13. USA

Report
AMERIKA
USA – Hospodářství
III2-Z7-I-13
ANOTACE
Materiál obsahuje prezentaci ve formátu Microsoft
PowerPoint (.ppt) pro učivo zeměpisu v 7. ročníku,
oblast Člověk a příroda. Doplněno o úkoly.
Zaměřeno na práci s atlasem a využití informací z
učebnice. Materiál lze využít pro společnou práci ve
třídě na interaktivní tabuli.
V USA se těží :
-
Ropa
Zemní plyn
Černé uhlí
Železná ruda
Kamenná sůl
Fosfáty
a mnohé další suroviny
Najdi a vypiš
(práce s
Atlasem světa)
ke každé zde
jmenované
surovině jedno
ložisko
Obrovskou tradici má
v USA výroba
automobilů. Znáš
některou z amerických
značek aut ?
Pravda nebo lež ? (vypiš pouze ty věty - čísla, které jsou pravdivé) :
1. Průmysl v USA je soustředěn především do pásu na severovýchodě USA.
2. Výroba automobilů je situována do města Chicago.
3. Letecký průmysl (Boeing) se soutřeďuje v oblasti měst Los Angeles, San
Diego a Seattle.
4. Významným průmyslovým centrem na jihu země je Houston, kde se
taktéž nachází vesmírné středisko NASA.
5. Sever USA je zemědělský, kdežto Jih je průmyslový.
6. Zemědělství USA je zaměřeno na pěstování rýže a žita.
7. Velký dobytkářský komplex se nazývá ranč.
8. Prérie je označení pro vyprahlé pouštní oblasti.
9. Slovo kovboj by se dalo volně přeložit z anglického „cow boy“ jako honák
(patevec) krav.
10. V zemědělství USA je zaměstnáno pouze necelá 3 % všech ekonomicky
aktivních obyvatel, což znamená 1 farmář zajistí výživu asi 35
obyvatelům.
11. USA zaujímají přední místa v produkci zemědělských a průmyslových
výrobků (maso, mléko, auta, letadla)
12. Významnou roli hraje doprava; páteří je dálková trasa označovaná jako
Route 99.
Pravda nebo lež ? (vypiš pouze ty věty - čísla, které jsou pravdivé) :
ŘEŠENÍ
1. Průmysl v USA je soustředěn především do pásu na severovýchodě USA.
2. Výroba automobilů je situována do města Chicago.
3. Letecký průmysl (Boeing) se soutřeďuje v oblasti měst Los Angeles, San Diego
a Seattle.
4. Významným průmyslovým centrem na jihu země je Houston, kde se taktéž
nachází vesmírné středisko NASA.
5. Sever USA je zemědělský, kdežto Jih je průmyslový.
6. Zemědělství USA je zaměřeno na pěstování rýže a žita.
7. Velký dobytkářský komplex se nazývá ranč.
8. Prérie je označení pro vyprahlé pouštní oblasti.
9. Slovo kovboj by se dalo volně přeložit z anglického „cow boy“ jako honák
(patevec) krav.
10. V zemědělství USA je zaměstnáno pouze necelá 3 % všech ekonomicky
aktivních obyvatel, což znamená 1 farmář zajistí výživu asi 35 obyvatelům.
11. USA zaujímají přední místa v produkci zemědělských a průmyslových výrobků
(maso, mléko, auta, letadla)
12. Významnou roli hraje doprava; páteří je dálková trasa označovaná jako Route
99.
Zdroje :
- Jednotlivé obrázky dostupné z odkazů :
http://cache2.allpostersimages.com/p/LRG/6/664/QTZC000Z/plakaty/cars-american-cars-of-fifties.jpg
http://nd03.jxs.cz/950/660/31960740f8_65082792_o2.jpg

similar documents