Å skrive en sakpreget tekst

Report
Å skrive en sakpreget tekst
Hvordan?
Resonnerende tekst
• Informerer om en sak og drøfter en påstand
• Å drøfte vil si å bruke saklige argumenter og
diskutere med seg selv
• Å se en sak fra flere sider
• Gjennom drøftinga kommer du fram til en
konklusjon
• Når du drøfter, holder du følelsene dine for
deg selv. Ingen tomprat.
Klassens påstander.
• For mobiltelefon:
•
•
•
•
•
- Sistemann som får er en taper
- Lettere å få tak i hverandre
- Må stole på hverandre
- Holde seg oppdatert
- Kjappere kontakt
Klassens påstander
• Imot mobiltelefon:
•
•
•
•
•
•
•
•
- Spill kan føre til kostnader
- Stråling
- Enkel å ødelegge, det gir kostnader
- Kan bli mindre sosial
- Kan bli avhengig
- Kan bli ringt opp av fæle personer
- Lettere å bli mobbet
- Lettere å mobbe
Disposisjon
• Skriv ned alle tankene og punktene du vil ha
med.
• Bruk læringsverktøy: VØL skjema, tankekart.
• Ordne momentene i riktig rekkefølge.
• Hva hører sammen?
Tittel / overskrift
• Inngangen til teksten, den kan avgjøre om
artikkelen din blir lest eller ikke!
• Kan være i form av et spørsmål
• F. eks.: Er det egentlig nødvendig at alle barn i dag
har en mobiltelefon?
• Spissformulering. Det viktigste kommer først.
• F. eks.: Foreldrene burde vente til barna er 10 år før
de får en mobiltelefon.
Innledning
• Innledningen forteller, sammen med tittelen, hva
teksten din handler om.
• Informerer kort om bakgrunnen til teksten.
• Ved spørsmål i tittel: De fleste barn i dag har en egen
mobiltelefon. Mobiltelefon kan brukes til så mangt. Har
foreldre tenkt godt over om barna sine trenger en egen
mobiltelefon?
• Ved spissformulering: De fleste barn i dag har en egen
mobiltelefon, men mange foreldrene har ikke tenkt over
de enorme kostnadene det kan føre med seg. (her roper
du konklusjonen i innledningen)
Hoveddel
• Her drøfter du påstanden som er i
innledningen.
• Argumentene må være riktige og viktige.
• Lag avsnitt, gjerne med overskrift.
• (Hvilke lærebøker bruker slike
deloverskrifter?)
• Oppgir kilder hvis du henter opplysninger fra
andre medier. (mer om kilder senere)
Avslutning
• Her oppsummerer du drøftingen.
• Du kan gjerne ta med din egen mening. Husk
at du skal begrunne det du mener!
• Avslutningen er alltid en konklusjon, dermed
skal det ikke komme fram noen nye momenter
(påstander) i denne.
Ordvalg
• For å vise til disposisjon: Først, for det første, for
det andre, videre , på den ene siden, på den andre
siden.
• Vise til tankegang: Altså, nettopp, bare, vel, også,
for øvrig, sikkert, ikke, slik, på denne måten.
• Vise til eksempler: For eksempel, i tillegg,
dessuten, samtidig, derfor, likevel, for, dermed,
forresten.
• Språklige forsterkere: Alltid, uten tvil, absolutt,
helt sikkert, aldri. (vær forsiktig med disse!)
Mer ordvalg
• Språklige dempere: trolig, kanskje, av og til,
sannsynligvis, iblant, enkelte ganger. (disse hjelper
deg med å ikke skrive mer enn det du har dekning
for)
• Tekstbindingsord: At, som, hva, hvor, hvordan,
fordi, siden, ettersom, når, da, enda, selv om, om , for
at, slik at, hvis, dersom, i tilfelle, mens, så, tvert imot,
til tross for, eller, etterpå.

similar documents