presentation in mongolian

Report
Бүгд Найрамдах Чех Улсын газрын зураг
Карлын их сургууль / Charles University
(Прага, Плзэнь, Храдэц Крааловээ хотууд)
www.cuni.cz
• Хэлний сургалт – 1 жил – төлбөртэй (дараа нь энэ
сургуулиас гадна чехийн мэргэжил = төлбөргүй
сургалт)
• www.ujop.cz
• Ямар мэргэжил сонирхож байгаагаас хамааран Прага
эсвэл Подебрад хотуудад сургалтанд хамрагдана
+
Хэд хэдэн факультетын маш олон мэргэжлүүд – Прага, Плзэнь эсвэл Храдэц
Крааловээ хотуудад
(Монгол улсын хувьд гэвэл жишээ нь: байгалийн ухаан, анагаах ухаан, эм зүй......)
Чехийн хөдөө аж ахуйн их сургууль, Прага хот
/ Czech University of Life Sciences
(Прага хот)
www.czu.cz
Англи хэл дээр санал болгож буй зарим
мэргэжлүүд:
Sustainable Use of Natural Recources
Sustainable Agriculture and Food Security
Land and Water Management
Чех хэл дээр санал болгож буй зарим
мэргэжлүүд:
Байгалийн нөөц баялгийг тогтвортой ашиглах
Экологийн хөдөө аж ахуй
Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл
Чехийн ойн аж ахуйн академи, Трутнов хот
/ Czech Forestry Academy in Trutnov
(Трутнов хот)
www.clatrutnov.cz
Санал болгож буй мэргэжлүүд: Экологи, байгаль орчин
Ойн механикжуулагч
Механикжуулалт, үйлчилгээ
Ойн аж ахуй – дунд/дээд
Хими-Технологийн дээд сургууль, Прага хот
/ Institute of Chemical Technology Prague
(Прага хот)
www.vscht.cz
www.ict-prague.eu
Англи хэл дээр санал болгож буй
зарим мэргэжлүүд:
Chemistry, Engineering and Technology
Food and Biochemical Technology
Чех хэл дээр санал болгож буй
зарим мэргэжлүүд:
Эмийн синтез ба үйлдвэрлэл
Байгаль орчин хамгаалах хими ба технологи
Пардубицийн их сургууль
/ University of Pardubice
(Пардубицэ хот)
www.uni-pardubice.eu
Санал болгож буй зарим мэргэжлүүд:
Тээврийн дэд бүтэц
Химийн инженерчлэл
Органик бус материалын хими ба технологи
Чехийн техникийн дээд сургууль, Прага хот
/ Czech Technical University in Prague
(Прага хот)
www.cvut.cz
Санал болгож буй зарим мэргэжлүүд:
Электротехник ба мэдээлэл зүй
Барилгын инженер
Програм хангамжийн технологи бa менежемент
Барилга архитектур
Техник, эдийн засгийн дээд сургууль,
Ческаа Бүдеёвицэ хот
/ The Institute of Technology And Business
(Ческаа Бүдеёвицэ хот)
www.vstecb.cz
Санал болгож буй зарим мэргэжлүүд:
Тээвэр, тээвэрлэлтийн технологи
Ложистикийн технологи
Барилгын менежемент
Барилгын конструкц
Мэндэлийн их сургууль, Брно хот / Mendel University in Brno
(Брно хот)
www.mendelu.cz
Техникийн дээд сургууль, Брно хот
/ Brno University of Technology
(Брно хот)
www.vutbr.cz
Мал эмнэлэг болон эм зүйн их сургууль, Брно хот
/ University of Veterinary and Farmaceutical Sciences Brno
(Брно хот)
www.vfu.cz
Масарикийн их сургууль / Masaryk University
(Брно хот)
www.muni.cz
Уул уурхайн дээд сургууль – Техникийн их сургууль,
Острава хот
/ VSB – Technical University of Ostrava
(Острава хот)
www.vsb.cz
Англи хэл дээр санал болгож буй
зарим мэргэжлүүд:
Geological Engineering
Mining
Geodesy, Cartography and Geoinformatics
Mechanical Engineering
Чех хэл дээр санал болгож буй зарим мэргэжлүүд:
Барилга архитектур
Автомат удирдлага бa инженерийн мэдээлэл зүй
Уурхайн хэмжилзүй бa геодези
Геологийн инженер
Байгаль орчин хамгаалах хими ба технологи
Үйлдвэрийн дулааны техник ба түлш
Томаш Батяагийн их сургууль, Злийн хот
/ Tomas Bata University in Zlín
(Злийн хот)
www.utb.cz
Англи хэл дээр санал болгож буй
зарим мэргэжлүүд:
Polymer Engineering
Food Technology
Chemistry and Materials Technology
Integrated Systems in Buildings
Чех хэл дээр санал болгож буй зарим мэргэжлүүд:
Дүрсийг хөдөлгөөнд оруулах бүтээлийн анги
Материалын хими ба технологи
Мультимедиа ба загвар
Үйлдвэрлэлийн инженер
Монгол Улс дахь Бүгд Найрамдах Чех Улсын
Элчин сайдын яам
www.mzv.cz/ulaanbaatar
•
•
•
•
Сургуулиудын тухай мэдээлэл, тэдний линкүүд
Тэтгэлэгт хамрагдах мэдүүлэг өгөх тухай мэдээлэл (4+1) – 7 сарын үед
Сурах зорилгоор виз олгох тухай мэдээлэл
Визийн хэлтсийн ажлын цагийн хуваарь + уулзалт тохирох эсвэл
зөвлөгөө авахад зориулагдсан утас ба цахим хаяг

similar documents