Document

Report
2011/2012 FALL
LOGO
http://sct.emu.edu.tr/bdem/bdem105
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
BDEM 105 – Bilgisayar Uygulamaları I
ÜNİTE
1
Bilgi Teknolojilerine ve Bilgisayara Giriş
Öğr. Gör. : Raygan Kansoy
ÜNİTE
1
İşlenecek Konular
1
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ
2
BİLGİSAYARA GİRİŞ
2.1 Bilgisayar Nedir?
2.2 Bilgisayarın Tarihsel Gelişimi
2.3 Bilgisayarın Kullanım Alanlar
2.4 Bilgisayar Kategorileri
2.5 Bilgisayar Nasıl Çalışır?
2.6 Bilgisayar Donanımı
2.7 Bilgisayar Yazılımı
2
ÜNİTE
1
1. Bilgi Teknolojilerine Giriş
 BT (Bilgi Teknolojisi), bilgisayar (yazılım ve donanım)
ve iletişim teknolojisinin (veri, ses iletişimi, ağlar vb)
bileşimi olarak tanımlayabileceğimiz alanların genel adıdır.
 BT,farklı biçimlerdeki bilgiyi oluşturmak,saklamak, alış veri
şini yapmak, kullanmak üzere bütün bu biçimleri kullanan
teknolojinin kendisidir.
 Veri toplamak, işlemek ve teslim etmekle ilgili teknolojilerin
tümünü içerir.
3
ÜNİTE
1
1. Bilgi Teknolojilerine Giriş
 Veri : Bilgiyi oluşturan parçalardır. Çoğunlukla tek
başlarına anlamları yoktur. Bir kişinin adısoyadı, sicil
numarası birer veridir. Benzer şekilde bir ürünün
üretim tarihi, fiyatı vb bilgileri de birer veridir.
 Bilgi : Verilerin işlenmiş anlamlı sonucudur. Bilgi bir
yargı üretir. Örneğin bir hesaplamada kullanılan
rakamlar veridir, hesaplamanın kendisi ve sonucu bir
bilgidir
4
ÜNİTE
1
1. Bilgi Teknolojilerine Giriş
BT NE YAPAR?
 Verimliliği ve etkinliği artırır.
 Düzenli işlemleri otomatikleştirir.
 Yetenekleri ve bilgiyi artırır.
 Bilgiye erişimi sağlar.
 Bilgiyi yönetmemizi ve bilgiyi yorumlamamızı artırır.
 İletişimi artırır.
5
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.1 BİLGİSAYAR NEDİR?
Giriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları veriler üzerinde aritmetiksel
ve mantıksal işlemler yaparak işleyen ve bu işlenmiş bilgileri çıkış
birimleri ile bize ileten, donanım (hardware) ve yazılım (software)
dan oluşan elektronik bir makine dir.
Aritmetik
İşlemler
Toplama, çarpma, çıkarma,
bölme
Mantıksal
İşlemler
Karşılaştırma (Küçük veya
Büyük), Karar verme
6
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.2 BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ
 1942 yılında colossus adı verilen sifre çözmek amacı ile
kullanılan elektronik cihaz üretildi.
 1945 yılında ENIAC isimli ilk bilgisayar üretildi. Saniyede
5000 islem yapabilmekteydi.
 1981 yılında IBM ilk kisisel bilgisayarı (PC) gelistirdi.
 1983 yılında APPLE macintosh isletim sistemi kullanan
kisisel bilgisayarını üretti .
 1991 yılında ilk dizüstü bilgisayar üretildi.
7
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.2 BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ
Bilgisayarların gelişimi 5 kuşakta gerçekleşmiştir. Her yeni kuşakta boyutların
küçülmesi, performansın artması, çevre donanımların gelişmesi gibi teknolojik
yenilikler görülmektedir.
 1. Kuşak Bilgisayarlar (1946-1959): Vakumlu tüp teknolojisiyle geliştirilen
ENIAC, EDVAC ve UNIVAC. İnsanlık tarihinde genel amaçlı ilk bilgisayar,
1946 yılında tamamlanan ENIAC’tır (Electronic Numerical Integrator And
Computer).






Ağırlık : 50 ton
Vakumlu Tüp Adeti : 18.000
Veri Giriş Aygıtı : IBM 405 Kart Okuyucu
Kapladığı Alan : 167 m²
Yaptığı İşlemler : Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme, Karekök Hesaplama
Saniyede Yapılan İşlem Adeti : 5.000 adet toplama işlemi
8
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.2 BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ
 1. Kuşak Bilgisayarlar’ın Temel Özellikleri :
 İşlemci olarak çok büyük vakum tüpleri kullanılırdı,
 Fazla enerji harcarlardı,
 Çevreye fazla ısı yayarlardı,
 Veri programlarını ana belleklerinde tutarlardı,
 Saklama aracı olarak manyetik teyp kullanılırdı,
 Programlar fazla detay gerektiren makine dilinde yazılırdı.
9
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.2 BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ
ENIAC
10
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.2 BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ
 2. Kuşak Bilgisayarlar (1959-1964): Transistör teknolojisiyle
üretilen bilgisayarlar. Transistör teknolojisinin kullanıldığı ilk bilgisayar
IBM’in 1401 modelidir. Bu bilgisayarların boyutu 1. kuşak bilgisayarlarla
kıyaslanamayacak kadar küçüktü. Performans açısından da
kıyaslanamayacak bir gelişim sağlanmıştır.
 2. Kuşak Bilgisayarlar’ın Temel Özellikleri :






İşlemci olarak transistör kullanılırdı
Ortalama 10.000 transistör ile çalışırlardı
Az enerji kullanırlardı
Daha az ısı yayarlardı
Transistörler tablolar üzerine el ile monte edilirdi
Programlar fazla detay gerektiren makine dilinde yazılırdı.
11
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.2 BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ
 3. Kuşak Bilgisayarlar (1964-1970): Entegre devre teknolojisi
kullanılarak üretilen bilgisayarlar. Bu kuşaktaki bilgisayarlarda da boyutlar
önemli ölçüde azaltılmıştır ve önemli düzeyde performans gelişimi
sağlanmıştır. Entegre devre teknolojisiyle üretilen ilk bilgisayar IBM’in 360
modelidir
.
 3. Kuşak Bilgisayarlar’ın Temel Özellikleri :
 İşlemci olarak entegre devreler kullanılırdı
 Düşük maliyet ile yüksek güvenirlik sağlanmaya başlandı
 Manyetik diskler kullanılmaya başlandı
 Program ve veriler ihtiyaç duyulduğu sürece saklanabiliyordu
12
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.2 BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ
 4. Kuşak Bilgisayarlar (1964-1970): Silikon yonga teknolojisiyle üretilen
bilgisayarlar. Mikro işlemci yada yonga teknolojisi sayesinde bilgisayarlar
avuç içine sığacak kadar küçültülebilmiştir. Ayrıca güç tüketimi azaltılmış ve
performans ciddi boyutta iyileştirilmiştir. Geliştirilen ilk mikro işlemci Intel
4004 işlemcisidir..
 4. Kuşak Bilgisayarlar’ın Temel Özellikleri :
 Mikroişlemcilerle daha hızlı işlemler yapılmaktadır
 Daha fazla bilgi ve program saklanabilen disk ve CD'ler
kullanılabilmektedir
 Yapay zekâ kavramı hayata geçirilmiştir
 Ağ sistemleri oluşturulup bilgisyarlar arasında iletişim sağlanabildi
 Bilgisayarlar fiziksel olarak küçülerek kullanışlı ve taşınabilir hale geldi
13
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.2 BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ
 5. Kuşak Bilgisayarlar (1990- …) : Yapay Zekâ teknolojileri
kullanılan bilgisayarlardır. Kasparov ile satranç maçı yapan Deep
Blue isimli bilgisayar örnek gösterilebilir. Kullanılan yapay zeka
teknikleri sayesinde Kasparov’la yaptığı maçlardan ilkini
kaybederken,
sonraki
maçlarında
Kasparov’u
yenmeyi
başarmıştır.
14
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.3 BİLGİSAYAR UYGULAMA ALANLARI
 Evlerde : Çeşitli programlar vasıtasıyla tablolar, belgeler, grafikler vb oluşturmak,
Internet’e ulaşmak, oyun oynamak.
 Eğitimde : Yabancı dil öğreniminden, fen bilimlerine ve sosyal bilimlere kadar pek
çok alanda verilen eğitimler günümüzde bilgisayarlarla desteklenmektedir.
Eğitimlerde çeşitli tablo ve grafiklerin, çeşitli simülasyonların, Sesli ve görüntülü
medyanın kullanımı mümkün olmaktadır.
 Bilimsel Araştırmalarda : Günümüzde her bilim dalında yapılan araştırmalar
bilgisayarlarla Desteklenebilmektedir. Çeşitli verilerin toplanması, işlemlerden
geçirilerek analiz edilmesi ve sonuçların raporlanması için bilgisayarlar
kullanılmaktadır.
 Askeri Alanda : Nükleer silahların denetiminde, simülasyon ve uzay çalışmalarında
bilgisayarlar kullanımaktadır.
15
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.3 BİLGİSAYAR UYGULAMA ALANLARI
 Kamusal Hizmetlerde : Devlete bağlı sağlık, eğitim, bankacılık,
denetim vb alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarda
 İletişimde : Internet vasıtasıyla gerçekleştirilen e-posta, sohbet,
görüntülü sohbet uygulamaları için bilgisayarlar sıkça
kullanılmaktadır.
 Ticaret ve Yönetimde : Muhasebe, bordro, satış, rezervasyon,
stok kontrolü vb.
 Yayıncılıkta : Kitap, dergi, gazete vb yayınların yazılmasında
bilgisayarlar yaygın olarak daktilo vb cihazların yerini almıştır.
 Ofis Otomasyonunda : Bir işletmenin ofis hizmetlerinin yerine
getirilmesi için bilgisayarlar kullanılmaktadır.
16
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.3 BİLGİSAYAR UYGULAMA ALANLARI
Örnekler ;








Mimarlar çizimlerinde
Eğitmenler derslerinde
Mühendisler modellerini üretmekte
İş dünyası; grafik, satış analizi, ileriye dönük tahminler, proje
yönetimi, üretim planlama, yatırım gibi konularda
Havayolları, iniş kalkış saatleri, uğrak yerleri ve uçuş programlarını
düzenlemek, rezervasyon ve idari bilgiler için
Trafik kontrol sisteminde gecikmeleri minimum seviyeye indirmek,
trafik akışında optimalliği sağlamak amacıyla
Perakende satış uygulamalarında, stok kontrol işlemlerinde
Kütüphanelerde kitap ödünç verme işlemlerinin yürütülmesi ve
takibi amacı ile.
17
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.3 BİLGİSAYAR UYGULAMA ALANLARI
Örnekler ;
 Turizm sektöründe rezervasyon ve tanıtım amacı ile
 Hastanelerde hasta takibi, hastaların durumları, kuruluşun mali
tablosunu güncel bir şekilde takip etmek için
 İş yerlerinde müşterilere ait bilgileri depolamak, yazışmalarda etiket
basmak, muhasebe işlemlerini yürütmek amacı ile
 Güvenlik unsurunun ön plana çıktığı kuruluşlarda ses, görüntü ve
parmak izlerinden tanıma amacı ile
 Oyun oynamak için
 Grafik Uygulamaları için:
• Tıpta bilgisayarlı tomografi
• İmalat alanında CAD/CAM uygulamaları
18
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.4 BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ
Süper bilgisayarlar
Ana bilgisayarlar
Sunucular
İş İstasyonları
Mikro Bilgisayarlar (Kişisel Bilgisayarlar)
Masaüstü
Bilgisayarlar
Mobil Bilgisayarlar
ve Mobil Aygıtlar
Oyun Konsolları
Gömülü Bilgisayarlar
19
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.4 BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ
Süper Bilgisayarlar
 Süper bilgisayarlar çok sayıda işlemcisi olan ve aynı anda birçok işlem yapabilen,
kapasite, hız ve başarım açısından en güçlü bilgisayar çeşididirler.
 Bir saniye içerisinde bir katrilyondan daha fazla talimatı yerine getirme becerisine
sahiplerdir.
 Süper bilgisayarlar önemli kuruluşların
elinde bulunan ve özellikle çok büyük
hesaplama işlemlerini yapan
bilgisayarlardır.
.
 Genellikle uzman kişiler tarafından
programlanan bu bilgisayarlar araştırma,
fizik, meteoroloji, astronomi, büyük veri
ambarları, karmaşık bilimsel hesaplamalar
alanında kullanılırlar.
20
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.4 BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ
Ana Bilgisayarlar
 Ana Bilgisayar, eş zamanlı olarak bağlı,
yüzlerce hatta binlerce kullanıcıyı idare
edebilen büyük, pahalı ve güçlü bir
bilgisayardır.
 Birden çok işlemci ve çok geniş hafıza ve
depolama aygıtlarına sahiplerdir.
 Bu sistemlerde yazılımlar hemen hemen
tümüyle ana bilgisayarlarda yer alır.
Ana bilgisayara “Dummy terminal/ Aptal
Uç” adı verilen bilgisayarlar bağlanırlar
ve ana bilgisayardaki yazılımları kullanırlar.
 Günümüzde artık bu yapı çok fazla
kullanılmamaktadır.
21
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.4 BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ
Sunucular
 Büyük işletmeler, internet servis sağlayıcıları, eğitim kuruluşları, şirketler gibi geniş
tabanlı ağ yönetim sistemi ile çalışan kuruluşlarda ağ hizmetlerini, erişim ve paylaşım,
veritabanı yönetimini ve veri tabanının paylaşımını sağlamak için dizayn edilmiş güçlü
ve gelişkin bilgisayarlardır.
 Sunucu, bir ağ üzerinde donanım,
yazılım ve diğer kaynaklara erişimi
kontrol eder
 Sunucular; programlar, veriler ve
bilgiler için bir merkezi depolama alanı
sağlar
22
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.4 BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ
İş İstasyonları
 Genellikle sanayi ve araştırma-geliştirme alanlarında, kişisel
bilgisayarlarla yapılamayacak nitelikte ve karmaşıklıkta işleri
yapmak için kullanılırlar.
 Bugün yerlerini kişisel bilgisayarlara bırakmışlardır.
23
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.4 BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ
Mikrobilgisayarlar (Kişisel Bilgisayarlar) :
 En yaygın kullanıma, dolayısıyle en büyük üretim ve
pazarlama payına sahip türdür.
 Kullanım alanları; ev, ofis uygulamaları, multimedia
bileşimli uygulamalar, iş istasyonu, internet erişimi,
eğlence, yazılım geliştirme, tasarım, mühendislik
uygulamaları, veri tabanı kullanımı gibi daha birçok
alanda kullanılmaktadır.
 Hızları, işlevleri, kapasiteleri her geçen gün artmakta
ve yeni özellikler eklenmektedir.
24
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.4 BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ
Mikrobilgisayarlar (Kişisel Bilgisayarlar) :
 Bu gün bir kişisel bilgisayar çok sayıda işleve sahiptir;
 CD-ROM ve ses kartı sayesinde CD-çalar,
 TV kartı sayesinde Televizyon,
 Klavye sayesinde daktilo, radyo kartı sayesinde radyo
işlevleri yerine getirebilirler.
 Kişisel bilgisayarlar masaüstü, diz üstü ve
el yada cep bilgisayarı olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.
25
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.4 BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ
Masaüstü (Desktop) Bilgisayar
26
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.4 BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ
Mobil Bilgisayarlar ve Mobil Aygıtlar
Mobil
Bilgisayar
Mobil
Aygıt
Bir yerden, başka bir
yere taşıyabileceğiniz
kişisel bilgisayardır
Örnekler; notebook
bilgisayarlar, dizüstü
bilgisayarlar ve Tablet
PC’ler
Elinizde
tutabileceğiniz kadar
küçük olan
bilgisayarlardır
Örnekler; akıllı telefonlar,
PDA’lar, avuç içi
bilgisayarlar, taşınabilir
ortam oynatıcılar ve dijital
kameralar
27
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.4 BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ
Mobil Bilgisayarlar ve Mobil Aygıtlar
28
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.4 BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ
Mobil Bilgisayarlar ve Mobil Aygıtlar
El Bilgisayarları
Taşınabilir Medya
Oynatıcıları
Dijital Kameralar
29
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.4 BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ
Oyun Konsolu
Tek kişilik veya çok kişilik video
oyunları için tasarlanmış mobil
bilgisayarlardır.
30
2. Bilgisayara Giriş
2.4 BİLGİSAYAR KATEGORİLERİ
Gömülü Bilgisayarlar
Büyük bir üründe bir bileşen olarak işlev gören, özel amaçlı bir bilgisayardır.
Tüketici
Elektroniği
• Mobil ve dijital
telefonlar
• Dijital
televizyonlar
• Kameralar
• Video
kaydediciler
• DVD
oynatıcılar ve
kaydediciler
• Telesekreterler
Ev Otomasyon
Aygıtları
• Termostatlar
• Sulama
sistemleri
• Güvenlik
izleme
sistemleri
• Küçük aletler
• Işıklar
Otomobiller
• Kilitlenmeyen
frenler
• Motor kontrol
modülleri
• Hava yastığı
kontrolörü
• Hız sabitleyici
İşlem
Kontrolörleri ve
Robotlar
• Uzaktan izleme
sistemleri
• Güç
göstergeleri
• Makine
kontrolörleri
• Tıbbi cihazlar
Bilgisayar
Araçları ve Ofis
Makineleri
• Klavyeler
• Yazıcılar
• Faks
makineleri
• Fotokopi
makineleri
31
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.5 BİLGİSAYAR NASIL ÇALIŞIR ?
Bilgisayar, hafızasında bulunan komutlara göre çalışan, veri girişi
yapılabilen, verileri belirli kurallara göre işleyebilen, sonuçlar elde edebilen
ve bu sonuçları ileride kullanmak üzere kaydedebilen elektronik bir aygıttır.
Veriyi
toplar
(girdi)
İşler
Bilgi
üretir
(çıktı)
Bilgi İşlem Çevrimi
32
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.5 BİLGİSAYAR NASIL ÇALIŞIR ?
 Giriş:
Kişi tarafından veya bilgisayar tarafından sağlanan verilerdir. Bu veriler,
sayılar, harfler, sözcükler, ses sinyalleri ve komutlardır. Veriler giriş
birimleri tarafından toplanır.
 İşlem:
Veriler insanların amaçları doğrultusunda, programın yetenekleri
ölçüsünde işlem basamaklarından geçer.
 Bellek:
Verilerin depolandığı yerdir. Giriş yapılan ve islenen veriler bellekte
depolanır.
 Çıkış:
Bilgisayar tarafından işlem basamaklarından geçirilerek üretilen yazı,
resim, tablo, müzik, grafik, hareketli görüntü, vb. Nil ekrandan ya da
yazıcı, hoparlör gibi değişik çıkış birimlerinden alınmasıdır.
33
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.5 BİLGİSAYAR NASIL ÇALIŞIR ?
Bilgisayarda Bellek Birimleri
 Bilgisayarda en küçük birim BIT tir.
 1 BYTE = 8 Bit
 1 Bit 0 ya da 1'den (kapalı devre=0, açık devre=1) oluşur.
 1 BYTE 1 karakterdir.
 1024 BYTE = 1 KiloByte'dır. (KiloByte = KB)
 1024 KB = 1 MegaByte'dır. (MegaByte = MB)
 1024 MB = 1 GigaByte (GigaByte = GB)
 1024 GB = 1 TeraByte (TeraByte = TB)
34
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.5 BİLGİSAYAR NASIL ÇALIŞIR ?
 BİLGİSAYAR 2 TEMEL KISIMDA İNCELENEBİLİR...
 Bilgisayar Donanımı (Hardware): Bilgisayarların fiziksel
kısımlarına donanım denilmektedir. Gözle görülebilir, elle
tutulabilirler.
 Bilgisayar yazılımı (Software): Donanımı kullanmak için
gerekli programlardır. Bilgisayarın nasıl çalışacağını söylerler.
Elle tutulmazlar.
35
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.6 BİLGİSAYAR DONANIMI
 Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir.
 Bir bilgisayar, donanım olarak bilinen, birçok elektrikli,
elektronik ve mekanik bileşene sahiptir.
 Elle tutulabilirler.
 Örnek : Ekran, klavye, Sabit disk (harddisk), fare, yazıcı,
bellek, mikroişlemci, tarayıcı,…
36
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.6 BİLGİSAYAR DONANIMI
Girdi Aygıtı
 Bir bilgisayara veri ve talimatları girmenize izin verir.
Çıktı Aygıtı
 Bilgiyi bir veya daha fazla kişiye aktaran donanım
bileşenidir.
Sistem
 Bilgisayarın, veri işlemek için kullanılan elektronik
bileşenleri içeren kasasıdır.
Depolama
Aygıtı
İletişim Aygıtı
 Veriyi, talimatları ve bilgiyi, gelecekte kullanılmak üzere
saklar.
 Bir bilgisayarın, başka bilgisayar(lar)la ya da mobil
aygıtlarla veri, talimat ve bilgi alışverişi yapmasını sağlar.
37
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.6 BİLGİSAYAR DONANIMI
Bilgisayar donanımını Dahili ve Harici olarakta ikiye ayırmak mümkündür.
 DAHİLİ DONANIM BİRİMİ












.
 HARİCİ DONANIM BİRİMİ











Anakart
İşlemciler
Ekran kartı
Bellek
Harddiskler
Disketler
Ses kartları
CD-ROM sürücüleri
DVD-ROM
CD-Writer
Faks modem
Ethernet kartı
.
Monitör
Klavye
Mouse
Yazıcı
Plotter
Scanner
Hoparlör
Joystick
Barkod okuyucular
Lightpen
Son Teknolojik Gelişmeler (Flash
Bellek, Bluetooth arabirimi gibi…)
38
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.7 BİLGİSAYAR YAZILIMI
Yazılım temelde 3’e ayrılır.
 Sistem Yazılımları
 Kullanıcı Ara Birimine Göre İşletim Sistemleri
• Metin Tabanlı
• Görsel
 Kullanıcı Sayısına Göre İşletim Sistemleri
• Tek Kullanıcılı
• Çok Kullanıcılı
 Yapılan İşlem Sayısına Göre İşletim Sistemleri
• Tek Görevli
• Çok Görevli
 Uygulama ve Hizmet Yazılımları
 Programlama Dilleri
39
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.7 BİLGİSAYAR YAZILIMI
SİSTEM YAZILIMLARI- İşletim Sistemleri
 İşletim Sistemleri bilgisayarı ile kullanıcı arasındaki iletisimi sağlamak için
üretilmis yazılımdır.
 İşletim sistemi olmadan bilgisayar kullanılamaz. Bilgisayar ilk açıldığında,
öncelikle işletim sisteminin çalıştırılması gerekir.
 Bütün donanım birimlerini denetleyen, yöneten ve kullanıcının hizmetine sunan
temel programdır.
 Temel sistem islemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıstırmaktan sorumludur.
 Birçok işletim sistemi vardır. Komutları ve kullanım özellikleri farklı olması
dışında hepsinin amacı aynıdır: Bilgisayarı kullanıcı tarafından kullanılabilir hale
getirmek.
 En popüler işletim sistemi: Microsoft Windows (3.1, 95, 98, ve 2000, XP, Vista, 7).
 İşletim sistemleri özelliklerine göre belli gruplara ayrılmaktadır.
40
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.7 BİLGİSAYAR YAZILIMI
 Kullanıcı Ara Birimine Göre İşletim Sistemleri :
 Metin Tabanlı İşletim Sistemleri : Bu tür isletim
sistemlerinde görsel bir ara yüz bulunmamaktadır. Komutlar
klavyeden girilir. Bu tür isletim sistemlerine M.S. DOS ve ya
UNIX isletim sistemi buna örnek gösterilebilir.
 Görsel İşletim Sistemleri: Bu tür isletim sistemlerinde görsel
bir ara yüz mevcuttur. Kullanıcı islemleri görsel öğeler
kullanarak gerçeklestirir. (Windows, Linux)
41
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.7 BİLGİSAYAR YAZILIMI
 Kullanıcı Sayısına Göre İşletim Sistemleri:
 Tek Kullanıcılı İşletim Sistemleri: Bu tür isletim sistemlerinde
birden fazla kullanıcının isletim sisteminde farklı dosya ve
ayarlar ile oturum açılmasına izin verilmez. İşletim sistemi
oturum açan kullanıcıya göre farklılık göstermez. (DOS,
Windows 98)
 Çok Kullanıcılı İşletim Sistemleri: Sisteme birden fazla
kullanıcı tanımlanabilir. Kullanıcılar farklı ayarlar ile ve
kisisel dosyaları ile oturum açabilirler. (Windows XP, UNIX,
LINUX)
42
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.7 BİLGİSAYAR YAZILIMI
 Yapılan İşlem Sayısına Göre İşletim Sistemleri:
 Tek Görevli İşletim Sistemleri: Sistem aynı anda sadece 1 is yapabilir.
Örneğin dosya kopyalama islemi yapılırken baska bir islem yapılmasına izin
verilmez. (DOS)
 Çok Görevli İşletim Sistemleri: Sistem aynı anda birden fazla isi
gerçeklestirebilir. Örneğin, müzik dinlerken internet siteleri gezilebilir veya
yazı yazılabilir. (Windows, Linux)
 Bu bilgilere göre günümüzde en çok kullanılan Windows Xp ve Windows Vista
isletim sistemleri Çok Görevli Çok Kullanıcılı ve Görsel Bir isletim sistemidir.
 Unix isletim sistemi görsel olmamasına karsın çok kullanıcıdır. Ancak Çok görevli
değildir.
 1990 yıllarında yaygın olarak kullanılan DOS isletim sistemi ise Tek Kullanıcılı
Metin Tabanlı ve Tek görevli bir isletim sistemidir.
43
ÜNİTE
1
2. Bilgisayara Giriş
2.7 BİLGİSAYAR YAZILIMI
Uygulama Yazılımları
Yukarıda bahsedilen herhangi bir işletim sistemi ile yüklenmiş bir
bilgisayarda değişik uygulamalar yapabilmek için kullanılan
yazılımlardır.
Word, Excel, Coreldraw, Winamp, Sticky Notes
Programlama Dilleri
Java, Visual Basic, C/C++, Pascal, Fortran, Delphi vb…
44
LOGO
http://sct.emu.edu.tr/bdem/bdem105
Bilgi Teknolojilerine ve Bilgisayara Giriş
Sorularınız Lütfen..?
ÜNİTE
SONU
1

similar documents