si quaeris

Report
Ad Familiares 7.1
De Spelen van Pompeius
Mooi dat je niet naar de spelen
kon komen (1-4)
Je hebt echt niets gemist (24-27)
Mooi dat je niet naar de spelen
kon komen (4-8)
Je hebt echt niets gemist (27-30)
Mooi dat je niet naar de spelen
kon komen (8-12)
Je hebt echt niets gemist (30-34)
Mooi dat je niet naar de spelen
kon komen (12-15)
Je hebt echt niets gemist (35-39)
Je hebt echt niets gemist (16-19)
Je hebt echt niets gemist (39-42)
Je hebt echt niets gemist (19-24)
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(1-4)
Scr. Romae c. m. Sept. an. 55
M. CICERO S. D. M. MARIO
Si te dolor aliqui corporis aut infirmitas valetudinis tuae
tenuit quo minus ad ludos venires, fortunae magis
tribuo quam sapientiae tuae;
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(1-4)
Scr. Romae c. m. Sept. an. 55
M. CICERO S. D. M. MARIO
Si te dolor aliqui corporis aut infirmitas valetudinis tuae
tenuit quo minus ad ludos venires, fortunae magis
tribuo quam sapientiae tuae;
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(1-4)
Scr. Romae c. m. Sept. an. 55
M. CICERO S. D. M. MARIO
Si te dolor aliqui corporis aut infirmitas valetudinis tuae
tenuit quo minus ad ludos venires, fortunae magis
tribuo quam sapientiae tuae;
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(1-4)
Scr. Romae c. m. Sept. an. 55
M. CICERO S. D. M. MARIO
Si te dolor aliqui (1) corporis
aut infirmitas valetudinis tuae
tenuit (2) quo minus ad ludos
venires, fortunae (3) magis
tribuo quam sapientiae tuae;
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
1. Citeer het congruerende
tekstelement. Leg uit waaraan
je dat kunt zien.
2. Citeer het object van de
persoonsvorm.
3. Verklaar het gebruik van de
naamval.
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(1-4)
Scr. Romae c. m. Sept. an. 55
M. CICERO S. D. M. MARIO
Si te dolor aliqui corporis aut
infirmitas valetudinis tuae
tenuit quo minus ad ludos
venires, fortunae magis tribuo
quam sapientiae tuae;
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Geschreven te Rome rond
december in het jaar 55
Beste Marcus Marius,
Als een of andere pijn van je
lichaam of zwakte van je
gezondheid jou ervan
weerhouden heeft om naar de
spelen te komen, schrijf ik dat
meer toe aan het lot (geluk)
dan aan jouw wijsheid;
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(4-8)
sin haec quae ceteri mirantur contemnenda
duxisti et, cum per valetudinem posses, venire
tamen noluisti, utrumque laetor, et sine dolore
corporis te fuisse et animo valuisse, cum ea
quae sine causa mirantur alii neglexeris, modo
ut tibi constiterit fructus oti tui;
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(4-8)
sin haec quae ceteri mirantur contemnenda
duxisti et, cum per valetudinem posses, venire
tamen noluisti, utrumque laetor, et sine dolore
corporis te fuisse et animo valuisse, cum ea
quae sine causa mirantur alii neglexeris, modo
ut tibi constiterit fructus oti tui;
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(4-8)
sin haec quae ceteri mirantur contemnenda
duxisti et, cum per valetudinem posses, venire
tamen noluisti, utrumque laetor, et sine dolore
corporis te fuisse et animo valuisse, cum ea
quae sine causa mirantur alii neglexeris, modo
ut tibi constiterit fructus oti tui;
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(4-8)
sin haec quae ceteri mirantur
(1) contemnenda (2) duxisti
(3) et, cum per valetudinem
posses, venire tamen noluisti,
utrumque (4) laetor, et sine
dolore corporis te fuisse et
animo valuisse, cum ea (5)
quae sine causa mirantur alii
neglexeris (6), modo ut tibi
constiterit fructus oti tui;
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
1. Hoe vertaal je deze vorm?
2. Is dit een gerundivum of gerundium?
Leg uit waaraan je dat kunt zien en
geef een vertaling.
3. Hoe moet je dit hier vertalen?
4. Leg uit waarnaar dit tekstelement
verwijst.
5. Bij welke persoonsvorm is dit het
object?
6. Deze vorm kan op twee manieren
worden benoemd. Geef beide
benoemingen, en leg uit welke het
hier moet zijn.
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(4-8)
sin haec quae ceteri mirantur
contemnenda duxisti et, cum
per valetudinem posses,
venire tamen noluisti,
utrumque laetor, et sine
dolore corporis te fuisse et
animo valuisse, cum ea quae
sine causa mirantur alii
neglexeris, modo ut tibi
constiterit fructus oti tui;
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
maar als je gemeend hebt dat deze
dingen, die de overigen bewonderen,
veracht moeten worden (niet de
moeite waard zijn) en, hoewel je wat
je gezondheid betreft kon [komen],
toch niet wilde komen, [dan] ben ik
blij om beide dingen, én dat je zonder
pijn van je lichaam bent geweest én
dat je gezond van geest bent geweest,
aangezien je je om die dingen die
anderen zonder reden bewonderen,
niet bekommerd hebt, als tenminste
het genot van je vrije tijd onaangetast
(onverstoord) voor je is gebleven;
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(8-12)
quo quidem tibi perfrui mirifice licuit cum esses in ista
amoenitate paene solus relictus. Neque tamen dubito
quin tu in illo cubiculo tuo, ex quo tibi Stabianum
perforando patefecisti sinum, per eos dies matutina
tempora lectiunculis consumpseris, cum illi interea qui
te istic reliquerunt spectarent communes mimos
semisomni.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(8-12)
quo quidem tibi perfrui mirifice licuit cum esses in ista
amoenitate paene solus relictus. Neque tamen dubito
quin tu in illo cubiculo tuo, ex quo tibi Stabianum
perforando patefecisti sinum, per eos dies matutina
tempora lectiunculis consumpseris, cum illi interea qui
te istic reliquerunt spectarent communes mimos
semisomni.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(8-12)
quo quidem tibi perfrui mirifice licuit cum esses in ista
amoenitate paene solus relictus. Neque tamen dubito
quin tu in illo cubiculo tuo, ex quo tibi Stabianum
perforando patefecisti sinum, per eos dies matutina
tempora lectiunculis consumpseris, cum illi interea qui
te istic reliquerunt spectarent communes mimos
semisomni.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(8-12)
quo (1) quidem tibi perfrui
mirifice licuit cum esses (2) in
ista amoenitate paene solus
relictus. Neque tamen dubito
quin tu in illo cubiculo tuo, ex
quo tibi Stabianum perforando
(3) patefecisti sinum, per eos
dies matutina tempora
lectiunculis (4) consumpseris (5),
cum illi interea qui te istic
reliquerunt spectarent
communes mimos semisomni
(6).
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Leg uit hoe het betrekkelijk
voornaamwoord hier wordt gebruikt.
Verklaar ook het gebruik van de
naamval.
Citeer het andere deel van het
gezegde.
Is dit een gerundium of gerundivum?
Geef ook een vertaling.
Noteer de naamval en geef een
vertaling van het woord.
Benoem de vorm en verklaar de
modus.
Citeer het congruerende
tekstelement.
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(8-12)
quo quidem tibi perfrui mirifice
licuit cum esses in ista
amoenitate paene solus relictus.
Neque tamen dubito quin tu in
illo cubiculo tuo, ex quo tibi
Stabianum perforando patefecisti
sinum, per eos dies matutina
tempora lectiunculis
consumpseris, cum illi interea qui
te istic reliquerunt spectarent
communes mimos semisomni.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
zeker kon je daarvan buitengewoon
genieten, omdat je in die heerlijke
omgeving bijna alleen was
achtergebleven. En bij dat alles twijfel
ik er niet aan dat jij in dat
slaapvertrek van je, van waaruit je
voor jezelf door een venster aan te
brengen uitzicht op de baai van
Stabiae hebt gecreëerd, gedurende
die dagen de ochtenduren met lichte
lectuur hebt doorgebracht, terwijl
intussen zij die jou daar achterlieten
half slapend naar de openbare
pantomimevoorstellingen keken.
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(12-15)
Reliquas vero partes diei tu consumebas iis
delectationibus quas tibi ipse ad arbitrium tuum
compararas; nobis autem erant ea perpetienda
quae Sp. Maecius probavisset.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(12-15)
Reliquas vero partes diei tu consumebas iis
delectationibus quas tibi ipse ad arbitrium tuum
compararas; nobis autem erant ea perpetienda
quae Sp. Maecius probavisset.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(12-15)
Reliquas vero partes diei tu consumebas iis
delectationibus quas tibi ipse ad arbitrium tuum
compararas; nobis autem erant ea perpetienda
quae Sp. Maecius probavisset.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(12-15)
Reliquas vero partes diei (1) tu
consumebas iis
delectationibus quas tibi ipse
ad arbitrium tuum
compararas (2); nobis (3)
autem erant ea perpetienda
(4) quae Sp. Maecius
probavisset (5).
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
1. Noteer de naamval en geef
een vertaling van het
woord.
2. Welke vorm moet je hier
eigenlijk lezen? Benoem de
vorm.
3. Verklaar het gebruik van de
naamval.
4. Welke vorm is dit? Leg uit
waaraan je dat kunt zien en
geef een letterlijke vertaling.
5. Verklaar het gebruik van de
modus.
Vragen
Vertaling
Volgende
Mooi dat je niet naar de spelen kon komen
(12-15)
Reliquas vero partes diei tu
consumebas iis
delectationibus quas tibi ipse
ad arbitrium tuum
compararas; nobis autem
erant ea perpetienda quae Sp.
Maecius probavisset.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
De overige delen van de dag
bracht je zeker door met die
vormen van tijdverdrijf die je
jezelf naar je eigen smaak
verworven had; wij echter
moesten die dingen verdragen
die Spurius Maecius had
goedgekeurd.
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (16-19)
Omnino, si quaeris, ludi apparatissimi, sed non tui
stomachi; coniecturam enim facio de meo. Nam
primum honoris causa in scaenam redierant ii quos
ego honoris causa de scaena decessisse arbitrabar.
Deliciae vero tuae, noster Aesopus, eius modi fuit
ut ei desinere per omnes homines liceret.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (16-19)
Omnino, si quaeris, ludi apparatissimi, sed non tui
stomachi; coniecturam enim facio de meo. Nam
primum honoris causa in scaenam redierant ii quos
ego honoris causa de scaena decessisse arbitrabar.
Deliciae vero tuae, noster Aesopus, eius modi fuit
ut ei desinere per omnes homines liceret.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (16-19)
Omnino, si quaeris, ludi apparatissimi, sed non tui
stomachi; coniecturam enim facio de meo. Nam
primum honoris causa in scaenam redierant ii quos
ego honoris causa de scaena decessisse arbitrabar.
Deliciae vero tuae, noster Aesopus, eius modi fuit
ut ei desinere per omnes homines liceret.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (16-19)
Omnino, si quaeris, ludi
apparatissimi (1), sed non tui
stomachi; coniecturam enim
facio de meo (2). Nam
primum honoris causa in
scaenam redierant ii quos ego
honoris causa (3) de scaena
decessisse arbitrabar. Deliciae
vero tuae, noster Aesopus,
eius modi fuit ut ei (4)
desinere per omnes homines
liceret.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
1.
2.
3.
4.
Welk Latijns woord kun je hier in
gedachten aanvullen?
Welk voorafgaand Latijns woord
moet je toevoegen?
Wat is het verschil met de
vertaling van ‘honoris causa’ hier
net voor?
Verklaar het gebruik van de
naamval.
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (16-19)
Omnino, si quaeris, ludi
apparatissimi, sed non tui
stomachi; coniecturam enim
facio de meo. Nam primum
honoris causa in scaenam
redierant ii quos ego honoris
causa de scaena decessisse
arbitrabar. Deliciae vero tuae,
noster Aesopus, eius modi fuit
ut ei desinere per omnes
homines liceret.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Zeker, als je het vraagt (wilt
weten), de spelen waren zeer
prachtig, maar niet van jouw
smaak; ik veronderstel [dat]
uitgaande van mijn eigen [smaak].
Want ten eerste waren om hem te
eren die mensen op het toneel
teruggekeerd van wie ik dacht dat
ze zich omwille van hun reputatie
van het toneel hadden
teruggetrokken. Inderdaad, jouw
favoriet, onze [vriend] Aesopus,
gaf een zodanig optreden dat hij
van alle mensen mocht ophouden.
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (19-24)
Is iurare cum coepisset, vox eum defecit in illo loco,
‘si sciens fallo.’ Quid tibi ego alia narrem? Nosti
enim reliquos ludos; qui ne id quidem leporis
habuerunt quod solent mediocres ludi. Apparatus
enim spectatio tollebat omnem hilaritatem; quo
quidem apparatu non dubito quin animo
aequissimo carueris.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (19-24)
Is iurare cum coepisset, vox eum defecit in illo loco,
‘si sciens fallo.’ Quid tibi ego alia narrem? Nosti
enim reliquos ludos; qui ne id quidem leporis
habuerunt quod solent mediocres ludi. Apparatus
enim spectatio tollebat omnem hilaritatem; quo
quidem apparatu non dubito quin animo
aequissimo carueris.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (19-24)
Is iurare cum coepisset, vox eum defecit in illo loco,
‘si sciens fallo.’ Quid tibi ego alia narrem? Nosti
enim reliquos ludos; qui ne id quidem leporis
habuerunt quod solent mediocres ludi. Apparatus
enim spectatio tollebat omnem hilaritatem; quo
quidem apparatu non dubito quin animo
aequissimo carueris.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (19-24)
Is iurare (1) cum coepisset,
vox eum defecit in illo loco, ‘si
sciens fallo.’ Quid tibi ego alia
narrem (2)? Nosti enim
reliquos ludos; qui ne id
quidem leporis (3) habuerunt
quod solent (4) mediocres
ludi. Apparatus (5) enim
spectatio tollebat omnem
hilaritatem; quo (6) quidem
apparatu non dubito quin
animo aequissimo carueris.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
1.
2.
3.
4.
Hoort dit bij de bijzin of de hoofdzin?
Verklaar het gebruik van de modus.
Verklaar het gebruik van de naamval.
Welk Nederlands woord moet je hier
aanvullen?
5. Noteer de naamval en geef een
vertaling van het woord.
6. Welk gebruik van het betrekkelijk
voornaamwoord herken je hier?
Verklaar ook het gebruik van de
naamval.
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (19-24)
Is iurare cum coepisset, vox
eum defecit in illo loco, ‘si
sciens fallo.’ Quid tibi ego alia
narrem? Nosti enim reliquos
ludos; qui ne id quidem
leporis habuerunt quod solent
mediocres ludi. Apparatus
enim spectatio tollebat
omnem hilaritatem; quo
quidem apparatu non dubito
quin animo aequissimo
carueris.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Toen hij was begonnen een eed te
zweren, liet zijn stem hem in de steek
op dit punt, ‘als ik bewust een valse
eed zweer’. Waarom moet ik je de
andere dingen vertellen? Je kent
immers de overige spelen; die
hadden zelfs niet die humor (dat van
humor), die middelmatige spelen
plegen [te hebben]. De aanblik van de
aankleding nam namelijk iedere
vrolijkheid weg; ik twijfel er niet aan
dat je die aankleding met de grootste
gelatenheid hebt gemist.
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (24-27)
Quid enim delectationis habent sescenti muli in
‘Clytaemestra’ aut in ‘Equo Troiano’ creterrarum
tria milia aut armatura varia peditatus et
equitatus in aliqua pugna? Quae popularem
admirationem habuerunt, delectationem tibi
nullam attulissent.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (24-27)
Quid enim delectationis habent sescenti muli in
‘Clytaemestra’ aut in ‘Equo Troiano’ creterrarum
tria milia aut armatura varia peditatus et
equitatus in aliqua pugna? Quae popularem
admirationem habuerunt, delectationem tibi
nullam attulissent.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (24-27)
Quid enim delectationis habent sescenti muli in
‘Clytaemestra’ aut in ‘Equo Troiano’ creterrarum
tria milia aut armatura varia peditatus et
equitatus in aliqua pugna? Quae popularem
admirationem habuerunt, delectationem tibi
nullam attulissent.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (24-27)
Quid enim delectationis (1)
habent sescenti muli in
‘Clytaemestra’ aut in ‘Equo
Troiano’ creterrarum (2) tria
milia aut armatura varia
peditatus (3) et equitatus in
aliqua pugna? Quae
popularem admirationem
habuerunt, (4) delectationem
tibi nullam attulissent (5).
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
1. Noteer de naamval en geef een
vertaling van het woord.
2. Noteer de naamval en geef een
vertaling van het woord.
3. Noteer de naamval en geef een
vertaling van het woord.
4. Welk Latijns voegwoord zou je
hier kunnen invoegen?
5. Verklaar het gebruik van de
modus.
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (24-27)
Quid enim delectationis
habent sescenti muli in
‘Clytaemestra’ aut in ‘Equo
Troiano’ creterrarum tria milia
aut armatura varia peditatus
et equitatus in aliqua pugna?
Quae popularem
admirationem habuerunt,
delectationem tibi nullam
attulissent.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Want wat voor amusement
bieden (hebben) zeshonderd
muildieren in de ‘Clytaemestra’ of
in ‘het Trojaanse Paard’
drieduizend mengvaten of allerlei
bewapening van infanterie en
ruiterij in een of ander gevecht?
Die dingen hadden (oogstten) de
bewondering van het volk, jou
zouden ze geen enkel vermaak
hebben gebracht.
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (27-30)
Quod si tu per eos dies operam dedisti
Protogeni tuo, dum modo is tibi quidvis potius
quam orationes meas legerit, ne tu haud paulo
plus quam quisquam nostrum delectationis
habuisti.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (27-30)
Quod si tu per eos dies operam dedisti
Protogeni tuo, dum modo is tibi quidvis potius
quam orationes meas legerit, ne tu haud paulo
plus quam quisquam nostrum delectationis
habuisti.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (27-30)
Quod si tu per eos dies operam dedisti
Protogeni tuo, dum modo is tibi quidvis potius
quam orationes meas legerit, ne tu haud paulo
plus quam quisquam nostrum delectationis
habuisti.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (27-30)
Quod si tu per eos dies
operam dedisti Protogeni tuo
(1), dum modo is tibi quidvis
potius quam (2) orationes
meas legerit (3), ne tu haud
paulo plus quam quisquam
nostrum delectationis (4)
habuisti.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
1.
2.
3.
4.
Verklaar het gebruik van de
naamval.
Hoe vertaal je deze combinatie
van drie woorden?
Verklaar het gebruik van de
modus.
Noteer de naamval, en leg uit op
welk Latijns woord dit woord
aansluit.
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (27-30)
Quod si tu per eos dies
operam dedisti Protogeni tuo,
dum modo is tibi quidvis
potius quam orationes meas
legerit, ne tu haud paulo plus
quam quisquam nostrum
delectationis habuisti.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Maar als jij in die dagen tijd
hebt vrijgemaakt voor jouw
Protogenes, mits hij je
tenminste alles liever heeft
voorgelezen dan mijn
redevoeringen, dan heb jij
ongetwijfeld niet een beetje
meer vermaak gehad dan wie
dan ook van ons.
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (30-34)
Non enim te puto Graecos aut Oscos ludos
desiderasse, praesertim cum Oscos vel in senatu
vestro spectare possis, Graecos ita non ames ut ne
ad villam quidem tuam via Graeca ire soleas. Nam
quid ego te athletas putem desiderare, qui
gladiatores contempseris? In quibus ipse Pompeius
confitetur se et operam et oleum perdidisse.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (30-34)
Non enim te puto Graecos aut Oscos ludos
desiderasse, praesertim cum Oscos vel in senatu
vestro spectare possis, Graecos ita non ames ut ne
ad villam quidem tuam via Graeca ire soleas. Nam
quid ego te athletas putem desiderare, qui
gladiatores contempseris? In quibus ipse Pompeius
confitetur se et operam et oleum perdidisse.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (30-34)
Non enim te puto Graecos aut Oscos ludos
desiderasse, praesertim cum Oscos vel in senatu
vestro spectare possis, Graecos ita non ames ut ne
ad villam quidem tuam via Graeca ire soleas. Nam
quid ego te athletas putem desiderare, qui
gladiatores contempseris? In quibus ipse Pompeius
confitetur se et operam et oleum perdidisse.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (30-34)
Non enim te puto Graecos aut
Oscos ludos desiderasse (1),
praesertim cum Oscos vel (2) in
senatu vestro spectare possis,
Graecos ita non ames ut (3) ne
ad villam quidem tuam via
Graeca (4) ire soleas. Nam quid
(5) ego te athletas putem (6)
desiderare, qui gladiatores
contempseris (7)? In quibus ipse
Pompeius confitetur se et
operam et oleum perdidisse.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dit is een verkorte vorm. Welke
vorm moet je hier eigenlijk lezen?
Hoe vertaal je dit hier?
Hoe vertaal je dit hier en
waarom?
Noteer de naamval en geef een
vertaling van het woord.
Hoe kun je dit hier het beste
vertalen?
Verklaar het gebruik van de
modus.
Verklaar het gebruik van de
modus.
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (30-34)
Non enim te puto Graecos aut
Oscos ludos desiderasse,
praesertim cum Oscos vel in
senatu vestro spectare possis,
Graecos ita non ames ut ne ad
villam quidem tuam via
Graeca ire soleas. Nam quid
ego te athletas putem
desiderare, qui gladiatores
contempseris? In quibus ipse
Pompeius confitetur se et
operam et oleum perdidisse.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Ik denk namelijk niet dat jij de Griekse
of de Oskische stukken hebt gemist,
vooral (temeer) omdat je Osken zelfs
in jullie gemeenteraad kunt zien, en je
van de Grieken zozeer niet houdt dat
je zelfs naar je eigen villa niet over de
Griekse weg pleegt te gaan. Want
waarom zou ik denken dat jij, die je
laatdunkend over gladiatoren hebt
uitgelaten, naar atleten verlangt?
Pompeius geeft zelf toe dat hij aan
hen zijn moeite en zijn olie verspild
heeft.
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (35-39)
Reliquae sunt venationes binae per dies quinque,
magnificae, nemo negat; sed quae potest homini
esse polito delectatio cum aut homo imbecillus a
valentissima bestia laniatur aut praeclara bestia
venabulo transverberatur? Quae tamen, si videnda
sunt, saepe vidisti, neque nos qui haec spectavimus
quicquam novi vidimus.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (35-39)
Reliquae sunt venationes binae per dies quinque,
magnificae, nemo negat; sed quae potest homini
esse polito delectatio cum aut homo imbecillus a
valentissima bestia laniatur aut praeclara bestia
venabulo transverberatur? Quae tamen, si videnda
sunt, saepe vidisti, neque nos qui haec spectavimus
quicquam novi vidimus.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (35-39)
Reliquae sunt venationes binae per dies quinque,
magnificae, nemo negat; sed quae potest homini
esse polito delectatio cum aut homo imbecillus a
valentissima bestia laniatur aut praeclara bestia
venabulo transverberatur? Quae tamen, si videnda
sunt, saepe vidisti, neque nos qui haec spectavimus
quicquam novi vidimus.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (35-39)
Reliquae sunt venationes binae
per dies quinque, magnificae,
nemo negat (1); sed quae (2)
potest homini esse polito
delectatio cum (3) aut homo
imbecillus a valentissima bestia
laniatur aut praeclara bestia
venabulo transverberatur? Quae
(4) tamen, si videnda (5) sunt,
saepe vidisti, neque nos qui haec
spectavimus quicquam novi (6)
vidimus.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Welk Latijns woord kun je (min of
meer) als object hiervan
beschouwen?
Citeer het congruerende
tekstelement.
Hoe vertaal je dit hier? Verklaar je
antwoord.
Welk gebruik van het betrekkelijk
voornaamwoord herken je hier?
Waarnaar verwijst het?
Is dit een gerundivum of gerundium
en waaraan zie je dat? Geef ook een
letterlijke vertaling.
Verklaar het gebruik van de naamval.
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (35-39)
Reliquae sunt venationes binae
per dies quinque, magnificae,
nemo negat; sed quae potest
homini esse polito delectatio
cum aut homo imbecillus a
valentissima bestia laniatur aut
praeclara bestia venabulo
transverberatur? Quae tamen, si
videnda sunt, saepe vidisti,
neque nos qui haec spectavimus
quicquam novi vidimus.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Overblijven twee jachtpartijen per
dag vijf dagen lang, groots, niemand
ontkent dat; maar wat voor
amusement kan er zijn voor een
beschaafd mens wanneer of een zwak
mens door een zeer sterk dier
verscheurd wordt of een prachtig
beest met een lans doorboord wordt?
Toch (Hoe dan ook), als die dingen
het bekijken waard zijn, heb je ze [al]
dikwijls gezien, en ook wij, die dit
gezien hebben, zagen niets nieuws.
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (39-42)
Extremus elephantorum dies fuit. In quo
admiratio magna vulgi atque turbae, delectatio
nulla exstitit; quin etiam misericordia quaedam
consecuta est atque opinio eius modi, esse
quandam illi beluae cum genere humano
societatem.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (39-42)
Extremus elephantorum dies fuit. In quo
admiratio magna vulgi atque turbae, delectatio
nulla exstitit; quin etiam misericordia quaedam
consecuta est atque opinio eius modi, esse
quandam illi beluae cum genere humano
societatem.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (39-42)
Extremus elephantorum dies fuit. In quo
admiratio magna vulgi atque turbae, delectatio
nulla exstitit; quin etiam misericordia quaedam
consecuta est atque opinio eius modi, esse
quandam illi beluae cum genere humano
societatem.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (39-42)
Extremus elephantorum dies
fuit. In quo admiratio (1)
magna vulgi atque turbae, (2)
delectatio nulla exstitit; quin
etiam misericordia quaedam
(3) consecuta est atque opinio
eius modi, (4) esse quandam
(5) illi beluae cum genere
humano societatem.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
1.
2.
3.
4.
5.
Congrueren deze twee woorden
of niet? Waaraan zie je dat?
Welk Latijns voegwoord kun je
hier het beste invoegen?
Hoe vertaal je dit?
Welk(e) woord(en) worden nader
gedefinieerd door de hier
volgende a.c.i.?
Citeer het congruerende
tekstelement.
Vragen
Vertaling
Volgende
Je hebt echt niets gemist (39-42)
Extremus elephantorum dies
fuit. In quo admiratio magna
vulgi atque turbae, delectatio
nulla exstitit; quin etiam
misericordia quaedam
consecuta est atque opinio
eius modi, esse quandam illi
beluae cum genere humano
societatem.
Vorige
Tekst
Structuur
Extra
De laatste dag was van de olifanten.
Daarin (Daarvoor) ontstond een grote
bewondering van de volksmassa,
[maar] geen enkel genot; ja zelfs
volgde er een zeker medelijden en
een mening van dien aard, dat er een
zekere gemeenschap bestaat voor dat
enorme beest met de menselijke
soort (tussen dat enorme beest en de
menselijke soort).
Vragen
Vertaling
Volgende

similar documents