AIRPORT CITY BUDAPEST – VÍZIÓ ÉS STRATÉGIA (.ppx)

Report
AIRPORT CITY BUDAPEST – VÍZIÓ ÉS STRATÉGIA
2014. 04.11.
Helyi (települési) fejlesztési koncepciók, tervek
és a fejlesztésre kijelölt területek
•
•
•
•
•
•
•
Status quo elemzés összefoglalása
Budapest 2030 - hosszú távú városfejlesztési koncepció (2013)
Budapest integrált településfejlesztési stratégiája (2014)
A XVIII. kerület integrált városfejlesztési stratégiája (2009)
A XVII. kerület integrált városfejlesztési stratégiája (2008)
Vecsés fejlesztési stratégiája (2008)
Ecser fejlesztési koncepciójának felülvizsgálata (2006)
• Aerotopolis (~2011 - Ecser kapcsolódó projektjei)
• Vecsés fejlesztési elképzelései (2013 - Berényi Mária)
• Repülőtér Struktúraterve (2013 január – Budapest Airport)
Fővárosi tervek
• Településfejlesztési koncepció
– „Fontos közlekedési infrastruktúra-elem”
• ITS
– Nem csupán infrastruktúra elem
– Térszervező szerepe van kialakulóban, Airport city fogalom
– Jelenleg alulhasznosított területek fejlesztése, funkcióváltása:
szálloda, irodai és logisztikai fejlesztések
– Üllői úti egykori laktanya területén, barnamezős beruházásként
modern munkahelyi övezet kialakításának elősegítése
– Gazdaság és közlekedés-fejlesztés
BIZONYTALAN LEHATÁROLÁS
NINCS ELŐKÉSZÍTETT PROJEKT!!! – CSAK EZEK ALAPJÁN TUDJÁK
SZEREPELTETNI AKCIÓTERÜLETKÉNT!!!
Kerületi tervek
• XVIII. kerületi IVS (2009)
– Elérhetőség javítása, közlekedésfejlesztés
– Gazdasági potenciál kiaknázása
• Logisztikára és tranzit turizmusra alapozott szolgáltatások bővítése
• Együttműködési megállapodás a reptérrel
– Nem részletezi a gazdasági fejlesztéseket
• XVII. kerületi IVS (2008)
– Repülőtérben rejlő potenciálokat kihasználnák, bár egyelőre nincs
közvetlen kapcsolat
•
•
•
•
konferenciaturizmus
intermodális csomópont kiépítése
új gazdasági területek kijelölése
ipari-kereskedelmi funkciók erősítése
– Nem részletezi a gazdasági fejlesztéseket
Vecsés és Ecser tervei
• Vecsés (2008)
–
–
–
–
–
–
repülőtéri kapcsolódás kitörési pont
tranzit turizmus fejlesztése, minőségi szálláshelyek
új gazdasági területek kijelölése és infrastrukturális előkészítése
logisztikai, üzleti központok kialakulásának elősegítése
potenciális befektetők megkeresése, odavonzása
együttműködő, partner önkormányzat kialakítása
• Ecser (2006)
– üzleti központ kialakítása
– új kereskedelmi, logisztikai területek
– közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Vecsés Város
Település-szerkezeti terve
A fejlesztési területek:
 Piros: megvalósult vagy
folyamatban lévő
 Sárga: fejlesztés
előkészületben
 Kék:
problémás
területek
Forrás: Berényi Mária, 2013
Ecser - Aerotropolis
A repülőtér struktúraterve
• „Cargo city”
•
•
•
•
Három vagy négy csillagos szálloda
Irodapark
Üzleti park kereskedelmi egységekkel, raktárakkal és irodaterülettel
Hangár kapacitás bővítése a repülőgép-karbantartási tevékenység kiszolgálására
• Szükséges
– Jelenlegi szabályozás megváltoztatása („non core” területeken földhasználati
jogok biztosítása harmadik fél számára - Légiközlekedési Törvény módosítása)
– Magánberuházók sikeres pályáztatása
• Nem számol a térség jelenlegi területkínálatával
• Nem tér ki a környező településekkel, vállalatokkal való együttműködés
lehetőségére
FŐVÁROSI METROPOLISZTÉRSÉGEK TELJESÍTMÉNYE
POLYCE programban vizsgált öt metropolisztérség fő profilképző mutatói
INGÁZÁSI MINTÁZATOK HIERARCHIKUSSÁGA: BÉCS, BUDAPEST
Kis pont: 1000 - 3000 közötti, nagy pont: >3000 munkahelyet kínáló települések
Ingázás: legvékonyabb 200-500, közepes 500-3000, vastag: > 3000 napi ingázó által igénybe vett útvonal
Kétirányúság arányai: piros a 65% fölött, zöld szín 35-65% között, míg a kék 35% alatt
HÁTRÁLTATÓ TÉNYEZŐK – ADOTTSÁG
Ingatlanpiaci válság, gazdasági válság – magyar gazdaság gyengesége
MALÉV csődje – utazóközönség összetétele – vásárlóerő hiánya!
Kiszámíthatatlanság – hiányzik a hosszú távú tervezéshez szükséges
biztonságos jogi-politikai környezet; stratégiai szemlélet - minimum 20 év, fokozatos fejlődés!!!
Tulajdonviszonyok - repülőtér, környező ingatlanok ,
Együttműködés hiánya a térségben, szervezeti-intézményi vákuum
települések között, települések - megye - főváros, önkormányzatok- ingatlantulajdonosok
promóció, infrastruktúrafejlesztés , speciális státusz (kiemelt zóna????), üzleti szolgáltatások?????
nincs közös jóváhagyott stratégia - ami a megyénél készül, attól nem várnak sokat a megye képviselői
fővárosi akcióterület –csak gyorsforglami út szélesítés
Közlekedéspolitika – ágazati-mérnöki, „betonközpontú szemlélet”,
repülés alárendelt , csak Budapest határáig látnak a közekedéstervezők
Adópolitika - minden település beszedi, de nincs visszaforgatva
SEM A TERVEZÉS, SEM AZ INTÉZMÉNYESÍTÉS NEM LÉPETT ELŐRE 2011 ÓTA
ÖSZTÖNZŐ TÉNYEZŐ - LEHETŐSÉG
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1315/2013/EU RENDELETE
a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról
(TEN-T iránymutatások) 2013. december 11.
A belső piac zökkenőmentes működéséhez és a gazdasági, társadalmi és területi
kohézió erősítéséhez
– Unió összes régiója megközelíthetőségének és összeköttetésének biztosítása
– globális szempontból a gazdasági növekedéshez és a versenyképesség
erősítéséhez való hozzájárulás
Transzeurópai közlekedési hálózat: ÁTFOGÓ- ÉS TÖRZSHÁLÓZAT
törzshálózat - multimodális közlekedési hálózat fejlesztés gerince
legnagyobb európai hozzáadott értékkel rendelkeznek,
- hiányzó összeköttetések,
- a multimodális kapcsolódási pontok
- legnagyobb kapacitáshiányok tekintetében.
BUDAPEST, VÁROSI CSOMÓPONT
„Amennyiben az megvalósítható”, az átfogó hálózat városi csomópontjaiban biztosítani
kell:
•
Személy- és áruszállításban az átfogó hálózat vasúti, közúti, légi és adott esetben
belvízi és tengeri infrastruktúrájának összekapcsolása
•
Megfelelő kapcsolat az átfogó hálózat különböző vasútállomásai, kikötői vagy
repülőterei között egy városi csomóponton belül
•
Akadálymentes kapcsolat az átfogó hálózat infrastruktúrája és a regionális, illetve
helyi forgalom és a városi áruszállítás infrastruktúrája között, beleértve a logisztikai
gócpontokat és elosztó központokat
AMENNYIBEN MEGVALÓSÍTHATÓ =
AZ UNIÓ TÁMOGATJA DE NEM FOGJA
MEGCSINÁLNI HELYETTÜNK !!!
LISZT FERENC REPÜLŐTÉR
A TEN-T iránymutatás vonatkozó melléklete törzshálózati csomópontként tünteti fel.
A törzshálózatot objektív tervezési módszertan alapján határozzák meg.
E csomópontokat – ahol csak lehetséges –
multimodális összeköttetésekkel kapcsolják össze, amennyiben
ezek az összeköttetések gazdaságilag életképesek,
környezetvédelmi szempontból fenntarthatók és 2030-ig megvalósíthatók.
EURÓPÁNAK KELL
BUDAPEST!!
Budapestnek kell Európa?
NÖVEKEDÉSI ZÓNA !! – GINOP
alapvető feltétel ahhoz, hogy a következő 6-8 évben történjen valami
A kormányzat lát-e növekedési potenciált a repülőtér térségének fejlesztésében
Lehatárolás problematikája – mindenki be akar kerülni - rövid távú gondolkodás
Fontos térségi szereplőket mellé kell állítani - stratégiai megállapodás egymás között
Kormányhivatal vezetője, megyei elnök, Bp főpolgármester
Repülőtér, NIF Zrt
Gödöllői Egyetem+ 1 budapesti egyetem (logisztikai képzés – CORVINUS, BMGE?)
ABLON???, Ecseri fejlesztési terület?
1. A térség helyzetbe hozása – infrastruktúra, üzleti környezet (kiemelt növekedési zóna, +30
milliárd forint)
2. Intézményesítés - Közös tervezés
kerüljön be minden település ITS-be – szóról szóra azonos tartalommal!!!
kiemelt növekedési zóna gazdasági programja – megyei tervezés mellett
3. Repülőtér fejlesztés ösztönzése –
pl. helyi adók jelentős mérséklésével
együttműködési megállapodás
4. Laktanya térség fejlesztés ösztönzése
AZ ESPON POLYCE TANULMÁNY AJÁNLÁSAI
•
Budapest metropolisz sajátos karakterének megfelelő regionális infrastruktúra
magas rangú rendszereit ki kell alakítani.
•
A MALÉV csődjét követő hanyatló mutatókat figyelembe véve, és az érintett cégek
regionális pozíciójának gyengülése ellenére:
új kereskedelmi, üzleti és logisztikai központ és funkciók kialakítása szükséges a
budapesti Liszt Ferenc repülőtér környezetében.
•
Infrastruktúrafejlesztések
elsősorban a 2-es terminálra fókuszálva kapacitásfejlesztés
elővárosi kötött pályás közlekedési szolgáltatások,
P+R kapacitások és módváltó csomópontok
•
Gazdasági aktivitás előmozdítása a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér
környezetében
KÉRDÉSEK
Status Quo elemzés
Vállalkozásfejlesztési, beruházás-ösztönzési tevékenység
Önkormányzati bevételek szerkezete
Munkaerőpiac ????
Jelenlegi cargo összetétele! Beérkező-Kimenő áru?
RDCB találkozók konklúziói
Itt azt tudjuk szerepeltetni, hogy miről szóltak, de tartalmilag mi hangzott el, arról
nincsen információ a jegyzőkönyvekben.
Nem kaptuk még meg a kérdőívek kiértékelését
Fontos hiányzó adatok
XVIII. Kerület-Vecsés laktanya –Ablon érdekeltség – Hogyan áll?
Erre a területre kellene fókuszálni???
Miben testesül meg az együttműködés a repülőtérrel?
Terveznek-e foglalkoztatási paktumot?
IVS – tranzit turizmusban és logisztikában látnak jelentős potenciált – történt e valami
Vecsés – hogy állnak a fejlesztések

similar documents