Lunchgesprek `Samen buitengewoon goed! Ook jouw collega

Report
Tackling Social Exclusion
Gent werkt aan toegankelijkheid
van stadsinterne tewerkstelling
voor personen met een handicap.
2 december Lunchgesprek:
‘Samen buitengewoon goed! Ook
jouw collega heeft een handicap?
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
Programma
• Verwelkoming door dhr. Tapmaz, schepen
van personeelsbeleid, informatica, administratieve
vereenvoudiging en kwaliteitszorg
• Inleiding met enkele feiten en cijfers
• Interview met collega’s met handicap met
onmiddellijke terugkoppeling van het
aanbod van de stadsinterne diensten
• Twee leidinggevenden aan het woord.
• Voorstelling toeleidingstraject
• Discussie en vraagstelling
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
Diversiteit van mensen
met een handicap
Even divers als de diversiteit tussen de modale mensen:
Naar aard en gradatie:
•
•
•
•
•
•
Personen met motorische functiebeperking, rolstoel, krukken, …
Personen met visuele beperking met gradatie van slechtziendheid tot
volledige blindheid, lichtschuw versus lichtminnend
Personen met auditieve handcciap, slechthorend, met implantaat tot
volledige doofheid
Personen met verstandelijke beperking in al zijn gradaties
Maar ook bv. personen met MS waarvan de ziekte evolueert naar handicap,
mensen met autismespectrum, …
Combinatie van verschillende vormen van functiebeperking bv. visuele met
auditieve beperking, een verstandelijke handicap met epilepsie, psychische
beperking…
Vanaf moment verwerven van handicap:
•
geboorte, evolutief of verworven
Zichtbaar of onzichtbaar
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
Enkele cijfers
Streefcijfer PMAH in dienst
Federale
overheid
3%
Vlaamse
overheid
Stad Gent
4.5%
2%
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
Gentse situatie
• +10% van de
bevolking heeft
een handicap
• Op een bevolking
van 243.140
personen gaat dit
over 24.314
personen
• Gent is 4de tot
5de grootste
werkgever in de
regio
aantallen
Aantal personeelsleden in
stad Gent
5011 pers.
(VTE: 4326)
Vanuit evenredige
arbeidsparticipatie
500 pers.
Streefcijfer
100 pers.
In realiteit
Cfr. enquête 2011
Geregistreerde PMAH
53 pers.
Dienst werk
19 (Zie aparte
tabel)
Medische problematiek
Zeer kl groep
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
Project
Arbeids
Geen arbeids
handicap handicap
Totaal
Leerwerkbedrijf
10
101
111
Brugproject
0
48
48
Activa
0
4
4
Sine
5
30
35
waarvan 3
Buso
Startbanen
4
13
17
waarvan 4
Buso
totaal
19
196
215
waarvan 4
Buso
Werkgroep
Personen met Handicap
Doel: voorstellen doen om
• Groter aantal personen met een handicap
tewerk te stellen in de stad
• Doorstroming te verbeteren
• Begeleiding aan PMAH te optimaliseren
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
Interview
• Nathalie Rainchon en Jean Claude
De Clercq
• Joost Mussche
• Tom van Dijck en Elke De Dekker
• Afvaardiging R&S (Stefan
Vanbroeckhoven), FM (Paul Claeys), Bart
Stichelmans (Digipolis), IDPBW (Sandra
de Clercq), Vorming (Hilde Sturtewagen)
Aanbod toeleiding
Myriam Carlier
Coördinator Opleidingen UCBO
Overzicht aanbod netwerk PmAH
werkzoekenden & werknemers
• Gespecialiseerde Trajectbepalings- en
Trajectbegeleidingsdienst (GTB)
• Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en
Bemiddelingsdiensten (GOB) in Gent:
• Job & Co
• UCBO – UGent
• Brailleliga: voor blinden en slechtzienden
• Opleidings- en begeleidingsdienst voor
kansengroepen, o.a. PmAH: Groep INTRO
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
Wat kunnen wij voor u doen ?
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
We zoeken mee naar een
geschikte kandidaat voor uw
vacature
- Grondige screening van onze kandidaten
- Inschatting of kandidaten geschikt zijn
voor uw vacatures
- Doorverwijzing van geschikte kandidaten
- Advies om selectie toegankelijk te maken
voor PmAH
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
We zoeken mee naar een
geschikte kandidaat voor uw
vacature
U kunt hiervoor uw vacatures bekendmaken bij
GTB – UCBO - Job & Co – Brailleliga – Groep INTRO
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
Laat u overtuigen via een stage!
• U krijgt de kans om de potentiële
werknemer te evalueren
• De werknemer doet ervaring op
• U investeert in opleiding, maar niet in loon
• U krijgt extra ondersteuning door één van
onze begeleiders
beantwoorden van vragen, meedenken rond oplossingen voor
specifieke problemen, …
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
Laat u overtuigen via een stage!
• Een korte beroepenverkennende stage van
max. 5 dagen via trajectbegeleider (GTB of
UCBO)
• Een korte stage van 2 à 3 weken via Brailleliga,
Groep INTRO, Job & Co of UCBO
• Een langdurige stage van 5 à 8 weken tot 8
maanden via GOB (Brailleliga, Job & Co of
UCBO)
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
Uw potentiële werknemer heeft nog
opleiding nodig?
Dan kan een GIBO!
- GIBO staat voor ‘Gespecialiseerde Individuele
BeroepsOpleiding op de werkvloer’
- Kosteloos voor werkgever; vergoeding voor
kandidaat werknemer
- Aanwerving (contract onbepaalde duur) van
kandidaat na positieve evaluatie
- Intensieve ondersteuning en opvolging door één
van de begeleiders van een GOB
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
Uw potentiële werknemer heeft nog
opleiding nodig?
Dan kan een GIBO!
De toeleiding naar en de begeleiding tijdens
een GIBO gebeurt door een GOB:
- Brailleliga
- Job & Co
- UCBO
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
Advies bij
tewerkstellingsondersteunende
maatregelen
- Algemene zoals Activa, premie 50+, …
- Bijzondere voor PmAH (BTOM’s):
- Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP: 20 tot 60%
van de loonkost)
- Tussenkomsten in arbeidspostaanpassingen,
aangepast arbeidsgereedschap, in
verplaatsingskosten of verblijfskosten, Doventolken,
…
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
Vlaamse Ondersteuningspremie VOP
• Basiscyclus 1e jaar: krachtige financiële impuls
(40%) - Daarna degressief (30%, 20%, 20%,20%);
daarna evaluatie voor verlenging
• Bij lokale besturen: enkel voor nieuwe
werknemers, aangeworven sinds 1/7/2008
• verandering werkgever: basiscyclus start opnieuw
• Op vraag verhoging tot max 60% na bezoek DAH
op werkplek en na voorwaardelijke beslissing DAH
met evaluatiemoment
• Brede cumul andere tegemoetkomingen
Advies bij
tewerkstellingsondersteunende
maatregelen
- Aanvraag rechten aan persoon met
arbeidshandicap via GTB
- Onze begeleiders bekijken samen met u
welke maatregelen van toepassing zijn en
bezorgen alle info nodig om de aanvragen uit
te voeren
- http://vdab.be/arbeidshandicap
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
Ondersteuning na aanwerving
- Wij bieden tenminste 3 maanden nazorg,
waarop zowel de werkgever als de werknemer
beroep kan doen.
- Gedurende het eerste jaar van tewerkstelling is
er mogelijkheid tot jobcoaching: begeleiding op
de werkvloer van de nieuwe werknemer en
zijn/haar werkgever (enkel NEC) door één van
onze coaches (Brailleliga, Groep Intro, Job & Co en UCBO).
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
En wat kunnen we doen voor een
werknemer met een arbeidshandicap?
- Het volledig aanbod van de GOB’s staat ook open voor
werknemers : bijscholing, al dan niet op de werkvloer,
coaching, advies bij problemen/vragen, … (Brailleliga,
UCBO, Job & Co)
- Loopbaanbegeleiding voor werknemers met een
arbeidshandicap (GTB)
- Begeleiding bij reïntegratie van werknemers die dreigen
uit te vallen, of uitgevallen zijn, wegens langdurige
gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen (UCBO)
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
En het kostenplaatje?
Onze diensten zijn gratis dankzij de
subsidies van VDAB en/of ESF
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
Goesting?
Doe dan mee met de Duodag en vorm samen met
een persoon met een arbeidshandicap voor 1
dag een Duo.
Hij proeft van uw job en jij maakt kennis met de
mogelijkheden van personen met een
arbeidshandicap
www.duodag.be
24 maart 2011
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
Zijn er nog vragen?
“Investing in your future” Cross border Cooperation Programme 2007 – 2013 Part –financed by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF)
Meer info over Tackling Social Exclusion
kan je raadplegen op
http://tse.two-seas.eu/nl-NL/

similar documents