Eğitim Psikolojisi-5

Report
Bedensel Büyüme & Gelişme
•
•
•
•
•
•
•
•
Desteksiz oturmaya başlar.
Yürümeye başlar.
Kaşık kullanmayı becerir.
3-4 renk eşleştirebilir.
Kendi giyinir kendi soyunur.
Makasla kağıt kesebilir.
Münazarada yer alabilir.
Hipotezin doğruluğunu araştırabilir.


-
Bireyin gelişim süresince değişik zaman
dilimlerinde belirli özelliklerin ön plana çıkma
aşamalarına DÖNEM denir.
Dönemler:
Bebeklik: 0-2 yaş
Okul öncesi: 3-6 yaş (ilk çocukluk)
İlk öğretim: 7-11 yaş (ikinci çocukluk)
Ergenlik: 11-18
Gençlik: ....
Bedensel büyüme ve gelişme
 Bebeklik dönemi
 3-6 yaş dönemi
 7-11 yaş dönemi
Sizce bireyin belirli davranışları
kazanabilmesi için belirli
dönemlere ihtiyacı var mı?
(belirli davranışlar belirli
dönemlerde mi kazanılır?)
1.1 Bedensel Büyüme ve Gelişim
Sizce bu dönemde bebek neler yapabilir?
(s. 45)
- Bebek doğduğunda iskelet gelişimi & sinir
sistemi tamamlanmıştır.
- Kemiklerdeki en hızlı gelişme dönemi ILK yıl
sonra ergenlik dönemidir.
- Bedensel (Motor) gelişimin en hızlı olduğu
dönem İLK yıldır.
- Yürümeyi başarma İLK yıl sonu en önemli
motor gelişimden biridir.
1.2 Duyusal Gelişim
‘Algının’ bebeğin duyusal
Gelişimindeki rolü nedir?
•
•
•
•
•
•
•
Görme
Görme 4-6 ay arası hızlanır.
İlk 6 ay içinde daha uzak ve daha uzun süreli
odaklanırlar.
İşitme
Doğar doğmaz işitirler.
İşitmeleri yetişkinlerinkine benzer.
İşitsel uyarıcılara uyarı şiddetine göre tepki
verirler
Koku & Tat alma & Dokunma
4 temel tadı (tatlı, acı,
ekşi, tuzlu) ayırt ederler.
Tatlıyı tercih ederler.
Bedensel Büyüme ve Gelişim
-
-
Okul öncesi dönemde bedensel gelişme yavaşlar.
2 yaşında baş toplam bedenin ¼ ü kadardır.
6 yaşında organlar birbiriyle orantılı ve bir
yetişkininkini andırır.
•
-
-
3-6 yaş dönemindeki diğer fiziksel değişiklikler...
Üst düzey motor koordinasyonu gerektiren
haraketlerde zorlanma vardır.
Kaba motor haraketi sağlayan kaslardaki (bedeni
kullanma) gelişme, ince motor haraketleri
sağlayan kaslara (el & ayağı kullanma becerileri)
göre daha fazladır.
Kız çocukların ince kas becerisi daha ileridir.
El & göz koordinasyonu zayıftır (iri punto ve
resimli kitap seçilmeli).
İnce motor kaslarını koordineli kullanımı
ergenlikte gerçekleşebilir.
Bedensel Büyüme ve Gelişim
* 10 yaşlarına doğru kızlar
ani gelişir (ikincil cinsiyet).
Erkeklerden daha iri. Ama
erkekler daha haraketli olurlar.
* Her iki cinsiyette motor becerileri
gelişir.
* Özellikle ilk başlarda erkek
çocukların ince motor kasları
koordinasyonunda sorun vardır
(ödevlerde problem yaratırlar).
10-11 yaşlarda ince motor
kaslarının kontrolü gelişir (ör.
müzik aleti çalmaya ilgi artar).
•
-
Bedensel Büyüme ve Gelişim
Ergenlik döneminde hızlanır ve yetişkinlikteki
yapısına ulaşır.
Çalkantılı olan bu geçiş dönemine uyum
sağlamada birey zorlanır.
11-12 ve 17-18 dönemlerini kapsar.
 Ergenlik döneminde bireyin bedensel
gelişiminde ne gibi değişiklikler olur?

-
Ergenlik döneminde bedensel büyüme ve
gelişme...
Fizyolojik ve hormonal değişikliklerle
kendisini gösterir.
•
-
-
-
Hormonal Değişmeler
Çeşitli iç salgı bezleri tarafından salgılanan
hormonlar büyüme & cinsel olgunluğu hızlandırır.
Hipofiz bezi (en önemli konuma sahip iç salgı bezi;
gelişme ve büyümede önemli rolü olan büyüme
hormonu); Gonadotropinleri salgılar.
cinsiyet bezleri (kadın ve erkek hormonları;
testosteron ve ostrojen hormon düzeyleri yükselir;
Bu hormonların salgılarını ayarlayan ve gelişimini
uyaran hormonlar Gonadotropinler dir.
böbrek üstü bezleri (cinsiyet hormonlarının miktarını
artırırlar)
tiroid bezleri (metabolizmanın hızını artırarak
organların büyüme ve olgunlaşmasını artırır.
•
-
Bedensel Değişmeler
Ergenliğe kızların 11-13 erkeklerin 13-15
yaşlarında girdikleri kabul edilir.
Kızlar boyca ve ağrlıkca erkekleri geçerler.
16 yaşına varıldığında erkekler kızlardan
uzun ve ağır olurlar.
 Ergenlik döneminde bedensel olarak kızlar
ve erkeklerde ne gibi değişiklikler olur?
1) Geç ya da Erken olgunlaşma
 Sizce aynı yaşlardaki bazı ergenlerin fiziksel
gelişme açısından diğer yaşıtlarına göre
farklılıklar göstermesi onları nasıl etkilemektedir?
•
Araştırmalar ‘beden imgesinin’ (bireyin kendi
bedenini algılaması) bu bağlamdaki rolünden
bahsetmektedir (Bknz. bulgular s. 53)
2) Beden yapısındaki değişme
 Ergenleri en çok rahatsız eden görsel unsurlar
nelerdir
-
-
-
-
Ben merkezci düşünce şekli (Dış görünümlerine
önem vermerleri; kendi üslerine yoğunlaşırlar)
Dış görünümde bedensel yapıda hızla değişikliklerin
olması ve değişime ayak uydurmada zorlanmaları.
‘Benlik kavramı’ (bireyin kendi özünü algılama
biçimi) geliştirmeye çalışır.
Fiziksel olarak çekici olma (Kız) & atletik olma
(Erkek) ile olumlu benlik algısı arasında ilişki vardır.
Bireyin tüm gelişim alanlarını desteklemek için
aileyle işbirliği yaparak yaş özelliklerini göz
önünde bulundurun.
 Anaokulu öğrencilerine fazla ve az enerji
gerektiren etkinlikleri ard arda planlayınız.
 Okulöncesi dönemde fizikzel kazalara karşı
önlemler alınmalıdır.
 Okulöncesi dönemde özbakım becerileri ve el
göz uyumunu sağlamaya başlamaları beklenir.
Birey zorlanabilir.......
ÖDEV: 56-7 de verilen önerilere ilişkin
yaşamınızdan örnekler veriniz.)


similar documents