Presentation CNC Teknik 2010

Report
CNC Teknik2010
Verksamhetsområden
Teknikutveckling
• Samverkan i forsknings- och utvecklingsprojekt
med universitet, institut och offentliga finansiärer
Kompetensutveckling
Utbildningsprogram och företagsanpassade
utbildningar
• Yrkescertifiering för CNC-tekniker och operatörer
• CNC-körkort
• Grundutbildning
Produktivitetsutveckling
• Utvecklingsprogram inom resurseffektiv produktion
CNC Teknik2010
CNC Teknik2010
Yrkescertifikat för CNC-Tekniker
• Säkerställer den skärtekniska
kompetensen
• Certifierar på tre nivåer
CNC Teknik2010
Certifiering på tre nivåer
CNC Teknik2010
Industrinätverket bakom certifikatet
CNC Teknik2010
CNC Teknik2010
Grön nivå
CNC Teknik2010
Hur går det till?
Teoriprov………………………………………….. 3 timmar
Praktiskt prov vid svarv 2eller fräs…………… 4 timmar
CNC Teknik2010
Teoriprovet
Hur vi går tillväga ? - Modultänkande
Grön Nivå
CNC-maskiner
ISO-programmering
Skärteknik
IT användning
Kvalitet
Underhåll
Materiallära
Miljö & säkerhet
Svenska
Matematik
Produktionsteknik
/ekonomi
Ritningsläsning
Toleranser
Mätteknik
Ca 3 timmar (160 frågor á 75 s)
CNC Teknik2010
CNC Teknik2010
Frågor med svarsalternativ
Teoriprov 160 frågor
CNC Teknik2010
Resultat
Teoretiskt prov
CNC Teknik2010
Grön Nivå
CNC Teknik2010
Resultatsammanställning
CNC Teknik2010
Resultat
Praktiskt prov
Godkänt resultat = minst 26 godkända checkpunkter
och därav alla 4 ”måstecheckpunkter”
CNC Teknik2010
Resultat
Praktiskt prov
Missad ”måstecheckpunkt” leder till omprov
CNC Teknik2010
Resultat
Praktiskt prov
CNC Teknik2010
Personlig utvecklingsplan
CNC Teknik2010
CNC Teknik2010
Blå nivå
CNC Teknik2010
Teoriprovet
Hur vi går tillväga ? - Modultänkande
Blå Nivå
Maskinteknik
Matematik
Skärteknik
Teknisk engelska
Kvalitet
Mätteknik toleranser
Materiallära
Ritningsläsning grundläggande
ISO-programmering
Produktionsteknik
/ekonomi
Ritningsläsning
Tyda angivelser
Ca 2 tim 5 min (104 frågor á 70 s)
CNC Teknik2010
CNC Teknik2010
CNC Teknik2010
CNC Teknik2010
Svart nivå
CNC Teknik2010
Hur går det till?
Erhålls genom en högskoleutbildning
Genomförs i samverkan med Chalmers Industrihögskola
Sju lärarledda träffar à två dagar var 4-5 vecka
Examination ger certifikat och tio högskolepoäng
CNC Teknik2010
Skärteknisk produktionsutveckling
Modern Skärteknisk Utbildning
Produktionsutveckling
7,5 högskolepoäng
2.5 högskolepoäng
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Grundläggande skärteknik
Spånbildning
Svarvprocessen
Skärbarhet
Fräsprocessen
Maskinsystem och stabilitet
Verktygsutformning
Borrprocessen
Skärvätskor och MQL
HPC – High Performance Cutting
•
•
•
Strategier och principer för
Lean produktion
Stabila processer och
standardiserat arbetssätt
Förbrukningsstyrd produktion
Grundläggande metoder och
verktyg för planering och
styrning av produktion och
materialflöden

similar documents