Počítačová podpora výrobných technológií

Report
Ústav výrobných technológií
Katedra obrábania a montáže
 Katedra tvárnenia
 Katedra zlievarenstva
 Katedra zvárania

Doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
1 /16
Technologické študijné programy na bakalárskom štúdiu

Výrobné technológie
 Počítačová podpora výrobných technológií
Technologické študijné programy na inžinierskom štúdiu





Obrábanie a montáž
Počítačová podpora návrhu a výroby
Tvárnenie
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo
Zváranie
2 /16
Katedra obrábania a montáže
Laboratórium
Programovania
NC strojov
3 /16
Katedra obrábania a montáže
Moderné CNC
obrábacie stroje
4 /16
Katedra obrábania a montáže
Učebňa RE/CAD/CAM/CAQ
5 /16
Katedra obrábania a montáže
Digitalizácia
trupu lietadla
SHARK
Referenčné body
na trupe lietadla
Model lietadla
Naskenovaný a upravený digitálny
model trupu lietadla
SHARK UL
SPORT SHARK
Rozpätie
7,9 m
9,2 m
Dĺžka
6,7 m
6,7 m
Hmotnosť
275 kg
300 kg
Štandardný motor
Rotax 912 S - 75 kW (100 HP)
Farebná mapa odchýlok tvaru
(CAD model – naskenovaný model)
6 /16
Katedra tvárnenia
Príklady uplatnenia technológie tvárnenia
Plošné tvárnenie
•
•
•
Strihanie
Ohýbanie
Ťahanie1
4
7 /16
Katedra tvárnenia
Príklady uplatnenia technológie tvárnenia
Objemové tvárnenie
1
•
•
•
•
Kovanie
Pretlačovanie
Valcovanie
Ubíjanie a iné
4
8 /16
Súčasné a perspektívne strojové
vybavenie v oblasti tvárnenia
Katedra tvárnenia
1
4
9 /16
Katedra tvárnenia
Softvérové vybavenie v oblasti tvárnenia
CAD programy
Catia V5
1
CAE programy
MSC.SuperForge
MSC.SuperForm
Dynaform
Moldex3D
4
10 /16
Katedra zlievarenstva
Výroba súčiastok
odlievaním
Voskový model vrchnej a
strednej časti pamätnej dosky
11 /16
Katedra zlievarenstva
Vtoková sústava a zalievanie
voskového modelu sadrou
12 /16
Katedra zlievarenstva
Odliata pamätná doska
13 /16
Katedra zvárania
Oprava sochy Schöne Náciho
Socha po poškodení
Socha po oprave
14 /16
Katedra zvárania
Zváranie výbuchom
15 /16

Nové priestory
 Nová technika
 Nové možnosti
Budúcnosť
Ústavu výrobných technológií
sa stáva realitou
16 /16

similar documents