Globalne przegrzanie

Report
Ignatianum, Kraków 2009
Wprowadzenie w tematykę

Populacja świata wzrosła w ciągu 2
dekach o połowę. W ciągu stulecia
wzrost osiągnął 400%.

Wzrost ten jest skutkiem rozwoju
technologicznego – medycznego –
naukowego
Wzrost eksploracji

Bardzo ważnym skutkiem rozwoju
technologicznego oraz wzrostu populacji
jest
 wzmożone użytkowanie zasobów naturalnych
ziemi
 Degradacja środowiska naturalnego w wyniku
coraz bardziej nie ekologicznych technologii.
 Zanieczyszczenie wody i jej masowe zużywanie
w sposób nieefektywny - do produkcji żywności
zużywane są hektolitry wody.
Pokolenie XXI wieku stanie w
obliczu kryzysu…
ŚRODOWISKOWEGO
Pogoń za kosmosem

Jak pisze autorka, podając za French’em:
„Człowiek w ostatnim stuleciu stanął na
księżycu, zidentyfikował kod
genetyczny, opracował systemy
informatyczne, lecz czyniąc to [..]
zapomina o tym, że kilka miliardów ludzi
dziś i jutro musi mieć wodę do picia i
powietrze do oddychania [..] A to
wszystko zanika w galopującym
tempie.”
Od rewolucji przemysłowej…
Wszystko co widzimy dzisiaj jest
trwającym od czasów rewolucji
przemysłowej (250 lat) procesem
wyniszczania naszej Ziemi.
W 1984 roku opublikowano pierwszy
raport na temat stanu planety. Raport
Millenijny (2000) rozszedł się w milionie
egzemplarzy…
Nie ekologicznie z konieczności
Często działania
niszczące
przyrodę są
skutkiem
przymusu czy
walki o przeżycie.
Szczególnie w
krajach Trzeciego
Świata.
W ubogich
częściach świata
by ogrzać i
przygotować
potrawy nadal
używa się
drewna (wysoka
emisja CO2).
Robią to jednak
by przeżyć.
Może to jednak
zaniechania
świata krajów
bogatszych
zmuszają tych
ludzi do tego by
z konieczności
dewastować
planetę?
Co będziemy omawiać…
Zajmiemy się szerzej dwoma
problemami, dotykającymi dzisiejszy
świat.
 Pierwszy z nich to Globalne ocieplenie.
 Drugi, omawiany problem to
eksploatacja zasobów.

Globalne ocieplenie
Termin na stałe wszedł (dzięki mediom)
do słownika zwykłego obywatela świata.
 Sam termin jest przyjazny. Jego
zastosowanie ma cel eufemistyczny –
ocieplenie brzmi miło, swojsko i dosyć
przyjaźnie. Coś się po prostu ociepliło.
 Autorka zwraca uwagę na łagodność
tego zwrotu, który ma na celu
zminimalizować jego wydźwięk. Jaki
zwrot byłby lepszy?

Globalne Przegrzanie.
Autorka uważa, że termin Global warming
należało by zastąpić Global overheating –
czyli globalne przegrzanie.
 W ciągu tego stulecia wzrost ma być na
poziomie 3-10 stopni Farenheita. (1 – 5 ^C)
 Ocieplenie? Patrząc na te małe cyfry
wydaje się, że to nawet nie ocieplenie a
lekki podmuch ciepłej bryzy.
 Jednak do epoki lodowcowej wystarczyła
zmiana temperatury rzędu 9^F.

Pioniersko
„Globalne przegrzanie” autorka czyni
za swój podstawowy termin wpływu na
odbiorcę, który jak sama pisze używa
pioniersko.
 Zdecydowanie nie jest to już łagodne
ocieplenie które słyszymy w mediach
tylko wyraźne i złowieszczo podkreślone
PRZEgrzanie. By bardziej uwydatnić
termin można by powiedzieć wręcz
Globalne PRZEcieplenie.

Katrina nauczyła społeczeństwo amerykańskie, że gdy chodzi o
siły natury, nie można zbytnio ufać osiągnięciom cywilizacyjnym.
Rita pokazała ile trudności nastręcza ewakuacja milionów ludzi z
wielkiej aglomeracji. Ewakuacja kilkumilionowego miasta w
obliczu zbliżającej się katastrofy okazała się trudnym do
wykonania zadaniem. W grę wchodzi bowiem nie tylko
przepustowość autostrad, ale również sprawy o których często
zapomina się gdy szaleją żywioły.
Ta masowa ewakuacja przebiega znacznie wolniej niż
prognozowały programy komputerowe, które nie uwzględniły wielu
czynników. Plany ewakuacyjne okazują się często niedoskonałe
ponieważ nie uwzględniają wielu możliwości które mogły by
pomóc w zaistniałych sytuacjach. W cywilizacji globalnego świata
jeszcze dużo musi się zmienić , by człowiek nie przegrał z mocą
żywiołów. Może powinniśmy bardziej zaufać potędze ludzkiej
doskonałości.
Huragany często nazywane były imionami świętych. Mamy coraz
więcej dowodów na to, że huragany napędzane są przez ludzkie
działania, które sprzyjają globalnemu przegrzaniu. Z roku na rok
zwiększa się ich siła i intensywność.
Światowa organizacja zdrowia stwierdza, że zmiany klimatyczne
na Ziemi stanowią poważny przyczynek do rozwoju różnorodnych
chorób a często śmierci.
Globalne przegrzanie sprzyja rozprzestrzenianiu się
gatunków roślin i zwierząt poza ich naturalnym
ekosystemem. Wskutek bioinwazji staja się one intruzami
zabijającymi gatunki,które żyją w swoim naturalnym
środowisku. Bioinwazja stwarza zagrożenie dla utrzymania
różnorodności życia na ziemi. Problem bioinwazji
najbardziej widać na przykładzie lasów. Wysychają one z
gorąca, a gdy są osłabione stają się obiektem atakowania
przez szkodników
Szefowie Wal- Martu mają coraz więcej pomysłów na
zatrzymanie procesu ocieplenia klimatu
1.Zewnętrzne ściany supermarketów malowane są farbami
odbijającymi światło
2.Dachy hal wykłada się płytkami absorbującymi promienie
słoneczne
3.Światła wewnątrz marketu regulowane są w zależności od
nasłonecznienia
4.W Wal- Markecie sprzedaje się coraz więcej ekologicznej
żywności i ubrań produkowanych z naturalnych tkanin
5.Próba ograniczenia dwutlenku węgla produkowanego przez
korporacje ciężarówki
6.Wydano zarządzenie że kierowcy ciężarówek muszą
wyłączać silniki aut podczas postoju
Wiele pomysłów na zatrzymanie procesu ociepleni klimatu
ma także BP(produkcja biopaliw) oraz mali biznesmeni.
Od technologii, przez strategie ekonomiczne,
do zmiany codziennych nawyków



Eksperci dostrzegają szansę na uchronienie
ludzkości przed klęską globalnego przegrzania
w technologiach opartych na tzw. ekonomii
solarnej i wietrznej.
Oszczędzanie atmosfery (wymiana emisji) –
ustalone są limity emisji dla różnych
producentów, a ci kupują lub sprzedają jeśli
nie wykorzystają.
Podatek węglowy (tzw. carbon tax) –pobierany
od poszczególnych obywateli za wytworzony
przez nich dwutlenek węgla do atmosfery.
Postawa władz wobec kryzysu
klimatycznego


Umowa Amerykańskich Merostw ws. Ochrony
Klimatu podpisane w 2005 roku przez władze
amerykańskich miast
*budowa wygodnych tras rowerowych
*stosowanie bardziej efektywnych
materiałów izolacyjnych
*używanie farb odbijających światło
„Żywa Ziemia” seria koncertów, zorganizowanych
przez Al Gore w lipcu 2007 roku, mające na celu
zwiększenie świadomości ludzi w zakresie zmian
klimatu
Walka o poprawę sytuacji klimatycznej
na świecie- Szwecja, Indie, Japonia.



Szwecja: -wdrażanie kolejnych „zielonych”
programów
-wykorzystanie źródeł alternatywnych
-wprowadzenie podatku węglowego
Indie: - przekształcenie napędu na naturalny
gaz
Japonia: -wewnętrzna dyscyplina dbania o
środowisko
-”zielone technologie”
Stan atmosfery:

Dziś niemal w każdym zakątku świata
powietrze, jakim oddycha człowiek, jest w
mniejszym lub większym, a coraz częściej w
tragicznym stopniu zanieczyszczone.
Zasoby wody pitnej:
•
•
•
Już dziś zasoby wody pitnej są
niewystarczające dla ludności świata.
Szacuje się, że obecnie 1, 3 miliarda
ludzi nie ma dostępu to wody pitnej.
Woda pitna jest bogactwem Ziemi, które
nie ma substytutu!
Nie tylko ludzie muszą pić niesłoną
wodę, dotyczy to także zwierząt i
większości roślin.
Stan zalesienia:

Lasy dają schronienie więcej niż
połowie gatunków zwierząt
zamieszkujących Ziemię, dostarczają
także pożywienia, regulują klimat oraz
zapobiegają powodziom. Blisko połowa
lasów pokrywających nasz glob została
wycięta.
Postawa zachodu wobec deforestacji nie
swoich terenów oraz problemy z
brazylijską dżunglą


Władze i korporacje zachodnie przejawiają dużo
hipokryzję w kwestii deformacji. Strzegą zasobów Ziemi
oraz kontrolują realizację projektów pod kątem
niszczenia tych zasobów. Jednocześnie rozbudzają
konsumpcyjne apetyty obywateli
Świadomość ludzi w tych krajach co do ochrony
środowiska jest niewielka. Brak im siły przebicia by
zapobiec podpisywaniu kontraktów, szkodzących
środowisku naturalnemu. Brak im również motywacji
Najwięcej emocji wzbudzają lasy tropikalne na
terenie Brazylii, które są nazywane płucami
świata
 Wielki wpływ na ich losy będzie miała decyzja o
budowie autostrady, biegnącej z południa na
północ tego kraju. Niestety wiąże się to z
okaleczeniem płuc świata, z wycięciem lasów

Tubylcy, zamieszkujący dorzecze Amazonki, są
również zagrożeniem dla lasów tropikalnych.
Żyjąc w biedzie próbują wykorzystać bogactwa
dżungli
 Jest jednak dobra wiadomość- Brazylia
przystąpiła do międzynarodowego rynku
wymiany kredytów węglowych. Oznacza to, że
kraje zachodnie płacą Brazylii gotówką za
powstrzymanie się od wyrębu lasu

Stan ziemi uprawnej



Jedynie 11% obszaru świata zajmują pola
uprawne. Postęp urbanizacji i budowa
autostrad sprawiają, że ten odsetek maleje
Stan ziemi uprawnej jest ważny, gdyż 99%
pożywienia człowieka stanowią płody ziemi.
Tylko 1% to produkty pochodzące z mórz i
oceanów
Innym problemem jest, że gleby jest za mało.
Uderza to głównie w rolników utrzymujących
się z własnej produkcji
Wyniszczenie łowisk


W ostatnich latach wzrosła wielkość połowu
ryb. Jeżeli tempo odławiania się nie zmniejszy
to ludzkość będzie się musiała zadowolić
pokarmem pochodzącym tylko z uprawy roli
ograniczony dostęp do źródeł towaru
powoduje wzrost jego ceny na rynku. Ale
nawet ci, których nie stać, dokładają starań, bu
choć raz posmakować tych owoców morza,
zanim znikną z rynku. Psychologiczna zasada
niedostępności dowodzi tu swojej mocy
Rychły koniec eksportu egzotycznej
fauny i flory
Handel egzotycznymi roślinami i
zwierzętami jest szczególnie opłacalny.
Kosztują one coraz więcej, ponieważ
jest ich coraz mniej
 Przynajmniej ¼ eksportu jest nielegalna,
co tylko pogłębia proces dewastacji i
wymierania gatunków

Ruch Zielonego Pasa
Afrykańska kobieta Wangari Maathai,
stworzyła Ruch Zielonego Pasa,
początkowo angażując małą grupę kobiet,
które sadziły wszędzie gdzie się dało
sadzonki
 Wkrótce ruch ujawnił nieoczekiwanie swą
siłę polityczną. Zyskał międzynarodowy
rozgłos i poparcie na całym świecie, które
wyrażało się w naśladowaniu tego typu
akcji w innych krajach


Powody sadzenia drzew
 dostarczają cień, który pomaga oszczędzać energię
podczas gorących dni,
 pozwalają na zaoszczędzenie energii także zimą,
 przyczyniają się do oczyszczania powietrza,
 przyciągają śpiewające ptaki,
 otaczające dom podnoszą jego wartość o
przynajmniej 15%
 pozwalają utrzymać czyste rzeki i strumienie,
 walczą skutecznie z globalnym przegrzaniem Ziemi,
 czynią okolicę piękniejszą
 sadzenie i pielęgnowanie drzew jest rzeczą
przyjemną i łatwą

Zasoby, jakie ziemia tworzyła przez wiele
milionów lat, człowiek potrafił zrujnować
zaledwie w 200 lat. Te 200 lat to okres od
pełnego
ujawnienia
się
rewolucji
przemysłowej. Główny problem matki Ziemi
to nie rzesze biedaków (4/5 mieszkańców
Trzeciego Świata), lecz garstka bogaczy
(1/5 ludność zamieszkująca kraje bogate).
Eksploatacja zasobów planety przez jedną
piątą mieszkańców Zachodu
A oto różne segmenty ludzkości uczestniczące w wyciągu po skarby
Ziemi i konsekwencje ich działań
Zużycie zasobów:
 Przeciętne, dzienne zużycie
wody w krajach zachodnich
na osobę a przeznaczone
na różne cele pozarolnicze
(spożycie, mycie się,
pranie) wynosi 400 litrów.
Tymczasem w USA zużywa
się jej ośmiokrotnie więcej,
a w krajach słabo
rozwiniętych obywatel ma
do dyspozycji jedynie kilka
litrów dziennie
 Podobną asymetrię
wykazują: emisja dwutlenku
węgla oraz zużycie energii
elektrycznej.
Konsumpcja towarów
 Amerykańskie
społeczeństwo (czyli
niecałe 5% populacji
świata konsumuje 49%
światowej produkcji
towarów i zużycie to
wzrosło o prawie 15 % w
stosunku do ostatniej
dekady. Można stwierdzić,
iż w USA wciąż dominuje
postawa niezbyt dużej
dbałości o efektywniejsze
technologię.
Konsumpcja w nowym Trzecim Świecie
Obecnie w Chinach (Wielkim Smoku) wzrost gospodarczy postępuje według
zachodniego modelu, charakteryzującego się nastawieniem na maksymalną
konsumpcję, prowadzi to do pochłaniania zasobów Ziemi. W ciągu ostatnich 20 lat
katastrofalnie wzrosło tam zużycie ropy naftowej, gazu, stali, miedzi i aluminium.
Kraj ten, w którym żyje 21% ludności świata posiada tylko mały ułamek zasobów
naturalnych. Posiłkuje się więc „smoczym importem” począwszy od żywności i
węgla, na ropie kończąc.
Chiny są drugim w skali światowej po USA importerem drewna. W związku z
katastrofalnymi skutkami wprowadzono znaczne ograniczenia. Zakazy spowodowały
iż eksport nabrał nielegalnego charakteru. Tak więc Chiny są dziś największym
kupcem kradzionego i szmuglowanego z zagranicy drewna. Z tego źródła pochodzi
aż 44 % importu tego surowca.
Szalona konsumpcja wielbicieli motoryzacji
Pod koniec 1999 roku sześciomiliardowa ludność Ziemi posiadała pół miliarda
pojazdów. W 200- roku mieszkańcy Azji kupowali więcej aut, niż mieszkańcy Europy
Zachodniej i Ameryki Północnej razem wzięci. Już dziś zanieczyszczenia powietrza
w wielu chińskich miastach, spowodowane m.in. emisją spalin, jest tak drastyczna,
że po spacerze tamtym ulicami płuca człowieka zostają obciążone tak, jak po
wypaleniu 2 paczek papierosów dziennie.
Konsumpcja papieru
Stos papieru zużywanego rocznie w skali świata sięga ośmiokrotnej odległości Ziemi
od Księżyca i z powrotem. Jest to w duże mierze „zasługa” krajów wysoko
uprzemysłowionych. Stany Zjednoczone – 335 kg zużycia wszelkiego rodzaju
papieru na osobę w ciągu roku. To zużycie najbardziej odczuwają lasy. Sadzi się i
nawozi jednorodne drzewa tak, aby szybciej rosły. Zaburza to mikrobiologiczną
równowagę środowiska.
Świat tonie w śmieciach!
Nieuniknionym efektem ubocznym konsumpcji są „śmietniska świata” Mówiąc o
odpadach, najczęściej mamy na myśli plastikowe butelki, czy resztki jedzenia. Duża
część odpadów ma większe znaczenie, ale są tu jeszcze odpady medyczne,
elektryczne (telefony, komputery, części). Lotniskowce – ich największy „cmentarz”
znajduje się na plażach w Indiach i Bangladeszu.
Podsumowanie
Globalna produkcja wymusza konsumpcje. Indywidualizm prowadzi
do ruiny zasobów, które są podstawą do przetrwania jednostki a co
za tym idzie mieszkańców Ziemi.
Musi zaistnieć poczucie
wspólnoty, wtedy nie dojdzie do tragedii należy „myśleć lokalnie i
działać globalnie”.
EWANGELIZACYJNA MISJA
KOŚCIOŁÓW



Człowiek musi uszanować dar natury, a nie go
niszczyć. Ten nowy sposób myślenia musi się
przebić przez tradycyjną protestancką ideologię
podboju natury przez człowieka. Wiara w to uczyniłą
Amerykę krajem, w którym rzeki PŁYNĄĆ MIAŁY
mlekiem i miodem, a tymczasme dziś płyną
cuchnącymi zanieczyszczeniami.
Niektóre akcje chroniące przyrodę są bardzo proste i
trywialne. Na przykład, w USA co roku na obchody
Niedzieli Palmowej sprowadza się z tropików
Ameryki Centralnej więcej niż 300 gałęzi palmowych.
W roku 2006 po raz pierwszy kościoły zdecydowało
się na import tzw. ekopalm.
Właśnie o takie akcje chodzi, gdyż są one małymi
kroczkami w kierunku zachowania zdrowia planety.
"Święta ropa"


Od zarania dziejów ludzkość była uzależniona
od różnych zasobów energetycznych,
poczynając od energii wiatru, wody, słońca,
drewna, zwierzęcych odchodów, węgla, gazu i
ropy, na energii nuklearnej kończąc. We
współczesnym świecie wciąż większość
zasobów energetycznych pochodzi ze złóż
ropy.
Liderem zużycie ropy w skali świata są Stany
Zjednoczone.Gdyby konsumpcja ropy w skali
świata osiągnęła poziom amerykański - jej
zasobów globalnych starczyłoby zaledwie na
15 lat.
"Węgiel jako źródło energii"
Największe zasoby węgla na świecie
mają dziś USA i Rosja. Globalne zużycie
węgla wynosi obecnie około 5 miliardów
ton rocznie. Prognozy mówią, że do
2025r podwoi się zużycie węgla.
 "Antywęglowo-zielona" zamierza być
głównie Europa.

"Alternatywa w postaci energii
nuklearnej"


Powodem sprzeciwów wobec budowy elektrowni
atomowych jest nadal szkodliwość odpadów
radioaktywnych, których sposób składowania i
neutralizowania wciąż budzi kontrowersje. Światowa
opinia publiczna buntuje się przeciwko budowie
nowych reaktorów również w obawie przed
produkcją broni atomowej.
Użycie energii nuklearnej w celach pokojowych
coraz częściej jest omawiana na międzynarodowych
forach. Energię tę spostrzega się zarówno jako
tańszy rodzaj energii, lecz również jako sposób na
powstrzymanie katastrofy klimatycznej.
"Zielona energia"




Wykorzystywanie sił natury, takich jak wiatr czy słońce, do
produkowania energii ma wciąż jeszcze marginalny zasięg, lecz
każdego roku zwiększa się liczba turbin wiatrowych czy
zainstalowanych na dachach budynków płytek, które akumulują ciepło
słoneczne.
Na przykład w Londynie zbudowano 41-piętrowy szklany budynek o
kształcie kolby kukurydzy. Jego wnętrze pozwala na przenikanie
światła do biurka każdego pracownika, co znacznie obniża koszty
zużycia energii świetlnej. Stopniowo zwężający się czub daje naturalną
wentylację. Innym przykładem może być przetwarzanie psich i kocich
odchodów w metan. Ma to być paliwo stosowane do ogrzewania
mieszkań lub napędzania turbin generujących energię elektryczną.
Innym przykładem zielonej energii jest biopaliwo.Np. Francuzi nie
mogąc przed kilku laty sprostać konkurencji win kalifornijskich byli
zmuszeni wylać swoje zapasy win. Zamienili je wówczas w biopaliwo.
Również w Polsce nastała moda na biopaliwo, gdzie produkuje się je z
rzepaku. Dzięki temu pojawiło się nie tylko nowe źródło biznesu, lecz
także szansa na uczynienie kroku w kierunku "zieloności".
"Polityka międzynarodowych
instytucji administracyjnych w
kwestii
ochrony
środowiska."
 Tradycyjne urzędy globalnej administracji nie były zbytnio
zainteresowane ochroną środowiska. Pilnując spłaty
zaciągniętych przez kraje Trzeciego Świata pożyczek,
MFW przede wszystkim obcinał fundusze na ochronę
środowiska. Z roku na rok coraz częściej wykluczano z
umów finansowych klauzule dotyczące ochrony
środowiska. Ta tendencja zaczęła się jednak powoli
zmieniać. Pierwszym krokiem była światowa konferencja
na temat środowiska. Jej owocem było podpisanie setek
międzynarodowych umów, traktatów, deklaracji i planów
ochrony środowiska. Kolejnym krokiem na przód było
powstanie w 1992r Programu ds. Ochrony Środodwiska.
Systematycznie rośnie liczba członków międzynarodowych
stowarzyszeń o bardzo szczegółowych celach oraz
międzynarodowe fora zrzeszające kobiety. Również
Wielka Ósemka zaczęła traktować sprawę ochrony
środowiska priorytetowo.

Zmieniająca się świadomość
przywódców świata oraz doświadczenia
przeciętnego obywatela związane z
alarmującym stanem środowiska
naturalnego sprawiają, że trudno
dostrzegalny niegdyś błysk nadziei na
uzdrowienie naszej planety staje się
wyraźniejszy i przybiera coraz bardziej
zieloną barwę!

similar documents