Maand & Nacht van de Geschiedenis 2014-2016

Report
Presentatie Maand van de Geschiedenis
Inspiratiebijeenkomst Landschap Erfgoed Utrecht 24 april 2014
Maand van de Geschiedenis
• Grootste historische evenement van Nederland
• Activiteiten door honderden instellingen (musea, archieven,
historische verenigingen, VVV’s, etc.) in oktober
• Achtergrond en verdieping door verschillende media (tv,
radio, web, tijdschriften, kranten)
• Landelijke promotiecampagne
• Nederlands Openluchtmuseum organiseert Maand en
Rijksmuseum Nacht van de Geschiedenis
2003-2010: Week van de Geschiedenis
Vanaf 2011: Maand van de Geschiedenis
Resultaten 2013
Resultaten 2013
Resultaten 2013
Resultaten 2013
Resultaten 2013
Resultaten 2013
Resultaten 2013
Doelstellingen
• Geschiedenis toegankelijk maken voor breed publiek
• Interesse in geschiedenis bij publiek vergroten
• Samenwerking stimuleren
• Netwerk historisch Nederland versterken
• Historische instellingen verbinden met maatschappelijke
en commerciële
Partners
Nederlands
Openluchtmuseum
Organisator
landelijke
promotiecampagne
Provinciaal
9 provinciale
erfgoedpartners verenigd
in OPEN
Mediapartners regionaal
6 regionale omroepen
(verenigd in ROOS),
1 regionale krant
Landelijk
6 Brancheverenigingen en
aanverwante organisaties
Mediapartners landelijk
8 mediapartners gedrukte
pers, radio, tv
BRAIN, NMV,
CPNB, AWN, VNG , VIE
NTR/Andere Tijden,
Historisch Nieuwsblad,
Historiek, Nostalgienet e.a.
Rijksmuseum Organisator
Doelgroepen
Primair
Secundair
• RECRON-BSR-model:
Ingetogen aqua dagrecreant en
verblijfsrecreant
Rustig groen dagrecreant
Gezellig lime dagrecreant
•
•
•
•
•
Culturele instellingen
koepelorganisaties
overheden
Commerciële partijen
Toeristische partijen
2014: Vriend & Vijand
Thema Vriend & Vijand




Aansluiting herdenkingen 2014:
100 jaar WO1
Operation Market Garden (WO2, Brabant, Gelderland)
Bevrijding Zeeland (WO2) etc. Vriend& Vijand
doorkruist alle tijden en culturen
 Breed thema dat ook over heden gaat (bijvoorbeeld
netwerksamenleving)
Meedoen
•
•
•
•
•
•
•
Wat is je eigen verhaal (unique selling point)?
Wie wil je bereiken?
Waarin is je doelgroep geïnteresseerd?
Hoe versterk je jouw verhaal ? (samenwerken)
Wie heb je daarvoor nodig?
Wat ga je concreet doen?
Hoe zorg je dat jouw activiteit opvalt?
Wat wil je vertellen
• Thema Vriend & Vijand vertalen naar eigen
instelling/omgeving
• Wie vertellen nog meer (delen van) jouw verhaal?
• Wat maakt deze regio bijzonder/uniek?
Wie wil je bereiken?
Maand van de Geschiedenis heeft op basis van
onderzoek/evaluatie 4 primaire doelgroepen gedefinieerd:
• Ingetogen aqua dagrecreant: cultuur, geschiedenis,
verdiepingszoeker, eigen omgeving
• Ingetogen aqua verblijfsrecreant: cultuur, geschiedenis,
verdiepingszoeker, vakantieganger
• Rustig groen dagrecreant: lokaal georienteerd, behoudend,
natuur, traditioneel
• Gezellig lime dagrecreant: familiegeorienteerd, vermaak, all
in, budget, laagdrempelig
Wat zoekt je doelgroep?
• Ingetogen aqua dagrecreant: bijzonder cultureel
arrangement, mag wat kosten.
Debatavond, filmavond, tentoonstelling, smaakbeleving, lezing.
• Ingetogen aqua verblijfsrecreant: idem + logies.
• Rustig groen dagrecreant: markt, open dag, wandeling,
bijzondere locatie met kopje koffie.
• Gezellig lime dagrecreant: familieactiviteiten, speurtocht, doeactiviteit, show/voorstelling/op pad, gezelligheid, met z’n allen,
totaalpakket, betaalbaar.
Samenwerking: waarom
• Alleen of samen?
• Zichtbaarheid vergroten door meer massa
•Publiek een gevarieerd programma bieden
• Menskracht en expertise bundelen
• Meer aandacht in de landelijke campagne
Voorbeelden
• Thematische wandel- of fietsroute
• Speurtocht
• Prijsvraag (in combinatie met Social Media) (Raad welk voorwerp, Vind het
object, steeds bij andere instelling)
• Spel (Levend stratego, Risk)
• Arrangement met horeca /MKB
• Minifestival
• Markt
• Film of debatavond
• Kinderprogramma in herfstvakantie
• Culinaire activiteit (zelf eenheidsworst maken )
Invalshoeken WO1
• Hoe neutraal ben jij?
• Wie zijn je vrienden/vijanden?
• Ben jij Duitser, Fransman, Engelsman, Belg etc?
• Blijven of vluchten?
• Stem op je favoriete object
• Waar denk jij aan bij Nederland in de Eerste Wereldoorlog (en
achteraf: denk je nu anders?)
• Familieverhalen
• Schaarste (toen en nu)
Voorbeelden 2013
• Nacht van de Geschiedenis Schiedam
• Stuk van het Jaar
• Rotterdams geschiedenisfestival
• Week van de koloniale geschiedenis
• MuseumNa8 Zeeland
• Gelderse Museumdag
• 24 uur Nijmeegse geschiedenis
• Thematische activiteiten: vorstelijke uitstapjes, culinaire
activiteiten, kinderactiviteiten
Voorbeelden 2013
Hoe zorg je dat jouw activiteit opvalt?
• Duidelijke aansluiting thema Vriend & Vijand
• Maak het bijzonder/exclusief (dit kun je alleen beleven tijdens
de Maand van de Geschiedenis)
• Samen = meer massa = meer zichtbaarheid (ook individueel)
• Arrangementen/gekoppelde activiteiten doen het goed
• Laat duidelijk zien voor wie je activiteit bedoeld is (gerichter
wegzetten in landelijke campagne)
• Zorg voor aansprekend beeldmateriaal
• Meld je activiteit voor de zomer aan op de website (aanloop
communicatiecampagne)
• Communiceer ruim van te voren herhaaldelijk over je activiteit
Promotiecampagne
• Website met activiteiten, nieuws en verdieping
• Programmamagazine i.s.m. Historisch Nieuwsblad
(oplage 200.000)
• Promotiemateriaal instellingen (banier, poster,
magazines, ansichtkaarten)
• Promotiemateriaal bibliotheken (display, Maand van de
Geschiedenisboek, magazines, posters boekentips)
• Promotiefilmpjes
• Online quiz
• Social media (Twitter en Facebook)
Promotiekanalen
• Offline: Veen media, Museumkaartmagazine,
thematijdschriften, landelijke en regionale kranten,
NTR/VPRO Andere Tijden, Nostalgienet, Brava nl
Klassiek, regionale omroepen, landelijke omroepen
(zoals Max), toeristische marketingbureaus, vakmedia.
• Online: Historiek, Veen media, Dagje Weg, Facebook,
Twitter (eigen en van partners), Weekend van de
Wetenschap, websites partners, Oneindig NoordHolland, Het verhaal van Groningen e.a.,
themapartners (SSEW, Europeana, If then is now, e.a.)
Promotiecampagne
Website
Inspiratie website
Maandvandegeschiedenis.nl
Inspiratie website
Promotiecampagne
Magazine i.s.m. Historisch Nieuwsblad
Promotiecampagne
Maand van de Geschiedenisboek i.s.m. CPNB
Promotiecampagne
Stuk van het Jaar, BRAIN
Impressieopening 2013 Soestdijk
Opening op televisie
Bijlage in de Gelderlander
Vragen?

similar documents