(I). Rol van de Centrale Sterilisatie Afdeling

Report
Opleiding: Logistiek en technische vervoerskunde, Hogeschool van Amsterdam
Stagebegeleiding: Margaret van Valkengoed, PICA
Inhoudsopgave







Achtergrond CSA
Probleem- & doelstelling
Wat voegt waarde toe?
Wet- en regelgeving
Huidige situatie
Verspillingen & aanbevelingen
Implementatie
Achtergrond (I)
Rol van de Centrale Sterilisatie Afdeling
• Voorkomen van besmetting en infecties;
• Leverancier van schone instrumenten;
• Beschikbaarheid van instrumenten;
Achtergrond (II)
Lean werken en denken;

Niet harder maar slimmer werken

De CSA medewerkers voeren verbeterprojecten uit.

Momenteel 20 lean projecten tegelijk.
Achtergrond (III)
Lean werken en denken;
1.
Wat is waarde in de ogen van de klant?
2.
Waar wordt waarde gecreëerd?
3.
Verwijder verspilling en creeër doorstroming
4.
Alleen producten die de klant werkelijk wilt (door
terugkoppeling of pull)
5.
Garandeer dat verspilling wegblijft
Tijd
Probleem

Transport van re-usable medische instrumenten van- en naar de
poliklinieken en verpleegafdelingen
◦ Onnodige besmettingsrisico’s;
◦ Verspillingen in ondermeer tijd, mankracht en middelen;
Er is weinig inzicht in de huidige situatie
Doel
De re-usable goederenstroom tussen de CSA en de
poliklinieken en verpleegafdelingen optimaliseren volgens
de methode van lean.
-
Voldoen aan wet- en regelgeving;
Verspillingen ellimineren;
Toegevoegde waarde
Wat is waarde in de ogen van de klant?






Minimaliseren van besmettingsrisico’s;
Tegengaan van aantasting door vuil;
Het schoonmaken van de instrumenten;
Distributie van schone instrumenten naar de opslagruimte;
Afdelingen hebben instrumenten op voorraad wanneer zij deze
nodig hebben;
Een constante en korte levertijd;
Wet- en regelgeving
•
•
•
•
•
Consequent goede werkwijzen volgen;
Blootstelling aan onnodige risico’s en beschadiging voorkomen
Het aantal micro organismen rondom schone instrumenten is laag
Transport en opslag in een afgesloten transportmiddel of ruimte.
Vuile instrumenten zo spoedig mogelijk gereinigd door de CSA.
(Norm = 7 uur)
Huidige situatie (I)
Transport
 Dagelijks twee transporteurs
◦ Transportwerk rouleert onder alle 36 CSA medewerkers

Twee transportkarren
◦ Polikar 1: 5 afdelingen
◦ Polikar 2: 8 afdelingen
Iedere ochtend om 07:30 start distributie en ophalen van
instrumenten
Huidige situatie (II)
Huidige situatie (III)
Logistieke grondvorm
Dag 1
Gebruik
patiënt
In werkelijkheid
11 afgiftepunten
Dag 2
Afdeling reinigt de instrumenten
met een ongecertificeerde machine
Klaarleggen
instrument en
formulier
Machine
reiniging
Dag 2
Afgiftepunten
Dagelijks tussen 07:30 en
08:30 na distributie schoon
Transport vuil
Werkvoorraad vuil CSA: Schoonmaken
instrumenten
Dag 3
Tot
volgende
dag
Assembleren
transportkar 1 & 2
Dagelijks tussen
07:30 en 08:30
Ontvangst
Opslag
Instrumenten
opslaan
Distributie schoon
Gebruik
patiënt
In werkelijkheid 13
ontvangstpunten
= voorraadpunt
Huidige situatie (IV)
Doorstroming in de keten
Pull (Lean):
Proces B start als proces A is afgerond
Push:
Proces start
op initiatief medewerker
In werkelijkheid
Afdeling reinigt de instrumenten
met een ongecertificeerde machine
Gebruik
patiënt
Machine
reiniging
Tot
volgende
dag
Assembleren
transportkar 1 & 2
11 afgiftepunten
Klaarleggen
instrument en
formulier
Afgiftepunten
Dagelijks tussen
07:30 en 08:30
Dagelijks tussen 07:30 en
08:30 na distributie schoon
Transport vuil
Ontvangst
Opslag
Instrumenten
opslaan
Distributie schoon
In werkelijkheid 13
ontvangstpunten
Werkvoorraad vuil CSA: Schoonmaken
instrumenten
Gebruik
patiënt
Besmettingsrisico’s
Vuil ligt
open
Gecombineerd
met schoon
Risicovolle
ruimte
Uitgifte
Gebruik
patiënt
Klaarleggen
instrument
Opslag
Ontvangst
Transport vuil
CSA
Distributie schoon
Instrumenten
opslaan
Schone
ruimte
- Vuile instrumenten worden na 16 tot 24 uur opgehaald
- Schone instrumenten worden niet altijd direct opgeslagen.
Afgesloten kast
Gebruik
patiënt
Besmettingsrisico’s
Ontvangstruimte schone instrumenten
 Op de gang
 In spoelkeukens
 Patiëntenkamers
 Wondkamer
Wegnemen besmettingsrisico’s

Ontstaan in de ontvangst- of uitgifteruimte;

Bij voorkeur zitten instrumenten zoveel mogelijk in een afgesloten
ruimte;
Advies: Afgesloten transportbakken
Afgesloten transportbak
Afgesloten transportbak
Afgesloten
kast
Opslag
Gebruik
patiënt
Klaarleggen
instrument
Transport vuil
CSA
Distributie schoon
Instrumenten
opslaan
Gebruik
patiënt
Verspillingen
Veel wachttijd in de keten

Vuile instrumenten worden niet direct klaargezet.
◦ Machinereiniging einde van de dag.

Vuile instrumenten worden éénmaal per dag opgehaald.
◦ Deze zijn al 16 tot 24 uur vuil.

Schone instrumenten worden pas de volgende ochtend verzonden.
Klaarleggen
instrument en
formulier
Gebruik
patiënt
Transport vuil
Werkvoorraad vuil
CSA
Opslag
Assembleren
transportkar 1 & 2
Distributie schoon
Instrumenten
opslaan
Gebruik
patiënt
Reduceren wachttijd
Na iedere
ochtend en
middag
Gebruik
patiënt
Machine
reiniging
Klaarleggen
instrument en
formulier
Tot
volgende
dag
Assembleren
transportkar 1 & 2
Uitganspunt: Zo
snel mogelijk
Afgiftepunten
Transport vuil
Ontvangst
Distributie schoon
Werkvoorraad vuil
CSA
Opslag
Instrumenten
opslaan
Gebruik
patiënt
Reduceren wachttijd
Nieuwe situatie




Vuile instrumenten worden direct klaargezet;
Vuil ophalen om 12uur en 17uur;
Schoonmaken in de middag en avond;
Distributie in de ochtend.
Reduceren wachttijd effect

Doorlooptijd van 40 tot 48 uur naar 16 tot 24 uur
◦ Verlagen instrumentenvoorraad


Stoppen met machinereiniging
Frequenter aanvoeren = betere doorstroming op de
CSA
win – win situatie
Mits voldoende wilskracht.
Verspilling tijdens transport
Organisatie en afstemming
 Ontvangstruimtes op slot;

Geen ruimte om schone instrumenten neer te zetten;

Vuile instrumenten niet goed klaargezet;
Transport naar afdelingen zonder vuile instrumenten;

Aanbevelingen organisatie en
afstemming

Stem af met de afdelingen;
Meet hoevaak deze verspillingen voorkomen;

Stuur bij waar nodig;

◦ Eventueel via een lean-project.
Implementatie
AP
CD
Medewerkers,
afdelingen en bestuur
tevreden?
4. Ketensamenwerking
3. Verkorten totale
doorlooptijd
Borging
1. Besmettingsgevaar
(Transportbakken)
2. Verkorten doorlooptijd
tot en met reinigen
Conclusie
Doel:
De re-usable goederenstroom tussen de
CSA en de poliklinieken en
verpleegafdelingen optimaliseren volgens
lean.

Transportbakken  reductie besmettingsrisico;
Andere transporttijden  Wachttijd in de keten
verkorten;

Transportverspillingen meten en afstemmen

Vragen?

similar documents