PowerPointi esitlus

Report
Laen – abimees või vaenlane
Tallinna tarbijaõiguste päev
Hannes Oja
20.03.2014
Lähemalt tänastest teemadest
• Laenamine – kas mugav abivahend eesmärkide saavutamiseks
või ebamõistlik kohustus
• Erinevad elusündmused ja nendega seonduvad eesmärgid
• Kuidas eesmärkideni jõuda
• „Hea“ ja „halb“ laenamine
• Tegevused enne laenulepingu sõlmimist
• Vastutustundlik laenamine
• Erinevad laenutoodete liigid
• Mida teha probleemi korral
• Laenamisega seonduvat tarbija vaatevinklist: http://minuraha.ee/laen/
Erinevad elusündmused on sagedasti seotud
väljaminekutega …
• Lapse sünd
• Koolitee
• Tööleminek / töökaotus
• Pere loomine / lahkumine
• Kodu loomine / vahetamine
• Raske haigus
• Pensionile jäämine
… mis eeldavad sagedasti plaanitust enam kulutusi
• Lapse tuleviku ja hariduse kindlustamine
• Kodu soetamine
• Auto soetamine
• Lühiajalised ahvatlused – luksusesemed, puhkusereisid
• Harjumuspärase elustiili hoidmine
Eesmärkideni võib jõuda säästes või laenu abil
• Säästmine / investeerimine piirab jooksvat tarbimist, ent omab
pikaajalist jätkusuutlikku mõju
• Laenamine omab kiiret positiivset mõju (positiivne emotsioon
uue auto, puhkusereisi vms abil), ent seab pikaajaliselt
täiendava rahalise koormuse
• Laenul on alati hind
• Enne laenuotsuse tegemist hoia emotsioonid kontrolli all ja
pööra tähelepanu detailidele
On olemuselt „paremaid“ ja „halvemaid“ laenusid
• „Head laenud“ – sisuliselt investeering tulevikku realistliku
tagastamiskavaga, näiteks:
• Laen kodu ostuks
• Ettevõtluse arendamiseks jätkusuutliku plaani olemasolul
• Õppelaen
• „Halvad laenud“ – tuleviku perspektiivis on ebaselge, kuidas
nad kasvatavad jõukust, ebaselge tagastamiskavaga, näiteks:
• „Liiga“ kallis puhkusereis
• Liigkallis auto
• Üleliigsed kestvuskaubad
• Laen jooksvate arvete tasumiseks
• Laenud eelmiste laenud tasumiseks
Teemad, mis enne laenulepingu sõlmimist vajalik
selgeks teha
• Loo arusaam hetke tegelikust pere –või leibkonna eelarvest
• Võta pakkumisi mitmest (vähemalt 3) allikast
• Tutvu kindlasti lepingu tingimustega
• Millised on kaasnevad kulud
• Mis on plaanitava laenu tagatiseks
• Kuidas käituda võimalike probleemide korral laenu tagastamisel
• Hinda, kas laenuotsuse tegemiseks on infot piisavalt
Laenulepinguga seonduvad olulisemad tingimused
• Intressimäär – saadava raha kasutamise eest laenuandjale
makstav hind, mida väljendatakse protsentides
• Kindla protsendiga intressimäär – lepitakse kokku lepingu sõlmimisel
terveks laenu perioodiks
• Muutuva protsendiga intressimäär – kombinatsioon pangapoolsest
marginaalist ja turuintressimäärast (Euribor).
• Võimalikud muud kulud
• Laenulepingu muutmisega seonduvalt - nt. maksegraafiku muutmise
korral, maksepuhkuse võtmine
• Ennetähtaegse tagastamise tingimused
• Kinnisvara hindamine, notaritasud, lepingutasud, kindlustusmaksed
• Võimalikud kõrvaltingimused
• Näiteks kindlustuslepingu sõlmimise või konto avamise kohustus
Ka käendus võib kujuneda sisuliseks kohustuseks
• Käendus on üks moodus laenu tagamiseks – laenuandja
kindlustab ennast võimalike probleemide vastu
• Käendaja vastutab käendatava isiku võetud laenu eest
• Kui laenuvõtja jääb laenuandjale võlgu, vastutab kohustuse tasumise
eest käendaja
• Käendus arvestatakse käendaja kohustuste sekka, kui viimane soovib ise
edaspidi laenu võtta
• Käendust andes pea silmas, kas kohustuse realiseerumisel oled suuteline
seda katma
• Ole tähelepanelik käenduse tingimuste suhtes (sh. maksimaalne
käenduse määr, käendus ainult konkreetse lepingu tagatisena)
Laenueelse info koondab hästi kokku standardinfo
teabeleht
• Kasutatav vorm on ühtne
kõikide laenu pakkuvate
turuosaliste poolt
• Sisaldab kõik olulisemad
tingimused
• Võimaldab võrrelda
samadel alustel erinevate
turuosaliste pakkumisi
www.laenatargalt.ee
Turuosalised peavad lähtuma vastutustundliku
laenamise põhimõtetest
• Kehtivad alates 1. juulist 2007 (algselt ainult krediidiasutustele)
• Alates 1. juulist 2011 kehtivad kõikidele ettevõtetele, mis annavad
klientidele laenu
• Laenuandja peab tundma oma klienti hinnates juba enne laenu
väljastamist kliendi võimekust laenu tagasi maksta
• Klienti tuleb enne laenu teavitada pikaajalise kohustusega
seonduvatest ohtudest
• Lähemalt on vastutustundliku laenamise põhimõtete kohta
võimalik lugeda siit: http://www.fi.ee/public/VASTUTUSTUNDLIKU_LAENAMISE_NOUDED.pdf
Vastavalt eesmärkidele on saadaval erinevad
laenutoodete liigid
• Eluasemelaen
• Eesmärgiks kas eluaseme soetamine, ehitamine või olemasoleva
eluaseme parendamine
• Tagatiseks üldjuhul kinnisvara
• Arvelduskrediit
• Üldiselt 12-kuuline leping mõeldud jooksva tarbimise rahastamiseks –
võimalus minna seotud arvelduskontol etteantud laenulimiidi ulatuses
„miinusesse“
• Intressi arvestatakse reaalselt ajas kasutatud summa pealt
• Tagatiseks üldjuhul sissetulek või muud jooksvad laekumised
Tarbimisele suunatud laenutooted
• Krediitkaardid
• Määratud –või vaba tagasimaksega ning püsimaksega kaardid
• Kaasneb kuu –või aastatasu, võimalikud intressi -või viivismaksed (sõltub
konkreetsest kaardist)
• Järelmaks, tarbimislaen, väikelaen
• Pakkujateks kaupmehed (järelmaks) või lisaks ka pangad
• Tagatiseks üldjuhul sissetulek
• Intressimäär suhteliselt kõrge – see võib muuta näiteks ostetava kauba
hinna kokkuvõttes oluliselt kallimaks
• Näitlikud võrdlustabelid ja laenukalkulaator
•
•
•
http://www.minuraha.ee/kasulikudabivahendid/?id=10303&popup=tarbimislaenu_vordlustabel&parent=16147
http://www.minuraha.ee/kasulikud-abivahendid/?id=10303&popup=krediitkaardivordlus&parent=15864
http://www.minuraha.ee/kalkulaatorid/?popup=laenukalkulaator
Kiirlaenud – kaasaja probleemvaldkond
• Suunatud tarbimiseks
• Erinevus muudest tarbimislaenudest seisneb:
• Lühike laenuperiood
• Kõrge intress, kõrged lepingutasud
• Väga kiire taotlus –ja väljastusprotsess
• Ebapiisav kliendi laenuvõime hindamine
• Ulatuslik poleemika meedias viimaste aastate vältel – oluline
lahendamist vajav teema riiklikul tasandil
Mida teha probleemide korral?
• Tegutseda tuleb kohe, mitte eeldada probleemide iseeneslikku
kadumist
• Vaata kriitilise pilguga üle oma hetke sissetulekud, hinda nende
võimalikku muutumist lähitulevikus
• Vaata üle jooksvad kulutused
• Võta ühendust võlanõustajaga
• Suhtle laenuandjaga
• Täpsemalt: http://minuraha.ee/kui-on-probleem/
Kui suured laenajad me oleme?
Majapidamiste võlakohustuste suhe kogusissetulekusse
OECD riikides
2010 or latest available year
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2013/household-debt_factbook-2013-28-en
2007
Majapidamiste finantsvara ja kohustuste trend viitab
kaalutletud finantskäitumisele
http://www.eestipank.ee/publikatsioon/majanduse-rahastamise-ulevaade/2014/veebruar2014
Aitäh ja kaalutletud laenuotsuseid!

similar documents