Перспективи використання деривативних інструментів для

Report
Третяк Олександр Миколайович
начальник інформаційного відділу Київської агропромислової біржі
1
Відбувається торгівля зобов'язаннями
опціонами), а не реальним товаром.

(ф'ючерсами
та
Лише 2-3% контрактів виконуються. Всі інші ліквідуються
офсетними (зворотніми за змістом) угодами.

Ринок
стандартизований.
Торгівля
стандартизованими
(по
якісним
та
характеристикам) контрактами.

ведеться
кількісним
Контракти високоліквідні. “Відкриття” чи “закриття” позиції
відбувається миттєво, з мінімальними ціновими коливаннями.

2
КЛЮЧОВІ ВИГОДИ РИНКУ
БІРЖОВИХ ДЕРИВАТИВІВ
УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ
(ХЕДЖУВАННЯ)
ВИЗНАЧЕННЯ
ЦІН
3
1.
2.
Зменшення цінових та кон'юнктурних ризиків з
використанням інструментів ф'ючерсного ринку.
Головний принцип – укладення зворотного за
змістом ф'ючерсного контракту співвідносно до
очікуємої операції на ринку реального товару.
Наприклад, якщо учасник планує продати зерно на
готівковому ринку – він займає позицію “на
купівлю” на ф'ючерсному ринку. Та навпаки.
4
Хеджування набуло поширення у США у наслідок
прагнення виробників сільськогосподарської продукції:
•
застрахувати цінові та кон'юнктурні ризики, що пов'язані із
впливом сезонних та ринкових чинників (надмірна
пропозиція чи недостатній попит).
•
мати єдиний торгівельний майданчик із зрозумілими та
передбачуваними інструментами та правилами гри.
•
мінімізувати
ризиків).
валютні
ризики
(хеджування
валютних
5
Готівковий ринок
Ринок наявного
ярмарки).
Ф'ючерсний ринок
Біржовий ринок у межах якого здійснюється
обіг стандартизованих контрактів – ф'ючерсів
та опціонів.
Базис
Різниця між цінами готівкового та ф'ючерсного
ринків. БАЗИС = готівкова – ф'ючерсна.
Довга позиція
(хедж)
Коротка позиція
(хедж)
товару
(оптові
ринки,
У майбутньому планує продати
сільськогосподарську продукцію.
Займає позицію по ф`ючерсу на купівлю .
У майбутньому планує купити
сільськогосподарську продукцію.
Займає позицію по ф`ючерсу на продаж.
6
1.
2.
3.
Ф'ючерси фіксують майбутню ціну продажу чи
купівлі.
Максимальна “довжина” ф'ючерсу – два роки.
Зазвичай – 9 місяців.
Ціна ф'ючерсу змінюється під впливом ринкової
кон'юнктури та інших чинників (прогнозів
погоди, політичної ситуації тощо).
7
ХЕДЖУВАННЯ
“ДОВГЕ”
“КОРОТКЕ”
8
Березень.
Готівковий ринок - учасник аграрного ринку (товаровиробник) планує продати
ще не вирощену пшеницю у вересні на готівковому ринку за ціною 200 дол./тона.
(укладає форвардний контракт).

Ф'ючерсний
ринок - учасник ринку займає “довгу” позицію купуючи вересневий
ф'ючерс із зобов'язанням купити пшеницю за ціною 200 дол./тона.
Вересень.
Ціна
на пшеницю виросла до 210 дол./тон.
Готівковий
ринок - товаровиробник продає пшеницю по 200 дол./тона (відповідно
до умов форварду) – втрати 10 дол./тона.
Ф'ючерсний
ринок - товаровиробник “закриває” ф`ючерс - уклавши “короткий”
ф'ючерс по 210 дол./тона - прибуток 10 дол./тона.
РЕЗУЛЬТАТ – ДИВЕРСИФІКОВАНО ЦІНОВИЙ РИЗИК НА ГОТІВКОВОМУ РИНКУ
9
Березень.
Готівковий ринок - учасник аграрного ринку (переробне підприємство) планує
купити ще не вирощену пшеницю у вересні на готівковому ринку за ціною
200 дол./тона. (укладає форвардний контракт).
Ф'ючерсний ринок - учасник займає “коротку” позицію купуючи вересневий
ф'ючерс із зобов'язанням продати пшеницю за ціною 200 дол./тона.
Вересень.
Ціна на пшеницю виросла до 210 дол./тон.
 Готівковий ринок - переробне підприємство купує пшеницю на готівковому
ринку по 200 дол./тон (відповідно до умов форварду) – прибуток 10 дол./тона.
Ф'ючерсний ринок - учасник “закриває” ф`ючерс - уклавши “довгий” ф'ючерс
по 210 дол./тона - збиток 10 дол./тона.
РЕЗУЛЬТАТ – ДИВЕРСИФІКОВАНО ЦІНОВИЙ РИЗИК НА ГОТІВКОВОМУ РИНКУ
10
“ДВІ СТОРОНИ”
БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ ДЕРИВАТИВАМИ
ХЕДЖЕР
СПЕКУЛЯНТ
прагне купити чи продати
реальний товар. У
подальшому компенсує свою
позицію по ф`ючерсу, коли
здійснює операцію на
готівковому ринку.
не має наміру купувати чи
продавати реальний товар.
Прагне отримати прибуток за
рахунок купівлі ф'ючерсів по
низькій ціні та подальшому їх
продажу по більш високій або
їх продажу по високій ціні та
подальшій купівлі по
низькій. Забезпечує високу
ліквідність контрактів.
11
“ДВІ СТОРОНИ”
БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ ДЕРИВАТИВАМИ
ХЕДЖУВАННЯ
СПЕКУЛЯЦІЯ
(Біржова гра)
12
“ДВІ СТОРОНИ”
БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ ДЕРИВАТИВАМИ
ХЕДЖЕР
СПЕКУЛЯНТ
РИЗИК
13
Гарант виконання контракту – розрахунково-клірингова установа, яка
виступає у ролі центрального контрагента по кожному контракту
ХЕДЖЕР
СПЕКУЛЯНТ
РОЗРАХУНКОВО-КЛІРИНГОВА
УСТАНОВА
14
ФІНАНСОВІ
ДЖЕРЕЛА
МАРЖА
РЕЄСТРАЦІЙНІ
ВНЕСКИ
ВНЕСКИ ЧЛЕНІВ
РОЗРАХУНКОВОКЛІРИНГОВОЇ
УСТАНОВИ
15
Сплачується кожною стороною ф`ючерсного контракту
МАРЖА
ПОЧАТКОВА
2-10% від вартості ф'ючерсу
ВАРІАЦІЙНА
сплачується лише при
несприятливій зміні цінової
кон'юнктури
16

Так, за умови надходження в обіг відповідних контрактів на зерно українського
походження та вирішення проблеми їх ліквідного обігу та лібералізації українського
валютного і податкового законодавства.

Ведеться робота з NYSE Euronext та CME Group, щодо організації торгівлі біржовими
деривативами на українське зерно. У червні 2012 року в обігу на CME Group
з`явивися ф'ючерсний контракт на причорноморську пшеницю, однак він виявився
недостатньо ліквідним.

Можливим є хеджування ризиків з використанням контрактів, які знаходяться у
висколіквдіному обігу на NYSE Euronext (зерно походження ЄС) та CME Group (зерно
походження США).

За підрахунками експертів NYSE Euronext:
- кореляція ціни пшениці українського походження та NYSE Liffe ф'ючерсного
контракту на пшеницю становить 96%.
- кореляція ціни пшениці українського походження та CME ф'ючерсного контракту на
пшеницю становить 92%.
17
 Створення
передумов для здійснення спекулятивної
біржової діяльності (обігу спекулятивного капіталу).
 Прогнозована
та передбачувана державна політика
щодо аграрного ринку та біржової торгівлі
сільськогосподарською продукцією.
 Вирішення
питання
товарного ринку.

регулювання
біржового
Удосконалити законодавство.
18
Найбільший
оптимальним
варіантом
є
обіг
ф`ючерсів
на
сільськогосподарську продукцію українського походження, у межах
вітчизняного біржового майданчика, за умови:
•встановлення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України
стандартних типових форм, а також порядок випуску та обігу біржових
товарних деривативів;
•погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України
базових активів товарних деривативів на біржовому ринку –
сільськогосподарської продукції;
•прийняття нової редакції Закону України “Про товарну біржу”;
•прийняття Закону України “Про деривативи”;
•організації розрахунково-клірингового обслуговування біржових товарних
деривативів.
19
ТОВАРНА БІРЖА “КИЇВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА”
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
20

similar documents