Trappa Uts presentation i Pdf

Report
”En livsförvandlande resa”
Tolvstegsinspirerad behandling för personer med
Stressrelaterad ohälsa
Så föddes TrappaUT
Trappanér
2001
Café för hemlösa
TrappaUpp
2008
Tolvstegsbehandling för
personer med ett Beroende
TrappaUT
2014
Tolvstegsinspirerad
behandling för personer med
Utmattningssyndrom
TrappaUT erbjuder
Individuellt anpassade insatser
• HELHETSPERSPEKTIV: Behandling, Rehabilitering, Arbetsträning, Coachsamtal
och hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.
• INDIVIDUELL KARTLÄGGNING AV LIVSSTIL/SITUATION,
med
hjälp av WHO klassifikationen ICF: Klassifikation av Funktionstillstånd, Funktionshinder och Hälsa.
• KARTLÄGGNING av STRESSREAKTION,
med stöd av SCI-93 (Stress and
Crisis Inventory-93)
•
TERAPEUTISK HJÄLP
att bearbeta psykologiska hinder samt verktyg för att
överkomma rädsla, oro, och dålig självkänsla.
• INDIVIDUELLT FYSISKT TRÄNINGSPROGRAM
• EN PERSONLIG PLAN, för ökad aktivitet inom viktiga livsområden.
•
NÄTVERKSMÖTEN MED BERÖRDA MYNDIGHETSPERSONER
• SKRÄDDARSYDD BEHANDLING efter Individens och Uppdragsgivarens behov
TrappaUts gruppanpassade
insatser
•
•
•
•
•
•
•
•
TOLVSTEGSINSPIRERAD BEHANDLING med Minnesota Metoden
FÖRELÄSNINGAR
KBT- STRESSHANTERINGSKURS
SÖMNKURS
AVSLAPPNINGSÖVNINGAR/ KROPPSKÄNNEDOM
FYSISK TRÄNING MED PERSONLIG TRÄNARE
NATURUPPLEVELSER/UTFLYKTER
SJÄLVHJÄLPSGRUPP – Med erfarenhetsutbyte - BOA (Burned Out Anonymus)
”Försonas med det förflutna.
Förstå var du befinner dig”
TrappaUT Process
Behandling
Behandling
”Vi ser till hela människan”
•
TrappaUTs Helhetsperspektiv genomsyras av fyra delar:
•
Rationell: Kognitiv träning med fokus på att förändra tankemönster och handlingar
men också att ”förstå sin historia”.
•
Fysisk: Individuellt anpassat träningsprogram, naturupplevelser
och promenader.
•
Själslig och andlig: Att möta sitt inre liv, med fokus på känslor och upplevelser.
•
Social: Möten i ”ögonhöjd”. Lärdom från andras erfarenhet. Träning på tillit
och acceptans
TrappaUTs
Minnesotaperspektiv innefattar
Behandling
”7 steg till ett meningsfullt liv i balans”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Inse att jag behöver hjälp
Existentiellt perspektiv
Självkännedom, Självinsikt
Våga vara sig själv
Gottgörelse
Öva kärlek till livet
Ge vidare
TrappaUT Process
Eftervård
Eftervård
”En trygghet för framtiden”
• BOA grupper, Tolvstegsinspirerade
Självhjälpsgrupper
•
•
•
•
Individuella samtal
Sorgbearbetningskurser
Föreläsningar
Återträffar
TrappaUTs målsättning
”Att förändra ett
dysfunktionellt livsmönster
till ett meningsfullt liv i bättre balans,
med fungerande relationer
till sig själv, sin omgivning,
arbetet och i samhället.”
TrappaUTs kompetens
I vårt nätverk ingår; Läkare, Psykolog, Psykoterapeut,
Massör, Naprapat, Sjukgymnast, Socionom, Jobbcoach och Präst,
Vår rådgivare är; Curt Nyström, överläkare och specialist
inom allmän psykiatri med forskningserfarenhet på Stressrelaterad
Ohälsa
 Vi som arbetar är; Beroende-terapeut och Idrottslärare,
Sjuksköterska med KBT-utbildning, Personlig Tränare, HR-specialist
och Jobbcoach, samt Tolvstegsterapeuter
För mer information kontakta
Bittan Ekman, Verksamhetschef
Beroendeterapeut med KBT-inriktning,
Idrottslärare och Tolvstegsterapeut
Tel. 031-500533
E-post: [email protected]
www.trappaut.se

similar documents