COSME Innovation Coaching part 2

Report
Noi servicii oferite companiilor
Gabriel Vladut
Ro4Europe – partener Enterprise Europe Network
UE şi mobiltatea urbană
Gabriel Vlăduţ
Comisia Europeană
DG Mobility and Transport
CIVITAS Initiative
MODERN Project Coordinator
Ro4Europe
Transport
Punctul de pornire
Mobilitatea urbană se concentrează în
prezent asupra automobilelor pentru pasageri,
bazate pe combustibili fosili.
Consecinţe:
 Multe zone urbane sunt afectate de severe blocaje.
 Problema modificărilor climatice: mobilitatea urbană determină 23%
din emisiile de CO2 .
 Probleme de sănătate legate de calitatea aerului ambiental (NOx,
emisii PM ).
 Accidentele stradale urbane reprezintă încă 40% din totalul
accidentelor stradale (aprox. 11.000 pe an).
Ce poate face şi ce face UE
• Transportul este o sarcină a Statelor Membre şi mobilitatea urbană este,
în principal, o responsabilitate locală.
• Dar autorităţile locale nu vor fi lăsate singure.
• Există o lungă tradiţie de sprijin al UE:
2.1 Cadrul general al politicii.
2.2 Finanţarea pentru implementare.
2.3 Finanţarea pentru cercetare şi inovare.
2.4 Facilitarea schimbului de experienţă şi bune practici.
2.5 Creşterea gradului de conştientizare.
Ajutor pentru oraşe pentru dezvoltarea Planurilor pentru
Mobilitate Urbană Sustenabilă SUMP
Dezvoltarea unui SUMP poate ajuta un oraş să transforme
mobilitate urbană existentă într-una mai eficientă şi
sustenabilă
• Statele Membre sunt invitate să :
 evalueze mobilitatea urbană curentă proprie şi să dezvolte o
abordare care să asigure coordonarea acţiunilor la nivel naţional,
regional şi local.
 să revizuiască instrumentele puse la dispoziţia lor, incluzând
conceptul/ conţinutul şi procesul pentru dezvoltarea unui Plan pentru
Mobilitate Urbană Sustenabilă care a fost publicat ca parte a
Pachetului Mobilitate Urbană.
SUMP = acronim pentru Sustainable Urban Mobility Plan (Plan pentru Mobilitate
Urbană Sustenabilă)
Acţiuni de coordonare în logistica urbană
Logistica urbană este crucială pentru funcţionarea oraşelor
• Statele membre sunt invitate să:
 să se asigure că logistica urbană este adecvat luată în considerare în
abordarea lor asupra mobilităţii urbane şi în cadrul SUMP-urilor.
 să creeze platforme de cooperare, schimb de date şi informaţii, trening etc.
pentru toţi participanţii la lanţurile logistice.
• Comisia va:
 îmbunătăţi diseminarea şi înţelegerea bunelor practici.
 pregăti, cu experţi, documentele-ghid care vor asigura asistenţa practică
pentru îmbunătăţirea logisticii urbane.
 facilita achiziţia de vehicule ecologice, de exemplu prin Clean Vehicle Portal
Acţiunea de coordonare privind reglementarea accesului
urban
Creşterea numărului de reglementări în domeniul accesului
urban (de ex. zonele verzi)
•
•
Statele Membre sunt invitate să:
 realizeze o revizuire generală a eficienţei schemelor existente.
 pregătească un cadru pentru autorităţile locale pentru a proiecta, implementa
şi evalua schemele de reglementare a accesului urban.
Comisia va:
 facilita un schimb între Statele Membre şi experţi pe tema reglementărilor în
cadrul UE legat de accesul urban, incluzând fundamentele conceptuale,
implementarea practică, eficienţa şi impactul.
 pregăti, cu experţi, ghidarea care să sprijine oraşele să implementeze
eficient reglementările legate de accesul urban.
Acţiunea de coordonare în domeniul ITS –
Sisteme de Transport Inteligente
ITS oferă un mare potenţial pentru servicii de mobilitate îmbunătăţite şi noi şi
pentru o mai bună utilizare a infrastructurii
Dar necesită: interoperabilitate; integrare; fără discontinuităţi
•
•
Statele Membre sunt invitate să:
 urmeze Ghidurile pregătite de Urban ITS Expert Group.
 dezvolte interfeţe adecvate între reţelele de transport urban şi interurban.
 să asigure colectarea interoperabilă şi multi-modală a seturilor de date despre
mobilitatea urbană.
Comisia va:
 revizui legislaţia în domeniul accesului la trafic şi date despre călătorii.
 pregăti specificaţii despre Informaţii în Timp Real despre Trafic şi Servicii de Informații
Multi-modale , prevăzute de Directiva ITS.
 facilita dezvoltarea sistemelor de comunicare vehicul-vehicul şi vehicul-infrastructură
ITS = acronim Intelligent Transport Systems ( Sisteme de Transport
Inteligente)
Acţiune de coordonare în domeniul siguranţei pe şosele
Dar 11.000 de accidente pe străzile urbane : deseori utilizatori
vulnerabili (ciclişti şi pasageri). Mult mai mulţi răniţi
• Statele Membre sunt invitate să:
 se asigure că siguranţa pe şosele este tratată ca o prioritate orizontală în
Planificarea Mobilităţii Urbane Sustenabile.
 să asigure colectarea adecvată a datelor despre siguranţa pe străzi la cel
mai detaliat nivel.
• Comisia va:
 colecta şi disemina exemplele de bune practici în planificarea siguranţei pe
şosele.
 analiza măsurile de reducere a numărului de accidente de trafic în zonele
urbane.
Finanţarea pentru implementare
• Cele mai importante surse de finanţare: Fondul European Structural si
de Investitii (ERDF, ESF, Fondul de Coeziune)
 Aproximativ 8 miliarde EUR au fost alocaţi pentru proiectele de mobilitate
urbană în perioada 2007-2013
 Acest sprijin continuă în perioada 2014-2020
 Suma pentru mobilitate urbană este necunoscută până în prezent dar se aşteaptă să
fie mai mare decât cea alocată în perioada 2007-2013
 Mobilitatea urbană poate fi adresată în special sub :
 Obiectivul Tematic 4 "Low-carbon economy" (promovarea mobilităţii sustenabile, multimodale )
 Obiectivul Tematic 7 "Sustainable transport” (transportul sustenabil)
 Ca partea a Acţiunii integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă (Articolul 7 al
Reglementărilor ERDF)
 Comisia şi Statele Membre vor dezvolta programe operaţionale naţionale
bazate pe situaţii specifice fiecărei regiuni şi ţări.
Finanţarea pentru implementare
• Fondurile Connecting Europe Facility (CEF) pentru proiecte TEN-T
(Trans-European Transport Network)
 Obiectivul 3: acţiuni pentru implementarea infrastructurii de transport cu
noduri prin reţeaua TEN-T , incluzând nodurile urbane
 Acţiuni de sprijin pentru dezvoltarea unei infrastructuri adaptate pentru vehiculele ce
folosesc combustibili alternativi
 Acţiuni de promovarea a introducerii pe piaţă a soluţiilor pentru vehicule ce
utilizează combustibili ecologici
 Calendarul următoarelor apeluri:
publication of
call
deadline for
submission
individual
decisions
2014
2015
2016
01-Sep-14
01-May-15
01-May-16
31-Jan-15
30-Sep-15
30-Sep-16
Oct-Dec 2015
April-June 2016
April-June 2017
Finanţarea pentru implementare
Alte surse:
• Credite şi alte produse financiare EIB (European Investment Bank)
• Programul INTERREG , proiecte pentru dezvoltarea regională
sustenabilă.
•
Programul LIFE+ , proiecte pentru dezvoltarea sustenabilă.
 Programe care includ tematica prioritară „ Calitatea aerului şi emisiile, incluzând
mediul urban”
Finanţarea pentru cercetare şi inovare
• Programul pentru 2014-2020 este denumit Horizon 2020(Orizont 2020)
şi include:
1. Mobility for Growth - Urban (= CIVITAS 2020) – Mobilitate pentru
dezvoltare-urban : 106 M€ pentru 2014/2015.
2. Mobility for Growth – Infrastructure ( Mobilitate pentru Dezvoltare –
Infrastructură) : 36 M€ pentru 2014/2015.
3. Green Vehicles (Vehicule Verzi) : 159 M€ pentru 2014/2015.
• Apelurile pentru 2014/2015 au fost publicate în Dec 2013.
• În plus, există sprijin pentru cercetare şi inovare în domeniul utilizării
hidrogenului prin Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking
Iniţiativa CIVITAS
• Până în prezent: activităţi demonstrative organizate de oraşe.
• Aproximativ 60 oraşe ai beneficiat de suport din partea UE pentru
testarea a peste 700 de măsuri în domeniul mobilităţii urbane.
Iniţiativa CIVITAS – Cum să ne implicăm?
1. Trimiteţi o propunere pentru Orizont 2020.
2. Alăturaţi-vă Civitas Forum network of cities (gratis).
 Peste 200 de oraşe memebre
3. Alăturaţi-vă unui grup tematic (gratis).
 În zece domenii specifice.
4. Aplicaţi pentru finanţarea activităţii.
 Lansarea de activităţi de sprijin ( primul apel a fost în Feb/April 2014).
5. Alăturaţi-vă unei reţele naţionale 'CIVINET' dacă este disponibilă în
ţara sau regiunea dumneavoastră.
6.
Spain+Portugal, French-speaking, Italy, UK+Ireland, Netherlands+Flanders,
Slovenia+Croatia, German-speaking, Hungary, Czech Republic+Slovakia, Poland.
MODERN
Project
22 Parteneri din oraşele:
(3) Craiova, Romania,
(4) Brescia, Italia,
(5) Vitoria-Gasteiz, Spania,
(6) Coimbra, Portugalia
Şi unităţi de sprijin din:
(2) Belgia
(2) Italia






Autorităţi publice – Primării,
Autorităţi din Domeniul Transportului
Public
Centre de Cercetare
Universităţi
ONG-uri
IMM-uri
Craiova –Primul municipiu din România care coordonează
Un Consorţiu CIVITAS la nivel european
MODERN
Project
• Putem pune la dispoziţia dumneavoastră proiecte pilot – (Rapoarte
finale asupra rezultatelor măsurate) dezvoltate în patru oraşe: BresciaItalia, Coimbra-Portugalia, Vitoria-Gasteiz – Spania şi Craiova –
România pentru analiză.
• Toate proiectele pilot includ analiză cost-beneficiu care poate
demonstra sustenabilitatea şi beneficiile fiecărui proiect.
• Sunteţi interesaţi?
• Vă rugăm să ne scrieţi la : [email protected]
Development Of RegiOnal clusTers for researcH and implementation of
environmental friendlY urban logistics
•
Dorothy Project is targeted to develop the potential of innovation & research in the 4
Regions: Tuscany - Italy, Valencia - Spain, Lisbon & Tagus -Portugal and Oltenia –
Romania in the field of Urban Logistics.
•
The specific objectives of the Project can be synthesized as follow:
•
-To define lines of research and innovation for the Clusters compliant with the
specific technological and territorial specializations.
•
-To address the research-driven clusters in the four Regions toward common
developments and collaboration through networking activities.
•
-To set up the full exploitation of the results of the researches.
•
-To ensure the spread of knowledge through high quality dissemination and
stakeholders involvement.
•
-To define Joint Action Plans (JAP) for the four Regions, with the active involvement
of the Regional Authorities and Agencies
•
-To mentor the start-up of the research clusters
Green Urban Logistics Innovative Clusters
Cluster research and development for urban logistics by means of smart
specialisation strategies and creation of competitive niches - Joint
Action Plan development and implementation.
Greening transportation and resource-efficient innovative solutions
using information and communication technologies (ICT) and intelligent
transport systems (ITS).
Launching cooperation and mentoring activities as contribute to the
internationalisation of clusters’ companies or research institutes and to
enhanced institutional visibility and search for governance models.
Better Quality of Life in European Cities
Dorothy’s clusters - existing and new ones - promote the
development of solutions and policies to improve the
citizens life quality.
Clustering around innovation
Clusters and therefore the Dorothy’s clusters represent the means
to gather innovations and solutions in order to implement smart
specialisation on a regional scale.
The importance of urban logistics can be seen from different points of
view:
• Urban logistics is directly related to City life. The economics of European
towns is strictly connected to the commercial network. The efficiency of
the logistics chain is a pre-requisite for the survival of the economic
activities in the city centre.
• To ensure goods feeding to towns means to improve and to preserve
cities life itself, even if this process is costly and complicate.
• Given that the freight distribution is largely concentrated in the city
centres, the traffic generated by the distribution of goods is significant
and impacting.
• To limit this impact, generally the time window to access the central
areas of the cities is restricted to some hours, preferably in the first hours
of the morning.
• The benefit is related to its economic dimension. A reduction of the time
needed for the distribution can produce very high savings in the overall
cost of the urban goods distribution.
• The limitation of the costs of the urban goods distribution will have a
beneficial effect on the general cost of life, as it will have a lower
incidence on the final cost of goods, so that a social benefit could come
from these improvements.
• The rationalization of the freight distribution process will have a good
impact on the liveability of the cities.
• Rationalization of urban logistics could reduce significantly the energy
consumption; improuving the quality of life, reducing the environmental
impact.
• The improvement and the rationalization of the urban logistics need not
only organizational actions, but technological innovation too, new
products and processes, for some cities new concepts.

similar documents