Experimenteel modulair kader van Jongerenwelzijn

Report
Experimenteel
modulair kader van
Jongerenwelzijn
Regionale intervisie
Antwerpen
Antwerpen, 13 februari 2013
H0 INHOUD
Agenda
• Doel en samenstelling regionale intervisie
• Voorstelling EMK organisaties
• Praktische opstart
• Concrete vragen
• Convenant
• Data en thema
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P2
H1
Regionale intervisie
Doel en samenstelling
3
H1 Doel en samenstelling
Doel
•
systematische uitwisseling tussen organisaties onderling
•
Afstemming met de verwijzende instanties (toewijzing, wachtbeheer, externe
regie)
•
Inhoudelijke evaluatie (good practices, zowel op organisatieniveau als op
trajectniveau)
•
Praktische ondersteuning (vragen, registratie, opvolging)
•
Thema’s (vb: regiefuncties, veranderende teamsamenstelling, inzet
crisisverblijf, …)
Samenstelling
•
1 afgevaardigde per organisatie
•
Afvaardiging verwijzende instanties (wachtbeheer, regioverantwoordelijke,
teamverantwoordelijke, jeugdrechter, consulent, …)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P4
H2
Organisaties
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P5
ANTWERPEN
BOECKENBERG
DE VLIEGER
WINGERDBLOEI
BESTUURLIJK
ARRONDISSEMENT
ANTWERPEN
BEGELEIDINGSTEHUIS DE NIEUWE TOREN
WERK VAN DON BOSCO VREMDE
BEGELEIDINGSCENTRUM DE VLINDERKENS
DE HAVEN
HOME PHILIPPE SPETH
HET OPEN POORTJE JONGERENWELZIJN
ELEGAST
BESTUURLIJK
ARRONDISSEMENT
MECHELEN
DE VESTEN
JEUGDZORG EMMAÜS
CIRKANT
BESTUURLIJK
ARRONDISSEMENT
TURNHOUT
TER LOKE - BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND
SINT-ISABELLA
DE WAAIBURG
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P6
Elegast
Contextbegeleiding: 87 (59b / 24m / 4h)
Dagbegeleiding in groep: 20
Cb ifv aut wonen: 32 (6b / 26m)
Verblijf: 26 (12 0-12j / 14 0-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P7
Elegast: afdelingen
Elegast MFC Contextbegeleiding: 45 (j-m, 0-18j) Dagbegeleiding: 10 (j-m 6-18j)
Verblijf: 14 (j-m, 0-18j)
Elegast ‘t Zuid
Contextbegeleiding: 12 (j-m, 0-12j)
Verblijf: 12 (j-m, 0-12j)
Elegast De Dam
Contextbegeleiding: 10 (j+m, 6-18j)
Dagbegeleiding: 10 (j+m, 6-18j)
Elegast Thuisbegeleiding Contextbegeleiding: 20 (j+m, 0-18j)
Elegast BZW
Cb ifv autonoom wonen: 32 (j+m, 12-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P8
Boeckenberg
Contextbegeleiding: 36 (30b / 6m )
Cb ifv aut wonen: 5 (2b/3m)
Verblijf: 25 (j-m 0-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P9
Boeckenberg: afdelingen
Boeckenberg
Contextbegeleiding: 18 (j+m, 2-18j)
Cb ifv aut wonen: 3
Verblijf: 12 (j+m, 0-18j)
Pennsylvania Foundation
Contextbegeleiding: 18 (j+m, 0 -18j)
Cb ifv aut wonen: 2
Verblijf: 13 (j+m, 0-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 10
De Vlieger
Contextbegeleiding: 14b j-m 3-18j
Cb ifv aut wonen: 1 j-m +17j
Verblijf: 14 j-m 3-18j
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 11
Wingerdbloei
Contextbegeleiding: 143 (83b, 22m, 38h) j-m 0-18j
Cb ifv aut wonen: 5b
Verblijf: 69 18 (3-18j), 51 1bis
Ondersteunende begeleiding
7: j-m 12-18j
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 12
Wingerdbloei: afdelingen(vanaf 1/4/13)
Meisjes verticaal
Verblijf: 18 (m, 3-18j)
Meisjes adolescenten
Verblijf: 22 (m, 12-18j)
Proeftuin meisjes Verblijf: 6 (m, 12-18j)
Proeftuin De Overstap
Verblijf: 8 (j, 12-18j)
Kamertraining jongens
Verblijf: 15 (j, 16-18j)
Ambulante en mobiel begeleiding
Contextbegeleiding: 143 (j+m, 0-18j)
Cb ifv aut wonen: 5
Ondersteunende begeleiding
Ondersteunende begeleiding:
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
9 (j+m, 12-18j)P 13
De Nieuwe Toren
Contextbegeleiding: 43b
Cb ifv aut wonen: 2b
Verblijf: 43 (10 0-12j / 33 0-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 14
De Nieuwe Toren: afdelingen
De Kade
Contextbegeleiding: 23 (j+m, 0-18j)
Cb ifv aut wonen: 2
Verblijf: 22 (j+m, 0-18j)
De Vuurtoren
Contextbegeleiding: 12 (j-m, 0 -18j)
Verblijf: 11 (j-m, 0-18j)
De Walkant
Contextbegeleiding: 10 (j-m, 0-12jj)
Verblijf: 10 (j-m, 0-12j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 15
Werk van Don Bosco
Contextbegeleiding: 74 (58b, 14m, 2h)
Cb ifv aut wonen: 5 (3b, 2m)
Verblijf: 37 (j 12-18j), waarvan 10 1bis
Dagbegeleiding: 20 (6-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 16
Werk van Don Bosco
De Berg
Contextbegeleiding: 10 (j+m, 6-18j)
Dagbegeleiding: 10 (j+m, 6 -18j)
De Brug
Contextbegeleiding: 11 (j, 17-18j)
Verblijf: 11 (j, 17-18j, waarvan 4 1bis)
Cb ifv aut wonen: 5
De Dijk
Contextbegeleiding: 16 (j-m, 0 -18j)
De Oever
Contextbegeleiding: 10 (j-m, 6 -18j)
Dagbegeleiding: 10 (j-m, 6 -18j)
DeStelt – De Twister – De Switch
Contextbegeleiding: 27 (j, 12 -18j)
Verblijf: 26 (j, 12-18j, waarvan 6 1bis)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 17
De Vlinderkes
Contextbegeleiding: 27 (19b / 6m / 2h)
Cb ifv aut wonen: 1b
Verblijf: 22 (11 j-m 0-18j/11 j-m 1218j )
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 18
Het Open Poortje Jongerenwelzijn
Contextbegeleiding: 4 j-m 0-12j
Verblijf 4 j-m 0-12j
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 19
De Haven
Contextbegeleiding: 128b
Cb ifv aut wonen: 4b
Verblijf: 123 (103 j-m 0-18j, 20 j-m
+12j 1bis)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 20
De Haven: afdelingen
De Passage
Contextbegeleiding: 14(j+m, 12-18j)
Verblijf: 10 (j+m,12-18j, 1bis)
De Twee Gezusters
Contextbegeleiding: 26 (j+m, 0-18j)
Cb ifv aut wonen: 1
Verblijf: 20 (j+m, 0-18j)
De Sloep
Contextbegeleiding: 26 (j+m, 0-18j)
Cb. Ifv aut. wonen: 1
Verblijf: 22 (j+m, 0-18j)
Hof ter Heide
Contextbegeleiding: 70 (j+m, 0-18j)
Cb ifv aut wonen: 2
Verblijf: 61 (j+m, 0-18j)
Kamertraining De Twee Gezusters
Contextbegeleiding: 14 (j+m, 16-18j)
Cb. Ifv aut. Wonen: 4b
Verblijf: 10 (j+m, 16-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 21
Philippe Speth
Contextbegeleiding: 29b (j-m, 12-18j)
Cb ifv aut wonen: 2b
Verblijf: 29 (j-m 12-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 22
Cirkant
Contextbegeleiding: 59 (20b, 16m, 23h) j-m 0-18j
Cb ifv aut wonen: 18: 4b
en 14m
Verblijf:10 m 12-18j, 1bis
Ondersteunende begeleiding 6
j-m 12-18j
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 23
Cirkant: afdelingen
CANO
Contextbegeleiding: 19 (m, 12-18j)
Cb ifv aut wonen: 2
Verblijf: 10 (m, 12-18j (1bis))
Ondersteunende begeleiding: 1 (j+m, 12-18j)
Mobiel Begeleidingspunt
Contextbegeleiding: 40 (m, 12-18j)
Cb ifv aut wonen: 16
Dienst voor Ondersteunende begeleiding
Ondersteunende begeleiding: 5 (j+m, 12-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 24
Ter Loke
Contextbegeleiding: 94 (80b / 12m / 2h)
Dagbegeleiding in groep: 15
Cb ifv aut wonen: 5b
Verblijf: 63 (40 j-m 3-18j, 23 j-m, 1218j, 1bis
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 25
Ter Loke: afdelingen
De Kastelein Contextbegeleiding: 11 (j+m, 12-18j)
Cb ifv aut wonen: 3
Verblijf: 11 (j+m, 12-18j)
De Nieuwe Vaart
Contextbegeleiding: 10 (j+m, 3-18j)
Verblijf: 10 (j+m, 3-18j)
De Regenboog Contextbegeleiding: 10 (j+m, 3-18j)
Cb ifv aut wonen: 1
Verblijf: 10 (3-18 -jm)
De Schans
Contextbegeleiding: 9(j+m, 6-14j)
Dagbegeleiding: 7(j+m, 6-14j)
De Schommel Contextbegeleiding: 10 (j+m, 12-18j)
Dagbegeleiding: 8 (j+m, 12-18j)
De Stap
De Want
Contextbegeleiding: 12 (j+m, 0-18j)
Contextbegeleiding: 12 (j+m, 12-18j,
Verblijf: 12 (j+m, 12-18j, 1bis)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 26
Ter Loke: afdelingen
Scharnier
Contextbegeleiding: 10 (j+m, 3-18j)
Cb ifv aut wonen: 1
Verblijf: 10 (j+m, 3-18j)
‘t Vlierke
Contextbegeleiding: 10 (j+m, 3-18j)
Verblijf: 10 (j+m, 3-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 27
Sint Isabella
Contextbegeleiding: 23b
Cb ifv aut wonen: 2b
Verblijf: 23 (0-18j j-m)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 28
De Waaiburg
Contextbegeleiding: 104 (70b, 29m, 5h)
Cb ifv aut wonen: 2b en
5h
Verblijf: 31 (20 0-18j j-m, 11 / 12-18 j-m,
1bis)
Dagbegeleiding: 25 (6-18j j-m)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 29
De Waaiburg: afdelingen
Aandacht
Jan Rap
Contextbegeleiding: 32 (j+m, 0-18j)
Contextbegeleiding: 8 (j+m, 6-18j)
Dagbegeleiding: 6 (j+m, 6-18j)
Kameleon
Contextbegeleiding: 13 (j+m, 6-18j)
Dagbegeleiding: 10 (j+m, 6-18j)
Leeuwerik
Contextbegeleiding: 10 (j+m, 0-18j)
Verblijf: 10(j-m, 0-18j)
Parkoers
Contextbegeleiding: 12 (j+m, 6-18j)
Dagbegeleiding: 9(j+m, 6-18j)
Pitstop Contextbegeleiding: 10 (j-m, 16-18j
Verblijf: 10(j+m, 16-18j)
‘t Spoor Contextbegeleiding: 19 (j+m, 0-18j)
Cb ifv aut wonen: 4
Cb ifv aut wonen: 3
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
Verblijf: 11 (j+m, 12-18j, 1bis)
P 30
De Vesten
Contextbegeleiding: 19 (19 b)
Cb ifv aut wonen: 4 (4b)
Verblijf: 18 (18 0-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 31
De Vesten: afdelingen
Beukenhof
Contextbegeleiding: 10 (j-m, 0-18j)
Cb ifv aut wonen: 4
Verblijf: 10 (j-m, 0-18j)
Vreugdeborg
Contextbegeleiding: 10 (j+m, 6-18j)
Cb ifv aut wonen: 4
Verblijf: 10 (j+m, 6-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 32
Jeugdzorg Emmäus
Contextbegeleiding: 341 (237b / 86m / 18h)
Dagbegeleiding in groep: 20 (6-18j)
Cb ifv aut wonen: 33 (14b /
19m)
Verblijf: 98 (30 0-12j / 44 0-18j / 64 12-18j / (64
1bis 12-18j)
Ondersteunende begeleiding: 6
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 33
Jeugdzorg Emmaüs: afdelingen
BZW De Aanzet
DOB La Strada
Contextbegeleiding: 16(j+m, 16-18j)
Ondersteunende begeleiding: 6 (j+m, 14-18j)
Begeleidingstehuis Hakatoo
MST-project Mechelen
Contextbegeleiding: 15 (j+m, 0-12j)
Contextbegeleiding: 8 (j+m, 12-18j)
Verblijf: 15 (j+m, 0-12j)
Begeleidingstehuis Juno
MFC Damersveld
Contextbegeleiding: 51 (j+m, 12-18j)
Contextbegeleiding: 44 (j+m, 3-18j)
Verblijf: 24 ( 1 bis j+m, 12-18j)
Cb ifv aut wonen: 11 (j+m, 6-18j)
MFC Ivo Cornelis
Verblijf: 44 (j-m, 3+18j)
Contextbegeleiding: 72 (j+m, 0-18j)
Begeleidingstehuis Van Celst
Dagbegeleiding: 20 (j+m, 6-18j)
Contextbegeleiding: 27 (j+m, 14-18j)
Verblijf: 28 (15 j+m, 012j / 13 j+m, 1bis, 1218j)
Cb ifv aut wonen: 6
Verblijf: 27 (j+m, 14-18j / 27 1bis j+m,
14-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 34
Jeugdzorg Emmaüs: afdelingen
NPT dienst Raidho
Contextbegeleiding: 12 (j-m, 16-18j)
Thuisbegeleidingsdienst Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen
Contextbegeleiding: 112 (j+m, 0-18j)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 35
H3
Praktische Opstart
36
Praktische Opstart - Toewijzing
 maatregelen
Cf. MFC: koppeling bestaande maatregelen aan een
bandbreedte met één of meerdere modules (maar
geen ‘bandbreedtemodel 1-4’ meer)
Één minderjarige - één maatregel – 1 of meer
modules
Één mobiele maatregel per gezin (cf. bezetting)
(optie: maatregel ‘thuisbegeleiding meerdere kinderen’)
Voortgezette maatregelen: cf. vandaag
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 37
Toewijzing
 Maatregelen: modules
• De modules ‘contextbegeleiding’, ‘contextbegeleiding
i.f.v. autonoom wonen’, ‘ondersteunende begeleiding’ en
kunnen afzonderlijk ingezet worden.
• De modules ‘dagbegeleiding’ en ‘verblijf’ moeten steeds
gecombineerd worden met de module
‘contextbegeleiding’
• De modules ‘dagbegeleiding’ en ‘verblijf’ kunnen niet
gecombineerd worden voor één minderjarige.
• De modules ‘contextbegeleiding’ en ‘contextbegeleiding
i.f.v. autonoom wonen’ kunnen niet gecombineerd
worden.
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 38
Aard maatregel
Minimale
modules
Optionele
modules
Registratie
in Domino
CBJ
JRB POS
JRB MOF
BXL Ord
Art 69 2°
Art 38 §1, 3°
Art 37 §2, 7°
Art 10 §1, 3°
CB
Crisis
Ond. begel.
OVBJ zonder
verblijf/cb aw
Art 69 4°
Art 38 §1, 5°
Art 37 §2, 7°
Art 10 §1, 5°
CB
DB
Crisis
Ond. begel.
OVBJ zonder
verblijf/cb aw
Art 69 10°
Art 69 6°
Art 38 §1, 11°
Art 38 §1, 7°
Art 37 §2, 7°
Art 10 §1,
10°
CB
V
Crisis
Ond. begel.
OVBJ met
verblijf/cb aw
Art 69 5°
Art 38 §1, 6°
Art 37 §2, 7°
Art 10 §1, 6°
cb aw
Crisis
Ond. begel.
OVBJ met
verblijf/cb aw
Art 69 3°
Art 38 §1, 4°
Art 37 §2, 4°
Art 10 §1, 4°
Ond.
begel.
+ voortgezette maatregelen
OVBJ zonder
verblijf/cb aw
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 39
Toewijzing
 Beschikking:
Voorbeeld 1:
‘vertrouwen de minderjarige toe aan organisatie voor
bijzondere jeugdzorg X, adres, binnen een bandbreedte met
modules contextbegeleiding en crisisverblijf, vanaf …/…/…,
met kosten ten laste van de subsidiërende overheid.’
Voorbeeld 2:
‘vertrouwen de minderjarige toe aan organisatie voor
bijzondere jeugdzorg Y (afdeling Z), adres, binnen een
bandbreedte met modules contextbegeleiding en
dagbegeleiding in groep, vanaf …/…/…, met kosten ten laste
van de subsidiërende overheid.’
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 40
Toewijzing
Registratie in DOMINO:
Artikelnummers zoals voorheen
Begin- en einddatum beschikking
Selectie categorie: ‘experimenteel modulair kader
(EMK)’
Voorziening: naam organisatie
Type: OVBJ met verblijf/cb aw
OVBJ zonder verblijf/cb aw
KINDERBIJSLAG!
Bijzondere mededelingen: modules benoemen
Extra: crisisverblijf
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 41
Centrale Wachtlijst
 Op niveau van modules (instroom)
 Wachtlijst contextbegeleiding
 Wachtlijst dagbegeleiding in groep + contextbegeleiding
 Wachtlijst verblijf + contextbegeleiding
 Wachtlijst contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen
 Wachtlijst ondersteunende begeleiding
 Niet elke organisatie heeft elk type wachtlijst…
 Ev. verbijzondering: cf. vandaag (leeftijd, geslacht, kortdurende
cb,…)
 Belang van transparantie!
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 42
Samenvatting toewijzing
 Indicatiestelling i.t.v. modules
 Op wachtlijst (i.t.v. modules)
 Beschikking: toevertrouwen aan organisatie voor bijzondere
jeugdzorg x, (ev. afdeling),…
binnen een bandbreedte met de modules x, y, z
 Registratie in Domino
 Opstart hulpverleningstraject
 Wijziging samenstelling bandbreedte  nieuwe beschikking
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 43
H4
Concrete vragen
44
H5
Convenant
45
Praktische opstart
• Erkenningsbesluit
• Convenant (werkingsgebied – innovatie)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 46
H6
Data en thema
47

similar documents