Pojezierze

Report
KRAJOBRAZ POJEZIERNY
http://www.ksiegarniamapnik.pl/krainy_jakamapa.png
Pojezierze
obszar o dużym nagromadzeniu jezior.
W Polsce pojezierza (Mazurskie,
Pomorskie,
Wielkopolskie)
powstały w wyniku zlodowaceń.
Podział

http://przyroda5.republika.pl/krainy/pojez.html
Zlodowacenie
okres nasunięcia lodowca na danym
obszarze. Na terenach Polski miały
miejsce 4 zlodowacenia, a ostatnie z nich
zakończyło się około 10 tysięcy lat temu.
Lodowiec ten nazywamy lądolodem
skandynawskim.
Zasięg zlodowaceń
I.
II.
IV.
http://mapykonturowe.pl/Mapa_zasiegow_zlodowacen_plejstocenskich_w_Polsce,2,50.html
III.
Krajobraz polodowcowy
[z: Ślósarczyk J., Kozik R., Szlajfer F., Przyroda dla klasy piątej, Nowa Era, Warszawa, 2000]
Cechy charakterystyczne krajobrazu
W krajobrazie Pojezierzy bardzo wyraźne
są ślady ostatniego zlodowacenia:
- faliste moreny,
- piaszczyste równiny,
- obniżenia dolin rzecznych
- misy jeziorne.
Głazy narzutowe
Zadanie
W odpowiednie miejsca tabeli wpisz określenia:
 łagodnie nachylone stożki;
 zbudowane z piasków i glin;
 prawie okrągłe zwane „oczkami”;
 wymodelowane przez lodowiec;
 przepływają przez jeziora;
 pozostawione przez topniejący lodowiec;
 nieregularna linia brzegowa lub podłużne
podobne do rynny;
 wypełnione wodami jezior polodowcowych;
Elementy krajobrazu
wzgórza
pagórki
wielkie jeziora
małe jeziora
doliny rzeczne
kamienie i bloki skalne
rzeki
liczne obniżenia terenu
Charakterystyczna
cecha
Fauna i Flora
„ptasi raj”
 duża liczba owadów
 liczne gatunki ryb
 dzikie mateczniki-zachowanie pierwotnej
fauny
 Mazurski Park Krajobrazowy
 114 rezerwatów przyrody
 liczne pomniki przyrody
 turystyka

Rolnictwo i Przemysł


Najlepsze warunki dla rolnictwa są na Pojezierzu
Wielkopolskim. Uprawia się tam ziemnika i
buraki cukrowe, a hoduje się bydło i trzodę
chlewną. Na pozostałych pojezierzach uprawia
się żyto, ziemniaki len oraz hoduje się bydło. Na
pojezierzach rozwinęło się także rybołówstwo
śródlądowe.
Na pojezierzach głównie przemysł wydobywczy i
przetwórczy, uwarunkowany występowaniem
soli kamiennej, wapieni, węgla brunatnego i ropy
naftowej. W dużych miastach przemysł
elektromaszynowy, środków transportu i
chemiczny.
Pojezierze Pomorskie
Liczne jeziora – największe z nich to: Jeziorak,
Drawsko, Lubie
 Kompleksy leśne : Bory Tucholskie,
Puszcza Drawska,
 Największe miasta: Bydgoszcz, Toruń
 Wiele terenów wojskowych, m. in. poligonów,
na których odbywają się
ćwiczenia armii NATO (np. poligon drawski).

Pojezierze
Wielkopolskie
Jezioro rynnowe Gopło
 Większe miasta:
Poznań, Zielona Góra
 W rejonie Konina od kilkudziesięciu lat
wydobywa się węgiel brunatny.

Pojezierze Mazurskie
2 największe jeziora Polski:
Śniardwy oraz Mamry
 Główne miasta regionu: Olsztyn Suwałki, Ełk,
Augustów, Mrągowo, Mikołajki
 Wycieczkowe rejsy po Kanale Elbląskim
częściowo odbywają się po lądzie. Funkcjonuje
tam 5 pochylni, na których statki przeciągane
linami po szynach
z jednego odcinka kanału na drugi.

Sprawdzian: Krainy geograficzne Polski.
Na zamieszczonej poniżej mapce Polski rozpoznaj
zaznaczone krainy geograficzne. Odpowiedzi poszukaj w
tabelce obok.

http://p-toklowicz.republika.pl/sprawdzian4.html
Bibliografia:

Zdjęcia:
-
http://www.agcia.yoyo.pl/geo/pojezierza.html
-
http://pl.tripadvisor.com/Tourism-g274738-Lake_District-Vacations.html
-
http://www.strykowski.net/swiekatowo/Pojezierza_polskie_-_zdjecie_3601.php
-
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/ochrona_przyrody/parki_krajobrazo
we/suw_park_kr.htm
-
http://elib.kkf.hu/poland/lengyel/geography/PL.htm
-
http://mazury.porady24.org/kraina-wielkich-jezior/
-
http://kolokolei.blogspot.com/2011/08/z-parowozem-przez-pojezierze.html
-
http://www.fishing.pl/wody/%28offset%29/120
-
http://www.101wycieczek.pl/atrakcje/pojezierze_wielkopolskie_31
-
http://www.emazury.com/index.php?JEZ=pl&LIS=glowna&MENU=rejony&GL=09new7wonders-pojezierze_mazurskie
-
http://istotyzywe.pl/ssaki/bobr-europejski
-
http://www.ekogroup.info/6112/park-narodowy-bory-tucholskie/
-
http://www.lasy.promotion.org.pl/
-
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=851#ppomorskie

similar documents