Prezentare INS 2 Seminar 2014 - Autoritatea Nationala pentru Turism

Report
CONTUL SATELIT DE TURISM
Prezentare generala
Liana ICOB
Seminarul “Dezvoltarea sistemului statistic national”
Targul de Turism al Romaniei 13-16 martie 2014
Introducere
 Turismul este un fenomen social, cultural si economic care
presupune deplasarea persoanelor dintr-un loc in altul;
 Relatia turismului cu multiplele activitati economice a
determinat un interes pentru comensurarea contributiei
sale economice, in principal in locurile vizitate si pentru
evaluarea interdependentei sale cu alte activitati sociale si
economice.
Introducere
 Sistemul de contabilitate nationala 2008 include un cadru
specific care arata interfata intre cererea de bunuri si
servicii si oferta de bunuri si servicii din cadrul unei
economii;
 Particularitatea turismului consta in situatia temporara in
care se regaseste o persoana in postura de consumator:
aceasta calatoreste spre locul vizitat, in afara mediului sau
obisnuit, intr-o perioada mai mica de un an, pentru alt
motiv decat acela de a fi angajat in locul vizitat, de o
entitate rezidenta;
Introducere
 Aceste caracteristici disting un vizitator de alte categorii de
consumatori. Ele nu pot fi pe deplin definite in cadrul
“Sistemului contabilitatii nationale 2008”, unde agentii
economici sunt clasati in functie de caracteristicile
permanente;
 Tinand seama de aceasta situatie, SCN 2008 sugereaza
utilizarea CST, cu ajutorul caruia sa se analizeze in detaliu
toate aspectele cererii de bunuri si servicii care pot fi
asociate turismului, sa stabileasca interfata reala cu oferta
acestor bunuri si servicii si sa descrie cum aceasta oferta
interactioneaza cu alte activitati economice.
 Contul Satelit de Turism furnizeaza:
 Agregate macroeconomice pentru caracterizarea volumului si
importantei economice a turismului, cum ar fi valoarea adaugata bruta
a turismului si produsul intern brut direct din turism, compatibile cu
agregate similare utilizate pentru ansamblul economiei;
 Datele detaliate asupra consumului turistic;
 Conturile de productie a industriei turismului, detaliate;
 O legatura intre datele economice si informatiile nemonetare asupra
turismului, cum ar fi numarul de calatorii, durata sejurului, motivul
calatoriei, modalitatea de transport.
Activitatile caracteristice turismului (industriile
turismului)











Cazarea vizitatorilor
Activitatea de servire a mancarii si bauturii
Transport feroviar de pasageri
Transport rutier de pasageri
Transport de pasageri pe apa
Transport aerian de pasageri
Inchiriere echipamente de transport
Activitati ale agentiilor de calatorii si alte servicii de rezervare
Activitati culturale
Activitati sportive si de recreere
Comertul cu amanuntul de bunuri specifice consumului unei
tari
 Alte activitati specifice turismului unei tari

Tabelele care compun Contul Satelit de Turism:
1.
Cheltuielile turismului receptor, pe produse si clase de vizitatori;
Cheltuielile turismului intern, pe produse, clase de vizitatori si
tipuri de cazatorii;
Cheltuielile turismului emitor, pe produse si clase de vizitatori;
Consumul interior de produse – combina cheltuielile turismului
interior din tabelul 1 (col.1.3) si cheltuielile turismului intern din
tabelul 2 (coloana 2), precum si alte componente ale consumului
turistic;
Conturile de productie a industriilor turismului si a altor industrii
(la preturi de baza);
2.
3.
4.
5.
6. Oferta interna si consumul interior turistic, pe produse (la preturi de
cumparare) – constituie esenta CST:aici se face confruntarea intre
oferta interna si consumul turistic intern;
7. Forta de munca in industria turismului;
8. Formarea bruta de capital fix in industria turismului si alte industrii;
9. Consumul turistic colectiv, pe produse si nivele administrative;
10. a) Numarul de calatorii si innoptari pe forme de turism si clase de
vizitatori;
b) Turismul receptor: numar de sosiri si innoptari pe mijloace de
transport;
c) Numar de unitati si capacitatea de cazare pe tipuri;
d) Numarul de unitati in industria turismului clasificate in
concordanta cu numarul mediu de locuri
Surse de date utilizate pentru realizarea
Contului Satelit de Turism cu date pe anul 2011
 Cheltuielile turistice ale nerezidentilor cazati in
structurile de cazare turistica colective (ACNER)
- populatia tinta: turistii nerezidenti cazati in
structurile de cazare turistica colective selectate intrun esantion;
- variabile cheie: cheltuile turistice ale
nerezidentilor, efectuate in Romania si structura lor,
precum si alte informatii care caracterizeaza calatoria:
tara de rezidenta organizatorul calatoriei, principalul
mijloc de transpot utilizat pentru a sosi in Romania si
principalul motiv pentr care s-a deplasat in Romania.
 Cheltuielile turistice ale nerezidentilor cazati in
structurile de cazare turistica private (TOUR_PA)
- populatia tinta: turistii nerezidenti cazati in
structurile de cazare turistica private selectate intr-un
esantion;
- variabile cheie: cheltuile turistice ale
nerezidentilor, efectuate in Romania si structura lor,
precum si alte informatii care caracterizeaza calatoria:
tara de rezidenta organizatorul calatoriei, principalul
mijloc de transpot utilizat pentru a sosi in Romania si
principalul motiv pentr care s-a deplasat in Romania
 Cererea turistica a rezidentilor din Romania
(ACTR)
- populatia tinta: persoanele rezidente din Romania, cu
varsta de cel putin 15 ani impliniti, din cadrul unui
esantion reprezentativ de lociunte
-variabile cheie:caracterizarea fiecarei calatorii de cel
putin o innoptare si excursiile (calatorii fara
innoptare): motivul principal al acestora,
organizatorul calatoriei, numarul de innoptari,
cheltuielile efectuate pentru calatorie si defalcarea lor
pe tipuri
 Date din Ancheta Structurala in Intreprinderi;
 Tabelele Intrari-Iesiri din conturile nationale
 Balanta de Plati – pozitia Turism/calatorii (debit)
Contul Satelit de Turism cu date pentru anul 2011
 In vederea realizarii CST pentru anul 2011 s-au realizat
exercitii pilot pentru anii 2008 – 2010;
 S-au completat 8 din cele 10 tabele care compun CST;
tabelele care nu s-au completat sunt urmatoarele:
8. Formarea bruta de capital fix in industria turismului si alte industrii;
9. Consumul turistic colectiv, pe produse si nivele administrative;
REZULTATE SINTETICE
 Din analiza datelor CST a rezultat faptul ca in anul 2011
turistii rezidenti in Romania au cheltuit 17185,4 mil lei,
iar turistii nerezidenti au cheltuit in tara noastra
3992,7 mil lei;
 Cheltuieli turistilor rezidenti: cele mai mari s-au
inregistrat la “servicii pentru transport” (4418,8 mil
lei), urmate de “servicii pentru cazare” (4047,8 mil lei)
si de serviciile de servire a mancarii si bauturilor”
(2702,5 mil lei);
 Majoritatea cheltuielilor Turistilor nerezidenti s-au efectuat
pentru plata “serviciilor de cazare” (2134,6 mil lei), urmate de
“servicii pentru servirea mancarii si bauturilor” (785,5 mil lei)
 Ponderea turismului in Produsul Intern Brut a Romaniei a
fost in anul 2011 de 1,825%;
 Ponderea turismului in Produsul Intern Brut a Romaniei a fost
relativ constanta, conform calculelor experimentale realizate
pentru anii 2008, 2009, 2010.
 Publicatia referitoare la CST 2011 este disponibila gratuit pe siteul INS www.insse.ro in sectiunea Produse/ Publicatii statistice
 Ponderea turismului în Produsul Intern Brut al
României, în perioada 2008 -2011 - %
1.825
Anul 2011
1.819
Anul 2010
1.832
Anul 2009
1.901
Anul 2008
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
Va multumim pentru atentie!
Cercetări statistice din domeniul turismului
realizate de Institutul National de Statistică (INS)
Nina ALEXEVICI
Seminarul “Dezvoltarea sistemului statistic national”
Targul de Turism al Romaniei 13-16 martie 2014
Prin cercetările statistice pe care le realizează INS are drept scop:
 sa ofere utilizatorilor interni de date statistice de turism informatiile
utile pentru luarea celor mai bune decizii in domeniul turismului;
 alinierea la statisticile Uniunii Europene, a cărei bază legală în
domeniul turismului o constituie Regulamentul (UE) nr.692/2011 la
Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2011 privind
statisticile europene referitoare la turism si de abrogare a Directivei
95/57/CE a Consiliului
Cercetarile statistice derulate de INS (1)
• lunare
- Frecventarea structurilor de primire turistica cu functiuni de
cazare
- Calatoriile internationale inregistrate la frontierele Romaniei
• trimestriale
- Cererea turistica a rezidentilor din Romania
- Cheltuielile turistice ale nerezidentilor cazati in structurile de
cazare colective
- Cheltuielile turistice ale nerezidentilor cazati in structurile de
cazare private
Cercetarile statistice derulate de INS (2)
• Anuale
- Capacitatea de cazare existenta la 31 iulie
- Activitatea agentiilor de turism
- Comensurarea cheltuielilor rezidentilor pentru deplasarile
oficiale
Baza legală
 La nivel european:
 Regulamentul (UE) nr.692/2011 la Parlamentului
European si al Consiliului din 6 iulie 2011 privind
statisticile europene referitoare la turism si de abrogare a
Directivei 95/57/CE a Consiliului
 La nivel national:
 Programul Statistic National Anual aprobat anual prin
HG
FRECVENTAREA STRUCTURILOR DE PRIMIRE
TURISTICA CU FUNCTIUNI DE CAZARE
 Unităţile furnizoare de date:

structuri de primire turistica cu functiuni de cazare , care au
cel putin 10 locuri pat (lunar) si cel putin 5 locuri pat (anual)
autorizate de ANT;
 Modalitatea de colectare a datelor:

Online prin portalul eSOP de colectare a datelor statistice sau
prin auto – înregistrare prin chestionarul statistic Turism 1A
 Numărul de unităti cercetate: cca 4000
Principalii indicatori rezultaţi sunt următorii:
 Numărul de structuri de cazare turistică deschise în lună;
 Numărul mediu de camere şi locuri oferite turiştilor;
 Numărul de sosiri a turiştilor români si străini (pe ţări de rezidenţă) în
structurile de cazare turistică;
 Numărul de înnoptari ale turiştilor români şi straini (pe ţări de rezidenţă) în
structurile de de cazare turistică;
 Capacitatea de cazare turistică în funcţiune;
 Indicele net de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune;
 Indicele de utilizare al camerelor;
 Numărul personalului ocupat în ultima zi lucratoare a trimestrului.
Diseminarea datelor statistice
 Comunicat de presă lunar
 Buletinul Statistic Lunar;
 Buletinul Statistic Lunar Judeţean;
 Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare;
 ISO - Seria Turism;
 Turismul României – breviar statistic;
 Anuarul Statistic al României;
 România în cifre – breviar statistic
 Baza de date TEMPO online www.insse.ro
 Eurostat
CALATORIILE INTERNATIONALE INREGISTRATE
LA FRONTIERELE ROMANIEI
Sursa datelor: Ministerul Afacerilor Interne, pe baza datelor
înregistrate lunar la punctele de frontieră de intrare/ieşire din
ţară.
Principalii indicatori rezultati :
 Numărul sosirilor vizitatorilor străini în România, pe ţări de
origine, puncte de frontieră de intrare în ţară şi mijloace de
transport utilizate;
 Numărul plecarilor vizitatorilor români în strainătate pe puncte
de frontieră de ieşire din ţară şi mijloace de transport utilizate
Diseminarea datelor se face prin publicaţiile:
 Comunicat de presa lunar
 Călătoriile internationale înregistrate la frontierele României trimestrial;
 Buletin Statistic lunar;
 ISO – Seria Turism;
 Turismul Romaniei – breviar statistic;
 Anuarul Statistic al României;
 Baza de date TEMPO, accesibilă pe site-ul INS.
CEREREA TURISTICA A REZIDENTILOR DIN
ROMANIA
• Tipul de cercetare: cercetare statistică trimestriala prin sondaj;
• Sfera de cuprindere: persoanele rezidente în Romania cu vârsta
de cel puţin 15 ani dintr-un esantion de circa 9500 gospodarii/
trimestru ;
• Unităţi observate: călătoriile si excursiile (vizite de o zi fara
innoptare) efectuate de persoanele rezidente
• Suportul de colectare al datelor: Chestionarul statistic
ACTR prin interviu face to face cu anchetatori plătiti de INS
Principalii indicatori rezultaţi sunt:
 Numărul de turişti;
 Numărul de călătorii turistice;
 Număr de înnoptari;
 Numar de excursii
 Cheltuielile turistice ale rezidenţilor;
Diseminare:
 Publicaţia trimestrială “Cererea turistică a rezidenţilor
din România”;
 Turismul României – breviar statistic;
 Anuarul Statistic al României
 Contul Satelit de Turism
 Eurostat
CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENTILOR
CAZATI IN STRUCTURILE DE CAZARE
COLECTIVE
Obiectivul: producerea de date statistice referitoare la
cheltuielile turistice efectuate in Romania, de catre
nerezidentii cazati in structurile de cazare turistica
colective cu peste 10 locuri-pat;
Numarul de unitati observate: circa 40000
persoane nerezidente in Romania anual;
Modul de colectare al datelor: Autoinregistrare;
Suportul de colectare al datelor: Chestionarul
statistic ACNER (tradus in engleza, franceza,
germana, spaniola, italiana,maghiara, rusa),
pus la dispozitia nerezidentilor de catre
receptionerii structurilor de cazare turistica.
Periodicitate: Trimestriala
Principalii indicatori rezultati:
 Numarul de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica
colective, pe tari de rezidenta, mijlocul de transport utilizat
pentru a sosi in Romania, motivul calatoriei;
 Cheltuielile preconizate a se efectua in Romania si defalcarea lor
pe grupe de cheltuieli, pe tari de rezidenta.
Profilul de prelucrare al datelor: National
Diseminare:
 Comunicat de presa trimestrial din 2014
 Cheltuielile turistice ale nerezidentilor
 Contul Satelit de Turism
 Datele referitoare la cheltuielile nerezidentilor sunt transmise si Bancii
Nationale a Romaniei, in vederea compilarii Balantei de Plati.
CHELTUIELILE TURISTICE ALE
NEREZIDENTILOR CAZATI IN STRUCTURILE DE
CAZARE PRIVATE
Obiectivul: producerea de date statistice referitoare la
cheltuielile turistice efectuate in Romania, de catre nerezidentii
cazati in structurile de cazare turistica private oferite spre
inchiriere (camere, apartamente);
Numarul de unitati observate: circa 6000 persoane nerezidente in
Romania anual;
Modul de colectare al datelor: Auto-inregistrare;
Suportul de colectare al datelor: Chestionarul statistic TOUR_PA
(tradus in engleza, franceza, germana, spaniola,
italiana,maghiara, rusa), pus la dispozitia nerezidentilor de catre
proprietarii (administratorilor) structurilor de cazare turistica.
Principalii indicatori rezultati:
 Numarul de nerezidenti cazati in structurile de cazare
private oferite spre inchiriere, pe tari de rezidenta,
mijlocul de transport utilizat pentru a sosi in Romania,
motivul calatoriei;
 Cheltuielile preconizate a se efectua in Romania si
defalcarea lor pe grupe de cheltuieli.
Periodicitate: Trimestriala
Profilul de prelucrare al datelor: National
Publicatii realizate: “Cheltuielile turistice ale nerezidentilor”;
“Contul Satelit de Turism”
Datele referitoare la cheltuielile nerezidentilor sunt transmise si Bancii
nationale a Romaniei, in vederea compilarii Balantei de Plati.
CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICA EXISTENTA
LA 31 IULIE
 Unităţile furnizoare de date:

structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de
cazare turistică indiferent de numarul de locuri pat
autorizate de ANT;
 Modalitatea de colectare a datelor:

Online prin portalul eSOPde colectare a datelor statistice
sau prin auto – înregistrare prin chestionarul statistic
Turism 1B
 Numărul de unităti cercetate: cca 6000
Principalii indicatori rezultati sunt:
 numărul de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare
turistică;
 camere existente după numarul de paturi şi după modul de
funcţionare al structurii – permanente sau sezoniere;
 camere în căsuţe;
 parcele de campare;
 numărul de locuri-pat
 tipuri de servicii oferite
Diseminarea datelor statistice
 Comunicat de presa annual din 2014
 Capacitatea de cazare turistica la 31 iulie.
 Breviarul statistic Turismul Romaniei
 Anuarul Statistic al României;
 Breviarul statistic România în cifre
 Baza de date TEMPO online www.insse.ro
 Eurostat
ACTIVITATEA AGENTIILOR DE TURISM
 Sfera de cuprindere: agentiile de turism tour operatoare si
cu activitate de vanzare, licentiate de catre Autoritatea
Nationala pentru Turism
 Modalitatea de colectare a datelor: Online prin portalul
eSOPde colectare a datelor statistice sau prin auto –
înregistrare prin chestionarul statistic Turism 2
 Numărul de unităţi cercetate: cca 250
Principalii indicatori rezultati sunt:
 Numărul de turişti participanţi la activitatea de incoming;
 Numărul de turişti participanţi la activitatea de interna;
 Numărul de turişti participanţi la activitatea de outgoing
Diseminarea datelor se face în următoarele publicaţii:
 Acţiunile turistice organizate de agenţiile de turism;
 Turismul României – breviar statistic;
 Anuarul statistic al României
 Baza de date TEMPO online www.insse.ro
COMENSURAREA CHELTUIELILOR
REZIDENTILOR PENTRU DEPLASARILE
OFICIALE
Obiectivul: Comensurarea cheltuielilor pentru
deplasarile oficiale cu o durata mai mica de un an, ale
personalului angajat, in interesul angajatorulul;
Sfera de cuprindere:
 Structuri ale administratiei publice centrale (Presedintie,
Guvern, Parlament, ministere, agentii guvernamentale)
 structuri ale administratiei publice locale,
 regii autonome si societati comerciale
 corporatii multinationale
 BNR si banci comerciale,
 universitati,
 spitale si clinici universitare,
 cluburi sportive.
Numarul de unitati observate: cca 4000
Modul de colectare al datelor: chestionarul CHDEP prin autoinregistrare si electronic prin Portalul WEB
Periodicitate: Anual
Principalii indicatori rezultati: Cheltuielile rezidentilor pentru
deplasarile oficiale, pe categorii de cheltuieli, care se vor utiliza la
reintregirea informatiei statistice necesara calculului Contului
Satelit de Turism
Datele statistice rezultate se utilizeaza la compilarea Contului Satelit in
turism si se transmit BNR, pentru compilarea Balantei de Plati
Va multumim pentru atentie!

similar documents