2014 ıv.dönem il koordinasyon kurulu toplantısı

Report
T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU
TOPLANTISI
30 EKİM 2014
T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
ŞIRNAK İLİ
2014 YILI
IV. DÖNEM
İL KOORDİNASYON KURULU
TOPLANTISI
(ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU)
30 EKİM 2014
2014 YILI IV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
YERİ: Valilik Toplantı Salonu
TARİH: 30.10.2014
SAAT: 14.00
G Ü N D E M:
1. Kurul Başkanının açılış konuşması.
2. Üçüncü Dönemin değerlendirilmesi.
3. Gelecek yıla ait il yatırım tekliflerine esas olacak araştırma ve envanter
çalışmalarının gözden geçirilmesi.
4. İzleme ve koordinasyon çalışmaları.
5. Dilek ve temenniler.
6. Kapanış.
A-GİRİŞ
2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine
Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 25 Ekim 2013 tarih ve 28802 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2014 yılı programı
ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin,
sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili
tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli
kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak
hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve
eksiksiz olarak yürütülecektir.
B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin
44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem
raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlara ve sektörlere göre dağılımı
yapılmıştır.
2014 yılında 14 kuruluşun ve özellikli projelerin Ekim ayı sonu itibariyle
6 sektörde 270 proje için ayrılan ödenek miktarı 383.132 Milyon TL’dir.
İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, GAP, DİKA projelerinin
değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2014 yılı Ekim ayı sonu
itibariyle 218.944 Milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi gerçekleşme
oranı % 57’dir. Sektörler itibariyle 2014 yılı Eylül ayı gerçekleşme durumunu
gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.
S.
NO
SEKTÖRÜ
PROJE
SAYISI
1
ULAŞTIRMA
34
2
3
4
5
6
TARIM
EĞİTİM
SAĞLIK
ENERJİ
D.K.H.
TOPLAM
PROJE BEDELİ
(1000 TL)
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
(1000TL)
2014
YILI
ÖDENEĞİ
(1000 TL)
DÖNEM
SONUNA
KADAR
HARCAMA
(1000 TL)
NAKDİ
GERÇEKL.
ORANI (%)
1.277.340
561.985
140.176
46.641
33
182.612
125.689
41.853
40.950
98
302.180
102.708
95.037
32.097
34
6.851
0
7.247
634
9
245.900
82.345
37.897
67.657
179
173.160
56.974
60.922
30.965
2.188.043
929.701
383.132
218.944
24
55
16
17
124
270
TABLO-I
53
57
S.
NO
KURULUŞU
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
(1000 TL)
2014 YILI
ÖDENEĞİ
(1000 TL)
DÖNEM
SONUNA
KADAR
HARCAMASI
(1000 TL)
NAKDİ
GERÇL.
ORANI
(%)
TOPLAM PROJE
SAYISI
SEKTÖRÜ
TOPLAM
PROJE
TUTARI
(1000 TL)
EĞİTİM
237.025
85.945
26.200
13.436
51
1.270.848
544.717
67.334
50.366
75
1
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
7
2
KARAYOLLARI 9.BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
22
20
ULAŞTIRMA
1.145.617
505.274
46.884
39.407
84
2
ENERJİ
125.231
39.443
20.450
10.959
54
3
TEAİŞ 16.İLET. TES. VE
İŞL. GRUP MD.
15
ENERJİ
120.669
42.902
17.447
56.698
325
4
İLLER BANKASI 11.BÖLGE
MÜD
5
D.K.H.
9.586
6.617
5.126
8.775
171
5
İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MD.
8
TARIM
414
414
102
25
6
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
1
D.K.H.
61
0
81
0
0
7
DSİ 10.BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
22
281.191
152.383
49.489
46.684
94
8
9
10
İL ÖZEL İDARESİ
0
16
TARIM
182.198
125.689
41.439
40.848
98
6
D.K.H.
98.993
26.694
8.050
5.836
72
240.515
97.137
193.258
31.645
16
108
48
EĞİTİM
65.155
16.763
68.837
18.661
34
4
SAĞLIK
3.007
0
2.919
195
3
14
ULAŞTIRMA
131.723
56.711
93.292
7.234
8
42
D.K.H.
40.630
23.663
28.210
5.555
20
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
12
SAĞLIK
3.844
0
4.328
439
10
ŞIRNAK ORMAN İŞL. MÜD.
9
D.K.H
828
0
828
374
45
ÖZELLİKLİ PROJELER
2014 YILI
ÖDENEĞİ
DÖNEM
SONUNA
KADAR
HARCAMA
NAKDİ
GERÇL.
ORANI
(%)
PROJE
SAYISI
SEKTÖRÜ
TOPLAM PROJE
TUTARI
ÖNECEKİ
YILLAR
HARCAMASI
İL ÖZEL İDARE
(KÖYDES)
40
D.K.H.
7.373
0
7.373
4.056
55
12
GAP PROJELERİ
2
D.K.H.
1.339
0
1.339
0
0
13
GENÇLİK
HİZMETLERİ
SPOR
MÜDÜRLÜĞÜ
9
9.915
0
9.915
6.369
64
14
DİKA
10
4.435
0
0
0
0
2.188.043
929.701
383.132
218.944
S. NO
KURULUŞU
11
TOPLAM
270
D.K.H.
D.K.H.
57
(*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 48 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden
tabloya dâhil edilmemiştir.
TABLO-II
YATIRIMCI KURULUŞLAR SUNUM SIRALAMASI
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TEİAŞ
İLLER BANKASI
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İL ÖZEL İDARESİ
ÖZEL İDARE –KÖYDES
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Proje Sayısı
:7
Tam./Devam eden Proje : 2/5
İhale Aş./Başlamayan
: 0/0
Toplam Proje Tutarı
: 237.025.000 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 26.200.000 TL
2014 Yılı Harcaması
: 13.436 TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 51
Fiziki Gerçekleşme
: % 70
2014 yılında Üniversitemiz için 26.200 Milyon
TL ödenek ayrılmıştır.
Toplam Proje Sayısı : 22
Tam./Devam eden Proje: 0/20
İhale Aş./Başlamayan : 0/2
Toplam Proje Tutarı
: 1.271 Milyar TL
2014 Yılı Ödeneği
: 67.334 Milyon TL
2014 Yılı Harcaması
: 50.366 Milyon TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 75
GAP kapsamında ilimizde devam devam eden;
önemli projelerimiz;
TOPLAM
PROJE
TUTARI
(1000)
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
(1000)
2014
ÖDENEĞİ
(1000)
Cizre-Şırnak Yolu
262.500
157.522
15.000
(Cizre-Silopi) Ayr.-Irak Hd.
32.776
2.995
500
Ortabağ-Çığlı Ayr. Beytüşşebap
90.100
41.412
3
50 devam ediyor
Şırnak(Pervari-Narlı) Ayr. I.Kısım
5.632
1.530
3
5 devam ediyor
Şırnak(Pervari-Narlı) Ayr. II.Kısım
7.183
5.996
3
10 devam ediyor.
Şırnak-Eruh
59.485
8
2
10 devam ediyor
Oyalı Ayr.- Cizre
200.630
81.345
5.000
99 devam ediyor
Cizre-Silopi DY-Habur III. Köprüsü
53.742
5.375
1
Cizre-Silopi
111.190
60.488
3.000
Beytüşşebap Ayr.-Çığlı
(Hakkari-Çukurca)Ayr. (GAP)
25.440
2
2
0 başlamadı.
Uludere-Uzungeçit (GAP)
1.215
128
100
0 başlanmadı.
1.088
744
340
90 devam ediyor.
263.593
142.613
20.000
80 devam ediyor
PROJENİN ADI
Eruh-Fındık (Bağgöze Bağlantısı Dahil)
(Proje Müşavirlik) (GAP)
Şırnak-Ortabağ-Çığlı Güvenlik Yolu
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
%
85 devam ediyor.
0 başlanmadı.
0 başlamadı
85 devam ediyor
Karayolu ağında devam eden ve GAP kapsamı dışında olan projelerimiz.
PROJENİN
TOPLAM TUTARI
2014
ÖDENEĞİ
FİZİKİ
GERÇEKLEŞME
4.240.000
2.000
%0
650.000
450.000
% 40
Muhtelif Köprü Onarımları
3.200.000
750.000
% 15
Şanlıurfa-Habur Otoyolu(proje)
21.296.000
1.500.000
% 30
782.000
95.000
% 50
PROJENİN ADI
Şırnak Hakkâri ayrım-Uludere ( İl Yolu Onarım)
9.Bölge Sınırları Dahilinde
Güzergahları ve Kavşakları
Muhtelif
Yol
Cizre Şırnak (Ergani -Dicle) (KAMULAŞTIRMA)
GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 20 projenin 2014 yılı ödeneği
46.884.00 TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür. 2014 yılı ödeneği 20.450.000
TL’dir.
Toplam Proje Sayısı
: 15
Tam./Devam eden Proje : 2/2
İhale Aş./Başlamayan : 0/11
Toplam Proje Tutarı
: 120.669.000 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 17.447.000 TL
2014 Yılı Harcaması
: 56.698.000 TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 325
Fiziki Gerçekleşme
: % 25,3
Müdürlüğün ilimizde yürüttüğü projelerin 2014 yılı ödeneği 17.447 Milyon TL’dir.
Cizre 380TMKızıltepe 380TM
45.000
0
5.002
0
0
Cizre PS/3-A
8.000
0
2
0
0
Silopi TES-Cizre TM
10.500
2.200
8.300
10.500
100
380 KV Gercüş-IlısuCizre-Sınır
40.000
38.000
2.000
39.500
98,8
Projeler Şırnak, Cizre, Uludere, Silopi ve Beytüşşebap da devam etmektedir.
Toplam Proje Sayısı
Tam./Devam eden Proje
İhale Aş./Başlamayan
Toplam Proje Tutarı
2014Yılı Ödeneği
2014 yılı harcaması
Nakdi Gerçekleşme
Fiziki Gerçekleşme
:5
: 2/3
: 0/0
: 9.586.000 TL
: 5.126.000 TL
: 8.775.000 TL
: %171
: % 95
Hilal Haritası, Mezra ve Beytüşşebap kanalizasyon inşaatı tamamlanmış
olup kabulü beklemektedir. Kasrik kanalizasyon çalışmaları inşaatı devam
etmekte ve İdil haritası ihalesi yapılmış olup yer tesliminden sonra işe
başlanacaktır.
Toplam Proje Sayısı
:8
Tam./Devam eden Proje : 0/8
İhale Aş./Başlamayan
: 0/0
Toplam Proje Tutarı
: 413.600 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 413.600 TL
2014 Yılı Harcaması
: 102.260 TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 25
Fiziki Gerçekleşme
: % 42
İl Müdürlüğü’ne 2014 yılında 8 proje için 413 Bin TL ödenek ayrılmıştır.
Toplam Proje Sayısı
:1
Tam./Devam eden Proje : 0/1
İhale Aş./Başlamayan
: 0/0
Toplam Proje Tutarı
: 61.250 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 81.000 TL
2014 yılı harcaması
:0
Nakdi Gerçekleşme
:%0
Fiziki Gerçekleşme
: % 100
Toplam Proje Sayısı
: 22
Tam./Devam eden Proje : 3/11
İhale Aş./Başlamayan : 8/0
Toplam Proje Tutarı
: 281.191.774 TL
2014 Yılı Ödeneği
:49.489.798 TL
2014 Yılı Harcaması
: 46.684.272 TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 94
Fiziki Gerçekleşme
:-
Şırnak- Hakkari TCK yolu, Kavşaktepe ve Ballı baraj gövdesine denk geldiğinden
yolun deplasesinin yapılması gerekmektedir.
İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır.
TOPLAM
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ YILLAR
HARCAMASI
48.946.955
48.906.239
216
0
0
99
Kavşak tepe Barajı 32.196.200
9.325.281
21.434.919
21.434.261
64
100
Musa tepe ve Çetin
31.290.605
tepe Barajları
28.055.498
2.656.844
2.656.510
45
99
Şırnak –Uludere
Ballı Barajları
2014
ÖDENEĞİ
FİZİKİ
GER.%
2014 yılı 3 adet baraj inşaatı için 112,433 Milyon TL ve diğer 19 adet DSİ
yatırımları için ise 168.758 Milyon TL ayrılmış olup; toplamda 281.191 Milyon TL
ayrılmıştır.
Top. Proje Sayısı
: 108
Tam./Devam eden Proje: 19/85
İhale Aş./Başlamayan : 2/2
Top. Proje Tutarı
: 240.515.127 TL
2014Yılı Ödeneği
: 193.258.633 TL
2014Yılı Harcaması
: 31.645.708 TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 16
Fiziki Gerçekleşme
: % 67
SEKTÖRÜ
PROJE
SAYISI
TOPLAM
PROJE
TUTARI
(1000)
2014
ÖDENEĞİ
(1000)
EĞİTİM
48
65.155
68.837
SAĞLIK
4
3.007
2.919
ULAŞTIRMA
14
131.723
D.K.H.
42
40.630
TOPLAM
108
240.515
2014 YILI
HARCAMASI
(1000)
NAKDİ
GERÇEKLEŞME %
18.661
34
195
3
7.234
8
28.210
5.555
20
193.258
31.645
16
93.292
Toplam Proje Sayısı : 40
Tam./Devam eden Proje :15/25
İhale Aş./Başlamayan : 0/0
Toplam Proje Tutarı
: 7.373.006 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 7.373.006 TL
2014Yılı Harcaması
: 4.056.656 TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 55
Fiziki Gerçekleşme
: % 53
2014 Yılı KÖYDES projesi için toplam 7.373.006 TL ödenek ayrılmıştır.
Toplam Proje Sayısı
: 12
Tam./Devam eden Proje : 0/5
İhale Aş./Başlamayan : 0/7
Toplam Proje Tutarı
: 3.844.350 TL
2014 Yılı Ödeneği
: 4.328.111 TL
2014 Yılı Harcaması
: 439.222 TL
Nakdi Gerçekleşme
: % 10
Fiziki Gerçekleşme
: % 20
Sağlık Müdürlüğünce, 12 adet proje için 4,3 Milyon TL ayrılmıştır.
Toplam Proje sayısı
Tam./Devam eden Proje
İhale Aş./Başlamayan
Toplam Proje Tutarı
2014 Yılı Ödeneği
2014Yılı Harcaması
Nakdi Gerçekleşme
Fiziki Gerçekleşme
:9
: 2/0
: 2/5
: 827.827 TL
: 827.827 TL
: 374.000 TL
: % 45
: % 45
Toplam Proje Sayısı : 54
Tam./Dev. eden Proje
İhale Aş./Başlamayan
Toplam Proje Tutarı
2014 Yılı Ödeneği
2014 Harcaması
Nakdi Gerçekleşme
Fiziki Gerçekleşme
: 33/20
: 0/1
: 62.424.766 TL
: 51.742.463 TL
: 22.942.415 TL
: % 44
: % 40,5
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 54 adet projesi için ayrılan 51.742.463 TL ödeneğin
22.942.415 TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında % 44 nakdi gerçekleşme
sağlanmıştır.
Toplam Proje Sayısı
Tam./Devam eden Proje
İhale Aş./Başlamayan
Toplam Proje Tutarı
2014 Yılı Ödeneği
Nakdi Gerçekleşme
Fiziki Gerçekleşme
:2
: 0/0
: 2/0
:0
:0
:0
:0
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı
Medrese çevre düzenleme işi ve Kırmızı Medrese restorasyonu
programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.
Toplam Proje sayısı
Tam./Devam eden Proje
İhale Aş./Başlamayan
Toplam Proje Tutarı
2014 Yılı Ödeneği
2014Yılı Harcaması
Nakdi Gerçekleşme
Fiziki Gerçekleşme
:9
: 2/3
: 0/4
: 9.915.302 TL
: 9.915.302 TL
: 6.369.653TL
: % 64
: % 80

similar documents