARAT-SYARAT KHUSUS
BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA LIMA (5) TAHUN / DINAIKAN PANGKAT
T23
DGA32
DGA34
DGA38
P
P
P
P
P
P
P
TK1/TK2
P
P
P
P
P
TK3
P
P
P
P
P
TK4
P
DGA32
DGA34
DGA38
DGA29
DGA32
DGA34
TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA TIGA (3) TAHUN DI
BAHAGIAN-BAHAGIAN DI KPM/ JPN/PPD
P
P
P
iii. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN ≥ 80% HASIL GABUNGAN LNPT 3
TAHUN (40%); PENILAIAN (30%) DAN PEMANTAUAN (30%)
P
P
P
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
i.
ii.
SYARAT-SYARAT UMUM
MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT
BAGI TIGA (3) TAHUN TERAKHIR
BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP
LULUS PTK YANG DITETAPKAN
DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN
SYARAT-SYARAT KHUSUS
TELAH DISAHKAN DI DALAM PERKHIDMATAN DI ATAS GRED DGA29/
DINAIKAN PANGKAT
T24
SYARAT-SYARAT UMUM
i.
II.
MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT TIGA (3) TAHUN
TERAKHIR
BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
DGA38
P
P
III. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
P
IV. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
P
V.
P
BEBAS SEBAGAI PEMINJAM TEGAR INSTITUSI PINJAMAN PENDIDIKAN
VI. LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED BERKAITAN *
VII. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN/ PERKHIDMATAN
TK4
P
SYARAT-SYARAT KHUSUS
I.
TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA TIGA (3) TAHUN SEBAGAI GURU BESAR
GRED DGA 34
II. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN ≥ 80% HASIL GABUNGAN LNPT TIGA (3) TAHUN
(40%); PENILAIAN (30%) DAN PEMANTAUAN (30%).
Nota : Bagi urusan pemangkuan, calon-calon diberi kelonggaran untuk tidak memenuhi syarat (*)
sehinggalah urusan kenaikan pangkat dilaksanakan.
DGA34
P
T25
SYARAT-SYARAT UMUM
i.
II.
MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT TIGA (3) TAHUN
TERAKHIR
BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
DGA38
P
P
III. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
P
IV. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
P
V. BEBAS SEBAGAI PEMINJAM TEGAR INSTITUSI PINJAMAN PENDIDIKAN
P
VI. LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED BERKAITAN *
VII. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN / PERKHIDMATAN
TK4
P
SYARAT-SYARAT KHUSUS
i.
TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA TIGA (3) TAHUN SEBAGAI PENGELOLA/
PENYELIA GRED DGA 34; DAN
DGA34
II. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN ≥ 80% HASIL GABUNGAN LNPT TIGA (3) TAHUN (40%);
PENILAIAN (30%) DAN PEMANTAUAN (30%).
P
Nota : Bagi urusan pemangkuan, calon-calon diberi kelonggaran untuk tidak memenuhi syarat (*)
sehinggalah urusan kenaikan pangkat dilaksanakan.
T26
SYARAT-SYARAT UMUM
i.
MEMANGKU SEKURANG-KURANGNYA UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN ATAU
LEBIH;
ii. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN SEMASA MEMANGKU
BERDASARKAN LNPT TIGA (3) TAHUN TERAKHIR;
iii BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB;
iv. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA;
v. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM;
vi. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP;
vii. LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED YANG BERKAITAN;
viii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN / PERKHIDMATAN
SYARAT-SYARAT KHUSUS
i.
BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA LIMA (5) TAHUN/ DINAIKAN
PANGKAT
ii. MENGAJAR MATA PELAJARAN KEPAKARAN SELAMA TIGA (3) TAHUN BERTURUTTURUT
iii. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN ≥ 80% HASIL GABUNGAN LNPT 3
TAHUN (40%); PENILAIAN (30%) DAN PEMANTAUAN (30%)
DGA32
DGA34
DGA38
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
TK1/TK2
TK3
TK4
P
P
P
DGA32
DGA34
DGA38
DGA29
DGA32
DGA34
P
-
-
P
P
P
T26
SYARAT-SYARAT UMUM
i. MEMANGKU SEKURANG-KURANGNYA UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN
ATAU LEBIH;
ii. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN SEMASA MEMANGKU
BERDASARKAN LNPT TIGA (3) TAHUN TERAKHIR;
iii BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB;
iv. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA;
v. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM;
vi. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP;
vii. LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED YANG
BERKAITAN; DAN
viii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN/ PERKHIDMATAN
DGA
32
DGA
34
DGA
38
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
TK1/2
TK3
TK4
P
P
P
T26
SYARAT-SYARAT UMUM
i. MEMANGKU SEKURANG-KURANGNYA UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN
ATAU LEBIH;
ii. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN SEMASA MEMANGKU
BERDASARKAN LNPT TIGA (3) TAHUN TERAKHIR;
iii BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB;
iv. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA;
v. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM;
vi. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP;
vii. LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED YANG
BERKAITAN; DAN
viii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN/ PERKHIDMATAN
DGA
32
DGA
34
DGA
38
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
TK1/2
TK3
TK4
P
P
P
T26
SYARAT-SYARAT UMUM
I.
MEMANGKU SEKURANG-KURANGNYA UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN
ATAU LEBIH;
II. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN SEMASA MEMANGKU
BERDASARKAN LNPT TIGA (3) TAHUN TERAKHIR;
III. BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB;
IV. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA;
V. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM;
VI. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP;
VII. LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED YANG BERKAITAN; DAN
VIII. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN / PERKHIDMATAN.
SYARAT-SYARAT KHUSUS
I. TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA TIGA (3) TAHUN SEBAGAI GURU
BESAR GRED DGA34; DAN
II. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN ≥ 80% HASIL GABUNGAN LNPT TIGA (3)
TAHUN (40%); PENILAIAN (30%) DAN PEMANTAUAN (30%).
DGA38
P
P
P
P
P
P
TK4
P
DGA34
P
T26
SYARAT-SYARAT UMUM
DGA38
I.
MEMANGKU SEKURANG-KURANGNYA UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN ATAU LEBIH;
P
II.
MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN SEMASA MEMANGKU BERDASARKAN LNPT
TIGA (3) TAHUN TERAKHIR;
P
III. BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB;
P
IV. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA;
P
V.
P
LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM;
VI. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP;
VII. LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED YANG BERKAITAN; DAN
VIII. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN/ PERKHIDMATAN
P
TK4
P
SYARAT-SYARAT KHUSUS
i.
II.
TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA TIGA (3) TAHUN SEBAGAI PENGELOLA /
PENYELIA GRED DGA34; DAN
MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN ≥ 80% HASIL GABUNGAN LNPT TIGA (3) TAHUN
(40%); PENILAIAN (30%) DAN PEMANTAUAN (30%).
DGA34
P
T26
1. PPPS
TIME-BASED
(3 LALUAN)
3. PPPLD
2. EX-PPPLD
T27
y
48
y
48
44
44
32
GRED
GRED
41
41
TB BIASA
TB EX-PPPLD
PPPS
29
x
TIME-BASED
X
PPPLD
T28
SYARAT-SYARAT UMUM
DG44
DG48
P
-
P
P
P
P
P
P
P
P
TK1/ TK2
P
P
P
P
P
TK 3
P
i. BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA 10 TAHUN
P
P
ii. BERDASARKAN MATAGAJI TAHUN 2002 ( RUJUK JADUAL RINGKAS KENAIKAN
PANGKAT TIME-BASED PPPS GRED DG41 KE GRED DG44 DAN DG48;
P
P
i.
DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN
ii.
TELAH DINAIKKAN PANGKAT
iii. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT BAGI
TIGA (3) TAHUN TERAKHIR
iii . BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
iv. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
v.
LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
vi. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP
vii. LULUS PTK YANG DITETAPKAN
viii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN
SYARAT-SYARAT KHUSUS
T29
SYARAT-SYARAT UMUM
i.
DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN
ii.
MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT BAGI TIGA (3) TAHUN TERAKHIR
iii. BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
iv. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
v.
LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
vi. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP
vii. LULUS PTK YANG DITETAPKAN
viii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN/ PERKHIDMATAN
DG44
P
P
P
P
P
P
P
SYARAT-SYARAT KHUSUS
i. PPPLD GRED DGA29, DGA32, DGA34 DAN DGA38 (KUP)YANG TELAH DILANTIK KE PPPS GRED DG41
P
ii. TELAH BERADA DI GRED DG41 SEKURANG-KURANGNYA GENAP TUJUH (7) TAHUN PADA TAHUN/
TARIKH LAYAK DINAIKKAN PANGKAT KE GRED DG44
P
iii . MENGAMBIL KIRA SETIAP TIGA (3) TAHUN PENGALAMAN DI PPPLD SEBAGAI SATU (1) TAHUN
PENGALAMAN DI GRED DG 41 DENGAN HAD MAKSIMUM SEMBILAN (9) TAHUN DI PPPLD BERSAMAAN
TIGA (3) TAHUN DI PPPS GRED DG 41
P
T30
SYARAT-SYARAT UMUM
I.
DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN;
II.
MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN - LNPT ≥ 78%
III. BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB;
IV. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA;
V. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM;
VI. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP;
VII. LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED YANG BERKAITAN; DAN
VIII. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN / PERKHIDMATAN.
SYARAT-SYARAT KHUSUS (TANPA KELONGGARAN SYARAT)
i.
TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA SEPULUH (10) TAHUN DI GRED
DGA29 ; DAN
SYARAT-SYARAT KHUSUS (DENGAN KELONGGARAN SYARAT)
II. MENCAPAI TANGGA GAJI MAKSIMUM PADA 31.10.2002
P1T22, P2T21 ATAU P3T19
T31
GRED
44
41
GB
X
EX-PPPLD
T32
SYARAT-SYARAT UMUM
i.
DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN
ii.
MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT BAGI TIGA (3) TAHUN
TERAKHIR
Iii BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
iv. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
v.
LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
vi. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP
vii. LULUS PTK YANG DITETAPKAN
viii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN
DG44
P
P
P
P
P
P
P
P
SYARAT-SYARAT KHUSUS
i. DAHULUNYA GURU BESAR PPPLD GRED DGA34/ DGA32 DAN TELAH DILANTIK KE PPPS DG41
SERTA TERUS MENYANDANG JAWATAN GURU BESAR DI SEKOLAH RENDAH DI ATAS GRED DG41
(KUP)
ii. PEGAWAI HENDAKLAH BERADA DI ATAS JAWATAN GURU BESAR TIDAK KURANG DARI TIGA ( 3)
TAHUN SELEPAS DILANTIK KE SKIM PPPS GRED DG 41 DAN MASIH TERUS MENYANDANG
JAWATAN GURU BESAR DI SEKOLAH RENDAH SEMASA URUSAN PEMANGKUAN DILAKSANAKAN
P
P
T33
SYARAT-SYARAT
i.
MEMANGKU JAWATAN KENAIKAN PANGKAT SEKURANG-KURANGNYA ENAM (6) BULAN
ii.
MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT BAGI TIGA (3) TAHUN
TERAKHIR
Iii BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
iv. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
v.
LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
vi. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP
vii. LULUS PTK YANG DITETAPKAN
viii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN
DG44
P
P
P
P
P
P
P
P
T34
LKPPP Menetapkan Syarat-syarat Pemangkuan
BPSM/ Bahagian di KPM/ JPN Tentukan Kekosongan Jawatan/ Kuota
Pengetua /Pengelola /Guru
Besar Cemerlang
Hakiki
BPSM Keluar Iklan
BPSH Keluar Iklan
Guru Cemerlang
JNJK Keluar Iklan
Pegawai Cemerlang
UPSM-KPPM Keluar Iklan
Calon Memohon/ Ketua Jabatan Cadang
Ketua Jabatan Menapis Permohonan dan Kemuka Kepada Pusat Prosesan
Pusat Prosesan Menapis Calon dan Sediakan Laporan Perakuan Calon
BSPM Menentukan Calon Memenuhi Syarat-syarat Pemangkuan dan Menyediakan Kertas SC
SC Meluluskan Kertas Cadangan Pemangkuan untuk Pertimbangan LKPPP (PPPS)
BPSM Mengemukakan Kertas Cadangan Pemangkuan Kepada Urus Setia LKPPP di JPA / KPM
T80
Terima Kasih
T83

similar documents