Charita_Představení ordinace lékaře

Report
Ordinace pro lidi bez domova
Mgr. Petr Prinz
Vznik
Ordinace pro lidi bez domova vznikla po asi roční
přípravě v prosinci roku 2007. Byla to reakce na
obtíže, s nimiž se setkávali pracovníci služeb pro
bezdomovce. Jedním z mediálních impulsů bylo úmrtí
muže před branou fakultní nemocnice, u něhož na
urgentním příjmu fakultní nemocnice nebyl shledán
důvod k hospitalizaci.
Jedná se o klasickou ordinaci praktického lékaře,
která má smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven.
Úhrady od pojišťoven jsou nikoliv kapitační, ale podle
výkonů.
Provoz
• Ordinuje se každý pracovní den v rozsahu 4 hodin, v
pátek 2 hodiny.
• Provoz zajišťují dva lékaři v celkovém rozsahu 0,6
úvazku a zdravotní sestra na plný úvazek, která se
věnuje mimo ordinační dobu plánovaným
převazům a ošetřením a administrativě.
• Ordinace má k dispozici vlastní sprchu pro pacienty,
spolupracuje se šatníkem.
• Ročně služba ošetří okolo 450 - 500 osob, asi 30%
ošetřených tvoří ženy.
Význam ordinace
• přispívá k včasnému řešení zdravotních problémů lidí
bez domova a tím spoří finance na další náročnější péči;
• pomáhá zdravotnickým institucím při řešení obtížných
situací lidí bez domova (kdy se často jedná o
problémové pacienty);
• působí s velkým preventivním dopadem při šíření
infekčních a parazitárních onemocnění;
• vytváří platformu pro komunikaci sociálně vyloučených
skupin s dalšími zdravotnickými službami (dá se hovořit
o určitém filtru);
• zásadně odlehčuje poskytovatelům sociálních služeb,
kteří se věnují bezdomovcům.
Význam ordinace
• Projekt navzdory svému malému rozsahu zásadně
přispěl k řešení obtížných situací lidí bez domova a
ulehčil práci osobám i subjektům, které s nimi pracují.
• Projekt poskytl informace o zdravotním stavu a
potřebách na ulici a umožňuje tak, abychom uměli lépe
odpovídat na otázky dotýkající se hledání vhodných a
efektivních řešení.
• Projekt svým odvážným startem a díky zásadní podpoře
města vytvořil jedinečný model, který se zájmem
navštěvují lidé věnující se bezdomovcům napříč
regiony.
• Projekt přinesl úzké propojení zdravotní a sociální
dimenze práce a přispěl tím k efektivnějšímu řešení
situace lidí bez domova
Obtíže
• Stálé potíže působí neexistence pobytového
zařízení pro lidi bez domova, kteří mají zdravotní
problémy.
Současná nabídka je pro některé
případy lidí nedostatečná a nevyřeší to ani
ordinace.
Ordinace neposkytne:
• pobytové služby spojené se zhoršeným zdravotním
stavem (nesoběstačnost pacienta);
• rozsáhlá ošetření, která přesahují rámec činnosti
praktického lékaře.
Základní statistika
počet ošetření
nově ošetření pacienti
ošetření cizinci
počet nově
registrovaných
pacientů
počet úmrtí
počet žádostí o důchod
Počet lidí ošetřených
s parazitárním
onemocněním
2008
1985
317
x
2009
2665
244
84
2010
2655
203
90
Celkem
7305
764
174
61
10
12
34
7
17
130
10
11
225
27
40
46
75
83
204
Financování
• Ze zdravotního pojištění
• Ze zdrojů statutárního města Olomouce
• Z vlastních zdrojů Charity Olomouc, darů, sbírek
Mrzí nás, že se podpoře obdobných projektů
nevěnuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

similar documents