Inclusive, innovative and reflective societies

Report
Милица Голубовић Тасевска
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Horizon 2020
The EU Framework Programme for Research and Innovation
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ →
Horizon 2020
The EU Framework Programme for Research and
Innovation
→ Find Your area
→ Social Sciences & Humanities
→ Europe in a changing world – Inclusive, innovative
and reflective societies
Inclusive, innovative and reflective
societies
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
→ Calls and funding opportunities
Позиви који су у току:
1. New forms of innovation
2. Reflective Societies: Cultural Heritage and European
Identities
3. The Young Generation in an Innovative, Inclusive and
Sustainable Europe
Where to find a Call for Proposals
Call
1
New forms of innovation
→ More information
→ The submission session is now available for: INSO-1-2014(IA), INSO- 22014(RIA), INSO-3-2014(RIA), INSO-6-2014(CSA), INSO-7-2014(CSA),
INSO-8-2014(CSA)
→ 11.12.2013. – 29.04.2013.
→ 8 topics
Укупан буџет пројекта: 23.500.000,00 €
Call 2
Reflective Societies: Cultural Heritage and
European Identities
RIA & CSA
10 topics
11.12.2013. - 30.09.2014
Укупан буџет Пројекта: 14.000.000,00 €
Call
3
The Young Generation in an Innovative, Inclusive
and Sustainable Europe
RIA
7 topics
11.12.2013. - 07.01.2015.
Укупан буџет пројекта: 10.200.000,00 €
I
Find a suitable Call for Proposals
 “Participant Portal” је место на ком Европска
комисија објављује све позиве истраживачких и
иновативних програма Н 2020
 Other funding opportunity section (додатни
пројекти)
H 2020 online Manual
II Find project partners or apply as an
individual team or researcher
 Collaborative projects - најмање 3 организације из
различитих земаља чланица ЕУ и придружених
земаља
 Individual researcher or team (ови пројекти су
углавном финансирани преко European Research
Council (ERC) грантова и MSCurie акција)
III Create an account on the portal H 2020 online
manual
Пре подношења пројекта Европској комисији потребно
је да се отвори рачун на Порталу за учеснике
(REGISTER)
IV Register your organisation
 Европска комисија има “online” регистар
организација које учествују у ЕУ истраживањима у
области иновације, едукације и у аудиовизуелним и
културним програмима.
 Ваша организација мора да буде регистрована на
порталу за учеснике када добија Participant
Identification Code (PIC).
V Submit your project proposal to the
Commission
 Пројекат се подноси на посебној страни која се
односи на ваш позив.
→ Submission service
Inclusive, innovative and reflective
societies
Хвала на пажњи
Милица Голубовић Тасевска, саветник
телeфон: 011 / 36 16 589
e-mail: [email protected]

similar documents