Ευκαιρίες-εργοδότησης1

Report
Ημερίδα
“Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο”
“Ευκαιρίες Εργοδότησης Φυσικών
Ιατρικής”
Πρόδρομος Α Καπλάνης, PhD
Υπουργείο Υγείας
(Εμπειρογνώμονας/Συνεργάτης του ΔΟΑΕ)
22605670
99614496
[email protected]
Περιεχόμενα
 Δημόσιο Τομέα
 Ιδιωτικό Τομέα
~ 20 λεπτά
 Εισαγωγή
 Κατανομή των Φυσικών Ιατρικής (Παρών)
 Τι μέλλει γενέσθαι στο Μέλλον
 Εισηγήσεις
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
2
Εισαγωγή
(“Κάθοδος” Φυσικών Ιατρικής στην Κύπρο)
8
7
6
5
4
3
2
1
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1997
1996
1988
1985
1971
1970
1967
0
3
Σύνολο εγγεγραμμένων Φυσικών Ιατρικής (01/2013)
30
25
20
15
10
5
0
Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός Τομέας
Σπουδές
Άνεργοι
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής Ιατρικής στην Κύπρο"
4/13/2015
4
Δημόσιος Τομέας
1.Κλάδος Ιατρικής Φυσικής
 8 Ιατροφυσικοί και 1 Τεχνικός
2.Τμήμα Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
 2 Ιατροφυσικοί
3. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
 4 Ιατροφυσικοί
4. Πολιτική Αεροπορία
 1 Ιατροφυσικός
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
5
Ιδιωτικός Τομέας
1.Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου
 8 Ιατροφυσικοί
2. Έλεγχος Ιδιωτικών Ακτινολογικών Κέντρων
 3 Ιατροφυσικοί
3. Ακαδημαϊκή Καριέρα
 13 Ιατροφυσικοί
4. Ειδικοί εφαρμογών / Υπεύθυνοι πωλήσεων
εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού
 5 Ιατροφυσικοί
5. Συνέχιση σπουδών
 7 Ιατροφυσικοί
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
6
Τι Μέλλει Γενέσθαι?
1.
2.
3.
4.
5.
Κλάδος Ιατρικής Φυσικής
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Τομέας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
Έλεγχος Ιδιωτικών Ακτινοδιαγνωστικών
Κέντρων
6. Ακαδημαϊκή Καριέρα
7. Ογκολογικό Κέντρο στην Ασγάτα
8. Κρατικά Ακτινοθεραπευτικά Κέντρα
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
7
Ογκολογικό Κέντρο στην Ασγάτα
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
8
Ογκολογικό Κέντρο στην Ασγάτα
Χρόνος αποπεράτωσης ~ τέλος 2014
Όλες τις ογκολογικές υπηρεσίες
Πρόληψη
Διάγνωση
Χημειοθεραπεία
Ακτινοθεραπεία
Επεμβατική ακτινο-ογκολογία
Ενδο-εγχειριτική ακτινοθεραπεία
Κέντρο Παρηγορικής Φροντίδας
Κέντρο Βιο-Ιατρικής Έρευνας
~ 500 ασθενείς ημερησίως
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
9
Νέο
Ακτινοθεραπευτικό
Κέντρο στο Γενικό
Νοσοκομείο
Λευκωσίας
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
10
Νέο Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο στο
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Χρόνος αποπεράτωσης ~ 1ον εξάμηνο 2014
Όλες τις ογκολογικές υπηρεσίες
Χημειοθεραπεία
2+1 Γραμμικοί Επιταχυντές
Βραχυθεραπεία
Κλασσικό εξομοιωτή
Εξομοιωτή-Υπολογιστικό Τομογράφο
Κέντρο Παρηγορικής Φροντίδας
80 ασθενείς ημερησίως
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
11
Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο στη Λινόπετρα
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
12
Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο στη
Λινόπετρα
Χρόνος αποπεράτωσης ~ 2ον εξάμηνο 2014
Όλες τις ογκολογικές υπηρεσίες
Χημειοθεραπεία
2+1 Γραμμικοί Επιταχυντές
Κλασσικό εξομοιωτή
Εξομοιωτή-Υπολογιστικό Τομογράφο
60 ασθενείς ημερησίως
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
15
Πιθανή προκήρυξη θέσεων για τα Κρατικά
Ακτινοθεραπευτικά Κέντρα
• Φυσικοί Ιατρικής
11
– 4 μήνες εκπαίδευση στο εξωτερικό
– 6 βδομάδες εκπαίδευση στην Κύπρο
• Δοσομετρητές
6
– 2 μήνες εκπαίδευση στο εξωτερικό
– 4 βδομάδες εκπαίδευση στην Κύπρο
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
16
•Εισηγήσεις
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
17
Ο Σύλλογος θα πρέπει να αποστείλει επιστολή
στο Υ.Υ. και Υ.Οικ. …
• Τονίζοντας την αναγκαιότητα λειτουργίας ενός
τουλάχιστον Κρατικού Ακτινοθεραπευτικού
Κέντρου το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι
της
Ιατρικής
Σχολής
του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
18
Ο Σύλλογος θα πρέπει να ενημερώσει…
• Τις τρεις νεοϊδρυθείσες Ιατρικές Σχολές για
την ύπαρξη του, ούτως ώστε μέλη του να
έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης, είτε ως
διδακτικό προσωπικό, είτε ως βοηθοί
εργαστηρίων.
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
19
Ο Σύλλογος θα πρέπει να “πολεμήσει” για την…
• Πλήρη εφαρμογή του περί Προστασίας από Ιονίζουσες
Ακτινοβολίες Νόμο του 2002 Ν. 115(Ι)/2002 και του
Τροποποιητικού Νόμου του 2009 (Ν. 8(Ι)/2009) από το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Αυτό φυσικά
προϋποθέτει:
– αύξηση του αριθμού των λειτουργών του Τμήματος, καθώς
και
– αύξηση του αριθμού των Φυσικών Ιατρικής που
απασχολούνται με τον έλεγχο Ιδιωτικών Ακτινοδιαγνωστικών
Κέντρων.
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
20
Χρήσιμες ιστοσελίδες
• Medical Physicists Group Members <[email protected]>
• http://www.simplyhired.com/a/jobs/list/qmedical+physicist
• http://www.indeed.com/q-Medical-Physicist-jobs.html
• http://careers.aapm.org/jobs/category/medical-physicsdiagnostic-imaging
• https://www.healthcaresource.com
• http://www.eurosciencejobs.com/page690.php?gclid=CPH7
-Yav7bQCFURY3godcAoADA
• http://jobs.careers.org/i/search/medical-physicist
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
21
Να μου επιτρέψετε πριν τελειώσω να συγχαρώ το
ΔΣ του Συλλόγου Φυσικών Ιατρικής Κύπρου
Δήμητρα Κωνσταντίνου
Χρίστο Παπαευσταθίου
Θέμο Ευθυμίου
Ρίτα Δήμου
Γεωργιάνα Κοκονά
Ανδρέα Τζιακούρη
Μάριο Λαμπασκή
Τόνια Σάββα
και να ευχηθώ όπως ανατείλουν μέρες επαγγελματικής και
προσωπικής ανέλιξης για όλους τους περήφανους
Φυσικούς Ιατρικής Κύπρου
4/13/2015
Ημερίδα "Ο Τομέας της Φυσικής
Ιατρικής στην Κύπρο"
22

similar documents