å sortere søppel

Report
10. Søppelsortering
Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen
Basiskunnskap 2012
1
• Å sortere søppel betyr å kaste glass, bokser,
papir og melkekartonger på forskjellige steder.
• Glass og hermetikkbokser kaster vi i spesielle
kasser som står flere steder i kommunen.
• Papir og papp kaster vi i egne søppelkasser.
Basiskunnskap 2012
2
• Glass og
hermetikkbokser kaster
vi i spesielle kasser som
står flere steder i
kommunen.
Basiskunnskap 2012
3
I butikken kan du pante flasker
Basiskunnskap 2012
4
• Papir og papp kaster vi i
egne kasser.
Basiskunnskap 2012
5
• I noen kommuner kan
du sortere plast i egne
sekker.
Basiskunnskap 2012
6
• Noen kommuner har
egne søppelkasser for
matavfall.
• Dette matavfallet kan
bli til grisemat.
Basiskunnskap 2012
7
• Noen lager kompost i hagen.
• Da kan du kaste matavfall i en kasse, og etter
hvert blir det til jord.
Basiskunnskap 2012
8
• Når vi panter flasker, kommer en lastebil og
henter flaskene og kjører dem til en fabrikk.
• På fabrikken blir plastflaskene delt opp i
småbiter.
• Småbitene blir varmet opp så de nesten
smelter.
• En maskin lager nye flasker av plasten.
Basiskunnskap 2012
9
• En lastebil henter glass og bokser og kjører alt
til en fabrikk.
• Glass blir knust, og bitene blir smeltet i en ovn
og blir til nytt glass.
• Bokser blir også smeltet i en ovn.
• En maskin lager nye bokser.
Basiskunnskap 2012
10
• Papir, papp og kartonger blir brukt til å lage
nytt papir.
Basiskunnskap 2012
11
• Alle ting som har batterier eller ledning, må
du ikke kaste, men levere i butikker som selger
elektriske produkter.
Basiskunnskap 2012
12
Hva passer til forklaringen?
å forurense
å sortere
søppel
å pante
• å kaste glass, metall,
papir og
melkekartonger på
forskjellige steder
• ?
• å sortere søppel
å lage
kompost
Basiskunnskap 2012
13
Hva passer til forklaringen?
å forurense
å sortere
søppel
• å levere flasker i en
automat i butikken og få
tilbake penger
• ?
• å pante flasker
å pante
flasker
å lage
kompost
Basiskunnskap 2012
14
Hva passer til forklaringen?
å forurense
å sortere
søppel
• å kaste matavfall i en
egen kasse ute, og la
det bli til jord
• ?
• å lage kompost
å pante
å lage
kompost
Basiskunnskap 2012
15
Hva passer til forklaringen?
å forurense
å sortere
søppel
• å gjøre luft, vann og
jord urent
• ?
• å forurense
å pante
å lage
kompost
Basiskunnskap 2012
16
Kan du finne et synonym?
farlige
• avfall
• ?
• søppel
sjø
søppel
skitten
Basiskunnskap 2012
17
Kan du finne et synonym?
farlige
• uren
• ?
• skitten
sjø
søppel
skitten
Basiskunnskap 2012
18
Kan du finne et synonym?
farlige
• hav
• ?
• sjø
sjø
søppel
skitten
Basiskunnskap 2012
19
Kan du finne et synonym?
farlige
• giftige
• ?
• farlige
sjø
søppel
skitten
Basiskunnskap 2012
20
Lag et sammensatt ord og bruk
ordet i setningen.
•
•
•
•
søppel
melke
mat
grise
• kartongene
• ?
• melkekartongene
• Når vi har drukket opp
melka, bretter vi ……..
• Når vi har drukket opp
melka, bretter vi
melkekartongene.
Basiskunnskap 2012
21
Lag et sammensatt ord og bruk
ordet i setningen.
•
•
•
•
søppel
melke
mat
grise
• kasser
• ?
• søppelkasser
• Vi kaster søppel i ……..
• Vi kaster søppel i
søppelkasser.
Basiskunnskap 2012
22
Lag et sammensatt ord og bruk
ordet i setningen.
•
•
•
•
søppel
melke
mat
grise
•
•
•
•
•
•
•
•
mat
?
grisemat
avfall
?
matavfall
……..kan brukes til ……..
Matavfall kan brukes til
grisemat.
Basiskunnskap 2012
23
Hvilket ord skal ut?
plastflasker
• ?
• plastflasker
smelte
knuse
lage
Basiskunnskap 2012
24
Hvilket ord skal ut?
boks
• ?
• pante
flaske
glass
pante
Basiskunnskap 2012
25
Hvilket ord skal ut?
henter
• ?
• henter
papir
papp
kartong
Basiskunnskap 2012
26
Hvilket ord skal inn? (flasker, pante, henter)
• Å ……………………………….
flasker betyr å levere
tomme brusflasker,
ølflasker og ølbokser i
en maskin i butikken og
få tilbake en lapp.
Lappen leverer du i
kassa og får penger
tilbake.
• ?
• pante
Basiskunnskap 2012
27
Hvilket ord skal inn? (flasker, pante, henter)
• En bil kommer og
……………………………….
flaskene og boksene og
kjører dem til en
fabrikk.
• ?
• henter
Basiskunnskap 2012
28
Hvilket ord skal inn? (flasker, pante, henter)
• Fabrikken kan lage nye
……………………………….
og bokser av de gamle
flaskene og boksene.
• ?
• flasker
Basiskunnskap 2012
29
Snakk sammen.
• Hvorfor er det viktig å sortere søppel?
• Hva kan vi gjøre hjemme?
• Hva kan vi gjøre på skolen?
Basiskunnskap 2012
30

similar documents