REDOXNÍ REAKCE

Report
REDOXNÍ REAKCE
Chemické děje, při kterých dochází ke
změnám oxidačních čísel atomů prvků,
nazýváme redoxní reakce.
2 Mg0 + O02
2 MgII O-II
Při oxidaci se oxidační číslo atomů
jednotlivých prvků zvětšuje.
Mg0
MgII
Při redukci se oxidační číslo atomů
jednotlivých prvků zmenšuje.
O02
2O-II
Schematicky zapíšeme :
redukce
2 Mg0 + O20
2MgII O2-II
oxidace
Redukce i oxidace probíhají vždy současně.
Obecným znakem redoxních reakcí je výměna
elektronů mezi atomy.
2 Na0 + Cl02 2NaICl-I
Na0 – e- Na+
oxidace
Při oxidaci atom odevzdává jeden nebo více
elektronů.
Cl0 + e-
Cl-
redukce
Při redukci atom přijímá jeden nebo více
elektronů.
REDOXNÍ REAKCE
- využití
•
•
•
•
1. elektrolýza látek ( NaCl – Na, Cl2, NaOH, H2)
2. výroba kovů ( Al, Na, …)
3. čištění kovů
4. pokovování mincí, jehel , klíčů, nárazníků aut, plechů , šperků) –
obrana před korozí
• 5. suché články (galvanické články) – baterie, nedají se znovu
nabíjet
• 6. akumulátory – např. v automobilech, dají se znovu nabíjet
Díky redoxním
reakcím mohou
vznikat i ohňostroje.
Hoření a koroze jsou redoxní reakce
Použité zdroje:
•
http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEBCHEMIE9/index9.html
• http://www.tiskatka.cz/razitka-smajlik/90-tuzka-usmevavaneutralni-a-zamracena.html
• http://www.makeupbyrenren.com/2011/06/airbrushfoundation-storage-idea.html
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Firework_in_Prague_1st_F
ebruar_2008.jpg
• http://extranotebook.cnews.cz/baterie-zlevnily-o-18-procent
• http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rust03102006.JPG
• http://en.wikipedia.org/wiki/File:Et_baal.jpg
• http://www.neztracej.cz/
• http://www.wikipedie.cz/
• http://static.akcniceny.cz/foto/vyrobky/540500/540282.jpg
• BENEŠ, P., PUMPR, V., a BANÝR, J. Základy praktické chemie pro
9. ročník základní školy 2. díl. 2. vyd. Praha: Fortuna, 2003. 72 s.
ISBN 80-7168-880-0.

similar documents