EVR*M ÖRÜNTÜSÜ

Report
EVRİM ÖRÜNTÜSÜ
EVRİMİ DESTEKLEYEN DELİLLER
Zaman içinde değişimin delilleri
• Yaşayan türlerden elde edilen deliller
• Zaman içinde değişimin doğrudan gözlenmesi
• Körelmiş organlar
• Fosil kayıtlardan elde edilen deliller
• Yokoluş gerçeği
• Ardışıklık yasası
• Geçiş Formları
Zaman içinde değişimin delilleri
1. Yaşayan türlerden elde
edilen deliller
a. Zaman içinde değişimin
doğrudan gözlenmesi
• Günümüzde pek çok canlı
türünün populasyonları
incelenmekte ve
mikroevrim (küçük ölçekli
değişimler) gözlenmektedir.
• Örn. Sabunağacı böceği
(Jardera haematolama)
Zaman içinde değişimin delilleri
1. Yaşayan türlerden elde edilen deliller
b. Körelmiş organlar
• Bir türde önemli bir işlevi sahip olan bir vücut parçasının kullanışsız
ya da kalıntı formudur.
Kahverengi Kivi
Lastik Boa yılanı
Kuyruk sokumu kemiği
Zaman içinde değişimin delilleri
2. Fosil kayıtlardan elde edilen deliller
a. Yokoluş gerçeği
Mamut
İrlanda geyiği
Zaman içinde değişimin delilleri
• Fosil kayıtlardan elde edilen deliller
• Yokoluş gerçeği – fanerozoik boyunca büyük yok oluşlar
Zaman içinde değişimin delilleri
2. Fosil kayıtlardan elde edilen deliller
b. Ardışıklık yasası
• Aynı coğrafi bölgede yaşayan ve fosil organizmalar birbirleri ile
akrabalıklar gösterirler ve diğer bölgelerde yaşayan organizmalardan
farklılık gösterirler.
Armodil
Gliptodon
Zaman içinde değişimin delilleri
2. Fosil kayıtlardan elde edilen deliller
c. Geçiş formları
Archaeoteryx
Değişim yoluyla türemenin delilleri
• Ortak atalılığın delilleri
• Evrimsel ağaç düşüncesi - Filogenetik ağaçlar
• Filogenetik çeşitli organizma grupları (örneğin türler veya
topluluklar) arasındaki evrimsel ilişkinin araştırmasıdır. Bu
ilişkiler filogeni olarak adlandırılır.
• Filogenetik terimi Yunanca kökenlidir, "kabile, ırk" anlamına
gelen file veya filon ve doğumla ilişkili
anlamındaki genetikos ("doğum" anlamında
olan genesis kökünden gelir) terimlerinden türetilmiştir.
• İlgili bir kavram olan filogenez, bir biyolojik türün (veya bir
organizmalar grubunun) evrimsel gelişimidir.
Hipotetik soy ağacı (Darwin)
Filogenetik ağaç (Bugün)
Monofilektik, parafilektik ve polifilektik taksonlar
Filogenetik geçmişi çıkarsamakta canlılar arasında değişebilen
özelliklerin benzeşimine ve farklılığına bakılır.
Değişim yoluyla türemenin delilleri
• Ortak atalılığın delilleri
• Halka türler
• Bir türün ikiye ayrıldığının belgelenmesidir.
Sibirya yeşil çalıbülbülü
Değişim yoluyla türemenin delilleri
• Ortak atalılığın delilleri
• Homoloji
Değişim yoluyla türemenin delilleri
• Ortak atalılığın delilleri
• Yapısal homoloji
• Canlıların çoğu özellikleri
daha önce var olan
özelliklerden farklılaşmıştır
Değişim yoluyla türemenin delilleri
• Gelişimsel homoloji - Türler genellikle yetişkin durumlarına
oranla embriyo aşamasında iken birbirine daha çok benzemektedir

similar documents