De volledige presentatie vindt u hier (klikken).

Report
KICK-OFF
familio
Donderdag 6 december 2012
KICK-OFF
Programma vanavond:
18u30
ontvangst
19u00
intro door Inspinazie
19u30
inleiding door Voka en Deloitte
19u45
praktijkvoorbeeld: Hoe kijkt een overnemer naar mijn bedrijf?
20u30
outro door Inspinazie
20u50
start receptie en netwerking
21u45
einde
Met dank aan:
PLATO?
Het netwerk wordt gedragen door de PLATO-’familie’
- PLATO algemeen management (2 groepen)
- PLATOplus (1 groep)
- PLATO creativeXchange (1 groep)
- PLATO familio (1 groep)
WAT?
Traject van 1 jaar => 10 sessies in kader van peterschapsproject PLATO
Thema’s opgebouwd rond proces overlating van een bedrijf
(!! ook aandacht voor emotionele kant van overlating)
Inhoudelijke expertise Deloitte en ING
Aangevuld met concrete praktijkgetuigenissen en échte voorbeelden
DISCREET
Overlating/verkoop van bedrijf is gevoelige materie
Daarom:
• Geen deelnemerslijsten
• Geen foto’s van de deelnemers (wél van de sprekers)
• Geen naamvermelding van de deelnemers in publicaties/op websites
Wij respecteren uw privacy. U kan volledig vrijblijvend deelnemen aan het
traject, ook al bent u nog niet van plan om over te laten of te verkopen.
PROGRAMMA?
Kick off donderdag 6/12/2012
Sessie 1 donderdag 31/1/2013 om 18u30:
Waardebepalingen en een optimale boekhoudkundige organisatie van de kmo
Sessie 2 donderdag 28/2/2013 om 18u30 :
Ben ik emotioneel klaar voor een overdracht van mijn familiebedrijf?
Sessie 3 donderdag 28/3/2013 om 18u30:
Verkoop aan derden en management buy-out/buy-in
Sessie 4 donderdag 25/4/2013 om 18u30:
Juridische en fiscale aandachtspunten bij het vererven van een familie-onderneming
Sessie 5 donderdag 30/5/2013 om 18u30:
De overdracht binnen de familie, met volgende onderwerpen: schenken,
verkopen, holdingstructuren en fiscaliteit
PROGRAMMA?
Sessie 6 donderdag 27/6/2013 om 18u30:
Financiering van de overdracht van een familiebedrijf, zowel aan derden als
binnen de familie
Sessie 7 donderdag 26/9/2013 om 18u30:
Hoe zien onze beleidsmakers de overdracht van een kmo, nu en in de toekomst?
Sessie 8 donderdag 31/10/2013 om 18u30:
De nazorg na de verkoop van mijn kmo: beleggen en investeren, klassieke
vermogensplanning, emigreren, investeren in onroerend goed
Sessie 9 donderdag 28/11/2013 om 18u30:
De nazorg na de overdracht van mijn kmo binnen de familie: beheerstructuren –
conflictmodellen, familiale charters, aandeelhoudersovereenkomsten, actief
blijven of op pensioen gaan?
Slotsessie 10 vrijdag 6/12/2013
PARTNERS
Inhoudelijk ondersteuning:
VRAGEN?
Nog vragen? Opmerkingen? Bezorgdheden?
Met de steun van:
Overnames:
mijn ervaringen
PLATO Familio
6 december 2012
Peter Van Biesbroeck
Waarom PLATO Familio ?



Nieuwe directeur van Voka - KvK arr. Leuven
sinds 1 jaar
Nieuw strategisch plan voor de Kamer 2012-2014
Dienstverlening en projecten in elke fase van de
levenscyclus van een onderneming
Pre-starters
 Starters
 Groeibedrijven
 Continuïteit van ondernemen
 Einde van een onderneming

Waarom PLATO Familio ?
Waarom PLATO Familio ?
 Tekort
in het aanbod van de Kamer :
continuïteit van de onderneming
 Gezien onze regio vooral bestaat uit
middel grote tot grote kmo’s en vaak
familiebedrijven
 Ons aanbod verrijken met een
peterschapsproject rond continuïteit van
familieondernemingen: PLATO Familio
Overnames, mijn ervaringen
 Mijn



carrière voor de Kamer :
21 jaar bij AB-InBev
12 jaar in marketing departement
4 jaar directeur directe distributie België





Eigen distributienet naar Horecaklanten
Uitbouw eigen distributie van 23 % naar 35 %
Overname van 32 onafhankelijke bierhandelaren
4 jaar verkoopdirecteur Horeca België
Gestopt in 2007
Overnames : mijn ervaringen
 Belangrijkste
 Tijdig
ervaringen :
nadenken en bespreekbaar maken
 Juiste keuze maken voor de toekomst
 Emotioneel proces!!
 Valorisatie als overnemer of als overlater
 Overname proces
 Wat na de ‘deal’?
Overnames : mijn ervaringen
 Tijdig
nadenken en bespreekbaar maken
 Tijdig
, voor het te laat is want proces neemt
tijd (van 12 maanden tot 5 jaar)
 Bespreekbaar maken : zeker in een
familiebedrijf waar familievermogen en
bedrijfsvermogen vaak vermengd zijn
 Open en transparant bespreken
Overnames : mijn ervaringen
 Juiste
keuze maken voor de toekomst,
hoe best continuïteit verzekeren ?
 Elke
zaak is uniek, ook in continuïteit
 Er is geen ‘silver bullet’ oplossing
 Informeer je grondig over alle mogelijkheden
 Overname is slechts één mogelijkheid
Overnames : mijn ervaringen
 Emotioneel
 Minstens
proces !!
zo belangrijk als de zakelijke kant
 Vaak gaat het om iemands ‘baby’
 Vermijd tijdsdruk = slechte raadgever
 Respecteer de emoties van de andere partij
 Het is ook een proces, een evolutie die tijd
vraagt
 Praat zo veel mogelijk met familieleden
Overnames : mijn ervaringen

Valorisatie als overnemer
De waarde van een bedrijf is verschillend voor
de overnemer en de overlater
 De overlater hecht een emotionele waarde, de
overnemer niet
 Laat je professioneel bijstaan in realistische
waardebepaling van de onderneming
 Probeer te denken in de plaats van de andere
partij
 Bepaal je waarde voor de negotiatie

Overnames : mijn ervaringen
 Valorisatie
als overnemer
 Een
eigen valorisatiesysteem uitgewerkt bij
AB-InBev
 In drie onderdelen :

V1: de waarde van de toekomstige winst die zal
gerealiseerd worden na de overname . Inclusief
synergiën die mogelijk worden. Toekomstige waarde
verfijnen via DCF-methode
Overnames : mijn ervaringen
 Valorisatie
 In
als overnemer
drie onderdelen :

V2: de waarde van de mogelijke conversie van
concurrerende producten in eigen producten na
overname

V3: de waarde van het verlies indien een concurrent
de overname realiseert
 Uiteindelijke
valorisatie was vaak combinatie
van V1 en V2 maar nooit de som van de 3 V’s
Overnames : mijn ervaringen

Overname proces
Eerste contact is cruciaal, gebaseerd op
wederzijds vertrouwen, de ‘klik’
 Zoek het juiste tempo
 Naast valorisatie is een volledige ‘due
dilligence’ een must: sociale balans, juridisch en
uiteraard boekhoudkundig en fiscaal (ook
onder familie …)
 Na waardebepaling nodige financiële
middelen evalueren (eigen kapitaal of lenen)

Overnames : mijn ervaringen

Wat na de ‘deal’ ?
Quid ‘phasing out’ huidige zaakvoerder(s)?
 Communicatieplan voor alle stakeholders:
familie, personeel, klanten, leveranciers,
overheden, …
 A.s.a.p. synergiën realiseren
 Vooropgestelde assumpties in de valorisatie
onmiddellijk opvolgen van dag 1
 Opmerkingen uit de due dilligence a.s.a.p.
aanpakken
 Meten is weten!


similar documents