prezentace ke stažení (.ppt, 8MB)

Report
RONN MEA®CLEAN
FILTRAČNÍ ŽLAB PRO ÚČINNÉ EKOLOGICKÉ
ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD
RONN MEA®CLEAN
Znečištění dešťových vod
 Emise ze spalování
pohonných hmot.
 Opotřebení vozovky,
pneumatik a brzd.
 Koroze vozidel.
 Únik pohonných
hmot, olejů, brzdové
kapaliny,
rozmrazovacích
prostředků, apod.
 Materiály používané
na údržbu a opravy
silnic.
 Odplavení ze střechy.
 Půda.
RONN MEA®CLEAN
Nejzávažnější znečišťující látky dešťových vod
vzhledem k vysokým koncentracím
Emise těžkých kovů ze silničního
provozu*)
100%
80%
60%




Nerozpuštěné látky.
Chloridy.
Těžké kovy (Zn, Cu, Pb)
Uhlovodíky (minerální oleje,
benzín, nafta).
 Ostatní těžké kovy (Cr, Cd, Ni,).
40%
*) zpráva UBA-FB „Usazování mědi, zinku a
olova ve vodách a půdě – Analýza emisních
cest a možných opatření ke snížení emisí“,
11/2004. (údaje Německo)
20%
0%
měď [t/rok]
931,9
brzdy
olovo [t/rok]
75,4
vozovka
zinek [t/rok]
2077,7
závaží kol
pneu
RONN MEA®CLEAN
JEMNÉ ČÁSTICE
TĚŽKÉ KOVY
UHLOVODÍKY
ORGANICKÉ
ZNEČIŠTĚNÍ, BSK
ŽIVINY N, P
PATOGENNÍ
MIKRO ORGANIZMY
CHLORIDY
MÁLO
FREKVENTOVANÁ
(OSOBNÍ AUTA)
●●
●
●
●
●
●
●
●
FREKVENTOVANÁ
(OS. AUTA A BUSY)
●●
●●
●●
●●
●
●
●
●●
NÁKLADNÍ AUTA
●●●
●●●
●●●
●●●
●
●
●
●●
MÁLO
FREKVENTOVANÉ
●●
●
●
●
●
●
●
●
STŘEDNĚ
FREKVENTOVANÉ
●●
●●
●●
●●
●
●
●
●●
VYSOCE
FREKVENTOVANÉ
●●
●●●
●●●
●●●
●
●
●
●●●
POZEMNÍ KOMUNIKACE
PARKOVIŠTĚ
TYP PLOCHY
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami (3/2013)
HRUBÉ
NEČISTOTTY,
SPLAVENINY
Parkoviště a pozemní komunikace - znečišťující látky a očekávané znečištění
RONN MEA®CLEAN
JEMNÉ ČÁSTICE
TĚŽKÉ KOVY
UHLOVODÍKY
ORGANICKÉ
ZNEČIŠTĚNÍ, BSK
ŽIVINY N, P
PATOGENNÍ
MIKRO ORGANIZMY
CHLORIDY
PLOCHY U SKLADIŠŤ,
MANIPULAČNÍ PLOCHY
●/●●●
●/●●●
●/●●●
●/●●●
●
●
●
●/●●
KOMUNIKACE
ZEMĚDĚLSKÝCH AREÁLŮ
●●●
●●●
●●
●●
●●●
●●●
●●●
●/●
TYP PLOCHY
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami (3/2013)
HRUBÉ
NEČISTOTTY,
SPLAVENINY
Skladiště a zemědělské areály - znečišťující látky a očekávané znečištění
RONN MEA®CLEAN
JEMNÉ ČÁSTICE
TĚŽKÉ KOVY
UHLOVODÍKY
ORGANICKÉ
ZNEČIŠTĚNÍ, BSK
ŽIVINY N, P
PATOGENNÍ
MIKRO ORGANISMY
CHLORIDY
VEGETAČNÍ EXTENZIVNÍ
●
●
●
●
●
●
●
●
VEGETAČNÍ INTENZIVNÍ
●
●
●
●
●
●
●
●
INERTNÍ
●
●
●/●
●/●
●/●
●/●
●/●
●
PLOCHA NEOŠETŘENÝCH
KOVOVÝCH ČÁSTÍ
< 50m2
●
●
●
●/●
●/●
●/●
●/●
●
PLOCHA NEOŠETŘENÝCH
KOVOVÝCH ČÁSTÍ
50m2 - 500m2
●
●
●●
●/●
●/●
●/●
●/●
●
PLOCHA NEOŠETŘENÝCH
KOVOVÝCH ČÁSTÍ
> 500m2
●
●
●●●
●/●
●/●
●/●
●/●
●
STŘECHY
TYP PLOCHY
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami (3/2013)
HRUBÉ
NEČISTOTTY,
SPLAVENINY
Střechy - znečišťující látky a očekávané znečištění
RONN MEA®CLEAN
TYP PLOCHY
MÍRA
ŘEŠENÍ
ZNEČIŠTĚNÍ
STŘECHY S PLOCHOU NEOŠETŘENÝCH KOVOVÝCH ČÁSTÍ < 50m2
KOMUNIKACE PRO CHODCE A CYKLISTY
NÍZKÁ
STŘECHY Z INERTNÍCH MATERIÁLŮ
MÁLO FREKVENTOVANÁ PARKOVIŠTĚ OSOBNÍCH AUT
BEZ PŘEDČIŠTĚNÍ
VEGETAČNÍ STŘECHY
STŘEDNĚ FREKVENTOVANÉ POZEMNÍ KOMUNIKACE
(VYSOCE) FREKVENTOVANÉ PARKOVIŠTĚ (OS. AUTA A BUSY)
VYSOCE FREKVENTOVANÉ POZEMNÍ KOMUNIKACE
PLOCHY U SKLADIŠŤ, MANIPULAČNÍ PLOCHY
KOMUNIKACE ZEMĚDĚLSKÝCH AREÁLŮ
PARKOVIŠTĚ NÁKLADNÍCH AUT
VYSOKÁ
STŘECHY S PLOCHOU NEOŠETŘENÝCH KOVOVÝCH ČÁSTÍ > 500m2
MEACLEAN
STŘECHY S PLOCHOU NEOŠETŘENÝCH KOVOVÝCH ČÁSTÍ 50m2 - 500m2
STŘEDNÍ
MÁLO FREKVENTOVANÉ POZEMNÍ KOMUNIKACE (PŘÍJEZDY K DOMŮM)
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami (3/2013)
Orientační klasifikace znečištění srážkových vod z hlediska znečištění
nerozpuštěnými látkami, těžkými kovy a uhlovodíky
RONN MEA®CLEAN
MEA®CLEAN
 Systém s víceúrovňovým filtračním
substrátem.
 Zabraňuje znečištění podzemních vod.
 Navrženo pro použití např. u pozemních
komunikací, parkovacích ploch, garáží a
jiných frekventovaných ploch
znečištěných dopravou.
RONN MEA®CLEAN
MEA®CLEAN
 Organicky sráží oleje na bázi ropy
(certifikovaný substrát ENREGIS Biocalith RCS).
 Váže těžké kovy (>99%), jako je olovo, zinek,
měď, nikl, cín, chrom nebo kadmium
(certifikovaný substrát ENREGIS Biocalith K).
 Životnost od 20 do 25 let.
RONN MEA®CLEAN
Přehled systému MEA®CLEAN
1) Rošt pro zatížení až E600 kN.
2) Retenční prostor pro povrchovou vodu.
3) První vrstva substrátu (ENREGIS Biocalith RCS):
minerální směs pro čištění organicky znečištěné
dešťové vody.
4) Druhá vrstva substrátu (ENREGIS Biocalith K):
minerální směs pro čištění anorganicky
znečištěné dešťové vody (těžké kovy).
5) Třetí vrstva substrátu (ENREGIS Biocalith RCS):
minerální směs jako další stupeň filtrace.
6) Geotextilie: zabraňuje vyplavování substrátu.
7) Děrovaný profil: zajišťuje průtočnost kanálu.
8) Extrémně odolný žlab z SMC kompozitu MEARIN
Plus/Expert 300.
RONN MEA®CLEAN
Specifikace systému MEA®CLEAN
Materiál žlabu
SMC (Sheet Molding Compound) – spojení
polyesterové pryskyřice, sklolaminátových rohoží,
minerálních plniv a aditiv
Typ žlabu
MEARIN Plus/Expert 300
Rozměr (š/v/d)
336 x 397 x 500/1000 mm
Třída zatížení
A15 až E600 kN
Volitelné rošty
Ocelové nebo litinové
Substrát
ENREGIS Biocalith RCS/K
Odvodňovací
plocha
25 m2/bm žlabu (100 l/s ha dle testování DIBt)
Hmotnost/bm
žlabu
Žlab 12/13,7 kg (Plus/Expert); substrát 79 kg;
rošty dle typu 9 - 28 kg
RONN MEA®CLEAN
MEA®CLEAN
Ukázka z realizace
RONN MEA®CLEAN
MEA®CLEAN
Ukázka z realizace
RONN MEA®CLEAN
MEA®CLEAN
Ukázka z realizace

similar documents