Medibas – mot bättre vetande i primärvården

Report
Medibas – ett hälsobibliotek för primärvården
Hur finner man relevant evidens i den vetenskapliga
litteraturen?
Drygt 1,4 miljoner medicinska artiklar publiceras årligen, varav 10–15
procent kan vara av praktiskt värde för patienter…
Även i ett kommande nationellt hälsobibliotek kan det bli svårt att
snabbt hitta det man behöver som allmänläkare.
Den allmänmedicinska kunskapsvägen
Klinisk
erfarenhet
Patientens
önskemål
Forskningsbaserad
evidens
Vetenskap och
beprövad erfarenhet
Medibas - Medicinsk databas för svensk sjukvård
 Evidens från aktuella
vetenskapliga artiklar
Sammanfattningar av:
 Socialstyrelsens nationella
riktlinjer
 SBU-rapporter
 Rekommenderade läkemedelsbehandlingar från LMV
Nordisk Medicin revisited...
Redaktionellt samarbete mellan Medibas (2013),
Laegehåndbogen i Danmark (2011) och Norsk
Elektronisk Legehåndbok (NEL,1999).
Medibas redaktion
Ingvar Krakau, huvudredaktör, docent, specialist i allmänmedicin
Josef Sayegh, redaktör, specialist i allmänmedicin
Åsa Uhlin, medicinsk journalist, förlagschef
Emese Gerentser, medicinsk journalist
Jessika Nilsson, medicinsk journalist
Medicinskt redaktionsråd
Lars Backlund med dr, specialist i allmänmedicin
Daniela Gresie-Brusin med dr, ST-läkare i allmänmedicin
Ejda Hassler med dr, specialist i allmänmedicin
Åsa Niper doktorand, specialist i allmänmedicin
IngBritt Rydeman, med dr, distriktssköterska
Eliya Syed ST-läkare i allmänmedicin
Remy Waardenburg ST-läkare i allmänmedicin
Externa rådgivare
Hugo Lagercrantz, professor i pediatrik
Torgny Svenberg, professor i kirurgi
Margareta Troein Töllborn, professor i allmänmedicin
Granskare
Alla texter är granskade av drygt 180 svenska sakkunniga inom olika
specialiteter
Källor bakom Medibas
Clinical Evidence
EBM Guidelines
Up to date
Journal Watch
ACP Journal Club
NHS Evidence
Cochrane Library
PubMed Clinical Queries
Socialstyrelsens nationella
riktlinjer
• Rekommenderade
läkemedelsbehandlingar
från LMV
• SBU-rapporter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5 000 artiklar,
illustrationer
och animationer
referenser
Allt material
är enhetligt
disponerat
Alla artiklar har
informationstext
för patienter
Svar på sekunder,
även möjlighet till
fördjupning
På gång:
• mobil
applikationer
• personligt gränssnitt
• studentversion
Uppdateras kontinuerligt
 Enhetligt disponerad struktur.
 Lätt att hitta det man söker, även i längre texter
Stöd för kontinuerlig evidensbaserad fortbildning
• Det ”gyllene ögonblicket” för inlärning är när man
verkligen behöver veta något.
• Faktakoll vid patientmötet är en kvalitetsindikator!
• Även den som är erfaren behöver bli uppdaterad om
nya rön och påmind om gamla kunskaper.
Kvalitetsäkring
• Mer än 10 års erfarenhet med NEL som används av 90 %
av norska allmänläkare.
• Norska texter har översatts och anpassats till svenska
förhållanden av våra 180 granskare och många texter i
Medibas nyproduceras.
• Alla texter bygger på bästa tillgänglig evidens från den
vetenskapliga litteraturen.
• För det medicinska innehållet svarar sakkunniga inom
allmänmedicin och andra specialiteter.
• Före publicering slutgranskas alla medicinska texter av
specialister i allmänmedicin.
• Alla patientinformationstexter granskas av
medicinjournalister.
• Medibas uppdateras regelbundet utifrån hur
kunskapsläget utvecklas.
Vilka står bakom Medibas?
• Medibas är ett bolag där Dagens Medicin äger 50 %
och Norsk Helseinformatikk AS (som driver NEL)
äger 50 %.
• Medibas finansieras med abonnemang*, ingen
annonsering för läkemedel eller andra produkter är
tillåten.
• Medibas står fritt från industri och myndigheter.
*
introduktionspris ~ 2000 kr/användare/år – en investering på promillenivå!
Vi är där nu…
med Medibas

similar documents