Vyjmenovaná slova po M

Report
Metodický list
Pořadové číslo:
VY_32_INOVACE_I.B.15
Název pro školu:
EU ČJ 15
Název materiálu:
Vyjmenovaná slova po M
Autor:
Mgr. Šárka Podpinková
Vzdělávací obor:
Český jazyk
Anotace:
Pomocí tohoto DŮM se žáci naučí vyjmenovaná slova po M.
Klíčová slova:
Vyjmenovaná a příbuzná slova po M
Druh učebního materiálu: Výuková prezentace
Očekávaný výstup:
Žák odůvodňuje a píše správně slova s y, ý po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech.
Věková skupina:
8 - 9 let
Ověřeno dne:
7.1.2013
Třída:
III. A, 18 žáků, 7 chlapců, 11 dívek, SVP 2, chlapců 1, dívek 1
Vyjmenovaná a příbuzná slova po M
mýt
my
obr. 1
myslit
obr. 2
obr. 3
umýt
mýdlo
umyvadlo
mycí
myšlenka
smysl
přemýšlet
myslivec
Vyjmenovaná a příbuzná slova po M
mýlit se
myš
hmyz
obr. 4
obr. 5
omyl
zmýlit se
mylný
mýlky
hmyzožravec
hmyzí
myší
myška
myšlenka
myšák
obr. 6
Vyjmenovaná a příbuzná slova po M
mýtit
hlemýžď
zamykat
obr. 7
hlemýždí
obr. 9
mýtina
vymýcený
vymýtit
obr. 8
odmykat
odmykání
zamykání
Vyjmenovaná a příbuzná slova po M
smýkat
dmýchat
chmýří
obr. 10
obr. 11
smyk
smyčec
smyčka
smýčit
dmýchání
dmýchadlo
ochmýřený
obr. 12
Vyjmenovaná a příbuzná slova po M
nachomýtnout se
Litomyšl
obr.14
ochomýtat se
obr. 13
litomyšlský
Pamatuj!
my (všichni)
X
mýt (umývat podlahu) X
mi (dej mi pomeranč)
mít (chtěla bych mít pejska)
obr. 15
Doplň vynechaná písmena.
•
•
•
•
•
•
•
•
m_šlenka
om_tka
hlem_žď
sedm_kráska
m_tinka
zm_zela
um_tý
sm_čit
•
•
•
•
•
•
•
•
sm_k
rozdm_chat
medv_dek m_val
m_š
kom_ník
m_dlo
odem_ká
um_vadlo
Doplň vyjmenovaná slova po M.
h
m
ch
í
m
L
š
z
t
h
m
l
Tvoř věty s danými slovy.
• mýt – mít
• myjí – míjí
• myla – milá
obr. 16
• my - mi
obr. 17
Doplň vynechaná písmena. (řešení)
•
•
•
•
•
•
•
•
myšlenka
omítka
hlemýžď
sedmikráska
mýtinka
zmizela
umytý
smýčit
•
•
•
•
•
•
•
•
smyk
rozdmýchat
medvídek mýval
myš
kominík
mýdlo
odemyká
umyvadlo
Doplň vyjmenovaná slova po M.
(řešení)
h
l
e
ch
m
m
y
L
i
a
h
m
y
ý
ý
ž
ř
ď
í
š
t
z
m
m
o
m
y
y
s
m
y
k
a
z
l
i
š
t
l
t
Tvoř věty s danými slovy. (řešení)
• mýt – mít
Musí umýt nádobí. Do školy máme mít aktovku.
• myjí – míjí
Děti myjí nádobí. Míjí nás plno aut.
• myla – milá
Klára myla auto. Klárka je milá holčička.
• my – mi
My máme dům. Dej mi zmrzlinu.
Literatura a internetové zdroje:
• Obr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 cit.[ 2012/12.15] Sada klipartů Microsoft
Office 2010
• obr. 14: VILGUS. wikipedie [online].
[cit.2012/12.15]. Dostupný pod licencí Creative
commons na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Litomy%C
5%A1l_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg

similar documents