kiss_csaba_tamop

Report
A TÁMOP foglalkoztatási programok
megvalósításával kapcsolatos
tapasztalatok, a következő tervezési
időszakra vonatkozó elképzelések
Debrecen,
2013. Június 4.
Tartalom
Honnan jöttünk?
Hol vagyunk?
Hova tartunk?
Honnan jöttünk I
Phare: „Küzdelmes” projektek 2002-2006
- Az első uniós elvek szerint működő pályázatok a foglalkoztatási
civil szervezetek számára
- Két körben összesen 58 nyertes szervezet komplex foglalkoztatási
programok megvalósításába, közel 3000 ember bevonásával
- 30 m Euró forrás (kb. 8,4 Mrd Ft)
HEFOP: Küzdelmes indulás 2004-2006
- Szélesebb paletta, több forrás, bonyolultabb rendszer
- Önállóan vagy beszállítóként? (HEFOP 1.3, 2.3 vs. munkaügyi
központos programok )
- Célhoz rendelt forrás: 61,6 m Euró (kb. 15,7 mrd Ft)
- 1039 támogatott projekt az 1.3 és 2.3 intézkedésekben.
Honnan jöttünk II
EQUAL 2004-2008:
- Az innovatív megközelítések és újszerű módszerek a foglalkoztatásban
- Hat tematikus terület a munkaerő-piaci hátrányokkal küszködő személyek
esélyeinek javítása érdekében
- Egyedi, a HEFOP-tól eltérő alapelvek, tervezés és végrehajtás
- 10 mrd Ft forrás
- 39 fejlesztési partnerség
- Ebből 16 FP az A tématerületre : munkaerőpiac szempontjából
hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra belépésének vagy
visszatérésének segítése
- 4815 fő bevonására került sor 3,97 mrd Ft-ból
- Eredmények:
- A TÁMOP tervezése kapcsán elvárás volt a Bizottság részéről, hogy az
EQUAL alapelvek és tapasztalatok integrálódjanak az új OP-ba
Hol vagyunk I.
TÁMOP és környéke
- Az első teljes tervezési ciklus
- Nagyságrendi növekedés a forrásokban
- Hazai források folyamatos csökkenése
- Egyszerűsítések az eljárásrendi folyamatokban
- Fejlesztési célok lehatárolása TÁMOP 1,2 és 5 prioritás között
- Új hangsúlyok a szakmapolitikában:
- Válságkezelés
- Közfoglalkoztatás
- Foglalkoztatási rehabilitáció reformja
- Szolgáltatási akkreditációs modell és civil szervezetek
kapacitásfejlesztése – terv és tény
Hol vagyunk II.
Néhány száraz adat
2007-2008- as pályázatok
Megítélt
támogatás
(Mrd Ft)
Nyertes
projektek
száma
TÁMOP-1.4.1.a.-07/1. Alternatív munkaerőpiaci programok támogatása
2,6 mrd Ft
49
TÁMOP-1.4.3.a.-09/1. Innovatív, kísérleti
foglalkoztatási programok - A komponens
1,7 mrd Ft
10
TÁMOP-1.4.3.b.-08/1. Innovatív, kísérleti
foglalkoztatási programok - B komponens
0,48 mrd Ft
16
TÁMOP-1.4.4-08/1 Helyi és határon átnyúló
foglalkoztatási megállapodások
0,4 mrd Ft
17
Hol vagyunk III.
2009-2010- es pályázatok
Megítélt
támogatás
(Mrd Ft)
Nyertes
projektek
száma
TÁMOP-1.4.3-10/2-2F. Innovatív, kísérleti
foglalkoztatási programok - A komponens –
konvergencia
2,2
16
TÁMOP-1.4.3-10/1-2F. Innovatív, kísérleti
foglalkoztatási programok - A komponens –
KMR
1,4
10
Hol vagyunk IV.
2011-13-as pályázatok
Megítélt
támogatás (Mrd
Ft)
Nyertes
projektek
száma
TÁMOP -1.4.1 Közösségi feladatokhoz kapcsolódó
munkaerő-piaci programok támogatásakonvergencia
0,93
15
TÁMOP -1.4.1 Közösségi feladatokhoz kapcsolódó
munkaerő-piaci programok támogatása- KMR
0,45
8
TÁMOP-1.4.1-12 Hátrányos helyzetű célcsoportok
foglalkoztatásának támogatása a nonprofit
szervezetek foglalkoztatási kapacitásának
erősítésével
?
?
TÁMOP-1.4.3 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási
programok támogatása
5,1
32
TÁMOP- 1.4.5 Foglalkoztatási megállapodások
támogatása
0,96
15
TÁMOP-1.4.6 Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban
0,46
4
TÁMOP-1.4.7 Foglalkoztatási programok
megvalósításával összefüggő szakmai fejlesztések
0,7
1
Hol vagyunk V.
Forrás: Hétfa értékelés,2013
Tágabb kitekintés
– 2013. januárig támogatási szerződés: 233 Mrd Ft TÁMOP 1.
és 126 Mrd Ft TÁMOP 2. forrásról.
– Források eloszlása a konstrukciók domináns eleme szerint:
Hol vagyunk VI.
•
Adatok a közvetlen kedvezményezettekről, főpályázókról
Forrás: Hétfa értékelés,2013
– TÁMOP 1: 155 non-profit, 31 for-profit, 34 állami főpályázó
– TÁMOP 2: 373 non-profit, 3200 for-profit, 102 állami főpályázó
•
Kedvezményezettek közel fele visszatérő partnere a
fejlesztéspolitikának (nonprofitok – TÁMOP 5; forprofitok GOP, ROP)
TÁMOP 1 források eloszlása a kedvezményezett szervezetek típusai között
Forrás: Hétfa értékelés,2013
Hol vagyunk VII.
Mérhető eredmények
1) NFSZ hatóságból szolgáltatói hálózattá válása – lépések:

Informatikai rendszer – egyéni munkaerőpiaci pályák
követése

Profilképzési rendszer alapjai

Munkáltatói kapcsolattartók rendszere
2) Nonprofit szervezetek professzionalizálódó „magja”
3) Növekvő körben támogatás a valódi elhelyezkedésig
4) Reagálás a gazdasági válságra (pl. célcsoportok bővítése,
célzott programok)
Forrás: Hétfa értékelés,2013
Hol vagyunk VIII.
A non-profit szektor egyfajta megítélése:
• Rendkívül heterogén pályázói kör:
– 40% 2007-2012 között alakult
– Csak felük végzett foglalkoztatási tevékenységet 2012-ben
• Stabilizálódó kompetens mag:
– Szakmai kompetencia és szervezeti professzionalizmus
indexe szerint:
• Kb. 80 kiemelkedő szervezet
• További kb. 150 jó szervezet
– Normatív költségvetési források, vállalkozói tevékenység,
munkaügyi rendszerrel kiépült kapcsolat jelentősége
• Lokális együttműködés fontossága: legszorosabb kapcsolat
önkormányzattal, munkaügyi kirendeltséggel
Forrás: Hétfa értékelés,2013
Hol vagyunk IX.
Támogatott projektek szakmai tapasztalatai a kutató
szemével
• Elmozdulás a foglalkoztathatóság javításán „túl” a tényleges
elhelyezkedés támogatása felé
• Célcsoport-fókusz hiánya: programok 60%-ában legalább 5
célcsoport
• Romák, idősek bevonása korlátozott
• Nem regisztrált tartós munkanélkülieket alig érik el
• Tényleges szolgáltatási idő lényegesen rövidebb, mint a projekt
időtartama (1 év vs. 2 év)
– Átlagosan 6 hónappal többet kéne foglalkozni az
ügyfelekkel
Hová tartunk l.
Az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján az operatív
programok indikatív megnevezése:
Gazdaságfejlesztési
Versenyképes
Terület-
és Innovációs OP (GINOP)
Közép-Magyarország OP (VEKOP)
és Településfejlesztési OP (TOP)
Intelligens
Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
Környezeti
és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)
Emberi
Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
Koordinációs
OP (KOP)
„Vidékfejlesztés,
halászat” OP (VOP, MAHOP)
A források várható megoszlása
60%-a
40%-a
közvetlen (országos és térségi) gazdasági fejlesztésre
humánerőforrás-, infrastruktúrafejlesztésre,
környezetvédelemre és energiahatékonyságra.
Hová tartunk II.
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) – Indikatív
prioritásstruktúra







I. Versenyképes KKV Szektor, Ipari Termelés és Szolgáltatások
II. Tudásgazdaság fejlesztése
III. Infokommunikációs fejlesztések
IV. Versenyképes személyi szolgáltatások és a turizmusgazdaság
kreatív fejlesztése
V. Kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés
VI. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati
alkalmazkodóképesség fejlesztése
VII. Technikai segítségnyújtás
Hová tartunk III.
VI. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség
fejlesztése prioritás indikatív beavatkozás listája
– A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése,
– A munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése,
– Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása,
– Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése,
– A gazdaság igényeihez igazodó képzési intézményrendszer
kialakítása,
– A munkaerő versenyképességének javítása,
– A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása.
Hová tartunk IV.
•
Nyitott kérdések vannak
– Forrás
– Közreműködő szervezet
– Irányító Hatóság
– NFSZ és NMH helye és szerepe a végrehajtásban
– Új megvalósítási módszerek
– Tapasztalatok beépítése
– Partnerség a tervezésben
Köszönöm a figyelmet!
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
+36-1-474-7600
Web: www.nfu.hu

similar documents