kristendomen_i_Sverige_2

Report
Kristendomen i Sverige
Katoliker, ortodoxa, protestanter,
högtider och vardag
Riktingar
I kristendomen precis som i alla
andra religioner så finns det olika
riktningar eller sätt att tro på. I
kristendomen finns det tre stora
och en hel del mindre.
Kristendomen är den största
religionen i världen med 2
miljarder anhängare.
•Katolska kyrkan
• Ortodoxa kyrkan
• Protestantiska kyrkan
Mindre samfund eller riktiningar
är: Frälsningsarmen,
Pingströrelsen, Missionskyrkan,
Livets ord eller Jehovas vittnen.
Vad betyder riktning? Finns det andra
områden där man kan ta olika
riktningar?
Katolska kyrkan
Den katolska kyrkan startade
samtidigt som den ortodoxa
kyrkan på 1000-talet e.Kr. Men
de två riktiningarna hade två
olika sätt att tro på. Därför
delades den kristna kyrkan i två
delar eller riktningarna. Den
närmast Rom kallades för den
Katolska kyrkan och de i öst
kallades den Ortodoxa kyrkan.
Utmärkande för den katolska kyrkan är att de är
organiserade som en pyramid, en slags hierarki.
Det betyder helig ordning och påven i Rom har
mest makt.
Vad tycker du om hierarkier?
Vatikanen
Påven
Påven är högst upp i den
katolska hierarkin och han
finns i den lilla staten
(landet) Vatikanen.
Därifrån styr han den
katolska kyrkan
tillsammans med en slags
regering som kallas för
kurian.
Rundskrivelser kallas de
brev som påven skriver och
skickar runt om i världen. I
dessa brev berättar han om
den kristna tron och ibland
även politiska frågor.
Joseph Alois Ratzinger
När påven dör samlas alla
kardinaler som finns i
världen. De stänger in sig i
Vatikanen och kommer
inte ut förräns en av
kardinalerna fått 2/3 av
rösterna.
En kvinna kan aldrig bli
påve eftersom man måste
vara präst för att bli
kardinal och det är endast
män som kan bli det i den
katolska kyrkan. Det beror
på tradition enligt den
katolska kyrkan.
Kardinalerna samlas
Helgon
Inom den katolska kyrkan
så finns det helgon. Det är
en människa som under sin
livstid har gjort många
goda gärningar och kämpat
för den kristna tron. Det
skall även ha hänt märkliga
saker runt personen.
I en katolsk kyrka finns det
många helgonbilder. Det är
utmärkande för kyrkan.
Heliga Birgitta född 1303 i Sverige
Nunnor och munkar
Nunnor och munkar spelar en stor roll i den
katolska kyrkan. De väljer att leva ett liv i
Guds tjänst, ett liv i celibat. De gifter sig inte
och har inte sex, de anser att äktenskapet
distraherar dem från att tjäna Gud och sina
medmänniskor.
Sakrament (helig handling)
• Dop
• Bot (bikt)
• Nattvard
• Konfirmation
• Äktenskap
• Prästgivning
• De sjukas smörjelse
Ortodoxa kyrkan
Den ortodoxa kyrkan är indelad
i mindre grupper utifrån det
land som den ligger i. Ryskortodoxa kyrkan är den största.
Även om kyrkorna har olika
namn så är de väldigt lika.
Den ortodoxa kyrkan anser att
de representerar de äldsta
kristna traditioner och tankar.
Gudstjänsterna ser ut som de
gjorde från början, ett
skådespel om Jesu liv.
• Anhängarna står upp
• Prästen sjunger texter ur bibeln
• Ikanosats
• Samma sakrament som katolikerna men de kallar dem mysterier
• Dop och konfirmation sker samtidigt
• Prästen bör vara gift om han inte är biskop
Protestantismen
• Protest mot den katolska kyrkan
• Martin Luther är grundaren
• Kom till på 1500-talet
• Sverige tillhör protestantismen sedan 1500-talet
• Den svenska kyrkan tillhör den lutherska
Martin Luther
• Martin Luther var munk och jobbade hårt för att vara så
nära Gud som möjligt
• Han insåg dock att det enda en människa behövde göra
för att vara nära Gud vara att tro
• Protesterade när den katolska kyrkan sålde avlatsbrev
för att bygga S:t Peterskyrkan i Rom
• Luther ansåg att en människa inte kan köpa sig fri från
synd
• En människa måste själv ångra sina synder
Vad tycker du?
Vad är en synd?
Kan man köpa sig fri
från skuld?
Vilka problem kan uppstå
tror du om människor kan
köpa sig fri från synd?
Den katolska kyrkan gillade inte
Martin Luther så de bannlyste
honom. När han sedan återvände
till sin hemstad hade han fått
många anhängare. Han gifte sig
och skaffade barn.
Luthers nya tankar
Det nya med protestantismen var att
männiksan själv skulle tänka. De skulle
inte bara göra som prästerna sa.
Människor skulle själva kunna läsa
bibeln och söka Gud på egen hand.
Att ändra på kyrkan
kallas för reformationen.
Kristendomen kommer till Sverige
Det dröjde ända till 1000talet innan kristendomen
kom till Sverige. Det var i
Staden Birka som det
började, en munk vid
namn Ansgar bjöds in från
Tyskland för att berätta om
den kristna tron.
Vi läser tillsammans s.216 om varför
kristendomen segrade i Sverige.
Skriv en sammanhängande text som
handlar om varför kristendomen segrade
i Sverige. Förklara även hur du tänker
kring det som står. Hur är det i Sverige
idag? Känner du att vi är ett
protestantiskt land? Vad är skillnaden
mellan nu och då tycker du?
Sverige blir ett protestantiskt land
Det var katolicismen som
först kom till Sverige. Men
under 1500-talet gick man
över till Luthers
protestantiska lära. Det
berodde på att Luther lärde
ut att den som styrde landet
skulle vara regent och inte
påve, det gillades av
Gustav Wasa.
Varför tyckte Gustav Wasa
att det var bra?
Riksdagen i Västerås
Det var vid riksdagen 1527 som
det bestämdes att kungen själv
fick avgöra vad som fick tas från
kyrkan. Det var en hård kamp,
men Gustav Wasa vann.
Hårda bud för folket
För att människor inte skulle avvika från den ”rätta” tron infördes
kyrkplikt. Alla var tvingade att gå till kyrkan för att ta nattvarden
annars kunde de straffas på olika sätt.
Om en person inte skötte sig kunde de straffas av prästen som
hade stor makt. De kunde bannlysas, det innebar att de inte fick
begravas på kyrkogården och då hamnade de i helvetet enligt den
tidens kristna tro.
Prästen höll också husförhör.
http://www.youtube.com/watch?v=m-VfVVZ1BiY
Svenska kyrkan
• Ungefär 70% av befolkningen tillhör Svenska kyrkan
• År 1996 separerade den Svenska kyrkan från staten
• Idag blir du medlem om du döps
• Staten hjälper idag till med att betala för kyrkobyggnader
• Du väljer själv om du vill betala skatt till Svenska kyrkan idag
• Svenska kyrkan är indelad i en organisation
13 stift
Varje stift leds av en biskop
Ärkebiskopen finns i Uppsala och är ”chef” över alla biskopar i Sverige
Varje stift är indelat i församlingar som leds av en kyrkoherde
Svenska kyrkans ”riksdag” är kyrkomötet, de bestämmer hur pengar skall användas
Frikyrkor
Vardag och högtid
Att vara kristen
• Tror att Jesus levde på jorden för 2000 år sedan
• Tror att Jesus var Guds son
• Bönen är ett samtal med Gud
• Vilodagen är på söndagen
• Kristna samlas i kyrkan för att träffas och minnas Jesus budskap
• Tideräkningen är från det att Jesus föddes, år noll
”Allt det du vill att andra ska göra mot dig,
det ska du också göra mot dem.”
Vad betyder detta citat? Kan det bli
problem? Vad tycker du om detta? Diskutera
med din bämmkamrat eller skriv ner några
rader i din skrivbok.
Högtider
Påsken firas på våren och
handlar om att först sörja
Jesu död och sedan fira
hans återuppståndelse.
Kristi
himmelsfärdsdag
firas för det är då
som Jesus far upp till
himmelen och Gud
efter att ha vandrat
på jorden i 40 dagar
för att visa
människorna att det
finns evigt liv för de
troende.
Pingst firas för att minnas
att den heliga Anden kom
till lärljungarna 50 dagar
efter påsk. Det blev
signalen till dem att de
skulle lyda Jesus och gå ut
och sprida hans kunskap.
Begravningar inom den kristna
kyrkan sker i kyrkan och det är en
präst som håller i ceremonin. Den
som dött begravs på kyrkogården.
Om personen kommer till
himmelen eller inte bestäms på
domedagen av Gud.
En kristen person kan
gifta sig antingen i kyrkan
eller på annan plats. Det är
en präst som ska viga.
Vad tror du avgör om en människa hamnar i
himmelen eller helvetet?
http://www.youtube.com/watch?v=X3ZcZ2h4Ths
Varför tror du att det finns himmelen och helvetet i den kristna tron?
Vad tror du händer efter döden? Varför tror du som du gör?

similar documents